Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGANİZASYONLARDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BAŞARIYA ULAŞMASINDA 10 İLKE 1. ÇALIŞMA GRUBUNUN AMAÇLARININ AÇIK OLMASI 2. GELİŞME PLANININ MEVCUT OLMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGANİZASYONLARDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BAŞARIYA ULAŞMASINDA 10 İLKE 1. ÇALIŞMA GRUBUNUN AMAÇLARININ AÇIK OLMASI 2. GELİŞME PLANININ MEVCUT OLMASI."— Sunum transkripti:

1 ORGANİZASYONLARDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BAŞARIYA ULAŞMASINDA 10 İLKE 1. ÇALIŞMA GRUBUNUN AMAÇLARININ AÇIK OLMASI 2. GELİŞME PLANININ MEVCUT OLMASI 3.GRUP İÇERİSİNDE GÖREVLERİN AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRLENMİŞ OLMASI 4. AÇIK İLETİŞİM 5. GRUP ÜYELERİNDEN AZAMİ FAYDA SAĞLANMASI 6. İYİ TANIMLANMIŞ KARAR VERME SÜRECİ 7. DENGELİ KATILIM 8. KURALLARIN (NORMLARIN) OLUŞTURULMASI 9. GRUP SÜRECİNİN İŞLEYİŞİNDEN HABERDAR OLMA 10. BİLİMSEL YAKLAŞIMIN KULLANILMASI

2 İDEAL BİR TAKIMIN NİTELİKLERİ 3GÜVEN 3DESTEK 3İLETİŞİM 3TAKIMIN HEDEFLERİ 3ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMLENMESİ 3ÜYELERİN KULLANILMASI 3KONTROL 3ÇALIŞMA ORTAMI

3 TAKIMINIZI ANLAYIN n Takımının yenmek istediği biri varsa, bu kimdir? n Takımım başka takımlarla rekabet halinde mi? n Bu rakipler kurumun içindemi yoksa dışında mı? n Rekabetin yararları neler? n Dezavantajlar neler? n Takımımın uygun olmayan bir biçimde rekabet etme riski var mı?

4 n Takımım için diğer takımlarla rekabet ve kazanmak mı yoksa işbirliği yapmak mı daha önemli? n Takım içinde roller açıkça tanımlanmış mı? n Takımımın hedefleri ne ölçüde iki yada daha çok takım üyesinin yakın çalışmasına bağlı? TAKIMINIZI ANLAYIN

5 Önceden kestirilebilir ve düzenli olarak, ne ölçüde etkileşim, bilgi alışverişi ve ortak çalışma yapılıyor. Eğer bunlar tesadüfi ise takımım yine de başarılı olabili r mi? n Takım üyelerinin her biri herhangi bir rolü yerine getirebilir mi, yoksa çok sayıda “uzman” rolü mü var? n Takım üyelerinin rollerini değiş tokuş ettiklerini gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? TAKIMINIZI ANLAYIN

6 n Takım içinde bağlılık ne kadar önemli? n Sadakatin dezavantajları neler? n Takımın büyüklüğü ve takım üyeliği sabit mi? n İnsanlar ne ölçüde birden fazla takıma üye olma ihtiyacı duyuyorlar? TAKIMIM NE KADAR YAKIN BİR AİLE

7 n Yarım zamanlı katılan üyelerin oranı nedir? n Bu yarım zamanlı katılan üyelerin katkıları nasıl olacaktır? n ”Misafir” ya da “ziyaretçi”kabul etmenin herhangi bir yararı var mı? n Takım içinde olup bitenleri dışarıdakilerin bilmesi durumunda herhangi bir risk ortaya çıkar mı? Yapılan etkinlik “gizlilik” gerektiriyor mu? TAKIMIM NE KADAR YAKIN BİR AİLE

8 n Üyeler başka takımların etkinliklerine katılmaya çoktan hazırlar mı, yoksa henüz hazır değiller mi? n İnsanlar ne kadar süre üyeliklerini sürdürecek gibi görünüyorlar? n Kişilerin aynı takımda uzun süre kalmalarının avantajları neler? n Peki dezavantajları neler? TAKIMIM NE KADAR YAKIN BİR AİLE

9 BAŞARILI BİR TAKIM OLUŞTURMANIN BASAMAKLARI n TAKIMIN OLUŞTURULMASI n ÜYELERİN BİRBİRİNE ALIŞMASI n ÜYELERİN GÜÇ KAZANMASI n UYGULAMALARIN BAŞLAMASI n SİNERJİ

10 İNSANLARIN İSTEDİKLERİ n Karar vermede ve Hareket etmede serbest olmak. n Değer kazanmak, kıymet verilmek. n Anlaşılmak. n İyi bilgilendirilmek. n Övülmek, takdir edilmek.

11 n Yetenekli Olmak. n Katılımcı olmak. n Kendini güvende Hissetmek. n Tarafsız davranılması. n İlgi çekici işler yapmak. İNSANLARIN İSTEDİKLERİ

12 İNSANLARIN İSTEMEDİKLERİ n Kontrol altında tutulmak, Koyu bir disipline hedef olarak Emir almak. n Yok farz edilmek, değer Verilmemek. n Yanlış anlaşılmak. n Bilgisiz kalmak.

13 n Azarlanmak, tenkit Edilmek. n Yetersiz olarak görülmek. n Takım dışında Bırakılmak. n Kendini güvenli Hissetmemek. n Taraflı davranılmak. n Sıkıcı işler yapmak. İNSANLARIN İSTEMEDİKLERİ

14 TAKIM OLUŞTURMA STRATEJİLERİ n Takım üyelerini tanı. n Takımın hedeflerini tanımla. n Üyelerin rollerini belirle. n Standartları (normlar) koy. n Bir çalışma planı hazırla.

15 n Üyeleri soru sormaya teşvik et. n Rahatsız edici durumlara ortak ol. n Herkesin katılımını destekle. n Başarılı sonuçları ödüllendir. n Takımın başarılı çalışmasını sağla. TAKIM OLUŞTURMA STRATEJİLERİ

16 TAKIMDA ENGELLER n KÜÇÜK OYNAMAK n BOŞLUĞUNA VURMAK n DEDİKODU YAPMAK n VURUP KAÇMAK

17 n İNAT n ELEŞTİRİYE KAPALI OLMAK n YALNIZ BIRAKMAK n SUÇLAMAK TAKIMDA ENGELLER

18 TAKIMIN BAŞ BELALARI n Takımın misyonunu konusunda fikir birliğine varamıyorsunuz. n Takımımızın toplantıları aşırı resmi ve sert geçmektedir. n Toplantılara geri görüşlü fikirler hakimdir. n Toplantılar çok kalabalıktır ve sonuç elde edilememektedir.

19 n Çok konuşma, fakat az iletişim ve icraat vardır n Toplantıdaki uyuşmazlıklar toplantının dışına da taşınmıştır. Özel anlaşmazlıklar toplantıdan sonra da devam etmektedir. n Bütün kararlar yalnızca lider tarafından alınmaktadır n Takım üyelerinin kendi rollerinin ne olduğu veya yapacağı işler konusunda şüpheleri vardır. TAKIMIN BAŞ BELALARI

20 Takım dışındaki önemli ve kilit personelle işbirliği yapılamamaktadır. Takım ile bütün problemleri takım lideri çözmekte ve bütün ihtiyaçları takım lideri karşılamaktadır. Takım üyeleri, takımın hiçbir problemi ile uğraşmamaktadır. n Takım, programlandığı şekilde çalışmamakta ve proseslerini gerçekleştirememektedir. TAKIMIN BAŞ BELALARI

21 n Bu takım neden kuruldu? n Neler yapıyor? n Baştan sona kadar amaç nedir? n Kritik başarı faktörleri nelerdir? n Öncelikleri nelerdir? TAKIM İÇİNDE YANLIŞ GİDEN ŞEYLERİ TEŞHİS Hedefle ilgili sorular

22  Takımın bilgilenmesini etkileyecek dışsal bilgiler nelerdir?  Takım çalışmasının sonucu olarak değişmesi gerekenler nelerdir?  Takımın ulaşabileceği en iyi nokta nedir? Hedefle ilgili sorular

23  Takım başarısız olursa ortaya çıkabilecek sonuçlar nelerdir?  Bu takım kuruma nasıl katkıda buluna bilir?  Bu takım kurumun başarısızlığına nasıl katkıda bulunabilir?

24 n Baştan itibaren takımın hedefleri dışında n yaptıklarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz? n Bunları söylemenizin sebebi nedir? n Geliştirilmesi gereken yönler nelerdir? n Takım hedeflerine zamanında ulaşabilecek mi? Başarılarla İlgili Sorular

25 n Hangi hedefe ulaşma ihtimali en fazla? Neden? n Başarısızlık ihtimali hangi hedefte daha fazla ? Neden? n Baştan düşünülen hedeflerden daha fazlasına ulaşma ihtimali var mı? Nasıl? Neden? n Takımın gelecekte başarışız olması durumunda neler olabilir? Başarılarla İlgili Sorular

26 n Takımın gelecekteki başarısını tehdit edecek yada etkileyecek dışsal koşullar neler olabilir? n Takım bu tür güçlüklerin üstesinden gelip başarılı olabilir mi? Neden? n Takımın başarısından tamamen emin değilseniz, değiştirmeniz gereken bir şey varsa nedir? Başarılarla İlgili Sorular

27 n Bu takımda çalışmaktan memnun musunuz? n Takımda hoşlandığınız şeyler nelerdir? n Takımda hoşlanmadığınız şeyler nelerdir? n Daha fazla memnun olmanız için değişmesi gereken şeyler nelerdir? DUYGULARLA İLGİLİ SORULAR

28 n Hangi durumda en fazla kızar ya da üzülürsünüz? n Hangi durumlarda en fazla memnun ve mutlu olursunuz? n Çalışmalar boyunca takımla ilgili duygularınızda bir değişme oldu mu? Nasıl? n Bu takımı bırakmayı düşünüyor musunuz? Neden? DUYGULARLA İLGİLİ SORULAR

29 n Birlikte çalışmaktan özellikle hoşlandığınız bir takım üyesi var mı? Neden? n Birlikte çalışmaktan özellikle hoşlanmadığınız bir takım üyesi var mı? Neden? n Bu takımın üyesi olmayı değerli buluyor musunuz? Neden? n Bu takımda işle ilgili olarak sizi üzen herhangi bir şey var mı? Neden? DUYGULARLA İLGİLİ SORULAR

30 TAKIM DİNAMİKLERİ n Liderlik yeteneklerinden yoksundur. n Tutarsızlık. n Takım karşıtı felsefeye sahiptir. n Uygun olmayan üyeleri seçer. n Takımdaki diğer kişilere bağlılığı yoktur. Zayıf Takım Oluşturma Kapasitesi

31 n Olumlu ortam yaratmada başarısızdır. n Başarıya ilgisizdir. n Kurumsal rol hakkında net değildir. n Etkili çalışma yöntemleri yoktur. n Rolleri tanımlamada zorluk çeker. Zayıf Takım Oluşturma Kapasitesi

32 n Eleştiri ve tenkitleri birleştirir. n Bireysel gelişimi göz ardı eder. n Yaratıcı potansiyele zorla boyun eğdirir. n Zayıf takım içi ilişkilere hoşgörü gösterir. Zayıf Takım Oluşturma Kapasitesi

33 n Çelişkiyi yıkıcı olarak kullanır. n Risk almayı teşvik etmez. n Kişisel tepki yollarını tıkar. n Zamanı kötü kullanır. n Düşük standartlara izin verir. Zayıf Takım Oluşturma Kapasitesi

34 n Güçlü liderlik yeteneklerine sahiptir. n Tutarlıdır. n Takım felsefesini destekler. n Uygun üyeleri seçer. n Takımdaki diğer kişilere bağlılığı vardır. Güçlü Takım Oluşturma Kapasitesi

35 n Olumlu ortam yaratır. n Başarıya motive edilmiştir. n Kurumsal rolü açıkça tanımlar. n Etkili çalışma yöntemleri kullanır. n Bireysel rolleri tanımlar. Güçlü Takım Oluşturma Kapasitesi

36 n Kişisel eleştirisiz tenkit yapar. n Bireysel gelişimi destekler. n Yaratıcı potansiyeli cesaretlendirir. n Sağlıklı takım içi ilişkiler geliştirir. Güçlü Takım Oluşturma Kapasitesi

37 n Çelişkiyi yapıcı yönde kullanır. n Risk almayı teşvik eder. n Tepki almayı ister. n Zamanı iyi kullanır. n Yüksek standartlar koyar. Güçlü Takım Oluşturma Kapasitesi

38 BİR KURUMUN TAKIMLARI İÇİN YAPMASI GEREKEN ŞEYLER n Takımlara açıkça tanımlanmış hedefler vermelidir. n Takımlardan ne beklendiğine ilişkin tutarlı mesajlar vermelidir. n Bireysel performans kadar takım performansını da ödüllendirecek bir sistem uygulamalıdır.

39 n Takımlara iyi yaptığı şeylerle ilgili geri bildirim vermelidir-zamanında, dürüst ve olumlu bir biçimde. n Bir takımın çevresindeki insanları harekete geçirmeden önce bunun etkilerini hesaba katması gerekir. n En deneyimli takımın yönetim kurulu yada yöneticiler gibi iyi bir takım çalışması örneği oluşturması sağlanmalıdır. BİR KURUMUN TAKIMLARI İÇİN YAPMASI GEREKEN ŞEYLER

40 n Takımlara hedeflerine varmak için talep ettikleri makul kaynakları sağlamalıdır. n Takım liderini desteklemelidir. n İyileştirme tepeden başlamalıdır. n İyileştirmenin ne olduğunu bilmeyen üst yönetim aşağıyı etkileyemez. BİR KURUMUN TAKIMLARI İÇİN YAPMASI GEREKEN ŞEYLER

41 İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİNİN FAYDALARI n Verimi artırır. n Problemlerin çözümünü kolaylaştırır. n Şikayetleri azaltır. n İyileştirmeye yönelik fikirleri artırır. n İşyerindeki ilişkileri iyileştirir. n Çalışanların kişisel tatminini artırır.

42 SIKLIK AÇISINDAN YAŞANAN PROBLEMLER n Kalite %33 n Maliyet %20 n Verimlilik %11 n Alt yapı %9 n Kontrol %8

43 n Etüt %7 n Güvenlik %5 n Anlayış (zihniyet) %4 n Zaman (termin) %1 n Diğer %2 SIKLIK AÇISINDAN YAŞANAN PROBLEMLER

44 YARATICILIK u Takım ve bireyler için gerçekçi ulaşılabilir hedefler koyulabilir. Bu hedeflere ulaşırken kendilerini geliştirebilirler. u Çalışanlar ve işverenler, takımın başarısı için birbirlerine destek olurlar u Takım üyeleri birbirlerinin önceliklerine saygı duyar ve güçlük çıktığında el birliği ile çözümlemeye çalışırlar.

45 u İletişim açıktır. Yeni fikirlerin ifade edilmesi, daha gelişmiş çalışma metotlarının uygulanması, problemlerin ve kaygıların açıkça ve etraflıca ortaya konulması teşvik edilir. u Takımın sahip olduğu uzmanlık sayesinde problemlerin çözümünde daha fazla etkinlik sağlanır. u Performans geri bildirimi daha anlamlıdır. Çünkü takım üyeleri kendilerinden beklenenin ne olduğunu anlarlar ve performanslarının bu beklentiler karşısındaki konumunu izleyebilirler. YARATICILIK

46 u İhtilaf, doğal bir insani reaksiyon ve yeni fikirler için fırsat olarak değerlendirilir. Açık tartışmalar yoluyla fazla tahrip edici olamadan çözülür. u Takım üyelerinin bireysel ihtiyaçlarının tatmini ile grup üretkenliği arasındaki denge sağlanır. u Takımın ve bireylerin performansı takdir edilir. YARATICILIK


"ORGANİZASYONLARDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA GRUPLARININ BAŞARIYA ULAŞMASINDA 10 İLKE 1. ÇALIŞMA GRUBUNUN AMAÇLARININ AÇIK OLMASI 2. GELİŞME PLANININ MEVCUT OLMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları