Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORHAN TAN ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORHAN TAN ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 ORHAN TAN ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta orhantan@meb.gov.tr PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 2 Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü

3 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 3 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SÜRECİ 2-TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİ VE TEMEL İLKELERİ

4 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) UYGULAMA SÜRECİ

5 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 5 M.E.B.’de Toplam Kalite Yönetimi Sürecinin 1990’lı yıllara dayanan bir geçmişi vardır. MEB ile Dünya Bankası arasında 1990’lı yıllarda imzalanan ikraz antlaşması çerçevesinde “Millî Eğitimi Geliştirme Projesi” (MEGP) hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında gerçekleşmesi istenen üç hedef belirlenmiştir:

6 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 6 1.Kaliteli Eğitim - Öğretim Programları İlk ve ortaöğretimde kaliteyi artırarak öğrenci başarısını OECD (İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı) ülkeleri ortalamasına yaklaştırmak 2. Kaliteli Öğretmen Yetiştirme Sistemi Öğretmen eğitiminde kaliteyi ve geçerliliği artırarak OECD (İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilatı) ülkeleri ortalamasına yaklaştırmak 3. Bilgili ve Kaliteli Yöneticilere Sahip Olma (Eğitim yöneticilerinin yönetim ve işletme becerilerini geliştirerek kaynak kullanımında daha ekonomik ve etkili olabilmeyi sağlamak)

7 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 7 Projenin üçüncü hedefini gerçekleştirmek üzere 1994 yılında Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (YÖDGED) adıyla bir birim kurulmuştur. YÖDGED 21.02.2000 tarihinde Personel Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. YÖDGED öncelikle Bakanlığa bir yönetim anlayışı kazandırmayı hedeflemiş ve o günlerde kamu yönetimin pek tanımadığı ancak gelişen dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlayan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) anlayışını Bakanlığa taşımak için;

8 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 8 Katılımcı anlayışa sahip olan, Ekip çalışması yapabilen, Bilgiye ve teknolojiye önem veren ve etkin kullanabilen, Değişme, gelişme ve iyileşmek için için yönetimin süreçlerini sürekli sorgulayan, Daha iyi kaliteli hizmet için kendisiyle ve çevresiyle sürekli rekabet edebilen, İnsana değer veren ve öğrenen birey ve öğrenen organizasyon felsefesini amaç olarak benimseyen, Risk alabilen v.b. özelliklere sahip bir insan kaynağı kazandırılması hedeflenmiştir.

9 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 9 Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen faaliyetlerin “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışıyla gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Yönerge ve Uygulama Projesi” hazırlanmış ve 1999 yılında Müdürler Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Yönerge, Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde de yayımlanmıştır. “MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA YÖNERGESİ VE PROJESİ”

10 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 10 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASINA AŞAMALI GEÇİŞ Ülkemizde TKY anlayışını yaygınlaştırma gibi bir misyon üstlenmiş olan “Kalite Derneği” ile (KalDer) Bakanlığımız arasında 25 Kasım 1999 tarihinde “İyi Niyet Bildirgesi” (Protokol) imzalanarak bu konuda kararlılığını kamuoyuna deklere etmiş ve bu aşamadan sonra Bakanlık merkez teşkilatında TKY aşamalı bir geçiş ile başlatılmıştır.

11 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 11 Bakanlığımızda TKY Uygulamaları, EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli esas alınarak yürütülmektedir. KalDer desteği sağlanarak Mükemmellik Modeli konusunda başta birim amirleri olmak üzere her birimden en az iki- üç personel bilgilendirilmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Uzmanlarınca da birimlerde oluşturulan Kalite Geliştirme, Kriter Ekibi üyelerine ve diğer bütün personeline TKY ve EFQM Mükemmellik Modeli eğitimi verilmiştir. Bilindiği gibi EFQM Mükemmellik Modeli: TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASINA AŞAMALI GEÇİŞ

12 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 12 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Liderlik % 10 Liderlik Müşteri ile ilgili sonuçlar % 15 Müşteri ile ilgili sonuçlar % 15 Çalışanlarla ilgili sonuçlar % 10 Çalışanlarla ilgili sonuçlar % 10 Çalışanlar Çalışanlar Strateji Strateji İşbirlikleri ve Kaynaklar % 10 İşbirlikleri ve Kaynaklar % 10 Süreçler,Ürünler ve veHizmetler % 10 Süreçler,Ürünler ve veHizmetler % 10 Temel Performans Sonuçları % 15 Temel Performans Sonuçları % 15 GİRDİLER SONUÇLAR ÖĞRENME YENİLİKÇİLİK ve YENİLEŞİM Toplumla ilgili sonuçlar % 10 Toplumla ilgili sonuçlar % 10

13 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 13 Şekilde de görüldüğü üzere EFQM Mükemmellik modeli;beşi “girdi” kriterlerini, dördü “sonuç” kriterleri olmak üzere dokuz Ana kriterden oluşan ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Ayrıca 46 Alt kriter, 174 Göstergeden oluşmaktadır. Şekilde de görüldüğü üzere EFQM Mükemmellik modeli; beşi “girdi” kriterlerini, dördü “sonuç” kriterleri olmak üzere dokuz Ana kriterden oluşan ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Ayrıca 46 Alt kriter, 174 Göstergeden oluşmaktadır. Girdi Kriterleri; bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri ve bunları nasıl yaptığını içerir. Sonuç kriterleri ise; kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir.

14 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 14 “ Sonuçlar” “girdilerden kaynaklanır ve “ Girdiler” “Sonuçlardan elde edilen geri bildirmeler ile iyileştirilir. Şeklin alt üst taraflarındaki oklar ise modelin dinamik yapısını ortaya koyar. Bu oklar, girdilerdeki iyeleştirmeleri sağlayan ve böylece sonuçlardaki iyileştirmelere yol açan “Öğrenme, yaratıcılık ve yenileşim” yaklaşımını gösterir. dikkate alınması gereken ayrıntıları açıklayan ifadelerdir.Her kriterin genel anlamını açıklayan bir tanımı vardır. Her bir kriter, daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla, çeşitli sayıda alt kriterlerle desteklenmiştir, Alt kriterler; uygulamada mükemmel kuruluşlarda tipik olarak görülebilecek ve bir değerlendirme sırasında dikkate alınması gereken ayrıntıları açıklayan ifadelerdir. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİEFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

15 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 15 Son olarak, her alt kriterin altında ilgili alanlar bulunur. Bu maddelerin bir çoğu daha önce açıklanmış olan Temel Kavramlar’la doğrudan ilişkilidir. İlgili olanlar listesinin kullanımı zorunlu ya da değişmez değildir. Alt kriterin daha iyi anlaşılmasını amaçlar. Okul/kurum ve kuruluşların iş mükemmelliğindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlayan ÖZDEĞERLENDİRME’de bu kriterler esas alınmaktadır. Okul/kurum ve kuruluşların iş mükemmelliğindeki ilerlemesini ölçmeyi amaçlayan ÖZDEĞERLENDİRME’de bu kriterler esas alınmaktadır. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİEFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

16 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 16 Toplam Kalite Yönetimi “MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi” Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının taşra teşkilatına yaygınlaştırılması amacıyla; “MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi” hazırlanmıştır. Proje, Şubat 2002 tarih ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır. “MEB TAŞRA TEŞKİLATI TKY UYGULAMA PROJESİ”

17 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 17 Proje çerçevesinde; tüm illerde, TKY anlayışının yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda, 205 TKY İl Formatörü yetiştirilmiştir. TKY uygulamalarında asıl hedef; okulda/sınıfta kaliteyi artırmak ve okul/kurumları TKY anlayışı ile y ö netilir hale getirmektir.

18 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 18

19 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 19 TKY Felsefesi ve Temel İlkeleri, EFQM Mükemmellik Modeli, Toplantı ve Zaman Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme, Kamu ve Eğitim Yönetimi, İletişim, Kurum Kültürü ve Liderlik, Takım Çalışması, Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri, Stratejik Planlama, Öğrenen Birey ve Öğrenen Organizasyon vb. 26045 kişiye; konularda YÖDGED tarafından eğitimler verildi. Eğitim Faaliyeti Sayısı: 203 Eğitim İş Günü sayısı: 819 Kasım 1999- OCAK 2011 İtibariyle

20 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 20 1.Sağlık Bakanlığı 2.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3.Maliye Bakanlığı 4.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 5.Denizcilik Müsteşarlığı 6.Gazi Üniversitesi DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI

21 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 21 7. YURTKUR 8. ÇANAKKALE Hava Radar Mevzi Komutanlığı 9.Fırat Üniversitesi 10. Bolu Valiliği 11. KOSGEB 12. T.B.M.M. 13. TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) DİĞER KURUMLARLA DENEYİM PAYLAŞIMI

22 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 22 MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÖDÜL SÜRECİ

23 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 23 TKY çalışmalarına yönelik olarak, gerek Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı yönetici,denetici,değerlendirici ve formatörlerce, gerek üniversitelerce yapılan değerlendirmelerde TKY uygulamalarıyla ilgili ödüllendirmenin olmayışı bir eksiklik olarak tespit edilmiştir.

24 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 24 Ayrıca kamu kurumlarında bireysel düzeyde değerlendirme ve bu değerlendirmeye dayalı bir ödüllendirme sistemi mevcut olmasına rağmen, takım çalışmaları ile kurum performansının değerlendirilip ödüllendirildiği bir sistem bulunmamaktayidi. Yeni yönetim yaklaşımlarında, birey performansının ölçülmesi yanında, takım çalışmalarının ve kurum performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.

25 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 25 Bu amaçla hazırlanarak (Ocak 2005 tarih ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan) yürürlüğe konulan ödül yönergesi ile eğitimde kalite çalışmalarında ödüllendirme, eksikliğinin giderilmesinin yanında, ekip ve kurum performansının değerlendirilmesi de mümkün hale gelmiştir. Böylelikle; bireysel performansın yanında Kurum ve Ekip performansının da ölçülmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında ilk kez Millî Eğitim Bakanlığı TKY Uygulamaları Ödül Süreci ile başlatılmıştır.

26 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 26 TKY Uygulamaları Ödül başvurularını değerlendirecek 245 personelin katıldığı “Değerlendirici Eğitimleri” yapılmıştır. “TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi” çerçevesinde, değerlendirme kriterlerinin esas alınacağı “Eğitimde Kalite Ödülü El Kitabı” 2005 yılında hazırlanmış ve MEB Personel Genel Müdürlüğü (YÖDGED) web sayfasında yayımlanmıştır. 2007 Yılında Revize edilmiştir. 2010 yılında Ödül kriterlerinin uyarlanması için 16 Farklı Okul-Kurum ödül kriterleri yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca “Sağlık Meslek Lisesi,İmam Hatip Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar, Spor Lisesi,vb. okulların kriterlerde düzenlenerek 2011 yılında yürürlüğe konulacaktır.

27 Öğrenci ve Veli (ve İşletme) ile ilgili sonuçlar %25 (15) Öğrenci ve Veli (ve İşletme) ile ilgili sonuçlar %25 (15) Çalışanlarla ilgili sonuçlar %13 (10) Çalışanlarla ilgili sonuçlar %13 (10) Okul/kurumun Planı %9 (10) Okul/kurumun Planı %9 (10) İnsan Kaynakları Yönetimi %6 (10) İnsan Kaynakları Yönetimi %6 (10) Maddi Kaynakların, İş Birliklerinin ve Bilgi Birikiminin Yönetimi %4 (10) Maddi Kaynakların, İş Birliklerinin ve Bilgi Birikiminin Yönetimi %4 (10) SÜREÇLER %12 (10) SÜREÇLER %12 (10) Finansal Sonuçlar ve Temel Performa ns Sonuçları %17 (15) Finansal Sonuçlar ve Temel Performa ns Sonuçları %17 (15) GİRDİLER SONUÇLAR ÖĞRENME YARATİCİLİK VE YENİLEŞİM Toplumsal Sosyal Sorumlulukla İlgili Performans sonuçları %5 (10) Toplumsal Sosyal Sorumlulukla İlgili Performans sonuçları %5 (10) İŞLEMLER LİDERLİK %9 (10)

28 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 28 9 ANA KRİTER, *(Girdi ve İşlemler Kriteri) 39 (+11)* Alt Kriter *(Sonuç Kriteri) + 114 (+29)* Gösterge ** 153 (+40)* = 193* bulunur. * Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları için ek kriter ve gösterge sayısı* Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları için ek kriter ve gösterge sayısı

29 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 29 Bu Yönergenin amacı, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. ÖDÜL SÜRECİ

30 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 30 TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında iki kategoride oluşan üç aşamalı bir değerlendirme yapılmaktadır. ÖDÜL KATEGORİLERİ 1.Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu 2.Yılın Ekibi Ödülü AŞAMALAR 1. İlçe 2. İl 3.Bakanlık

31 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 31 ÖDÜLE BAŞVURU Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde, hazırlayacakları raporla bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne başvururlar.

32 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 32 ÖDÜL SÜRECİ İl/ İlçeye her iki kategoride başvuran Okul/kurumlar İlçe her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum ve ekipleri belirler ve ödüllendirir. İl düzeyinde ilçede ilk üçe giren okul/kurum ve ekipler değerlendirilerek ilin ilk üçü belirlenir ve ödüllendirilir. İller, her iki kategoride birinci olan okul/kurum ve ekiplerin raporlarını Türkiye geneli değerlendirme için Bakanlığa gönderir.

33 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 33 Bakanlık, raporlar üzerinden yapacağı değerlendirmede her iki kategori için ilk 10’a giren okul/kurum ve ekipleri belirler. Belirlenen bu okul/kurumlar yerinde ziyaret (saha ziyaretleri) edilerek tekrar değerlendirilir ve her iki kategoride ilk 3’ giren okul/kurum ve ekiplerin birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri Bakanlıkça yapılan Paylaşım Toplantısında verilmektedir. Bunların dışında saha ziyaretine kalan her iki kategorideki okul/kurumlara da teşvik ödülleri verilmektedir.

34 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 34 BAKANLIKÇA YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE DERECEYE GİREN OKUL/KURUM VE EKİPLERE VERİLECEK ÖDÜLLER 1) Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde; (a)Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı, Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (b)İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı, Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi,

35 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 35 (c)Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük Beratı, Plaket ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Takdir Belgesi (d)Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü ve Özdeğerlendirme ekibi üyelerinin her birine Teşekkür Belgesi verilir.

36 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 36 2)Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisinde ise; a) Birinciye; Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü, Plaket ve ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi b) İkinciye; Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü, Plaket ve ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, c) Üçüncüye; Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü, Plaket ve ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (d) Son değerlendirmeye kalan diğer okullara /kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü ve ekip üyelerinin her birine Teşekkür Belgesi verilir.

37 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 37 İl ve ilçeler ise yaptıkları değerlendirme sonucunda dereceye giren okul/kurum ve ekiplere verecekleri ödüllü kendileri belirlemektedir. Ödüller manevi anlamda olsa da imkanlar ölçüsünde farklı ödüller vermek de söz konusu olabilmektedir.

38 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 38 Değerlendirme: Değerlendirme sürecinde merkez ve taşra için formlar geliştirilmiştir. Ekip değerlendirmesinde kullanılacak form Yönergenin 3 numaralı ekinde, Okul/kurum performansının değerlendirmesi için kullanılacak form Yönergenin 4 numaralı ekinde yayımlanmıştır.

39 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 39 Ekip Değerlendirme Formu 1-Seçilen problemin/iyileştirme konusunun okul/kurum için önem derecesi :(Özdeğerlendirme ile ilgisi paydaş şikayet veya isteklerinde yer alması, stratejik plan ile ilişkisi) (10) 2-Seçilen problemin/iyileştirme konusunun okulun/kurumun misyonu ile ilişkisi: (ana hizmet,destek hizmet) 18 3-Problemin / iyileştirme konusunun tanımlanmasındaki yeterlilik: 4-Problem çözme/ kalite geliştirme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi: 5-Problemin çözüm seçeneklerinin/ iyileştirme adımlarının belirlenmesi ve seçimi

40 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 40 6-Çözüm ya da iyileştirme adımlarının uygulanması için yapılan plânlama: 7-Belirlenen hedeflerin gerçekleşme derecesi / problemin çözümündeki ya da iyileştirme çalışmasındaki başarı: 8-Çözümün ya da iyileştirmenin okula / kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer: 9-Problemin çözümündeki / iyileştirmedeki orijinallik, başka kurumlar için örnek ve model olma özelliği: 10-Yapılan çalışmanın raporlama ve sunum kalitesi

41 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 41 Kurum performansının değerlendirilmesinde EFQM Mükemmellik Modelinden yararlanılmıştır. KURUM PERFORMANSI

42 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 42 Kalite İle İlgili Kurumsal Performansı Ölçen Modeller; EFQM Mükemmellik Modeli Malcolm Baldrige Modeli Deming Ödülü Modeli ISO 9001 (2000) Modeli CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli İskoçya Eğitim Modeli

43 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 43 PERFORMANS MÜKEMMELİYETİ İÇİN BALDRIDGE EĞİTİM ÖLÇÜTLERİ YAPISI: SİSTEM YAKLAŞIMI Öğrenci ve Paydaş Odaklı Strateji ve Eylem Planları 2 Strateji Planlama % 8,5 5 İKY odaklılık % 8,5 1 Liderlik %12,5 7 İş Sonuçları % 45 6 Eğitimsel ve Destek Süreç Yönetimi % 8,5 3 Öğrenci ve PaydaşOdaklılık % 8,5 4 B i l g i v e A n a l i z i %8.5

44 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 44 1 Politika Sistem 2 Organizasyon 3 Bilgi 4 Standartlaştırma 5 İnsan Kaynağı 10 Gelecek Planları 9 Sonuçlar 6 Kalite Güvencesi 7 Bakım 8 İyileştirme Faaliyet

45 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 45 ISO 9001 (2000) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 0. Giriş 1. Kapsam 2. Referanslar 3. Terimler ve Tanımlar 4. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri 5. Yönetimin Sorumluluğu 6. Kaynak Yönetimi 7. Süreç Yönetimi 8. Ölçme, Analiz, İyileştirme

46 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 46 CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli Geri Bildirim ve Değişim Süreçleri Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Amaç ve Plan Metodoloji

47 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 47 İskoçya Eğitim Modeli 1. Müfredat 2. Ders Başarısı 3. Öğrenme-öğretme 4. Öğrencilere Rehberlik 5. Okul Ortamı/Çevre 6. Kaynaklar 7. Yönetim, Liderlik, Kalite Güvencesi

48 1. Adım: Eğitimde Kalite Ödülü Başvuru Raporlarının Bakanlığa Gönderilmesi 2. Adım: Bakanlık Değerlendiricilerinin belirlenmesi 3. Adım: Bakanlık Değerlendirici Ekibin Eğitilmesi 4. Adım: Rapor Değerlendirme Çalışmalarının Planlanması 5. Adım: Bireysel Değerlendirme 6. Adım: Bireysel Değerlendirme Sonuçlarının Sekreterya’ya Teslimi 7. Adım: Ödül Başvuru Raporlarının Değerlendirilmesi 8. Adım: Uzlaşım Toplantısı 9. Adım: “Okul/Kurum” ve “Ekip” Kategorilerinde İlk 10’a Girenlerin Belirlenmesi 10. Adım: İlk 10’a Giren Okul/Kurum ve Ekiplerin Açıklanması 11. Adım: Saha Ziyaretine Gidecek Ekip Liderleri ve Üyelerinin Belirlenmesi 12. Adım: Saha Ziyaretinde Görüşüleceklerin Belirlenmesi 13. Adım: Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 14. Adım: Saha Ziyareti Değerlendirme Raporlarının Sekreterya’ya Teslimi 15. Adım: Saha Ziyareti Raporlarının İncelenmesi, Dereceye Girenlerin Belirlenmesi 16. Adım: Ödül Törenine Katılacaklara Gerekli Duyurunun Yapılması 17. Adım: Ödül Alacak Okul/Kurum Temsilcilerinin Ankara’da Misafir Edilmesi 18. Adım: TKY Uygulamaları Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MEB DEĞERLENDİRME SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

49 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 49 1. Paylaşım Toplantısı 28 Ağustos 2003 tarihinde MEB Şura Salonunda, (TKY Ödül Yönergesinden önce) 2. Paylaşım Toplantısı 14 Haziran 2006 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 3. Paylaşım Toplantısı 13 Haziran 2007 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 4. Paylaşım Toplantısı 10 Haziran 2008 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 5. Paylaşım Toplantısı 17 Haziran 2009 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde, 6. Paylaşım Toplantısı 15 Haziran 2010 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir. 7. Paylaşım Toplantısı 02 Haziran 2011 tarihinde Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilmiştir.

50 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 50 2005-2006 Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 52, EKİP KATEGORİSİNDE + 54, OLMAK ÜZERE TOPLAM 106 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU GELMİŞTİR.

51 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 51 2006 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Tophane Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Aydınlıkevler Ticaret Meslek ve Anadolu İletişim Meslek Lisesi Keçiören/ANKARA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi BALIKESİR Av. Mail Büyükerman Anaokulu ESKİŞEHİR

52 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 52 2006 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ Akçalı İlköğretim okulu BARTIN Tekstil Anadolu Teknik ve Tekstil Meslek Lisesi Zeytinburnu/İSTANBUL Anadolu Öğretmen Lisesi KAHRAMANMARAŞ Seka İlköğretim Okulu KOCAELİ Rehberlik Araştırma Merkezi RİZE Kamil Korkmaz Zafer İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ

53 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 53 2006 YILI YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ Özel Gökkuşağı Koleji Bahçelievler /İSTANBUL İKİNCİLİK ÖDÜLÜ Mazhar Zorlu Anadolu Teknik ve Plastik Endüstri Meslek Lisesi Bornova/İZMİR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) Şehit Öğretmen Aydın Yılmaz İlköğretim Okulu Meriç/EDİRNE Mehmet Öngel İlköğretim Okulu Havza/SAMSUN

54 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 54 2006 YILI YILIN KALİTELİ EKİBİ KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ Gülveren Lisesi ANKARA Zafer Anaokulu ANTALYA Anadolu Seramik Meslek Lisesi ve Meslek Lisesi Bozüyük/BİLECİK Deşdemir Ayşe Başar İlköğretim Okulu Bekilli /DENİZLİ Halitpaşa İlköğretim Okulu Sarıkamış/KARS Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi Milas /MUĞLA Anadolu Teknik, Teknik lise ve Endüstri Meslek Lisesi TOKAT Sandallar İlköğretim Okulu Çaycuma/ZONGULDAK

55 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 55 2006-2007 Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA; OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 61, EKİP KATEGORİSİNDE + 64, OLMAK ÜZERE TOPLAM 125 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ. 2006 Yılına Göre Artış % 18

56 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 56 2007 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ŞANLIURFA Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ŞANLIURFA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) ANTALYA Ayten Çağıran Anaokulu ANTALYA İnegöl /BURSA Vehbi Koç İlköğretim Okulu İnegöl / BURSA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) KOCAELİ Nuh Çimento İlköğretim Okulu KOCAELİ NEVŞEHİR Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR

57 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 57 2007 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  Aydın Fen Lisesi AYDIN  Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlköğretim Okulu BALIKESİR  Kocareis İlköğretim Okulu BARTIN  İbni Sina İlköğretim Okulu İSTANBUL/Kartal  Öğretmen Kenan Gamsız İlköğretim Okulu İZMİR/Karşıyaka  Linyit İlköğretim Okulu KÜTAHYA  Rehberlik ve Araştırma Merkezi RİZE  Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ

58 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 58 2007 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ İZMİR Göztepe Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi İZMİR İKİNCİLİK ÖDÜLÜ TOKAT / Turhal Ç. Yaşam Zekavet Behçet Gürcan İlköğretim Okulu TOKAT / Turhal ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (İki okul arasında paylaşılmıştır) ELAZIĞ Mollakendi İlköğretim Okulu ELAZIĞ Ovaakça Şarık Tara An. TekLise, Tek. Lise ve End. Mes. Lisesi BURSA/Osmangazi Ovaakça Şarık Tara An. Tek. Lise, Tek. Lise ve End. Mes. Lisesi BURSA/Osmangazi

59 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 59 2007 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ AMASYA  Fatih İlköğretim Okulu AMASYA BARTIN  İstiklal İlköğretim Okulu BARTIN ÇANAKKALE  Özlem Kayalı İlköğretim Okulu ÇANAKKALE DİYARBAKIR  İsmetpaşa İlköğretim Okulu DİYARBAKIR GİRESUN  Bulancak An. Tek. Lise-An. Mes. L.-Mes. L. ve End. Mes. Lisesi GİRESUN İSTANBUL  Kadırga Anadolu Meslek Lisesi ve Teknik Lise ve End. Mes. L. İSTANBUL NEVŞEHİR  Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR TEKİRDAĞ  İrfan Macar İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ

60 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 60 2007-2008 Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA;  OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 59,  EKİP KATEGORİSİNDE + 66 OLMAK ÜZERE TOPLAM 125 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.

61 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 61 2008 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ  Bursa Anadolu Lisesi BURSA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır)  Özel Sanko Okulları GAZİANTEP  Mehmet Ali Lahur Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Karşıyaka/ İZMİR  Erenköy İlköğretim Okulu Kadıköy / İSTANBUL ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (üç okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır)  Gülveren Lisesi Mamak / ANKARA  Atatürk İlköğretim Okulu ANTALYA  50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu KOCAELİ  Tokat ÖğretmeneviTOKAT  Tokat Öğretmenevi TOKAT

62 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 62 2008 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  24 Eylül Anaokulu AFYON / Bolvadin  Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY  30 Ağustos İlköğretim Okulu ESKİŞEHİR  Namık Kemal İlköğretim Okulu KIRIKKALE  9 Mart İlköğretim Okulu RİZE / Çayeli  Tekirdağ Anadolu LiseTeknik Lisesi ve Endüstrisi TEKİRDAĞ  İMKB Anadolu Meslek Lisesi ZONGULDAK/Alaplı

63 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 63 2008 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ  Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi Altındağ / ANKARA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır)  Özel Serhat İlköğretim Okulu EDİRNE  Süleyman Demirel Fen Lisesi ISPARTA  Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi Karşıyaka / İZMİR ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Hasan Güçlü Ticaret Meslek Lisesi Serik / ANTALYA  Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi BARTIN  Çağdaş Yaşam Kız YİBO HAKKARİ  İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi TOKAT

64 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 64 2008 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  Karamanlı Lisesi BURDUR  Hürriyet Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA / Osmangazi  75. Yıl Merkez İMKB YİBO ELAZIĞ  Şehit Kamil Türkan Mehmet Akcan İlköğretim Okulu GAZİANTEP  Hüseyin Kahya YİBO KIRIKKALE  İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi KOCAELİ / Gölcük  Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi ŞANLIURFA  Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ZONGULDAK/Ereğli

65 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 65 2008-2009 Öğretim Yılında BAKANLIĞIMIZA;  OKUL/KURUM KATEGORİSİNDE 56,  EKİP KATEGORİSİNDE + 58 OLMAK ÜZERE TOPLAM 114 ÖDÜL BAŞVURU RAPORU TESLİM EDİLDİ.

66 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 66 2009 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır)  Merkez Fatih İlköğretim Okulu AMASYA  Mesleki Eğitim Merkezi İZMİR / Bornova  Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  24 Eylül Anaokulu AFYONKARAHİSAR / Bolvadin  Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY  Anadolu Teknik - Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi MERSİN / Tarsus  Rehberlik ve Araştırma Merkezi RİZE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (altı okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır)  Merkez İlköğretim Okulu ANTALYA / Kemer  Gazipaşa İlköğretim Okulu BURSA / İnegöl  Orhangazi İlköğretim Okulu ESKİŞEHİR  Merkez Mavikent İlköğretim Okulu ISPARTA  Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesi İSTANBUL / Kartal  Tokat Bilim ve Sanat Merkezi TOKAT

67 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 67 200 9 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim ANKARA / Gölbaşı  Cumhuriyet İlköğretim Okulu BARTIN  Atatürk İlköğretim Okulu ÇORUM / Laçin  Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi Lisesi ERZİNCAN  Özel Gençlik İlköğretim Okulu KONYA  Şehit Kemal Özalper Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi MALATYA

68 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 68 2009 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (üç okul arasında paylaşılmıştır)  Esendere İlköğretim Okulu ADIYAMAN / Kâhta  İpek Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi BURSA  Merkez 75. Yıl İMKB Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ELAZIĞ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (altı okul arasında paylaşılmıştır)  Merkez Ticaret Meslek Lisesi ve Adalet Meslek Lisesi ANTALYA  İzmir Kız Lisesi İZMİR  Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu NEVŞEHİR  Hüseyin Okan Merzeci Lisesi MERSİN / Toroslar ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (altı okul arasında paylaşılmıştır)  Anadolu Meslek Gıda Teknolojisi Pastacılık Meslek Lisesi ANKARA / Mamak  Köksal Toptan Lisesi BARTIN  Kırık İlköğretim Okulu DÜZCE / Yığılca  Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu EDİRNE  Gazi Osman Paşa Lisesi TOKAT  Anadolu Meslek ve Meslek ZONGULDAK / Ereğli

69 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 69 2009 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BİLECİK / Bozüyük  Mehmet Yıldız İlköğretim Okulu BURDUR  Şehit Öğretmen Ahmet Onay İlköğretim Okulu İSTANBUL / Ümraniye  Mehmet Emin Bitlis İlköğretim Okulu İlköğretim Okulu MALATYA  T.B.M.M. 85.Yıl Çok Programlı Lisesi MANİSA  Alparslan YİBO MUŞ  Doğuş Çay İlköğretim Okulu RİZE  Bereket YİBO SAMSUN / Salıpazarı  Tekirdağ Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ

70 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 70 2010 YILI OKUL/KURUM KATEGORİSİ 65 EKİP KATEGORİSİ 73TOPLAM 138

71 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 71 2010 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ANTALYA/Kepez  Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi BURSA/Osmangazi  Çengelköy Lisesi İSTANBUL/Üsküdar  9 Mart İlköğretim Okulu RİZE/Çayeli İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Latife Hanım Anaokulu AYDIN/Nazilli  Karşıyaka Anaokulu İZMİR/Karşıyaka  Özel Gençlik İlköğretim Okulu KONYA/Meram  Mehmetçik İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ/Çorlu ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (beş okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır)  Yenituran İlköğretim Okulu ANKARA/Altındağ  Atatürk İlköğretim Okulu BALIKESİR  Tayfur Bayar Lisesi ESKİŞEHİR/Tepebaşı  Atakent İlköğretim Okulu MUĞLA/Dalaman  Başöğretmen İlköğretim Okulu ORDU

72 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 72 2010 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  İMKB İlköğretim ADIYAMAN  Halk Eğitim Merkezi ve ASO BARTIN  Ülkü İlköğretim Okulu ISPARTA  Elvanlı İlköğretim Okulu MERSİN/Erdemli  Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ŞANLIURFA  Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlköğretim Okulu TOKAT  Anadolu Lisesi ZONGULDAK/Krz. Ereğli

73 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 73 2010 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Yeşilyayla Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi BURSA/Yıldırım  Mustafa Germirli Anadolu İmamhatip Lisesi KAYSERİ/Kocasinan  İl Millî Eğitim Müdürlüğü MERSİN  Zonguldak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ZONGULDAK İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (beş okul arasında paylaşılmıştır)  Özel Samanyolu Ülkü Ulusoy İlköğretim Okulu ANKARA/Sincan  Cumhuriyet İlköğretim Okulu GÜMÜŞHANE/Kürtün  Meslekî Eğitim Merkezi ISPARTA/Eğirdir  Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Kız Teknek ve Meslek Lisesi İZMİR/Konak  Atakent İlköğretim Okulu TEKİRDAĞ/Çorlu ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Cengiz Topel Anaokulu ANTALYA/Muratpaşa  Kara Hasanpaşa İlköğretim Okulu HATAY/Dörtyol  Yunus Emre İlköğretim Okulu KOCAELİ/Derince  İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü TOKAT/Niksar

74 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 74 2010 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  Hazım Kulak Anadolu Lisesi AKSARAY  Bolu Ticaret Meslek Lisesi BOLU  60. Yıl İlköğretim Okulu ELAZIĞ  Aydınlıkevler İlköğretim Okulu KARABÜK  Mehmet Beğen İlköğretim Okulu KONYA/Meram  Dr. Ömer Faruk Meriç İlköğretim Okulu MANİSA  Sungu Hürriyet İlköğretim Okulu MUŞ

75 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 75 2011 YILI OKUL/KURUM KATEGORİSİ 64 EKİP KATEGORİSİ 55TOPLAM 119

76 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 76 2011 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Özel Yıldırımhan İlköğretim Okulu MERSİN/Yenişehir  Şehit Binbaşı Türgut Cengiz Toytünç Anaokulu ANTALYA/Kepez  Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu BARTIN  Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İSTANBU/Fatih İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Özel Enderun Lisesi KONYA/Karatay  Adıyaman İMKB İlköğretim ADIYAMAN  Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü TOKAT  KDZ. Ereğli Anadolu Lisesi ZONGULDAK ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (altı okul ve bir kurum arasında paylaşılmıştır)  Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA/Mamak  Kanuni Anadolu Lisesi TRABZON  Nilüfer Mehmet Kemal Coşkunöz Tek. ve End. Mes. Lisesi BURSA/ Nilüfer  Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi BALIKESİR  Ülkü İlköğretim ISPARTA  Rotary Ticaret Meslek Lisesi İZMİR /Çiğli

77 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 77 2011 YILI YILIN KALİTELİ OKULU/KURUMU KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi ERZİNCAN  İl Özel İdaresi Bilim Sanat Merkezi KIRIKKALE  Ülkü İlköğretim Okulu ISPARTA  Adnan Menderes Anaokulu Eskişehir/ Odunpazarı  Hüsniye Hanım Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi TEKİRDAĞ/ Malkara  Çanakkale Anadolu Lisesi ÇANAKKALE

78 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 78 2011 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ DERECE ÖDÜLLERİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (dört okul arasında paylaşılmıştır)  Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi TEKİRDAĞ  Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü KOCAELİ  Özel Gençlik İlköğretim KONYA/Meram  Kadıgüllü Şehit Halit Aksu İlköğretim Okulu YOZGAT/Sarıkaya İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (beş okul arasında paylaşılmıştır)  Nilüfer İşokulu BURSA  Yarımbağ İlköğretim Okulu ADIYAMAN/Samsat  MEV Gökkuşağı EÇEM Anaokulu ve İlköğretim Okulu ANKARA/ Yenimahalle  Kız Teknik ve Meslek Lisesi MERSİN/Toroslar  Erbaa Rehberlik ve Araştırma Merkez i TOKAT/ERBAA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (beş okul arasında paylaşılmıştır)  Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu ADANA/ Yüreğir  Namık Kemal İlköğretim Okulu DÜZCEl  Gerede Mesleki Eğitim Merkezi BOLU/Gerede  Zonguldak Kız Teknik ve Meslek Lisesi ZONGULDAK  Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ELAZIĞ

79 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 79 2011 YILI YILIN KALİTELİ EKİP KATEGORİSİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ  Sultanhisar Zafer İlköğretim Okulu AYDIN  Şehit Erhan Çakmak İlköğretim Okulu ISPARTA/Gelendost  60. Yıl İlköğretim Okulu ELAZIĞ  Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Malatya  Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi Bartın  Narlı YIBO ÇORUM/Laçin  Kazım Şanöz İlköğretim Okulu ANTALYA/Muratpaşa

80 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 80 YILLARA GÖRE TÜRKİYE GENELİ ÖDÜL BAŞVURUSU YAPAN OKUL/KURUM SAYILARI 2006 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 1537, 2007 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 3131, 2008 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 3663 2009 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU RAPORU SAYISI; 3050 2010 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU SAYISI 2982 2011 YILINDA ÖDÜL BAŞVURU SAYISI 3450 TOPLAM: 17,814

81 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 81 YILLARA GÖRE TÜRKİYE GENELİ EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ BELGE TABLOSU ÖDÜL BELGESİ 200620072008200920102011 TOPLAM O /KMT MT MT MT MT MT Teşekkür Belgesi 6767 5050 7474 10 3 4040 89898441 13 2 16 741 10 7 14 1 - 7 1.143 Takdir Belgesi 40406-545- 12 18- 27 11294 31 7 - - 928 Okul/Kurum Kategorisin de Kalite Berâtı alan O/Kurum4 - -5 - -8 - -13- - - -14 57 Ekip Kat.sınde Derece Ödülü Alan O/Kur.lar 44813 14 56 İki Kategoride Teşvik Ödülü alan O/Kurumlar 14141615 141185 O/K : Okul/Kurum M: Merkez Teşkilatı T: Taşra Teşkilatı

82 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 82 BİRİMİMİZCE YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYETLER Eğitim Yöneticilerinin Yeterliklerinin Belirlenmesi Çalışması tamlanarak Performans Yönetim Sisteminin oluşturulması amacıylaTeftiş Kurulu Başkanlığına devredilmiştirEğitim Yöneticilerinin Yeterliklerinin Belirlenmesi Çalışması tamlanarak Performans Yönetim Sisteminin oluşturulması amacıylaTeftiş Kurulu Başkanlığına devredilmiştir Okullarda Süreçler ve Süreçlerle Yönetim Modeli ile ilgili Çalışma tamamlanarak kitabın basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca yapılarak 81 ile gönderilmiştir ayrıca Kitaba Personel Genel Müdürlüğü YÖDGED Web sayfasında ulaşılmaktadır.Okullarda Süreçler ve Süreçlerle Yönetim Modeli ile ilgili Çalışma tamamlanarak kitabın basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca yapılarak 81 ile gönderilmiştir ayrıca Kitaba Personel Genel Müdürlüğü YÖDGED Web sayfasında ulaşılmaktadır. MEB Özdeğerlendirme Modelinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Öğretmenevleri, Halk Eğitim, Mesleki Eğitim, Özel Eğitim Kurumları, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kriterlerinin Belirleme Çalışması tamlanmış ve 2011 yılında yürürlüğe konulacaktır.MEB Özdeğerlendirme Modelinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Öğretmenevleri, Halk Eğitim, Mesleki Eğitim, Özel Eğitim Kurumları, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Kriterlerinin Belirleme Çalışması tamlanmış ve 2011 yılında yürürlüğe konulacaktır.

83 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 83 TKY FELSEFESİ VE TEMEL İLKELERİ

84 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 84 YÖNETİM BİR SÜREÇTİR VE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN FAALİYETLER VE DAVRANIŞLAR DİZİSİ OLARAK DEVAM EDER. YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Yönetimin birinci özelliği; Amaç birliğinin olmasıdır: Amaçların var olmadığı ya da bunları gerçekleştirmenin söz konusu olmadığı durumlarda yönetim anlamını yitirir. YÖNETİMİN TANITIMI

85 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 85 Yönetimin ikinci özelliği; kendisini oluşturan kişilerin davranışlarından, çalışma eylemlerinden oluşan bir beşeri eylem olmasıdır. Yönetimin üçüncü özelliği; bir araya gelen kişiler arasında işbirliğinin olmasıdır. Ayrıca bu işbirliğinin de rasyonellik, işbölümü ve uzlaşım, otorite ve koordinasyon ile bütünleştirilmiş olması gereklidir. Yönetim NİTELİK açısından ele alındığında; Karar Verme, Uygulama ve Değerlendirme aşamalarından, İŞLEVSEL olarak düşünüldüğünde ise; Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon ve Değerlendirme öğelerinden oluşmaktadır.

86 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 86 KARAR VERME NİTELİK İŞLEV GERİ BİLDİRİM YÖNELTME DEĞERLENDİRME PLANLAMA ÖRGÜTLEME KOORDİNASYON TASARIM + E Y L E M KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ (UYGULAMA) + = + YÖNETİM

87 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 87 YÖNETİMİN FONKSİYONLARI 1. PLANLAMA : Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, neden, ne zaman, ne ile ve kim tarafından yapılacağının önceden kararlaştırılarak bir hareket tarzının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. 2.ÖRGÜTLEME: Bir kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan yer, araç-gereç ve personelin sağlanması, bunların belli bir sistem dahilinde bir araya getirilmesi ve kişiler ile birimler arasında görev ve yetki dağılımının yapılması olarak tanımlanabilir. 3.YÖNELTME: Emir-kumanda etme, karar verme, yönlendirme, vs. anlamlarına da gelebilen yöneltme, genel olarak örgütün amaçları doğrultusunda personeli ve diğer kaynakları sevk ve idare etme anlamına gelir.

88 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 88 4. KOORDİNASYON: Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesinin sağlanması; veya yönetimle ilgili birimlerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer kuruluşlarla ve birimlerle işbirliği yapmaları şeklinde tanımlanır. 5. DEĞERLENDİRME: Yönetiminin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapılması istenen faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise ne kadar doğru, etkin ve verimli yapıldığını, yapılmamış ise neden yapılmadığını kontrol etmek olarak tanımlanabilir.

89 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 89 Bilim ve Teknolojide meydana gelen gelişmeler, insanoğlunun artan yeni taleplerini en kolay yoldan ve mükemmel diyebileceğimiz bir biçimde karşılamaya yönelik olarak büyük bir hızla sürmektedir. Globalleşen dünyadaki yeni gelişmeler, bir zaman popüler yönetim anlayış ve yaklaşımlarını bir tarafa bırakarak, yönetimde yeni anlayışların ve yeni bakış açılarını gündeme getirmiştir.

90 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 90 Yönetim konusunda özellikle 1990’lı yıllarda diğer yönetim yaklaşımlarına göre daha bir popülerlik kazanan ve kristalleşen Yeniden Yapılanma (Reengineering), Stratejik Yönetim ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımlarının kurumlar için daha çekici ve yer yer de kullanımının moda haline geldiği görülmektedir. Bu sebeple Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel ilkeler üzerinde durulacaktır.

91 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 91 DEĞİŞİM Yaşadığımız toplumda her alanda bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse Dünyada yaşanan hızlı değişim ve rekabet, toplumların sürekli öğrenen, öğrendiğini paylaşarak sinerji yaratan, bilginin çok çabuk eskidiğini bilerek yeni bilgiler üreten bireylere ve kurumlara gereksinimini artırmıştır..

92 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 92 DEĞİŞİM Yaşadığımız toplumda her alanda bir değişimin olduğu gözlenmektedir. Bu alanlara örnek vermek gerekirse

93 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 93 DEĞİŞİMİN YAŞANDIĞI ALANLAR İnsan ve toplum davranışlarında değişim Çalışma hayatında değişim Yönetim anlayışında değişim Ticarette değişim Pazar anlayışında değişim Toplum bilincinde değişim

94 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 94 Değişim alanları hepsi önemlidir.Ancak bizim açımızdan daha fazla üzerinde durulması gereken konu “Yönetim anlayışında yaşanan değişim” “Yönetim anlayışında yaşanan değişim” olacaktır. YÖNETİM ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM

95 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 95 Güçlü bir yapı/sistem/teknik üzerine inşa edilen; “Önce insan” anlayışıyla şekillenen, Müşteri odaklı, Süreçlerle yönetilen, Verilere dayanan Çağdaş bir yönetim anlayışını gündeme getirdi

96 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 96 İlginç ve heyecan vericidir. Örgüt mensupları ve müşterilerine yeni fırsat ve imkanlar getirir. Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır. Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine imkan verir. Güven ortamı oluşturur. Personele bireysel gelişim imkanı sağlar. İlgi ve dikkat artırır D E Ğ İ Ş İ M İ N SONUÇLARI

97 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 97 Değişime Açık Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Başka düşünceler var mı?  Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,  Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?  Eğer olmazsa, Nasıl geliştirebiliriz?  Başka kim katkıda bulunabilir?  Neden hep böyle yapıyoruz?  Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?  Daha başka nasıl yapalım? ... Konuda yardıma ihtiyacım var.  Teşekkür ederim, güzel fikir...

98 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 98 Değişime Kapalı Kurumlarda Davranış, Tutum, Değer;  Daha önce denedik olmadı,  Çok zaman alır,  Çok masraflı olur,  Yeni sistemler gerekir,  Bunu buruda yapamazsın, bizim tarzımız değil  Doğru olabilir ama...  O konuda bir yazı yaz,  Belki sonra,  Bütçemiz buna imkan vermiyor,  Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var,  Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?  Biz böyle iyiyiz.

99 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 99 Hizmet % 15 %15 % 15 % 15 % 15 YILLAR 1700 1800 1900 1988 1995 Bilgi % 5 % 5 % 5 % 56 % 67 Üretim % 10 % 15 % 40 % 26 % 15 Tarım % 70 %65 % 40 % 3 % 3 Kaynak: İlhan Fındıkçı, Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, 1996 ABD’de Çalışma Hayatındaki Gelişmeler (Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı)

100 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 100 ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ Kurum kültürü değişmeden bir kurumda kalitenin geliştirilmesi mümkün değildir.

101 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 101 TKY’NİN DOĞUŞU VE TARİHİ SÜRECİ

102 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 102 KALİTENİN ÖNCÜLERİ VE ÖĞRETİLERİ Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 2150 yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229. maddesinde şu hükme yer verilmiştir: “Eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur.”

103 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ Fenikelilerde de oldukça etkili yaptırım yolları olduğu anlaşılıyor: “Fenikeli bir denetçi, kalite standartlarına bir aykırılık gördüğünde bunun tekrarlanmamasını kesinlikle önlemek için kusurlu malı imal edenin elini kesme yetkisine sahiptir.”

104 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 104 Kalkınmanın temel taşlarında biri olan standardın önemini yüzyıllar önce Türkler tarafından kavrandığının belgesi olan 1502 tarihli ve zamanın padişahı II. Beyazıt Han tarafından çıkarılan Kanunname-i İhtisab-ı Bursa’da bugünkü anlamda boyama, ambalaj, kalite gibi esaslar ile ceza hükümlerine yer verilmiştir. Bütün bu örnekler kalitenin kavram olarak değil fakat bir yaklaşım olarak yüzyıllardır bilindiği ve bir şekilde toplumsal hayata yansıdığını göstermektedir.”

105 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 105 Toplam Kalite Yönetiminin önce endüstride “Kalite Muayene” ile başlayan tarihsel serüveni ardında “Kalite Kontrol”, daha sonra da “Kalite Güvencesi” dönemi ile devam etmiştir. Bütün bu uygulamaların ardından rekabet,kalite, değişim, ve müşteri beklentileri gibi dış faktörler yönetim bilim literatüründe “Toplam Kalite Yönetimi” kavramının yer almasına zemin hazırlamıştır. Bilindiği üzere II. Dünya savaşını izleyen yıllarda TKY anlayışının sistemleşmesinde Amerikalı Kalite Uzmanı DEMİNG, JURAN ve Japon ISHIKAWA’nın rolleri büyük olmuştur. TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-1

106 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 106 Bunlardan DEMİNG’ın TKY ile ilgili 14 temel kuralı, JURAN’ın “Kalite Yönetimin Sorumluluğudur” ilkesi ve ISHIKAWA’nın “Kalite Herkesin İşidir” diyerek “Kalite Kontrol Çemberleri”ni oluşturması ve CROSBY’nin “Üretimde Sıfır Hata” yaklaşımını uygulamaya koyması, aslında bir anlamda TKY Felsefesinin temellerini oluşturan fikirlerini zemin hazırlamıştır. Bugün etkin ve verimli bir yönetim yaklaşımı olarak biçimlendirilmiş olan TKY’de kullanılan teknikler ve unsurlar, bu kalite uzmanlarının ortaya koydukları teknik unsurların bir hamulesinden (toplamından) ibaretir. TOPLAM KALİTEN YÖNETİMİ’NİN TARİHİ GELİŞİMİ-2

107 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 107 TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ Muayene Düzeltme Verimlilik ®1900 F.W.Taylor ®1930 W.A. Shewhart ® 1950 W.E. Deming - Bilimsel Yönetim - Uzmanlaşma - İşçi = Makine -İstatistiksel Kalite Kontrol (İ.K.K.) -Sürekli İyileştirme (P-U-K-Ö) -Kalite Yönetimi

108 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 108 Kalite Planlama ÖNLEME İnsana Yatırım Katılımcı Yönetim Müşteri Odaklılık Liderlik 1950 W.E.Deming J.M. Juran Crosby Feigenbaum Ishikawa Shingo Akao Taguchi Japonya’da Toplam Kalite Bilinci

109 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 109 TKY ÖNCÜSÜ Dr. Edwards DEMING 1951 Eğer Beni Dinlerseniz Beş Yıl İçinde Dünya’yı Yakalayabilirsiniz, Eğer Dinlemeye Devam Ederseniz Dünya Sizi Yakalamak İçin Çok Uğraşır

110 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 110  Çağdaş bir yönetim düşüncesi.  TKY felsefe ve ilkeler bütünü olma yanında, uygulama araçlarıyla bir yönetim biçimidir. GENEL AMAÇLARI Savurganlığın Önlenmesi, Verimliliğin Artırılması, Kalitenin Artırılması, Maliyetin Düşürülmesi, İşlem Zamanlarının Kısaltılması, Sürekli İyileşme ve Gelişmenin Sağlanması. Toplam Kalite Yönetimi

111 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 111 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ? Toplam Kalite Yönetimi (TKY); her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, yönetimde katılımcılığın sağlanmasını, personelin iş (görev) tanımına uygun olarak çalıştırılmasını, birim içi koordinasyonun sağlanması ile çalışanlar arasında güvene dayalı bir iş ortamının oluşturulmasını hedefleyen BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR.

112 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 112 Toplam kalite yönetimi sosyal paydaşların dengeli mutluluğunu hedefler. Eğitim çalışanları MEB Aileler Tedarikçiler (ulaşım, gıda, vs.) Öğrenci ÜNİVERSİTELER İşverenler TOPLUM OKULLAR Önceki okullar Rakip okullar

113 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 113 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İFADESİNDE YERALAN “TOPLAM” KELİMESİ ÜRÜNDE HİZMETTE İLETİŞİMDE FİKİR ALANINDA YÖNETİMİN HER ALANINDA

114 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 114 Toplam Kalite Yönetimi,  Gönülleri kazanmaktır.  İdeali yakalamaktır.  Çalışana örnek olmaktır.  “Önce insan” demektir.  İnsandaki bireysel dönüşümü gerçekleştirmektir.  Çalışanı motive etmektir.  TKY’de bireysel olarak başlamak ilk şarttır. Z. CAFOĞLU

115 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 115 Toplam Kalite Yönetimi;  İnsanı vizyon sahibi yapar.  Çalışanın ayrı dünyasını kurmasına fırsat verir.  Stratejik düşünme gerektirir.  Güven kazandırır.  Ufkunuzu değiştirir.  Külfet değil, güç getirir. Z. CAFOĞLU

116 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 116 KALİTE NEDİR ? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır. (TS 9005-ISO 8402) Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır.

117 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 117  Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir: - Kurum dışında vatandaşlara saygı, - Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı, - Çalışma grupları içinde, işgörenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

118 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 118 KALİTE TKY içinde yer alan kalite kavramının öncelikle incelenmesi gerekmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski olan kalitenin birçok tanımı yapılmaktadır. Kalitenin klasik tanımı “standartlara uygunluktur”, ancak bu tanım bugün yeterli olmayıp kalite, “müşteri ihtiyaçlarına uygunluk” olarak düşünülmektedir (Kavrakoğlu 1996 s:47).

119 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 119 Kalite kavramının birbirini tamamlayan çeşitli tanımları da yapılabilir. (Akgül 1999, s: 37): Kalite, mutlu vatandaştır. Kalite, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve makul beklentilerinin karşılanmasıdır. Kalite rekabet gücünün yükseltilmesidir. Kalite verimliliğe giden, maliyeti en fazla etkileyen fakat en az yatırım gerektiren bir yoldur. Kalite, daimi bir iyileştirme sürecidir.

120 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 120 Kalite tanımlarında görülen bu çeşitlilik kalitenin bir göreceli kavram olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Üretilen mal ya da hizmete ve bunları kullanan hedef kitlenin gereksinimlerine göre, uygun olan bir kalite tanımının ifade edilmesi gerekmektedir.

121 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 121 Ayrıca bir kurumda kaliteyi sağlaya- bilmek için;  insan gücü  materyal,  makine,  yöntemden oluşan dört unsurun mükemmel olarak işlemesi gerekmektedir (Cafoğlu. 1996, s:10).

122 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 122 Kalite denildiği zaman genellikle “mal ve hizmet kalitesi” ya da “ürün kalitesi” anlaşılmaktadır. Ürün kalitesi esasen sonuçtur. Bu sonucu belirleyen başlıca kalite unsurları :  Liderlik Kalitesi  Yönetim Kalitesi  İnsan Kalitesi  Sistem Kalitesi  Süreç Kalitesi  Donanım Kalitesi  İş Kalitesi  Hizmet Kalitesi  İletişim Kalitesi  Hedeflerin Kalitesi

123 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 123 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

124 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 124 TKY İLE İLİŞKİLİ YENİ KAVRAMLAR VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir.

125 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 125 VİZYON  Vizyon, kendi geleceğini yaratmaktır. İnsan, düşünce ve eylemleriyle kendi geleceğini biçimlendirebileceğine, inandığında vizyon bir güç kazanır.  Vizyon gelecekle ilgili “tahminler yapmak değil, kararlar almaktır”.  Vizyon, gerçekliği yeniden kurgulamaktır.  Vizyon, somut bir gelecek görüntüsüdür; gerçekleşmesini görebileceğimiz kadar yakın, ancak yeni bir gerçek için yapılanmanın hayranlığını uyandıracak kadar da uzaktır.

126 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 126 YÖDGED’İN VİZYONU Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan örnek ve önder bir birim olmak. Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan örnek ve önder bir birim olmak.

127 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 127  “DÜNYA PİYASASI 5 BİLGİSAYARDAN FAZLASINI KALDIRAMAZ” T. Watson, IBM Y.K. Başkanı, 1943 AKILLI YÖN TUTMAK (Vizyonsuzluğa örnek)  “HİÇ KİMSENİN EVİNDE ÖZEL BİLGİSAYARA GEREK YOKTUR.” Ken Olsen, Digital Bilgisayar, Y.K. Başkanı, 1977  “ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILDA BİLGİSAYARLARIN AĞIRLIĞI 1,5 TONA İNECEKTİR.” Popular Science Dergisi, 1950  “HAVADAN DAHA AĞIR BİR CİSMİN UÇMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.” Lord Kelvin, Kraliyet Akademisi Başkanı, 1895  “ŞİMDİYE KADAR İCAT EDİLMESİ GEREKEN HERŞEY İCAT EDİLMİŞTİR.” Charles Due, ABD Patent Ofisi Direktörü, 1899 Alıntı: ERDEMİR Kalite ve Teknoloji Baş Müdürlüğü sunusu

128 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 128 MİSYON: Örgütün varoluş amacı doğrultusunda üslendiği rol.

129 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 129 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MİSYONU 1) Bakanlığımız personel istihdam politikasını belirlemek ve personel sisteminin sürekli geliştirmesiyle ilgili olarak makama tekliflerde bulunmak, 1) Bakanlığımız personel istihdam politikasını belirlemek ve personel sisteminin sürekli geliştirmesiyle ilgili olarak makama tekliflerde bulunmak, 2) Teşkilat ve Kadro hizmetlerini yürütmek, 3) Bakanlık personelinin atama,özlük,disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak,

130 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 130 YÖDGED’İN MİSYONU MEB Merkez ve Taşra örgütü yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak, kaliteyi artırmak için yöneticilere yönelik inceleme, araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmeti vererek yönetimi sürekli değerlendirmek ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmaktır. MEB Merkez ve Taşra örgütü yönetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamak, kaliteyi artırmak için yöneticilere yönelik inceleme, araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmeti vererek yönetimi sürekli değerlendirmek ve geliştirme faaliyetlerini sürekli kılmaktır.

131 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 131 EMPATİ: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.

132 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 132 EMPATİK OLMAYAN DAVRANIŞ VE ANLAYIŞ BAŞKASIBEN Bir işi uzun sürede yapıyorsa, yavaştır. Uzun sürede yapıyorsam, titizimdir. Bir işi yapmıyorsa, tembeldir.Yapmıyorsam, meşgulümdür. Bir şeyi söylenmeden yapıyorsa, sınırlarını aşmıştır. Yapıyorsam, bu inisiyatif kullanmaktır. Bir görgü kuralını çiğniyorsa, kabadır. Çiğniyorsam, kendime özgü biriyimdir. Öne geçerse, bu kuralları ihlal etmektir. Başarırsam, bu sıkı çalışmanın ürünüdür.

133 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 133 İlke ve Değerler: Kuruluşta çalışanların davranış biçimlerini tanımlayan ve tüm iş ilişkilerinin üzerine dayandırıldığı anlayış ve beklentileri ifade eder

134 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 134 YÖDGED;  Hayatta ne istediğini bilenlerin,  Değişmeyi ve gelişmeyi hedefleyenlerin,  Düşlerini gerçekleştirmeyi inanç haline getirenlerin,  Ekip ruhu ile çalışanların,  Ortak aklı kullananların,  Öğrenen birey öğrenen organizasyon felsefesini benimseyenlerin,  Performans değerlendirmesini objektif olarak yapanların,  Objektiflik ilkesi ile hareket edenlerin,  Yapılan her iyi işi takdir etmeyi bilenlerin,  İş üretmeyi alışkanlık haline getirenlerin,  Kaynakları etkili ve verimli kullananların,  Kaliteyi ön planda tutanların Çalıştığı yerdir. YÖDGED’İN DEĞERLERİ

135 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 135 YÖDGED;  Yerinde sayanların,  Mevcutla yetinenlerin,  Soru sormayanların,  Günü kurtaranların,  Kendini aşamayanların,  Kendisi ile hesaplaşmayanların,  Takım halinde çalışmayı başarının sırrı olarak görmeyenlerin,  İlerlemeyi, gelişmeyi kendisine ilke edinmeyenlerin Çalıştığı yer değildir.

136 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 136 SİNERJİ: SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamak ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır.

137 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 137 HEDEFLER: HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler. TOPLUMA ETKİ: TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir.

138 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 138 TKY’NİN TEMEL İLKELERİ

139 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 139 TKY ile ilgili belirlenen ilkeleri genel olarak;  Liderlik,  Müşteri memnuniyeti,  Sürekli gelişme (kaizen),  Verilerle yönetim,  Herkesin katılımı,  Takım çalışması,  Öğrenen birey ve öğrenen organizasyon oluşumunu ve ortamını sağlama şeklinde toparlamak mümkündür.

140 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 140 LİDERLİK

141 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 141 Toplam Kalite Yönetimi, yöneticilerin çalışanlarına liderlik yapmasını beklemektedir. Liderlik ile yöneticilik eş anlamlı kelimeler değildir. LİDER YÖNETİCİNİN ÖZELİKLERİ; * Yönetimde antrenör rolünü üstlenen, * Astlarını geliştirmek için gayret gösteren,onları motive eden, * Karar verirken astlarının görüşünü alan ve verilere dayanarak karar veren

142 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 142 * Doğru elemanlarla ekip kuran, * İnsani değerleri koruyan ve içinde yaşadığı toplumla ilişkilerinde samımı olan, çevresine güven veren, * Öğrenen ve öğrenmeyi alışkanlık haline getiren, * İnsanları yöneten değil insanlarla yöneten * Sesli düşünme ortamı yaratan, * Alternatif düşünmeyi teşvik eden, * Vizyon sahibi,gelişmeye açık v.b. niteliklere sahip kişiler akla gelmelidir.

143 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 143 Paylaşılmış bir görev anlayışı ve vizyon yaratır, Karşılıklı etkileşimci bir örgüt tasarlar İnsanlar arasındaki etkileşimi sağlar, Çalışanları yetkilendirir, Öğrenen bir örgüt iklimi oluşturur, Sorun çözmede kararlı davranır, Örgütsel gelişme için strateji çizer ve bunu tartışır.

144 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 144 "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir." YÖNETİMDE LİDERLİK “HATALARIN %80’DEN FAZLASI YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR.” “HATALARIN %80’DEN FAZLASI YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR.” “HATALARIN %98’ i YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR.” “HATALARIN %98’ i YÖNETİMDEN KAYNAKLANIR.”

145 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 145 MÜŞTERİ ODAKLILIK

146 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 146 Müşterinin istek ve beklentilerini bilmek ona yakın olmakla mümkün olacaktır. TKY’de iki tür müşteri kavramı vardır: 1-İç müşteri 2-Dış müşteri TKY’de ürün veya hizmetten yararlananlar odak noktadadır. Müşteri isteklerinin tatmini ve mutlu kılınması, ürün ve hizmetin onların isteklerine göre gerçekleştirilmesi temel prensiptir.

147 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 147 KURUM İÇİNDE : Bir sonraki departman veya proses. Kurumda çalışan her eleman kurumun iç müşterisi konumundadır.Bu durum doğal olarak bir çalışanın ürettiği mal veya hizmeti kullanan bir başka elamanı müşteri olarak görmesidir. MÜŞTERİ KAVRAMI KURUM DIŞINDA : Ürünü ve hizmeti kullanan kişidir. Üretilen mal veya hizmetleri kullanan veya tüketenlerdir. SÜREÇ ASÜREÇ B HİZMETTEN YARARLANAN Herhangi Bir Kişi veya Kuruluşun Uğraştığı Faaliyetlerin Sonucunu Kullanandır

148 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 148 MÜŞTERİ Kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun (işletme, vakıf, dernek, teşkilat, klüp) bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir.

149 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 149 Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla Eleştirmeyen MÜŞTERİ - DÜN

150 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 150 Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen Daha Fazla İstekte Bulunan Daha Fazla Nazlı Olan MÜŞTERİ - BUGÜN

151 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 151 Müşteri Beklentileri Nelerdir ? Özel İlgi Üretim ve Hizmette Güvenirlilik Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği Mezunları İzleme Makul Fiyat Üstün Kalite Kolaylık Yenilik ve Konfor

152 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 152. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Müşteri Memnuniyeti (mm) = f (algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.)) a) a.k. >b.k. b)a.k.=b.k. c)a.k. { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/11/3031717/slides/slide_152.jpg", "name": "PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 152.", "description": "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Müşteri Memnuniyeti (mm) = f (algılanan kalite (a.k.) - beklenen kalite (b.k.)) a) a.k. >b.k. b)a.k.=b.k. c)a.k.

153 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 153 HERKESİN KATILIMI

154 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 154 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR.

155 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 155 İNSAN FAKTÖRÜ Kuruluşun performansının geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSAN

156 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 156 Fiziksel güç + Zihinsel beceri Grupsal katılım Bireysel katılım

157 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 157  TKY’de tam katılımın iki önemli unsuru bulunmaktadır.  Tüm TKY çalışmalarında üst yönetimin liderliği,  Takım çalışması ve takım ruhunun teşvik edilmesidir.

158 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 158 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME “KAIZEN” “KAIZEN”

159 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 159 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN GEREKLİLİKLER 1. Mevcut durumu yetersiz bulmak 2. İnsan kaynaklarını geliştirmek 3. Problem çözme tekniklerini yaygın bir biçimde kullanmak 4. Sinerji yaratmak

160 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 160 HEDEFLERLE ve VERİLERLE YÖNETİM

161 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 161 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME “ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ YÖNETEMEZSİNİZ GELİŞTİREMEZSİNİZ” GELİŞTİREMEZSİNİZ”

162 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 162 NELER ÖLÇÜLÜR? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ SÜREÇLERİN PERFORMANSI SÜREÇLERİN PERFORMANSI İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ SONUÇLAR, HEDEFLER SONUÇLAR, HEDEFLER MALİYETLER MALİYETLER

163 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 163 VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

164 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 164 SÜREÇYÖNETİMİSÜREÇYÖNETİMİ

165 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 165 SÜREÇ YÖNETİMİ Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir. Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir. Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar; 1-Süreçlerin tanımlanması 2-Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi 3-Süreç sahiplerinin belirlenmesi ve 4-Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi

166 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 166 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM YAKLAŞIM

167 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 167 TKY’de esas olan hataları tespit etmek ya da hataları ayıklamak değil hata yapmamayı sağlamaktır.  Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek,  Hata kaynaklarının kurutarak,  Süreç bazında kontroller yaparak,  Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.

168 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 168 SÜREKLİ EĞİTİM ve ÖĞRENEN ORGANİZASYON

169 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 169 HER YÖNETİCİ; HER YÖNETİCİ; ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ, ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ,  PLANLAMALI  ALMALARINI SAĞLAMALI  VERİMLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ  SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI  TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE UNUTMAMALIDIR. EĞİTİMEĞİTİM

170 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 170 Öğrenen organizasyon; bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisinianlayışınıçevresini bir organizasyondur. zaman içinde geliştirebilen ÖĞRENEN ORGANİZASYON

171 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 171 Kalite yolculuğu uzun ve zamanla neticesi alınacak bir yolculuktur. TKY ise mevcut kurum kültürünü, bakış açısını, yönetim anlayışı ile uygulamaları sorgulamayı ve değiştirmeyi öngörmektedir. İstenilen kaliteye ulaşmak, sabırla süreç için gerekli alt yapı ve kültürü oluşturarak devam etmeyi gerektirmektedir. SONUÇSONUÇ

172 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 172 Dünyada meydana gelen değişimlere göre geleceğimizi şekillendirmemiz gerekmektedir. Sorunların objektif teşhisi ve çözümü için uygun araçların bulunması ya da geliştirilmesi bu aşamada önemli görünmektedir. Atatürk’ün; “Toplumsal gelişmenin de çürümenin de temelinde yöneticilerin tavrı yatar” özdeyişinden hareketle, bir kurumda TKY uygulamalarından sonuç alınmasında yöneticilerin sorumluluğu büyüktür.

173 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 173 Bu nedenle önceliği yöneticilerin eğitimi ve yetiştirilmelerine vermek gerekmektedir. TKY felsefesini iyi yorumlayan yöneticilerle kurumdaki iyileştirme faaliyetlerinin hız kazanacağı ve sürekli gelişme anlayışıyla da mükemmellik yolculuğunun sürdürülebileceğini söylenebilir.

174 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 174 Kamu kuruluşlarında TKY uygulamalarının önündeki engellerin iyi tahlil edilerek uygun çözümlerin üretilmesi de gerekmektedir. İyi çözüm önerilerinin ortaya konamaması sonucu, çözüm yerine çözümsüzlük üretileceği unutulmamalıdır.

175 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 175 TKY anlayışının ülkemiz ve kurumlarımız için bir fırsat olduğu düşünülerek, birey olarak ne katkımızın ne olabileceğini düşünmemiz uygulamayı kolaylaştıracak ve uygulamanın önünü açacaktır.

176 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır MEB TKY UYGULAMALARI VE ÖDÜL SÜRECİ 176


"ORHAN TAN ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları