Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. H.İbrahim Durak XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. H.İbrahim Durak XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir"— Sunum transkripti:

1 Dr. H.İbrahim Durak XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 2006- İzmir
Uzmanlık Eğitiminde Yeterlik Sürecinde Eğitici Gelişimi -Eğiticilerin Eğitimi- Dr. H.İbrahim Durak XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 2006- İzmir

2 sunum planı UYEK Çalıştayları Eğitici Gelişimi Programları
Kavram, tarihçe ve temel bilgiler Etkin bir Eğitici Gelişim Programı Ne Nasıl Örnek olgu olarak UYEK çalıştaylarına bakış Sonuç ve öneriler

3 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ: PROGRAMLAMA-UYGULAMA-DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYLARI
2004 Ankara 2006 İzmir TTB-UDEK-UYEK EÜTF Tıp Eğitimi AD Konuk Eğiticiler

4 5-10 Kasım 2004 ANKARA Yer: TTB Katımcı Sayısı: 29
Yöntem: Ön okuma, kurum posterleri, beklentiler, sunum, grup çalışması, forum Değerlendirme: ön-son test, katılımcı beğenisi-geribildirimleri, etki analizi Sonuç Geribildirimler: -katılımcılar çalıştaydan memnun ve beklentilerinin önemli bir bölümüne ulaşıldı -çalıştay geliştirilerek devam etmeli Etki: -hazırlanan posterler uzmanlık eğitimi kurultayında sunuldu -katılımcılar dernekleri ile süreci paylaştı -çalışmalar için yol haritası ve el kitabı komitesi

5 29 Mayıs-2 Haziran 2006 İZMİR Yer: Ege Üniversitesi Katımcı Sayısı: 27
Yöntem: Ön okuma, kurum posterleri, beklentiler, sunum, grup çalışması, forum Değerlendirme: ön-son test, katılımcı beğenisi-geribildirimleri, etki analizi Sonuç Geribildirimler: -çalıştay verimli ve yararlı, beklentilerinin önemli bir bölümüne ulaşıldı, ortak bir bakış geliştirildi -çalıştay geliştirilerek devam etmeli Etki: -el kitabı tamamlandı

6 İçerik 1. Dünyada ve Türkiye’de Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yeterlik Perspektifi 2. UYEK Tarihçesi 3. Ulusal Yeterlik Kurulu Yol Haritası 4. Uzmanlık Eğitiminde Bilişim 5. Uzmanlık Eğitiminde Tıbbi etik 6. Profesyonellik ya da Profesyonel Davranış 7. Eğitimde Program Geliştirme 8. Öğrenme ve öğretme yaklaşımları 9. Ölçme Değerlendirme 10. Uzmanlık Eğitiminde Araştırma 11. Eğitimde Yönetim, Liderlik ve Değişim 12. Uzmanlık Eğitiminde Program Değerlendirme 13. Eğitici Gelişimi ve Değerlendirilmesi 14. Globalleşme ve Tıp Eğitimi 15. Sağlık Politikaları 16. Dernek deneyimleri

7 Çalıştayların Kavramsal Çerçevesi

8 geleceğin eğiticisi ”eğitme”, “anlatma” yerine öğrenme fırsatları sunmak, “kılavuzluk-akıl hocalığı ”, moral değerler, duygusal durum, öğrencilerin performansını özgün ve sofisitike yöntemlerle değerlendirebilmek, etkili, bilgili, değer verilen konu alanı uzmanı-usta, teknolojiyi ustaca kullanmak. (Benor DE, 2000, MedTeach; Steinert Y. 2000, MedTeach)

9 eğitici gelişimi “faculty development”
“elemanlarının kurumsal rollerini yenilemek/ desteklemek için, kurumların kullandığı çok çeşitli etkinlikler” (Centra, 1978) “öğretim elemanlarının temel performans alanlarında (eğitim, araştırma ve yönetim) bireylerin bilgi ve becerilerini artırmak için tasarlanan aktivitelerin tümü” (Sheets & Schwenk, 1990) “kurumları ve öğretim elemanlarını çeşitli rollere hazırlamak ve yaşamsallıklarını, üretkenliklerini sürdürmek için hazırlanmış programlar” (Bland ve ark. 1990).

10 tıpta eğiticinin görev alanları
Eğitim Araştırma etkinlikleri Hasta hizmeti Yönetsel görevler Mesleki etkinlikler (mesleki derneklerdeki etkinlikler ve danışmanlık) Bireysel gelişime yönelik etkinlikler Vatandaşlık (Bland C, ve ark., 2002, AcadMed)

11 eğitici gelişimi 1. Öğretsel gelişim 2. Profesyonel gelişim
3. Örgütsel gelişim 4. Kariyer gelişimi 5. Kişisel gelişim (Camblin, LD & Steger JA, 2000 Higher Education)

12 tarihçe 1950 Başlangıç 1970’ler Davranışçı akım ve uygulamaları
Eğiticilik ayrı bir beceri olarak gündeme giriyor (Miller) 1970’ler Davranışçı akım ve uygulamaları Workshop, kurs 1980’ler Bilişsel akım ve uygulamaları Geribildirim 1990’lar Yapılandırmacı akım / Sosyal Öğrenme / Kurumsal ve bireysel gelişim süreci Eğitici değerlendirmesi / portfolyo Öğrenen organizasyonlar

13 etkili programlar Eğitici gelişim programlarının çoğu öğrenme ve eğitim kuramlarının “eklektik” sentezlerini kullanıyor. (Jolly B, 2002, I. Handbook RIME ) Eğitici gelişim programlarının literatürde çok fazla tanımı yapılmış fakat etkinliklerini kanıtlama konusunda sıkıntılar var. (Benor & Mahler, 1989; Sheets & Schwenk, 1990; Hitchcock ve ark., 1993; Nayer,1995; Steinart, 2000)

14 Nasıl ? Yöntemler Bölüm Bireysel Kurum Grup Bölgesel Ulusal
Fakülte Üniversite Dernek-birlik Bölgesel Ulusal Uluslararası

15 Ne ? Nasıl ? 1. Kapsamlı ve çok fazlı programlar İçerik Yöntem Uyum
(Bland & Mahler 1988, Benor & Mahler 1989, Hitchook ve ark. 1993, Quirk ve ark. 1998, Wilkerson & Irby 1998) İçerik Uyum Temel eğitim becerileri Özgün eğitim becerileri Eğitim yönetimi ve liderlik, eğitim politikası Yöntem Çoklu yöntemler

16 Ne ? Nasıl? 2. Öğrenen merkezli programlar
(Stein 1988) kendi öğrenme hedeflerini belirlemeleri küçük gruplarda deneyimle öğrenme kendi hedeflerine ne düzeyde ulaştıklarını kendilerinin değerlendirmesi

17 Ne ? Nasıl? 3. Program değişikliği ile birlikte uygulanan programlar
(Steinert Y. 2000, MedTeach) Ayaktan hasta bakımı Toplum odaklı tıp eğitimi Probleme dayalı öğrenme Birinci basamakta eğitim (Jolly B, 2002, I. Handbook RIME ) Yeterlik kurulları süreci

18 Ne ? Nasıl? 4. Yeterli uzunlukta, yöntem çeşitliliği olan programlar
(Elliot, D. Ve ark., 1999, TLM) iki günden uzun bilgi, beceri ve tutum bileşenlerini içeren öğrenen beğenisi ve akran geribildirimi ile desteklenen

19 Eğitici gelişim programları;
gereksinimlere dayalı özgün hedefler üzerinden, katılımcıların özelliklerine göre şekillendirilmiş ve katılımcıları planlamasına dahil edilmiş, kurumun misyonu ve öncelikleri ile uyumlu, yönetim ve liderler tarafından desteklenen projeler çerçevesinde, nitelikli ve saygı gören eğiticiler tarafından gerçekleştirilmeli, öğrenilenlerin uygulanması sağlanmalı-izlenmeli-desteklenmeli ve geribildirim verilmelidir

20 Yeterlik sürecinde eğitici gelişimi programları için İçerik önerileri
Program geliştirme Klinikte eğitim Uzmanlık ve Board Sınavları Genel yetkinlik alanlarında eğiticiler yetiştirme Profesyonel davranış İletişim becerileri Etik Sağlık Politikaları Kanıta Dayalı Tıp ve Araştırma

21 Yeterlik sürecinde eğitici gelişimi programları için Yöntem önerileri
Dernek kongrelerinde konuya vurgu Kısa kurs ve çalıştaylar Longitudinal çok fazlı programlar Eğitici akademisi Özgün ve çeviri kılavuzlar Bilgisayar destekli eğitim Kayıt, izlem, destek, ödüllendirme ve akreditasyon sistemi Kısa süreli burslar ve proje destekleri


"Dr. H.İbrahim Durak XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları