Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010"— Sunum transkripti:

1 Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010
Akciğer Göçürmesi Süreyyapaşa Deneyimi Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010 Cemal Asım Kutlu

2

3

4 1963

5 1963

6 1963 Dr. Cemil Aksoy 6

7 1963 7

8 1963 8

9 1963 1983

10 1963 1983 2004

11 1963 1983 2004 Kalp-Akciğer Göçürmesi Ege Tıp Fakültesi

12 1963 1983 2004 Kalp-Akciğer Göçürmesi Ege Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi

13 1963 1983 2004-5 Kalp-Akciğer Göçürmesi Ege Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi Akciğer Dokuz Eylül Tıp Fak.

14 1963 1983 2004-7 Kalp-Akciğer Göçürmesi Ege Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi Akciğer Dokuz Eylül Tıp Fak. Kalp-Akciğer Dokuz Eylül Tıp Fak.

15 1963 1983 2004-8 Kalp-Akciğer Göçürmesi Ege Tıp Fakültesi Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi Akciğer Dokuz Eylül Tıp Fak. Kalp-Akciğer Dokuz Eylül Tıp Fak.

16 SATÇAG 1963 1983 2004-8 2007 Kalp-Akciğer Göçürmesi Ege Tıp Fakültesi
Bilateral Akciğer İstanbul Tıp Fakültesi Kalp-Akciğer Ege Tıp Fakültesi Akciğer Dokuz Eylül Tıp Fak. Kalp-Akciğer Dokuz Eylül Tıp Fak.

17 SATÇAG Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati
Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı

18 SATÇAG Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati
İKİNCİ BÖLÜM Kalp, Kalp-Akciğer ve Homogreft Nakli Merkezleri Merkez sorumlusu Madde 5 – (1) Kalp, kalp-akciğer ve homogreft nakil merkezi sorumlusunun; a) Kalp vecerrahisi uzmanlığından sonra en az dört yıllık kalp cerrahisi tecrübesini haiz olması, b)Yurt içi veya yurt dışında aktif bir kalp nakli yapılan merkezde en az bir yıl çalışmış olması, c) (b) bendinde belirtilen süre zarfında kalp nakli ameliyatlarında ekip üyesi olarak yer aldığının ve hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarında aktif olarak çalıştığının belgelendirilmesi, gereklidir. Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı

19 SATÇAG Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Akciğer Nakli Merkezleri Merkez Sorumlusu Madde 8- (1) Akciğer nakli yapılan merkez sorumlusunun; a) Göğüs cerrahisi uzmanlığından sonra en az dört yıllık göğüs cerrahisi tecrübesini haiz, b) Yurt içi veya yurt dışında akciğer nakli yapılan aktif bir nakil merkezinde en az bir yıl çalışmış olması, c) (b) bendinde belirtilen süre zarfında akciğer nakli ameliyatlarında ekip üyesi olarak yer aldığının ve hastaların ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarında aktif olarak çalıştığını ve kalp-akciğer pompasının kullanımı konusunda yeterli olduğunu belgelemesi, gereklidir. Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı

20 SATÇAG Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Karaciğer Nakli Merkezleri Merkez sorumlusu Madde 11 – (1) Karaciğer nakli merkezi sorumlusunun; a) Cerrahi girişim ve uzun dönem takip dahil karaciğer nakli verici-alıcı programını yönetebilecek en az (4) yıllık cerrahi birikime sahip bir genel cerrah olması, b) İki yıl süre ile senede (50) ve üstü veya bir yıl süre ile senede (100) ve üstü karaciğer nakli uygulayan bir merkezde aktif bir şekilde sorumlu cerrah olarak çalışmış olması, c) (b) bendinde belirtilen merkezden alacağı sertifikanın Karaciğer Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından kabul edilmiş olması, zorunludur. Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı

21 SATÇAG Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati
BEŞİNCİ BÖLÜM Böbrek Nakli Merkezleri Merkez sorumlusu Madde 14- (1) Merkez sorumlusunun; a) Genel cerrahi uzmanı, üroloji uzmanı veya nefrolog olması; b) Sorumlunun, genel cerrahi uzmanı veya üroloji uzmanı olması halinde; uzman olduktan sonra yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az (2) yıl deneyimli olması, bu sürede en az (50) böbrek naklinde aktif görev almış olması, bunların onda birini bizzat kendisinin yapmış olduğunu ilgili kurumdan belgelemesi; merkez sorumlusu nefroloji uzmanı olması halinde ise, yurtiçi veya yurtdışında kadavra veya canlıdan yapılan böbrek nakli konusunda en az (2) yıl deneyimli olması, bu sürede en az (100) böbrek nakilli hastanın ameliyat öncesi ve sonrası servis takibinde aktif görev almış olması ve bunu ilgili kurumdan belgelendirmesi gerekir. Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı

22 SATÇAG Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Akciğer Nakli Merkezleri Madde 14- (1) Merkez sorumlusunun; Merkezin bulunduğu hastanede olması gereken birimler ve donanım Madde 10-(1) Merkezin bulunduğu hastanede bulunması gereken birimler ve bu birimlerin taşıması gereken özellikler şunlardır: a) Göğüs cerrahisi birimi: Göğüs cerrahisi uygulamalarında en az (3) yıl deneyimi bulunmalı, segmentektomi, lobektomi ve pnömonektomi olarak yılda en az (200) akciğer rezeksiyonu yapıyor olmalıdır. b) Göğüs hastalıkları birimi : İnvaziv ve noninvaziv göğüs hastalıkları laboratuvarları ve en az (6) yataklı ileri solunumsal yoğun bakım ünitesi bulunmalıdır. Haftalık toplantılar Seminer Literatür saati Davetli konuşmacılar Pratik sorunlar Uygulamaya yönelik çalışmalar Yasal sorunlar Nakil Ruhsatı

23 SATÇAG Transplant koordinatörü Nisan 2007 Ruhsat başvurusu Mayıs 2007
Yönerge değişikliği başvurusu Mayıs 2007 Eğitim Yönerge değişikliği Mayıs 2008 “Bilimsel Kurul” üyeliği Temmuz 2008 “Bilimsel Kurul” teftişi Kasım 2008 Nakil Ruhsatı Ocak 2009

24 SATÇAG Transplant koordinatörü Nisan 2007 Ruhsat başvurusu Mayıs 2007
Yönerge değişikliği başvurusu Mayıs 2007 Eğitim Yönerge değişikliği Mayıs 2008 “Bilimsel Kurul” üyeliği Temmuz 2008 “Bilimsel Kurul” teftişi Kasım 2008 Nakil Ruhsatı Ocak 2009 Bilimsel Kurul 4 Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı 1 Göğüs Cerrahisi Uzmanı 1 Kardiolog

25 1988

26 1988 1990

27 1988 1990 MAYO CLINIC Cardiothoracic Transplantasyon Dept.

28 1988 1993-4 1990

29 1988 1993-4 1990 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi
MÜ Araştırma Laboratuarı

30 1988 1993-4 1990 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi
MÜ Araştırma Laboratuarı

31 1988 1993-4 1990 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi
MÜ Araştırma Laboratuarı

32 1988 1993-4 1990 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi
MÜ Araştırma Laboratuarı

33 1988 1993-4 1990 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi
Sol Akciğer Reimplnatasyonu ve Atrial Trombus TÜSAD 13. ULUSAL KONGRESİ (11-14 Haziran 1995) (Poster sunumu) CA Kutlu, A Ölçmen, İ Dinçer, C Perk, M Ölçmen (5 Köpekte Deneysel Çalışma) Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi :1;72-75 Köpeklerde Tek Akciğer Reimplantasyonu M Çelik, CA Kutlu, S Ercan, H Batırel, F Roosta, S Akgün, M Yüksel Heybeliada Tıp Bülteni :3;7-12 1988 1993-4 1990 HAYVAN DENEYLERİ İÜ Veterinerlik Fakültesi MÜ Araştırma Laboratuarı

34 1988 1993-4 1990 1996-7

35 ROYAL BROMPTON HOSPITAL
1988 1993-4 1990 1996-7

36 1988 1993-4 2000 1990 1996-7

37 ROYAL BROMPTON HOSPITAL
& HAREFIELD HOSPITAL 1988 1993-4 2000 1990 1996-7

38 1988 1993-4 2000 1990 1996-7

39 1988 1993-4 2000 1990 1996-7 “Sleeve” Üst Lobektomi

40 1988 1993-4 2000 1990 1996-7 “Sleeve” Üst Lobektomi “Double Sleeve”

41 1988 1993-4 2000 1990 1996-7 LVRS “Sleeve” Üst Lobektomi
“Double Sleeve” Lobektomi

42 1988 1993-4 2000 2008 1990 1996-7 Akciğer alımı LVRS “Sleeve” Üst
Lobektomi “Double Sleeve” Lobektomi

43

44 KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI
MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI MERKEZLER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak. 4 2 1 7 Başkent Üni. Tıp Fak. 3 9 11 5 34 Gazi Üni. Tıp Fak. 10 G.A.T.A. Hacettepe Üni.Tıp Fak. Türkiye Yüksek İhtisas 8 26 Akdeniz Üni. Tıp Fak. 6 20 İstanbul Üni. İst. Tıp Fak. Koşuyolu Kalp Damar Cer. 33 Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.  1 İstanbul Yeditepe ÜTF Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. 13 Ege Üni. Tıp Fak. 19 22 14 94

45 KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI
MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI MERKEZLER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak. 4 2 1 7 Başkent Üni. Tıp Fak. 3 9 11 5 34 Gazi Üni. Tıp Fak. 10 G.A.T.A. Hacettepe Üni.Tıp Fak. Türkiye Yüksek İhtisas 8 26 Akdeniz Üni. Tıp Fak. 6 20 İstanbul Üni. İst. Tıp Fak. Koşuyolu Kalp Damar Cer. 33 Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.  1 İstanbul Yeditepe ÜTF Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. 13 Ege Üni. Tıp Fak. 19 22 14 94

46

47 E. Ü 34 yaş / E Diş Teknisyeni 2 yıldır dispneik O2 bağımlısı (6 ay) Silikosiz Kasım 2008 değerlendirildi Ocak 2009 aday Mart 2009 nakil

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI
MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI MERKEZLER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak. 4 2 1 7 Başkent Üni. Tıp Fak. 3 9 11 5 34 Gazi Üni. Tıp Fak. 10 G.A.T.A. Hacettepe Üni.Tıp Fak. Türkiye Yüksek İhtisas 8 26 Akdeniz Üni. Tıp Fak. 6 20 İstanbul Üni. İst. Tıp Fak. Koşuyolu Kalp Damar Cer. 33 Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.  1 İstanbul Yeditepe ÜTF Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. 13 Ege Üni. Tıp Fak. 19 22 14 94

65 KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI
MERKEZLER GÖRE YILLIK KALP GÖÇÜRMESİ SAYILARI MERKEZLER 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak. 4 2 1 7 Başkent Üni. Tıp Fak. 3 9 11 5 34 Gazi Üni. Tıp Fak. 10 G.A.T.A. Hacettepe Üni.Tıp Fak. Türkiye Yüksek İhtisas 8 26 Akdeniz Üni. Tıp Fak. 6 20 İstanbul Üni. İst. Tıp Fak. Koşuyolu Kalp Damar Cer. 33 Dr. Siyami Ersek KDC EAH İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.  1 İstanbul Yeditepe ÜTF Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. 13 Ege Üni. Tıp Fak. 19 22 14 94

66 MERKEZLER GÖRE 2009 YILINDA KALP-AKCİĞER GÖÇÜRMESİ SAYILARI
TOPLAM Ankara Üni. Tıp Fak. 7 Başkent Üni. Tıp Fak. 5 34 Gazi Üni. Tıp Fak. 1 10 G.A.T.A. Hacettepe Üni.Tıp Fak. 2 Türkiye Yüksek İhtisas 8 26 Akdeniz Üni. Tıp Fak. 6 20 İstanbul Üni. İst. Tıp Fak. 4 Koşuyolu Kalp Damar Cer. 33 Dr. Siyami Ersek KDC EAH 9 İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak.  1 İstanbul Yeditepe ÜTF Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. 13 Ege Üni. Tıp Fak. 6 + 1 94 + 1 Süreyyapaşa EAH

67 Süreyyapaşa Deneyimi EÜ ay AA gün AA gün HD NT ay SA

68 Standart Donör Kriterleri
55 yaşından küçük ABO grup uygunluğu Boyut uygunluğu Temiz akciğer grafisi Akciğer hastalığı öyküsü (-) PEEP>5cmH2O, 1.0 O2, PaO2>300mmHg Sigara <20 paket/yıl Göğüs travması olmaması Aspirasyon olmaması Balgam örneğinde gram boyama (-)

69 05 Ocak 2010 Dr Sadi Konuk Hast., Bakırköy 17 y, E AV Malformasyon 4 gündür ventilatörde

70 05 Ocak 2010 Dr Sadi Konuk Hast., Bakırköy 17 y, E AV Malformasyon 4 gündür ventilatörde

71 05 Ocak 2010 Dr Sadi Konuk Hast., Bakırköy 17 y, E AV Malformasyon 4 gündür ventilatörde 06 Ocak 2010 04.00 Ekip Toplandı 05.15 Dr. S. K. Hast. 07.00 Operasyon 07.30 Uygun olmayan akciğer

72 Akciğerin Kullanılma Oranları
% 25-30 % 7-56

73 Yıllara Göre Donör Aktivitesi
YIL BEYİN ÖLÜMÜ DONÖR BÖBREK KARACİĞER KALP AKCİĞER 2000 - 46 92 38 11 2001 89 162 65 27 2002 259 102 189 82 20 2003 161 105 177 86 23 2004 220 111 191 28 1 2005 229 153 275 121 34 2 2006 270 143 264 117 42 2007 594 223 397 197 63 2008 720 242 460 198 60 2009 822 232 386 204 6

74 Milyon Kişi Başına Kadavra Sayısı (2008)
NÜFUS KADAVRA PMP İSPANYA 46.0 1 760 38.2 A.B.D 310.0 9 200 29.6 AVUSTURYA 8.5 255 30.0 FRANSA 64.0 1 651 25.7 İTALYA 60.0 1 525 25.4 ALMANYA 84.0 1 588 18.9 İNGİLTERE 62.0 1 005 16.2 İSRAİL 8.3 110 13.2 YUNANİSTAN 12.0 127 10.5 BULGARİSTAN 8.0 48 6.0 TÜRKİYE 71.0 242 3.4 ROMANYA 22.5 46 2.0

75 Akciğerin Kullanılmama Nedenleri
Yaş Öykü Yoğun bakımda “bakım” İnfeksiyon (Uzun ventilasyon süresi) Travma

76 Hedefler Yoğun bakımlarda standart Beyin ölümü tanısı
Hasta bakımı Organ bakımı Bağış Organ Bakım Ekibi Organların ekiplerce alınması

77 RV, 22 y, K Lenfanjioleiomiyomatosis

78 RV, 22 y, K Lenfanjioleiomiyomatosis

79

80

81

82 N. T. 51 yaş / E Fırıncı 5 yıldır dispneik O2 bağımlısı IPF Şubat 2009 değerlendirildi Mart 2009 aday

83 Operasyon Günü 00.30 Donör bildirimi yapıldı
01.30 Hasta ve yakınları ile görüşüldü 02.30 Hasta hazırlığına başlandı 06.10 Antalya’ya hareket edildi 07.20 Akdeniz Üni. ulaşıldı 08.00 İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze 08.30 Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı 11.00 Hastaneye dönüldü

84

85

86

87

88 Operasyon Günü 00.30 Donör bildirimi yapıldı
01.30 Hasta ve yakınları ile görüşüldü 02.30 Hasta hazırlığına başlandı 06.10 Antalya’ya hareket edildi 07.20 Akdeniz Üni. ulaşıldı 08.00 İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze 08.30 Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı 11.00 Hastaneye dönüldü

89 Operasyon Günü 00.30 Donör bildirimi yapıldı
01.30 Hasta ve yakınları ile görüşüldü 02.30 Hasta hazırlığına başlandı 06.10 Antalya’ya hareket edildi 07.20 Akdeniz Üni. ulaşıldı 08.00 İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze 08.30 Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı 11.00 Hastaneye dönüldü 11.30 Nakil kararı alındı

90

91 Operasyon Günü 00.30 Donör bildirimi yapıldı
01.30 Hasta ve yakınları ile görüşüldü 02.30 Hasta hazırlığına başlandı 06.10 Antalya’ya hareket edildi 07.20 Akdeniz Üni. ulaşıldı 08.00 İntraoperatif muayene; sol akciğer kontüze 08.30 Sağ akciğer teknik açıdan hasarlı olarak alındı 11.00 Hastaneye dönüldü 11.30 Nakil kararı alındı 13.00 Alıcı operasyonu başladı 15.30 Akciğer reperfüze/ventile edildi 16.30 Hasta YB ünitesine alındı

92

93

94

95

96

97

98

99


"Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Kursu 15 Ocak 2010" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları