Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. İş ve organizasyonu yönetmek, 2. İnsanları yönetmek, 3. Hizmet/ürün ve faaliyetleri yönetmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. İş ve organizasyonu yönetmek, 2. İnsanları yönetmek, 3. Hizmet/ürün ve faaliyetleri yönetmek."— Sunum transkripti:

1

2 1. İş ve organizasyonu yönetmek, 2. İnsanları yönetmek, 3. Hizmet/ürün ve faaliyetleri yönetmek.

3 1. Planlama 2. Teşkilatlandırma 3. Yöneltme 4. Koordinasyon 5. Kontrol 6. Karar Verme

4 Yönetim İş ve Organizyon İnsanlar Ürün ve Faaliyetler Planlama Kontrol Teşkilatlandırma Yöneltme Koordinasyon Karar Verme

5 Yönetim ve Organizasyonun Üç Kademesi 1. Stratejik Kademe 2. Teknik Kademe 3. İcraat/Faaliyet Kademesi

6 Yöneticiler ve Çalışanlar 1. Üst Düzey Yöneticiler 2. Orta Düzey Yöneticiler 3. Alt Düzey Yöneticiler 4. Çalışanlar

7 Temel Yönetim Becerileri 1. Kavramsal Beceriler 2. İnsan İlişkileri ile İlgili Beceriler 3. Teknik Beceriler

8 Yönetim Kademeleri Yöneticiler,Çalışanlar ve Temel Yönetim Becerileri Üst Yönetim Kademesi Orta Yönetim Kademesi Alt Yönetim Kademesi Çalışanlar (Erbaş/Erler, Svl.Me. Vs.) Stratejik Kademe (Kavramsal Beceri) Teknik Kademe (Kavramsal ve Teknik Beceri) İcraat/Faaliyet Kademesi (Teknik Beceri) İnsan İlişkileri İle İlgili Beceri

9 Çağdaş Yöneticilerin Rolleri 1. Kişilerarası İlişkilerle İlgili Roller 2. Bilgiye Dayalı Roller 3. Karar Verme İle İlgili Roller

10 Kişilerarası İlişkilerle İlgili Yönetici Rolleri 1. Temsil Etme 2. Liderlik / Yöneltme 3. İrtibat

11 Bilgiye Dayalı Yönetici Rolleri 1. Gözlem 2. Bilgilendirme 3. Konuşmacı Rolü

12 Karar Verme Faaliyetine İlişkin Yönetici Rolleri 1. Girişim/Yatırım Kararı Almak 2. Karmaşa Gidermek ve Problem/Kriz Çözmek 3. Kaynak Tahsis Etmek 4. Uzlaşma Sağlamak

13 Çağdaş Yöneticilerin Rolleri Kişilerarası İlişkilerdeki Yönetici Rolleri Temsil Etme Liderlik İrtibat Bilgiye Dayalı Yönetici Rolleri Gözlem Bilgilendirme Konuşmacı Karar Vermeye İlişkin Yönetici Rolleri Yatırım Kaynak Tahsisi Uzlaşı

14 Yönetim Alanında Meydana Gelen Son Gelişmeler 1. Amaçlara Göre Yönetim 2. Çatışma ve Çatışma Yönetimi 3. Stres ve Stres Yönetimi 4. Kriz ve Kriz Yönetimi 5. Örgüt Geliştirme 6. Kariyer Yönetimi 7. İmaj ve Vizyon Yönetimi 8. Toplam Kalite Yönetimi 9.Değişim Mühendisliği 10.Öğrenen Organizasyonlar

15 “Eğer bir insanı akıl yönünden eğitip de ahlak yönünden eğitmiyorsanız, toplumun başına yalnızca bir bela yetiştiriyorsunuz demektir.” Theodore Roosevelt > > < < SUNUŞ

16 > > < <

17  Tutamayacağınız bir söz vermeyin.  Doğru yolda anlamlı sözler ve kararlar verin ve bunları bir yakınınızla paylaşın.  Bilginizi kullanın ve vereceğiniz sözler için seçici olun.  Verdiğiniz sözleri bütünlüğünüzün ve bağlılığınızın bir göstergesi olarak kabul edin.  Unutmayın ki; ilişkilerimizde başarılı olmamızın temelinde kişisel bütünlük yatar. > > < < SUNUŞ

18  Özgün liderler, yaşamlarının sonuna dek gerçek işler yapmaya, üretken olmaya devam ederler.  Özgün liderler, hukuka, köklere ve mirasa saygı gösterirler.  Özgün liderler, her şeyi olduğu gibi anlatırlar.  Özgün liderler, aileden başlayan uzun bir eğitim sürecinin ürünleridir. > > < < SUNUŞ

19  Özgün liderler, kendi yeteneklerini, zamanları ve diğer kaynakları kullanarak yardımcı olmayı severler.  Özgün liderler sahip olmak ve elde etmek değil, olmak ve oluşmakla ilgilidirler.  Özgün liderler ilişkilerini koruyup geliştirirler. > > < < SUNUŞ

20  Özgün liderler yüksek düzeydeki kendine güvenleri ve proaktif olmaları sayesinde bir sonraki düzeye ilerlemekte bir sakınca görmez ve ölçülü riskleri göze alabilirler.  Özgün liderler, herkese özellikle de yetersizlikleri olanlara sevgi ve saygı gösterirler. > > < < SUNUŞ

21  Özgün liderler gerektiği kadar alçakgönüllü ve hakça bir otoriteye saygılı olurlar. > > < < SUNUŞ

22  Sürekli olarak öğrenirler  Hizmete adanmıştırlar  Pozitif enerji yayarlar  Diğer insanlara inanırlar  Dengeli bir yaşam sürdürürler  Sinerjiktirler  Kendini yenileme egzersizi yaparlar  Yaşamı bir serüven olarak görürler > > < < SUNUŞ

23  İkna, sebep ve mantık paylaşımını içerir.  Sabır, süreç ve kişiyle ilgilidir.  Kibarlık, izleyenlerin ifade edebilecekleri yaralanılabilecek şeylerle, açıklıklarla ve duygularla uğraşırken, kabalık, sertlik, ve zorlamaktan uzak kalmaktır.  Öğretebilirlik, her cevaba, her içeriğe sahip olmadığınızı, ve izleyicilerinizin farklı bakış açılarına, kararlarına, ve tecrübelerine değer verdiğinizi varsayarak operasyona devam etmektir.  Kabul edicilik, yargıdan uzak durmak, şüphenin faydasına inanmak, hiç bir kanıta veya spesifik performansa gerek duymadan yüksek öz değerin devamını sağlamak, ve onları gündeminiz yapmaktır. > > < < SUNUŞ

24  Yüzleşme, hatayı, yanlışları izleyicilerin “yön düzeltme” ihtiyaçlarını özel ilgi, alaka, ve sıcaklık çerçevesinde izleyicilerin riske girebilmelerini de güvenli kılarak teyit etmektir.  Duyarlılık, umursamak, düşünmek, ilişkilerdeki küçük şeyleri (ki büyük şeylerdir) hatırlamaktır.  Açıklık, izleyiciler hakkında eksiksiz ve doğru bilgi oluşturarak perspektifler edinmek ve aynı zamanda sahip oldukları, kontrol ettikleri veya yaptıkları bir kenara, tamamen niyetlerini,arzularını, değerlerini, ve amaçlarını göz önüne alarak, şu anki durumlarında saygıya layık olabilmeleridir > > < < SUNUŞ

25 Bir liderin diğerleri karşısında onurunu ve gücünü arttıracak on öneri > > < < SUNUŞ

26  Hepimiz dünyayı kendisi gibi değil kendimiz gibi, kendi referans çerçevemizde, ya da bölgeyi “haritalarda” tanımlarız.  Tecrübeden doğan algılamalar hislerimizi, inançlarımızı, ve davranışımızı önemli ölçüde etkilerler. problemler > > < < SUNUŞ

27 Bir liderin etkili olmasının esasında üç temel yolu vardır: 1) Örnek göstererek açıklamak (Görülür), 2) Önemli ilişkiler kurmak (Hissedilir) 3) Talimatlarla önderlik yapmak (İşitilir) > > < < SUNUŞ

28 1. Çok yorulduğunuz ve tahrik edildiğiniz zamanlarda kaba ve olumsuz şeyler söylemeyin. 2. Başkalarına karşı sabırlı olun. 3. Kişi ile davranışı birbirinden ayırın. 4. Kamu hizmeti verin. 5. Proaktif tepkinizi seçin. 6. Başkalarına verdiğiniz sözleri tutun. > > < < SUNUŞ

29 7. Etki çemberine odaklanın. 8. Sevginin yasasını yaşayın. 9. Başkalarını olumlu varsayın. 10. Önce anlamaya çalışın, sonra anlaşılmaya... 11. Açık, dürüst ifade ve soruları ödüllendirin. 12. Anladığınızı gösteren bir tepki verin. 13. Saldırıya uğrarsanız inisiyatifi ele alın. 14. Hatalarınızı kabul edin, özür dileyin. 15. Kavgalı tartışmalarla ya da sorumsuz suçlamalarla karşılaştığınızda yanıt vermeyin. > > < < SUNUŞ

30 16. Bire bir ilişkilerinize önem verin. 17. Ortak şeylere olan bağlılığınızı yenileyin. 18. Önce onlardan etkilenin. 19. Kişiyi ve durumu kabul edin. 20. Konuşmanızı hazırlamadan önce kalbinizi ve beyninizi hazırlayın. 21. “Savaş ya da kaç” durumundan kaçının – farklılıklar içinden iletişim kurun. 22. Farkına varın ve öğretmeye zaman ayırın. 23. Sınırlar, kurallar, beklentiler ve sonuçlar üzerinde uzlaşın. > > < < SUNUŞ

31 24. Teslim olmayın, hafife almayın. 25. Kavşaklarda yerinizi alın. 26. Mantığın ve duygunun dilini kullanın. 27. Yetki dağıtımında etkili olun. 28. İnsanların anlamlı projelere katılmasını sağlayın. 29. İnsanlara hasadın yasasını öğretin. 30. İzin verin, doğal sonuçlar güvenilir davranışlar yaratsın. > > < < SUNUŞ

32 HATA 1. Anlamadan tavsiyede bulunmak 2. Tutumunuzu değiştirmeden yeni ilişkiler kurmak 3. İyi örnek ve ilişkilerin yeterli olduğuna inanmak REÇETE Empati yani, önce anlamak sonra anlaşılmak Tutarlı ve samimi olun Vizyon, misyon, roller, hedefler ve standartları öğretin > > < < SUNUŞ

33 * Perspektifi genişletin. Gerek kurumsal gerek bireysel bazda, günlük yaşamın uğraşlarıyla o kadar meşgul oluruz ki, durup da perspektifimizi değerlendirmeye ya da genişletmeye ve asıl önemli olan şeyleri hatırlamaya zaman bulamayız. * Değerleri netleştirin. Perspektif genişletildikten ve pek çok yeni görüş üretildikten sonra, bazı bireylerin nelerin göz önünde tutulması gerektiğini unutmadan, kurumun taslak misyon ifadesini yazması gerekir. > > < < SUNUŞ

34 * Misyonu kendinize karşı sınayın. Nihai misyon ifadesi taslağını (anayasayı) ele alalım ve taslağı şu sorularla sınayalım: “Benim değerlerimle uyum içinde mi? Beni motive ediyor mu? Bana esin veriyor mu? Kuruluşun kalbini ve ruhunu yakalıyor mu? Kurumdaki en iyiyi simgeliyor mu?” * Kendinizi misyona karşı sınayın. Sözü edilen sürecin sonunda, kurumu bir süre elde edilen misyon ifadesine karşı sınamak gerekir. Paylaşılan değerler kurumun kalbi ve ruhu olduğundan tüm programlar, stratejiler, politikalar, yapılar ve sistemler bu değerlerle uyum içinde olmalıdır. > > < < SUNUŞ


"1. İş ve organizasyonu yönetmek, 2. İnsanları yönetmek, 3. Hizmet/ürün ve faaliyetleri yönetmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları