Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekip Kaynak Yönetimi (Crew Resource Management) Ceyhan Yıldız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekip Kaynak Yönetimi (Crew Resource Management) Ceyhan Yıldız."— Sunum transkripti:

1 Ekip Kaynak Yönetimi (Crew Resource Management) Ceyhan Yıldız

2 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. “Bireysel Başarınızdır. Beraber Çalıştı ğ ınız Kişilerin Başarılarıdır. Bütün Ekibin Başarısıdır. Görevin Başarısıdır. Çalıştı ğ ınız Şirketin Başarısıdır.”

3 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Neden? Nasıl?

4 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Amaç: Uçak kaza ve kırımlarında insan hatasını azaltmak, en aza indirmek ve uçuş emniyeti ile ilgili becerileri geliştirmeyi hedefler.

5 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Kabin ve Kokpit ekibinin emniyetli bir uçuş gerçekleştirebilmesi için, eldeki tüm kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sa ğ lamak, aynı zamanda da operasyonda yer alan bütün yer ekibi birimleri arasındaki, etkin iletişim ve teknik becerilerin geliştirilmesini hedefler

6 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. EKY ; sistemin içinde yer alan ve amacı uçuş güvenli ğ i olan konular hakkında bilgi sahibi olmayı, buna paralel olarak uçuş güvenli ğ i ile ilgili becerilerimizi geliştirmeyi hedefleyen konuları içerir.

7 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. CRM’ İ N KONUSU Yönetim Teknikleri Stres kontrolü, karar verme, liderlik takım oluşturma iletişim

8 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Durum ve Davranış Kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, davranışları daha etkili biçimde iletişim kurmak için kullanma.

9 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. EKY prensipleri ve amacı Havacılıkta insan faktörü İ nsan performans ve limitleri

10 CRM’DE KAYNAKLAR Bilgi Teçhizat (uçak ve sistemleri) İ nsan Zaman

11 İ NSAN PERFORMANS VE L İ M İ TLER İ Havacılık sektöründe CRM ve buna ba ğ lı olarak insan faktörünün önemi çok büyüktür. İ nsan faktörünün kavramsal bir modeli vardır. Modelin merkezinde insan bulunur.

12 HAVACILIKTA İ NSAN FAKTÖRÜ SHELL MODEL İ Software (Prosedür) Hardware (Makine) Environment (Çevre) Liveware ( İ nsan)

13 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. İ nsan-Çevre Basınç, ısı, gürültü, titreşim, kozmik radyasyon, biyolojik ritm bozuklu ğ u İ nsan-Prosedür Manuel ve check-list düzenleme, bilgisayar programları

14 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. İ nsan-Makine Kokpit İ çi Uçuş Ekibinin Etkileşimi Gösterge, Koltuk, Kumanda Kollarının Ergonomik Dizaynı)

15 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. İ nsan- İ nsan Liderlik, Ekip Çalışması, Kişilik Etkileşimleri Bilgi, Hüküm Verme, Karar Verme Becerileri İ le Ekibin Optimum Şekilde Bir Araya Gelmesi Ve Tüm Kaynakların Kullanımıdır

16 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. İ NSAN PERFORMANS VE L İ M İ TLER İ İ nsan vücudunun psikolojik ve fizyolojik limitleri, insan performansını önemli derecede etkiler.

17 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. İ nsan Faktörü Zihin ve vücudun çalışma esasları, yorgunlu ğ u, yeme alışkanlı ğ ı, sa ğ lı ğ ı ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler.

18 İ nsan Hatasının Fizyolojik Yönleri Duyular ve Algılar Bilgi İ şlem Görüş İ lizyonlar Gece Görüşü Röletif Hareketler Alışkanlık ve Beklentiler Hava Durumu

19 İ nsan Hatasının Fizyolojik Yönleri Gürültü İ şitme Vibrasyon Atmosfer Basıncı Vestibüler Sistem(Kulaktaki Denge) Solunum ve Dolaşım Sistemi Hafıza

20 İ nsan Hatasının Fizyolojik Yönleri İ rtifanın Etkisi Beslenme ve Sa ğ lık Otomasyon Jet-Lag

21 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Durum De ğ erlendirmesi Çevremizde olup bitenlerden haberdar olmak. Fiziksel uçuculuk becerisi, tecrübe ve e ğ itim, bilgiyi işleyebilme yetene ğ i.

22 İ nsan Hatasının Psikolojik Yönleri Risk Alma Problemleri Aşırı Güven Aşırı Rahatlık Kişilik Özellikleri Motivasyon İ ş Yükü Stres Yorgunluk Düzensiz Çalışma ve Dinlenme Problemi

23 Kabin Ekibi Üyesi Perspektifinden EKY Özbenlik bilinci insan kaynaklı hatalar, güvenilirlik, davranış ve şahsi de ğ erlendirme Stres ve stresle başa çıkmak Yorgunluk ve dikkat da ğ ılması Kendini ifade etmek Durum de ğ erlendirmesi bilgi edinme ve kullanılması Israrcılık (kendini ifade etmek)

24 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Kişilik Yapıları Davranış Tutum Alışkanlıklar Karar Verme Risk Yönetimi Aşırı Kendine Güven Rehavet Motivasyon Liderlik Ekip Çalışması Otomasyon Standart Harekat Usulleri

25 İ NSAN KAYNAKLI HATALAR Durum Muhakemesi Yorgunluk Uyku Sa ğ lık ve Performans Stress Yetersiz İ letişim İ ş Yükü ve Zaman Yönetimi

26 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Bütün Ekip Perspektifinden Crm Hata önleme ve saptanması Uçuş safhası hedef ve beklentileri Pro-aktif havacılık ve risk paylaşımı

27 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Ortak durum de ğ erlendirmesi, bilgi edinme ve bilgi kullanımı Bireysel ve takım sorumlulukları, karar mekanizması ve aksiyonel davranışlar

28 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Teyakkuz Rehavet İ ş Yükü Yönetimi Liderlik, İ ş Birli ğ i Sinerji Karar Mekanizması Ve Aksiyonel Davranışlar Yolcu İ nsan Faktörünün Tanımı Ve Yönetimi Kalabalı ğ ın Kontrolü, Yolcu Stresi Kargaşa Yönetimi Sa ğ lık Faktörleri

29 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Kokpit ekibi ve özellikle tecrübesiz kabin ekibi arasında etkin iletişim ve koordinasyon, kültürel farklılıklar

30 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. Uçak tiplerine ba ğ lı özel durumlar(dar/geniş gövdeli, tek/çok katlı) kokpit-kabin kompozisyonu ve yolcu sayısı

31 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. EKY uygulamasında, insan faktörünün etkisi; yolcunun yönetimi, kalabalı ğ ın kontrolü, sa ğ lık faktörü, kargaşa yönetimi ve yolcu stresi konularında büyük hakimiyet sa ğ lar.

32 yaşamın ilk yıllarında oluşturulan ba ğ lanma örüntülerinin süreklili ğ i ve ba ğ lanma örüntü-leri ile sosyal-duygusal yeterlilikler arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır. EKY Grup halindeki insanları idare etmek tek bir kişiyi idare etmekten daha zordur. Kabin ekiplerinin insan psikolojisi ve iletişim tekniklerini biliyor olması, stres ile mücadele, kızgınlıkla başa çıkma, kargaşayı önleme gibi konular hakkında bilgi sahibi olması; bu konuda çözüme ulaşmak için fayda sa ğ layacaktır.

33 EKY “Sa ğ lık” faktörü EKY becerilerini kullanmaya dair alınmış olan e ğ itimlerde ve bunları uygulamada çok önem taşır. Kişinin psikolojik ve fizyolojik bütünlü ğ ünün tam olması durum de ğ erlendirme yetene ğ ini arttırır ve konu ile karar vermede olumlu etki yaratır.

34 EKY Kargaşa yönetimi ve kalabalı ğ ın kontrolünde; Yolculara verilen komutların pozitif ve net olması, beden dilini etkin ve yerinde kullanma hedefe ulaşmada fayda sa ğ lar.

35 UÇAK T İ P İ NE BA Ğ LI EKY Uçak tipinin tek yada çift koridorlu olma özelli ğ ine göre, Kabin Memurlarının sorumlu bulundukları istasyonlarda, tahliye gelişimi ve kalabalı ğ ın kontrolü konuları EKY açısından işlenmektedir. Kabin ekiplerinden istenen; bu farklılı ğ ı göz önünde bulundurarak, uçak tiplerine göre teknik ve emergency özellikleri bilmeleri, aldıkları numaralara göre görev tanımlarını benimsemeleri ve kalabalı ğ ın kontrolü yönetim tekniklerini uygulayabilmeleridir

36 Ş İ RKET VE ORGAN İ ZASYON PERSPEKT İ F İ NDEN Şirket emniyet kültürü, SOP’ler, kurumsal faktörler,harekata ba ğ lı faktörler Di ğ er harekat ve yer personeli ile etkin iletişim ve koordinasyon Kabin içi emniyet, kaza ve olay raporlamaları Vaka çalışmaları Uçak tiplerine ba ğ lı özel durumlar (dar/ geniş gövdeli, tek/çok katlı) kokpit- kabin kompozisyonu ve yolcu sayısı

37 Ekip Kaynak Yönetimi Bireysel başarımızdır. Beraber çalıştı ğ ımız kişilerin başarılarıdır. Bütün ekibin başarısıdır. Görevin başarısıdır. Çalıştı ğ ımız şirketin başarısıdır.


"Ekip Kaynak Yönetimi (Crew Resource Management) Ceyhan Yıldız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları