Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 6 E-DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ VE SWOT ANALİZİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 6 E-DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ VE SWOT ANALİZİ."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM 6 E-DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ VE SWOT ANALİZİ

2 İş süreçlerinin e-iş süreçlerine dönüşmesi, işletmelerin kendilerini yeniden tanımlaması ve başarılı bir e- işletme olmaları için kritik başarı faktörlerinden en önemlileri; vizyoner olmak ve stratejik kararlar alabilmektir.Yönetimin bu işe gerçekten destek vermesi sahip olduğu e-vizyona, yönetim bilgi ve becerilerine bağlıdır.

3 E-DÖNÜŞÜMÜN STRATEJİK ÖNEMİ
Tüketicinin,vatandaşın,işletmenin,devletin, ekonomik, sosyal ve siyasi dünyada ihtiyaç ve beklentileri farklılaşıyor. E-Dünya’nın dinamiği internet penetrasyonunun artmasıyla daha da belirginleşiyor. Dijital ortamda gerçekleştirilen işlemler artıyor. Ağ tabanlı yeni iş modelleri ve yatırım alanları ortaya çıkıyor. Küresel pazarlarda rekabet ortamı değişiyor. Yeni ekonomide rakip tanımı değişiyor.

4 E-DÖNÜŞÜM KARARI ÖNCESİNDE CEVAPLANACAK SORULAR
E-Fırsatlar sizin yararlanmanız gereken fırsatlar mı? E-Dönüşüm olmazsa veya e-dönüşüm sürecinde ne gibi tehditlerle karşılaşılır? E-Dönüşüm firmaya neye mal olur? İhtiyaç duyulan kaynaklar nedir? Bu kaynaklara nasıl ve ne koşullarda erişilir? E-Dönüşümün getirisi ne olacaktır?

5 Yeni ekonominin sunduğu fırsatlar ve bu fırsatlar kaçırıldığı takdirde oluşan tehditler, şirketleri e- dönüşüme zorluyor; aynı zamannda esnek, hızlı hareket edebilen, müşteri odaklı iş modelleri kurmak mecburiyetinde bırakıyor. Bu değişime ayak uyduramayan KODAK ‘ın iflas etmesi örnek olarak gösterilebilir. E-iŞLETMEYE DÖNÜŞMEMEK veya DÖNÜŞÜMÜ GECİKTİRMEK, E-UYGULAMALARI ZAMANINDA BENİMSEYİP UYGULAMAMAK STRATEJİK ÖNEMİNDEN DOLAYI BİR TEHDİT UNSURU OLABİLİYOR.DOLAYISIYLA YENİLİKLERİ TAKİP ETMEMENİN MALİYETİ ESKİSİNE GÖRE ÇOK DAHA FAZLA.

6 E-DÖNÜŞÜM SÜRECİ İşletmenin e-işletmeye, yöneticinin e- yöneticiye dönüşüm süreci, stratejik kararlar gerektirir.Bu süreç ,işletmenin piyasada kendini nasıl konumlandıracağına karar vermesiyle başlar. Yani , öncelikle kendini gelecekte ‘nasıl’ görmek istediğine karar vermelidir.E-Dönüşüm süreci bilgisayar ve ağ teknolojilerinin gelişimi devam ettiği sürece sonu olmayan bir süreçtir.

7 E-Dönüşüm süreci bir yol haritası gerektirir
E-Dönüşüm süreci bir yol haritası gerektirir. Yol haritasının düzgün hazırlanması ve sürecin doğru işlemesi için firmanın gelecekteki konumu ile şimdiki konumunu tespit edip aradaki farkı çok iyi saptamış olması gerekir ki e-dönüşüm projeleri bu farkı kapatmak için uygulansın. E-DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI E-Dönüşüm süreci esnasında kritik aşamalarda nasıl bir konumsa olmak istiyorum? Vizyonum, misyonum ve amaçlarım nedir? Mevcut durum analizi.Şu anda tedarikiçilerim, müşterilerim ve ilgili tüm taraflarla yürüttüğüm işlemlerde hangi bilişim teknolojilerini ne derece kullanıyorum?

8 Mevcut durumla gelecekte e-işletme olarak amaçladığım konumum arasında ne gibi farklar var?
Mevcut durumum ile gelecekteki durumum arasındaki farkı hangi e-dönüşüm projeleriyle kapatabilirim? İşletmelerin yol haritasını çizip , fırsatları ,tehditleri, kuvvetli ve zayıf yönleri değerlendirerek elektronik işletme olmaya veya ticaret yapmayakarar verdiğini varsayalım.Bu aşamada firma için somut olarak cevaplaması gereken sorular söz konusu. Çünkü stratejilerin bu cevaplar doğrultusunda geliştirilmesi gerekiyor. SWOT ANALİZİ ,YOL HARİTASININ ÇİZİLMESİ VE E- DÖNÜŞÜMDE İHTİYAÇ DUYULACAK KAYNAKLARIN BELİRLENMESİDİR.BU KAYNAKLARI ELDE ETMEK ,İYİ YÖNETMEK, VE AMACINA UYGUN KULLANILIP KULLANILMADIĞINI KONTROL EETMEK İSE İŞLETMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN BİR YÖNETİM BECERİSİDİR.

9 E-DÖNÜŞÜMDE NELER YENİDEN TANIMLANMALIDIR?
İş süreçleri Ürün ve hizmetler Pazar(Alıcılar ve tedarikçiler) İlişkiler Tedarikçilerle, dağıtıcılarla, tüm iş ortaklarıyla olan ilişkiler. Potansiyel ve mevcut müşterilerle olan ilişkiler Sosyal ağlarda takipçileri ve bloggerlarla olan ilişkileri Çalışanların birbirleriyle ilişkileri.

10 SWOT ANALİZİ Kuvvetli Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler FIRSATLAR PAZAR VE REKABET AVANTAJINA İLİŞKİN FIRSATLAR Yeni pazarlara açılmak Niş pazarlara hitap etmek

11 İnternet üstünden işlem yapmak isteyen potansiyel müşterilere erişmek.
İnterneti pazarlama ve satış yapmak için alternatif dağıtım kanalı olarak kullanmak. Rakipler hakkında bilgi edinmek. Rekabet üstünlüğü yaratacak bir konumlandırma firsatı yakalamak.

12 Yeniliklerin hızla benimsenip uygulandığı ve cabuk eskiyip bir yenisinin eklendiği bu e-dünyada rekabet avantajı sağlamanın yolu her çıkan yenilikten bir fırsat yaratabilmek, ya da fırsat sağlayan bir yenilik yapabilmektir.

13 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE İLİŞKİN FIRSATLAR
7/24 erişilebilir olmak Veri ambarı ve Veri Madenciliği teknikleri ile, tık analizleri ve analitikler ile özelleştirilmiş ürün ve hizmet sunmak. Mevcut ve potansiyel müşterilerle doğrudan iletişimde bulunmak ve etkileşimli iletişim kurmak. Üürün ve hizmeti uygun koşullarda hızlı ve kişiye özel ürün sunmak. Müşteri memnuniyetini, bağımlılığını (sadakati) artırma fırsatı.

14 OPERASYONEL SÜREÇLERE İLİŞKİN FIRSATLAR
Hız kazanmak Maliyetin düşmesi Tekrarlanan süreçlerin ortadan kalkması Tedarik-satış zincirindeki tüm faaliyetlerde verimliliğin artması.

15 TEHDİTLER E-Dönüşüm sürecini başlatmamak Teknolojik alt yapıyla ilgili sorunlar Zincirde yer alan iş ortaklarının hazır olmaması Bilgisayar teknolojilerinin maliyeti Finansal getirilerin belirsizliği Destek/Danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ve yetersizliği.

16 GÜVENLİK İLE İLGİLİ TEHDİTLER
Bilgisayar korsanları Elektronik ödeme sistemlerine duyulan güvensizlik Bilginin gizliliği ve bütünlüğünü tehdit eden tüm unsurlar. KUVVETLİ YÖNLER Müşteri ve/veya ürün ve hizmetin uygunluğu Teknik bilgi veya desteğin olması Yeniliklere açık olmak Şirket sahibinin veya üst yönetimin desteği E-Ticarete erken başlamanın yarattığı rekabet üstünlüğü

17 ZAYIF YÖNLER Öncesinde Bilgi ve vizyon eksikliği Yapısal problemler Şirket sahibinin ve üst yönetimin desteklememesi Emek ve zaman ayırma sıkıntısı.E-Dönüşüm girişiminde bulunulmaması. Sonrasında Dijital mecrada tanınma ve tutunma sıkıntıları İş süreçlerinin e-iş süreçlerine uyarlanması problemleri

18 Teknik zayıflıklar Uygun olmayan donanım ve yazılımlar Kullanıcı dostu olmayan e-uygulamalar Yavaş erişim ve yavaş işlem Güvenli olmayan ağlar ve güvenli olmayan işlemler.

19 E-STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Amaca ulaşmak için izlenen yoldur Fırsatların nasıl değerlendirileceğini, tehditlerle nasıl başa çıkılacağını tarif eden eylem planlarıdır. Zayıf yönlerin nasıl kuvvetlendirileceğini, kuvvetli yönlerin nasıl avanyajlara çevrileceğini oprasyonel seviyede tanımlamaktır. Strateji; ekonomik, politik, sosyal veya ticari hayatta var olmanın , hayatta nasıl kalınacağının ve rekabet edebilmenin bir tarifidir.

20 FİRMA STRATEJİLERİ ENTEGRASYON STRATEJİLERİ Tedarikçiler ve dağıtım kanalındaki aracıların ana firmanın kurduğu bir portal site üzerinden entegre çalışması. YAYILMA STRATEJİLERİ Geleneksel mecrada iş yapan firmaların farklı alanlarda faaliyet gösteren dot.com firmaları alması. Geleneksel firmaların online mağaza açarak e- mecraları alternatif dağıtım kanalı olarak kullanması Dot.com firmaların büyümesi, ürün ve hizmetlerin sayısını ve çeşitliliğini çoğaltması, farklı coğrafyalara ürün ve hizmet götürmesi.

21 E-DÖNÜŞÜMÜN PAZARLAMA FONKSİYONUNA KATKISI
Alıcı kazanma ve pazarlarla haberleşme becerisi Reklam programlarını hazırlama becerisi Tanıtım ve promosyon becerisi Tüketici tepkilerini ölçme becerisi.

22 E-DÖNÜŞÜMÜN ÜRETİM FONKSİYONUNA KATKISI
Üretim girdilerini tedarik becerisi. Envanter gereksinimini hesaplama Satın alma Stok idaresi Malzeme kullanımı Üretim sürecinin tasarımı, hattı dengeleme becerisi Düzgün kayıt tutma becerisi Standart maliyetlerin hesaplanması Genel muhasebe ve maliyet muhasebesi sistemi kurma becerisi.

23 İŞ SÜREÇLERİNİN E-İŞ SÜREÇLERİNE DÖNÜŞÜMÜ
Sipariş formunun alıcılar tarafından doğrudan web üstünden doldurulması ve muhtemel hatalı girişlerin önlenmesi Satış otomasyon sisteminin kurulması. Stok kontrol sisteminin otomasyonu ve satın almaların hangi zaman aralıklarında , hangi tedarikçilerden hangi miktarlarda yapılacağına dair kararların destek sistemleri yardımıyla alınması. Örn: Migros’un ve tedarikçilerinin birlikte yapmış oldukları operasyonların yönetildiği ve bu operasyonlara ait tüm bilgi akışının yönlendirildiği, elektronik iş platformu olan Migros B2B sistemi buna örnek olarak verilebilir.

24 Ürün ve hizmet tanıtımını web üstünden yaparak basılı katalog işini ortadan kaldırmak
Satış fırsatı doğduğunda otomatik uyarı sistemi geliştirilmesi. YÖNETİCİNİN E-DÖNÜŞÜMÜ E-Dönüşümün amacı, tedarik,üretim, pazarlama ,finansman sağlama gibiişletme becerilerinin yanı sıra yönetim becerilerinin yani planlama, uygulama, ve kontrol işlerinin de e-ortama uygun gerçekleştirilmesidir.

25 E-YÖNETİCİ OLMAK Yönetim becerilerinin Planlama Uygulama Kontrol işlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir.


"BÖLÜM 6 E-DÖNÜŞÜM STRATEJİLERİ VE SWOT ANALİZİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları