Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Liderlik Oyunları Kalıcı ve her durumda geçerli olan bir yaklaşım var mı? Etik Liderlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Liderlik Oyunları Kalıcı ve her durumda geçerli olan bir yaklaşım var mı? Etik Liderlik."— Sunum transkripti:

1 Bülent Şenver bs@bulentsenver.com
Liderlik Oyunları Kalıcı ve her durumda geçerli olan bir yaklaşım var mı? Etik Liderlik Bülent Şenver

2 AB Stratejik Hedefler 1. Sorumlu İyi Yönetim (İyi Yönetişim)
2. Daha Güçlü, İstikrarlı bir Avrupa 3. Yeni bir Toplumsal ve Ekonomik Ajanda 4. Yaşam Kalitesinin Arttırılması

3 Sorumlu İyi Yönetişim, 11 Özellik
1. Etik Değerler, İş Ahlakı 2. Şeffaflık 3. Hesap Verilebilirlik 4. Hesap Sorulabilirlik 5. Sorumluluk 6. Etkinlik

4 Sorumlu İyi Yönetişim, 11 Özellik
7. Uzlaşma Arayışı 8. Eşitlik 9. Katılımcı Demokrasi 10. Hukukun Üstünlüğü 11. Stratejik Vizyon

5 Etik Pusulası PUSULA Batı ***** Doğu ETİK Doğru **** Yanlış İyi Kuzey
Etik Pusulası PUSULA Kuzey I Batı ***** Doğu Güney ETİK İyi I Doğru **** Yanlış Kötü What does the “Compass” show? It shows the north, south, east and west. Why do people need the “Copmass”? To find their way to reach to their targets, to arrive to their designed destination. What does the “Ethical Compass” show? It shows the rights and wrongs, the good and the bad. What is good and bad is judged by our “Values”. What is right or wrong is determined by our “Norms” and “Code of Conduct”. Who determines the “Values”? You and I, he, she, we and they, the society determines the values. Who writes the “Norms”, the “Code of Conduct”? You and I, he, she, we and they, the society determines the norms. In corporations these are determined by the “Share Holders” and the “Board of Directors”. Would you want to live in a society where there are no “Values” and no “Norms”? Do you want to work in a company which has no “Values” and no “Code of Conduct”?

6 Etik Eğrisi C A B Davranış Zaman Algılama Realite bs@bulentsenver.com
Etik Eğrisi C Realite A Algılama Davranış B Zaman

7 Etik Değerlere Sahip Çıkmazsak
1. Toplum Kirlenir 2. Yolsuzluklar Artar 3. Haksız Rekabet Çoğalır 4. Kaynaklar Verimsiz Kullanılır 5. Yatırımlar Daha Pahalı Olur 6. Giderler Gereksiz Artar

8 Etik Değerlere Sahip Çıkmazsak
7. Maliyetler Artar 8. Yabancı Sermaye Kaçar 9. Büyüme Yavaşlar 10. İşsizlik Artar 11. Gelir Dağılımı Bozulur 12. Genel Ulusal Ekonomik Performans Düşer

9 Bu Etik Mi?

10 Bu Etik Mi?

11 Bu Etik Mi?

12 Bu Etik Mi? Altını da Gördünüz mü?

13 Bu Etik Mi?

14 Bu Etik Mi?

15 Bu Etik Mi?

16 Etik - 4 Arena 4 Aktör 4 Arena 1.Ekonomik 2.Siyasi 3.İdari 4.Eğitim
Özel sektör Devlet Sivil Toplum Gençlik

17 4 Arena, 4 Aktör Birlikte Uyumlu Çalışma

18 Üniversite Etik Kulüpleri

19 Organizasyon Şemasında Etik
Etik Görevli YKÜyesi Yönetim Kurulu Etik Kurulu G.Müdür Etik Yetkilisi Etik Gönüllüleri

20 Etik Aletleriniz var mı?
Etik Aletlerimiz Etik Aletleriniz var mı?

21 Etik Pusulası İyi Doğru Yanlış Kötü

22 Etik Gözlüğü

23 Etik Terazisi

24 EtikMetre

25 Etik Düdüğü

26 ETİK KARNESİ

27 Etik Aletlerimiz KULLANIYOR MUSUNUZ? Etik Pusulası Etik Gözlüğü
Etik Terazisi EtikMetre Etik Düdüğü Etik Karnesi

28 Etik Lider Olun Etik Gönüllüsü Olun ’’Kalıcı, her durumda geçerli’’
Bireysel Etik Gönüllüsü Kurumsal Etik Gönüllüsü


"Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Liderlik Oyunları Kalıcı ve her durumda geçerli olan bir yaklaşım var mı? Etik Liderlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları