Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğer Göçürmesi Akciğer Göçürmesi Süreyyapaşa Deneyimi Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010 Cemal Asım Kutlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğer Göçürmesi Akciğer Göçürmesi Süreyyapaşa Deneyimi Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010 Cemal Asım Kutlu."— Sunum transkripti:

1 Akciğer Göçürmesi Akciğer Göçürmesi Süreyyapaşa Deneyimi Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010 Cemal Asım Kutlu

2

3

4 1963

5

6 Dr. Cemil Aksoy

7 1963

8

9 1983

10

11 Kalp-Akciğer GöçürmesiEge Tıp Fakültesi

12 Kalp-Akciğer GöçürmesiEge Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi

13 Kalp-Akciğer GöçürmesiEge Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak. Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi

14 Kalp-Akciğer GöçürmesiEge Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak. Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak. Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi

15 Kalp-Akciğer GöçürmesiEge Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak. Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak. Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak.

16 Kalp-Akciğer GöçürmesiEge Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak. Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak. Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-AkciğerDokuz Eylül Tıp Fak SATÇAG

17  Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı SATÇAG

18  Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı SATÇAG İKİNCİ BÖLÜM Kalp, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Merkez sorumlusu Madde 5 – (1) Kalp, kalp-akciğer ve homogreft nakil merkezi sorumlusunun; a) Kalp vecerrahisi uzmanlığından sonra en az dört yıllık kalp cerrahisi tecrübesini haiz olması, b)Yurt içi veya yurt dışında aktif bir kalp nakli yapılan merkezde en az bir yıl çalışmış olması, c) (b) bendinde belirtilen süre zarfında kalp nakli ameliyatlarında ekip üyesi olarak yer aldığının ve hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarında aktif olarak çalıştığının belgelendirilmesi, gereklidir.

19  Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı SATÇAG ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Akciğer Nakli Merkezleri Merkez Sorumlusu Madde 8- (1) Akciğer nakli yapılan merkez sorumlusunun; a) Göğüs cerrahisi uzmanlığından sonra en az dört yıllık göğüs cerrahisi tecrübesini haiz, b) Yurt içi veya yurt dışında akciğer nakli yapılan aktif bir nakil merkezinde en az bir yıl çalışmış olması, c) (b) bendinde belirtilen süre zarfında akciğer nakli ameliyatlarında ekip üyesi olarak yer aldığının ve hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarında aktif olarak çalıştığını ve kalp-akciğer pompasının kullanımı konusunda yeterli olduğunu belgelemesi, gereklidir.

20  Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı SATÇAG DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Karaciğer Nakli Merkezleri Merkez sorumlusu Madde 11 – (1) Karaciğer nakli merkezi sorumlusunun; a) Cerrahi girişim ve uzun dönem takip dahil karaciğer nakli verici- alıcı programını yönetebilecek en az (4) yıllık cerrahi birikime sahip bir genel cerrah olması, b) İki yıl süre ile senede (50) ve üstü veya bir yıl süre ile senede (100) ve üstü karaciğer nakli uygulayan bir merkezde aktif bir şekilde sorumlu cerrah olarak çalışmış olması, c) (b) bendinde belirtilen merkezden alacağı sertifikanın Karaciğer Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından kabul edilmiş olması, zorunludur.

21  Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı SATÇAG BEŞİNCİ BÖLÜM Böbrek Nakli Merkezleri Merkez sorumlusu Madde 14- (1) Merkez sorumlusunun; a) Genel cerrahi uzmanı, üroloji uzmanı veya nefrolog olması; b) Sorumlunun, genel cerrahi uzmanı veya üroloji uzmanı olması halinde; uzman olduktan sonra yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az (2) yıl deneyimli olması, bu sürede en az (50) böbrek naklinde aktif görev almış olması, bunların onda birini bizzat kendisinin yapmış olduğunu ilgili kurumdan belgelemesi; merkez sorumlusu nefroloji uzmanı olması halinde ise, yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az (2) yıl deneyimli olması, bu sürede en az (100) böbrek nakilli hastanın ameliyat öncesi ve sonrası servis takibinde aktif görev almış olması ve bunu ilgili kurumdan belgelendirmesi gerekir.

22  Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı SATÇAG ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Akciğer Nakli Merkezleri Madde 14- (1) Merkez sorumlusunun; Merkezin bulunduğu hastanede olması gereken birimler ve donanım Madde 10-(1) Merkezin bulunduğu hastanede bulunması gereken birimler ve bu birimlerin taşıması gereken özellikler şunlardır: a) Göğüs cerrahisi birimi: Göğüs cerrahisi uygulamalarında en az (3) yıl deneyimi bulunmalı, segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomi olarak yılda en az (200) akciğer rezeksiyonu yapıyor olmalıdır. b) Göğüs hastalıkları birimi : İnvaziv ve noninvaziv göğüs hastalıkları laboratuvarları ve en az (6) yataklı ileri solunumsal yoğun bakım ünitesi bulunmalıdır.

23 Transplant koordinatörüNisan 2007 Ruhsat başvurusuMayıs 2007 Yönerge değişikliği başvurusuMayıs 2007 Eğitim Yönerge değişikliğiMayıs 2008 “Bilimsel Kurul” üyeliğiTemmuz 2008 “Bilimsel Kurul” teftişiKasım 2008 Nakil RuhsatıOcak 2009 SATÇAG

24 Transplant koordinatörüNisan 2007 Ruhsat başvurusuMayıs 2007 Yönerge değişikliği başvurusuMayıs 2007 Eğitim Yönerge değişikliğiMayıs 2008 “Bilimsel Kurul” üyeliğiTemmuz 2008 “Bilimsel Kurul” teftişiKasım 2008 Nakil RuhsatıOcak 2009 SATÇAG Bilimsel Kurul 4 Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı 1 Göğüs Cerrahisi Uzmanı 1 Kardiolog

25 1988

26 1990

27 MAYO CLINIC Cardiothoracic Transplantasyon Dept.

28

29 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi MÜ Araştırma Laboratuarı

30 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi MÜ Araştırma Laboratuarı

31 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi MÜ Araştırma Laboratuarı

32 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi MÜ Araştırma Laboratuarı

33 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi MÜ Araştırma Laboratuarı Sol Akciğer Reimplnatasyonu ve Atrial Trombus TÜSAD 13. ULUSAL KONGRESİ (11-14 Haziran 1995) (Poster sunumu) CA Kutlu, A Ölçmen, İ Dinçer, C Perk, M Ölçmen Sol Akciğer Reimplnatasyonu ve Atrial Trombus (5 Köpekte Deneysel Çalışma) CA Kutlu, A Ölçmen, İ Dinçer, C Perk, M Ölçmen Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi :1;72-75 Köpeklerde Tek Akciğer Reimplantasyonu M Çelik, CA Kutlu, S Ercan, H Batırel, F Roosta, S Akgün, M Yüksel Heybeliada Tıp Bülteni :3;7-12

34

35 ROYAL BROMPTON HOSPITAL

36

37 ROYAL BROMPTON HOSPITAL & HAREFIELD HOSPITAL 2000

38

39 “Sleeve” Üst Lobektomi

40 “Sleeve” Üst Lobektomi “Double Sleeve” Lobektomi

41 “Sleeve” Üst Lobektomi “Double Sleeve” Lobektomi LVRSLVRS

42 “Sleeve” Üst Lobektomi “Double Sleeve” Lobektomi LVRSLVRS 2008 Akciğer alımı

43

44 MERKEZLER TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak Başkent Üni. Tıp Fak Gazi Üni. Tıp Fak G.A.T.A Hacettepe Üni.Tıp Fak Türkiye Yüksek İhtisas Akdeniz Üni. Tıp Fak İstanbul Üni. İst. Tıp Fak Koşuyolu Kalp Damar Cer Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1 1 İstanbul Yeditepe ÜTF 1 1 Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak Ege Üni. Tıp Fak MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI

45 MERKEZLER TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak Başkent Üni. Tıp Fak Gazi Üni. Tıp Fak G.A.T.A Hacettepe Üni.Tıp Fak Türkiye Yüksek İhtisas Akdeniz Üni. Tıp Fak İstanbul Üni. İst. Tıp Fak Koşuyolu Kalp Damar Cer Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1 1 İstanbul Yeditepe ÜTF 1 1 Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak Ege Üni. Tıp Fak MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI

46

47  E. Ü  34 yaş / E  Diş Teknisyeni  2 yıldır dispneik  O 2 bağımlısı (6 ay)  Silikosiz  Kasım 2008 değerlendirildi  Ocak 2009 aday  Mart 2009 nakil

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 MERKEZLER TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak Başkent Üni. Tıp Fak Gazi Üni. Tıp Fak G.A.T.A Hacettepe Üni.Tıp Fak Türkiye Yüksek İhtisas Akdeniz Üni. Tıp Fak İstanbul Üni. İst. Tıp Fak Koşuyolu Kalp Damar Cer Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1 1 İstanbul Yeditepe ÜTF 1 1 Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak Ege Üni. Tıp Fak MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI

65 MERKEZLER TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak Başkent Üni. Tıp Fak Gazi Üni. Tıp Fak G.A.T.A Hacettepe Üni.Tıp Fak Türkiye Yüksek İhtisas Akdeniz Üni. Tıp Fak İstanbul Üni. İst. Tıp Fak Koşuyolu Kalp Damar Cer Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1 1 İstanbul Yeditepe ÜTF 1 1 Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak Ege Üni. Tıp Fak MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI

66 MERKEZLER 2009TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak. 7 Başkent Üni. Tıp Fak Gazi Üni. Tıp Fak G.A.T.A. 1 7 Hacettepe Üni.Tıp Fak. 2 5 Türkiye Yüksek İhtisas 8 26 Akdeniz Üni. Tıp Fak İstanbul Üni. İst. Tıp Fak. 4 Koşuyolu Kalp Damar Cer. 33 Dr. Siyami Ersek KDC EAH 9 10 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1 1 İstanbul Yeditepe ÜTF 1 1 Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak Ege Üni. Tıp Fak Süreyyapaşa EAH5 MERKEZLER GÖRE 2009 YILINDA KALP-AKCİĞER GÖÇÜRMESİ SAYILARI

67 Süreyyapaşa Deneyimi  EÜ11. ay  AA 12. gün  AA 19. gün  HD  NT 2. ay  SA

68 Standart Donör Kriterleri  55 yaşından küçük  ABO grup uygunluğu  Boyut uygunluğu  Temiz akciğer grafisi  Akciğer hastalığı öyküsü (-)  PEEP>5cmH2O, 1.0 O2, PaO2>300mmHg  Sigara <20 paket/yıl  Göğüs travması olmaması  Aspirasyon olmaması  Balgam örneğinde gram boyama (-)

69 05 Ocak 2010 Dr Sadi Konuk Hast., Bakırköy 17 y, E AV Malformasyon 4 gündür ventilatörde

70 05 Ocak 2010 Dr Sadi Konuk Hast., Bakırköy 17 y, E AV Malformasyon 4 gündür ventilatörde

71 05 Ocak 2010 Dr Sadi Konuk Hast., Bakırköy 17 y, E AV Malformasyon 4 gündür ventilatörde 06 Ocak Ekip Toplandı Dr. S. K. Hast Operasyon Uygun olmayan akciğer

72 Akciğerin Kullanılma Oranları  %  % 7-56

73 Yıllara Göre Donör Aktivitesi YIL BEYİN ÖLÜMÜ DONÖRBÖBREKKARACİĞERKALPAKCİĞER

74 Milyon Kişi Başına Kadavra Sayısı (2008) NÜFUSKADAVRAPMP İSPANYA A.B.D AVUSTURYA FRANSA İTALYA ALMANYA İNGİLTERE İSRAİL YUNANİSTAN BULGARİSTAN TÜRKİYE ROMANYA

75 Akciğerin Kullanılmama Nedenleri  Yaş  Öykü  Yoğun bakımda “bakım”  İnfeksiyon (Uzun ventilasyon süresi)  Travma

76 Hedefler  Yoğun bakımlarda standart  Beyin ölümü tanısı  Hasta bakımı Organ bakımı Organların ekiplerce alınması Bağış Organ Bakım Ekibi

77 RV, 22 y, K Lenfanjioleiomiyomatosis

78 RV, 22 y, K Lenfanjioleiomiyomatosis

79

80

81

82  N. T.  51 yaş / E  Fırıncı  5 yıldır dispneik  O 2 bağımlısı  IPF  Şubat 2009 değerlendirildi  Mart 2009 aday

83 Operasyon Günü  Donör bildirimi yapıldı  Hasta ve yakınları ile görüşüldü  Hasta hazırlığına başlandı  Antalya’ya hareket edildi  Akdeniz Üni. ulaşıldı  İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze  Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı  Hastaneye dönüldü

84

85

86

87

88 Operasyon Günü  Donör bildirimi yapıldı  Hasta ve yakınları ile görüşüldü  Hasta hazırlığına başlandı  Antalya’ya hareket edildi  Akdeniz Üni. ulaşıldı  İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze  Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı  Hastaneye dönüldü

89 Operasyon Günü  Donör bildirimi yapıldı  Hasta ve yakınları ile görüşüldü  Hasta hazırlığına başlandı  Antalya’ya hareket edildi  Akdeniz Üni. ulaşıldı  İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze  Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı  Hastaneye dönüldü  Nakil kararı alındı

90

91 Operasyon Günü  Donör bildirimi yapıldı  Hasta ve yakınları ile görüşüldü  Hasta hazırlığına başlandı  Antalya’ya hareket edildi  Akdeniz Üni. ulaşıldı  İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze  Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı  Hastaneye dönüldü  Nakil kararı alındı  Alıcı operasyonu başladı  Akciğer reperfüze/ventile edildi  Hasta YB ünitesine alındı

92

93

94

95

96

97

98

99


"Akciğer Göçürmesi Akciğer Göçürmesi Süreyyapaşa Deneyimi Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010 Cemal Asım Kutlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları