Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Müşteri Konsinye İşlemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Müşteri Konsinye İşlemleri"— Sunum transkripti:

1 Müşteri Konsinye İşlemleri
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Konsinye mallar müşterinin bulunduğu yerde depolanan,ancak şirketinizin sahip olduğu mallardır. Müşteri bu mallar için bunlar konsinye stoktan gidene kadar ödeme yapmakla yükümlü değildir. Aksi takdirde, müşteri genelde gerekli olmayan konsinye malları iade edebilir. Faydalar Konsinye stok her müşteri için ayrı olarak yönetilir Konsinye stok, stokunuzun geri kalanından ayrı olarak yönetilir Anahtar Süreç Adımları Konsinye Stok İkmali Konsinye Stok Çekişi Konsinye Stokun Geri Alınması Konsinye İadesi Çekme ve Sevk Etme Faturalama

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
SAP ERP 6.0 EHP5 için SAP EHP5 Şirket Rolleri Müşteri Hizmetleri Depo Görevlisi Müşteriler Muhasebesi

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Müşteri Konsinye İşlemleri SAP ERP Sisteminde konsinye stok işlemesi için dört ana işlem mevcuttur, bunların tümü ayrı stok yönetimini destekler: Konsinye Stok İkmali Konsinye stok ikmali, müşteri konsinye stokuna ekleme yapmak için kullanılır. Uygun stoktan mal çıkışı tahditsiz kullanılabilir stokundan konsinye stoka kaydedilir (özel stok). Mallar satıcının mülkiyetinde kalır. Konsinye Stokun Geri Alınması Müşterinin deposunda saklanan kullanılmamış tüm konsinye mallar konsinye stokun geri alınmasıyla şirketinizin deposuna geri kaydedilebilir. Müşteri konsinye stoku size iade ederse, konsinye stoku geri alma siparişi yaratarak işlemi sistemde kaydedersiniz (sipariş türü KA). Sonuç olarak, sistem aşağıdaki işlemleri yürütür: Mal çıkışı kaydedildiğinde, ilgili miktar müşterinin özel stokundan düşülür ve malların iade edildiği üretim yerindeki düzenli stokunuza geri eklenir. İade edilen stok, müşterinin binasında olsa da sizin kendi stokunuzun bir parçası olarak göründüğü için, değerlenen toplam stokunuz aynı kalır. Bu işlem faturalama ile ilişkili değildir.

5 Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye Stok İkmali
İş Akışı Diyagramı Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye Stok İkmali Olay Konsinye Malların Satın Alınması Gerekir Günlük Sevkiyat İş Listesi, Yeterli Stok Müşteri Sipariş Teyidi İrsaliye Konşimento Müşteri Hizmetleri Konsinye Stok İkmali Müşteri Siparişi Girişi Depo Görevlisi Partileri Kontrol Edin/Seri Numarası Tayin Edin (İsteğe Bağlı) Teslimat İş Listesi Çekme Mal Çıkışını Kaydedin Prosesi Sonlandırın Teslimat Çekme Listesi

6 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Müşteri Konsinye İşlemleri Konsinye Stok Çekişi Konsinye stok çekişi müşterinin konsinye malları özel stoktan kullanım veya satış amacıyla almasını sağlar. Konsinye stok çekişi, malların özel stoktan kaldırılmasını ve müşterinin mülkiyetine geçirilmesini kapsar. Müşteri konsinye stoku kullanım veya satış için kaldırdığında, işlemi sistemde konsinye stok çekme siparişi yaratarak kaydedersiniz. Konsinye İadesi Konsinye iadeleri, müşteriniz malları konsinye stoka iade etmek istediğinde kullanılır. Müşteri, önceden çıkılan konsinye mallar üzerinde hak iddia etmek istiyorsa, bu işlemi konsinye iade siparişi yaratarak kaydedersiniz.

7 Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye Stok Çekişi
İş Akışı Diyagramı Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye Stok Çekişi Olay Konsinyeden Mal Çıkışı Günlük Sevkiyat İş Listesi, Yeterli Stok (İsteğe Bağlı) Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (203) Müşteriler Muhasebesi (157) Müşteri Hizmetleri Konsinye Stok Çekme Siparişi Girişi Depo Görevlisi Teslimat İş Listesi Mal Çıkışını Kaydedin Satış Faturalama Faturalama Müşteriler Muhasebesi Fatura Prosesi Sonlandırın

8 Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye Stokun Geri Alınması
İş Akışı Diyagramı Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye Stokun Geri Alınması Olay Konsinye Stokun Geri Gönderilmesi Gerekir Günlük Sevkiyat İş Listesi, Yeterli Stok Müşteri Hizmetleri Konsinye Stoku Geri Alma Müşteri Siparişi Girişi Depo Görevlisi Teslimat İş Listesi Mal Girişini Kaydedin Prosesi Sonlandırın

9 Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye İadesi
İş Akışı Diyagramı Müşteri Konsinye İşlemleri - Konsinye İadesi Olay (İsteğe Bağlı) Satış: Dönem Sonu Kapanış İşlemleri (203) Müşteriler Muhasebesi (157) Konsinye Stokuna İade Günlük Sevkiyat İş Listesi, Yeterli Stok Müşteri Servisleri Konsinye İade Siparişi Girişi Depo Görevlisi Teslimat İş Listesi Mal Girişini Kaydedin Satış Faturalama Faturalama Müşteriler Muhasebesi Alacak Dekontu Prosesi Sonlandırın

10 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

11


"Müşteri Konsinye İşlemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları