Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 03 Temmuz 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (Biyoistatistik ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 03 Temmuz 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (Biyoistatistik ABD."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 03 Temmuz 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (Biyoistatistik ABD Öğretim Üyesi) D.Ü. Bologna Uzmanı DÜADEK Danışmanı

2 22 Avrupa Düzeyinde 29 Ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde Bologna Deklerasyonu ile başlatılan ve 2010 yılında tamamlanması öngörülen Avrupa ülkelerinin yükseköğretim yapılanmasıdır. 4 ülke ile Sorbon’da başlatılan sürece günümüzde dahil olan ülkelerin sayısı 46’ya ulaşmıştır. Avrupa dışındaki ülkelerin de yükseköğretim sistemlerini etkilemektedir. Birkaç hedeften bir çok hedefe genişlemiştir (5 Ana, 11 detay hedef). Lisbon Stratejisinin (2000) gerçekleştirilmesinde en önemli itici gücü oluşturmaktadır. HEDEFLERİ: Avrupa yükseköğretimini yeniden yapılandırmak, Avrupa topluluğunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı oluşturmak, Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek, Yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini, hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmak BOLONYA SÜRECİ (Yüksek Öğretim Reform Hareketi)

3 33 BOLOGNA SÜRECİ Tarihçe 1.Bologna Deklarasyonu,1999-İtalya (29 ülke) 2.Prag Bildirgesi, 2001-Çek C. (32 ülke, Türkiye’nin girişi) 3.Berlin Bildirgesi, 2003-Almanya 4.Bergen Bildirgesi, 2005- (Yüksek Öğretimde Yeterlilikler Çerçevesi) 5.Londra Bildirgesi, 2007-İngiltere (46 ülke) 6.Leuven Bildirgesi, Nisan 2009 (46 ülke) 7.Sonraki Toplantılar, 2010 Viyana, 2012 Bükreş, 2015, 2018 ve 2020, Yer sonra belirlenecek…

4 444 DERECE SİSTEMİMÜKEMMEL (4.67)ÇOK İYİ (4.33) İkili Sistemin Uygulama DüzeyiMÜKEMMEL (5) 1 den 2’ ye GeçişÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) İkili Sistemdeki Öğrenci OranıMÜKEMMEL (5)-- Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uygulama Düzeyi-İYİ (3) KALİTE GÜVENCESİORTA (2.00)ÇOK İYİ (4.00) AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi Uygulama DüzeyiORTA (2)MÜKEMMEL (5)- Dış Kalite Güvence Sistemi Gelişme DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4)İYİ (3) Öğrencilerin Katılım DüzeyiORTA (2)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) Uluslararası Katılım DüzeyiORTA (2)İYİ (3)ÇOK İYİ (4) DİPLOMA VE ÖĞRENİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİÇOK İYİ (3.67)ÇOK İYİ (4.33)ÇOK İYİ (4.00) Diploma Eki Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4) İYİ (4) Lizbon Tanınma KonvansiyonuİYİ (3)ÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5) ECTS Uygulama DüzeyiÇOK İYİ (4)MÜKEMMEL (5)İYİ (3) YAŞAM BOYU ÖĞRENİMİYİ (3.00)ZAYIF (1) Önceki Öğrenimin Tanınması-İYİ (3)ZAYIF (1) ORTAK DERECELERMÜKEMMEL (5.00)- Ortak Derecelerin Oluşturulması ve Tanınması-MÜKEMMEL (5)- GENELİYİ (3,45)ÇOK İYİ (4.13)İYİ (3,34) BERGEN-2005LONDRA-2007 Bologna Süreci Değerlendirme Raporlarında Türkiye’nin Performansı LEUVEN-2009

5 5 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Bologna 1999 Leuven 2009 BOLOGNA SÜRECİ VE ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve Öğrenim Sürelerinin Denkliği Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme Önceki öğrenimin tanınması 4.33 4 4.00 1 5 4.33 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması 3 5

6 6 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ÜLKEMİZDE: Bologna Süreci ile uyumlu 2/3 aşamalı (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) sistem hali hazırda mevcut: Lisans (4 yıl) Lisansüstü - Master (1,5-2 yıl) - Doktora (3-4 yıl) FARKLILIK:Avrupa’da oluşturulmaya çalışılan 3+2+3= 8 yıl öğrenim süresine oranla uzun bir öğrenim süresi. (+): Daha yüksek yeterliliklere sahip mezun? (-) : İstihdama düşük katkı oranı, yabancı öğrenciler için cazip değil. 5 4.33

7 7 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 5 4.33 ÜLKEMİZDE: Kademeler (Düzeyler) arası geçiş belirli bir mevzuat ve sınav sistemi çerçevesinde uygulanabilir durumda: Mevzuat, yatay ve dikey geçişleri içerecek şekilde yapılandırılmakta olan UYÇ ile ilişkilendirilmeli ve şeffaflaştırılmalı, Mümkün olduğunca her isteyene olanak sağlanmalı, Çok disiplinli alanlara geçişlerde daha açık süreçler belirlenmeli, Üst kademelere geçişi olmayan disiplinler tanımlanmalı ve geçişe engel sorunlar ortadan kaldırılmalı,

8 8 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen, yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir. Bu sistem aracılığıyla, yükseköğretimde tüm yeterlikler ve diğer öğrenme kazanımları açıklanabilir ve tutarlı bir şekilde birbiri ile ilişkilendirilebilir. Avrupa Yeterlilikler Çerçeveleri: Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin ilgi tutulabileceği ve bu sayede farklı ülkelerin yeterliklerini birbirleriyle ilişkilendirilebileceği şemsiye (üst) çerçevelerdir. 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 3 4.33

9 9 Ders Öğrenme Çıktıları (Kazandırılan Yetkinlikler) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Sektörel (Alan) Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 3 4.33

10 10 TYUYÇ’Nİ TAMAMLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ 1.Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal eterlilikler Çerçevesi 3 4.33 1.Süreci başlatmak için karar alınması: Nisan 2006 2.Çalışma takviminin oluşturulması: 2006 3.Sürecin organizasyonu: 2006-2008 4.Çerçevenin tasarımı: Kasım 2008 5.Paydaşlardan görüş alınması: Şubat 2009 6.Çerçevenin onaylanması: Mayıs2009(YÖK) 7.İdari organizasyon: Haziran 2009 (Kanun ve/veya yönetmelik) 8.Çerçevenin yükseköğretim kurumları/programları düzeyinde uygulanması: Pilot : Aralık 2010, Tüm kurumlarda: Aralık 2012 9.Yeterliliklerin UYÇ’ne dahil edilmesi: 2010 - 2015 10.Çerçevenin Avrupa Üst Yeterlilik Çerçeveleri ile uyumluluğunun belgelendirilmesi: 2010 - 2012 11.TYUYÇ Web sitesinin oluşturulması ve yayınlanması: 2009

11 11 AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI KALİTE GÜVENCESİ STANDART VE İLKELERİ (ENQA Raporu, 2005, 2009) İç Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvencesinin Avrupa Standartları ve Temel İlkeleri Dış Kalite Güvence Ajansları İçin Avrupa Standartları Program ve Kalite Güvencesi için Politika ve Prosedürler Kazanımların Onaylanması, izlenmesi ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi Öğrencilerin Değerlendirilmesi Öğretim Elemanının Kalite Güvencesi Öğrenme Kaynakları ve Öğrencilere Sağlanan Destek İletişim ve Bilgi Sistemleri Kamunun Bilgilendirilmesi İç Kalite Güvencesi Prosedürlerinin Kullanımı Dış Kalite Güvencesi Süreçlerinin Gelişimi Karar Kriterleri Amaca Uygun Süreçler Raporlama İzleme Prosedürleri Periyodik Gözden Geçirmeler Sistem Çapında Analizler Yükseköğretim için Dış Kalite Güvencesi Yöntemlerinin Kullanımı Resmi Statü Etkinlikler Kaynaklar Görev Bildirisi Bağımsızlık Kuruluşlar Tarafından Kullanılan Dış Kalite Güvencesi Kriterleri ve Süreçleri Güvenirlik Sağlama Yöntemleri 2.Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 4 5 3

12 12 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri Kalite Yönetimine Geçiş Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon Özdeğerlendirme ETKİNLİKLER ZAMAN İÇ KALİTE GÜVENCESİ STANDARTLARI KALİTE GÜVENCESİ Öğretim, Araştırma ve Hizmetlerle İlgili Kalite ve Standartların Saptanması, İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Sürekli iyileştirilmesi İçin Kurumsal Strateji İç denetim, iyileştirmeler Dış denetim Akreditasyon?

13 13 Mevcut önemli birikim ABET (Accreditation Board for Eng. & Tech.) - 4 Üniversitemizde 42 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) - 6 Üniversitemizde 27 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) - 21 Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme Sürecinden geçmiştir. Üniversitelerimizde Kalite konusunda yüksek seviyede bilinçlenme ve yapılan çalışmalar. YÖK Yönetmeliği: “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ( 20 Eylül 2005) Eğitim, araştırma ve İdari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması Berlin Bildirisi ve ENQA (European Assoc. for QA in HE) prensipleri ile uyumlu Dış Değerlendirmeye açık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu- 2006 Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Kurumu Kanunu- 2009 ??? 2.Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 4 4 5 3 ÜLKEMİZDE:

14 14 İlk çalışmalar 2001 yılında başlatılmıştır. 2005-2006 yılı sonu itibari ile tüm Yükseköğretim Kurumları’nda UNESCO- CEPES Standartları çerçevesinde 3 dilden (İngilizce, Almanca ve Fransızca) birinde tüm mezunlara talepleri doğrultusunda verilmektedir. Talep edilmeksizin verilmesi sağlanmalıdır. 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4 4 ÜLKEMİZDE:

15 15 1997 yılında hazırlanan bu sözleşmeye imza atan ülke sayısı:46 Türkiye’de 1 Mart 2007 tarihinden itibaren geçerlidir. Sözleşmede yer alan tanınırlık konularından bazıları: Yükseköğretime geçiş yapmayı sağlayan yeterliklerin tanınması Bir başka ülkede eğitimde geçirilen sürenin tanınması Yabancı bir ülkenin yüksek öğretim yeterliklerin tanınması İki veya daha fazla ülkede yürütülen ortak derecelerin tanınması Yabancı ülkelerden alınan derecelerin ve sürelerinin tanınması çalışmaları YÖK çatısı altında ENIC (1998) ve NARIC (2003) ofisleri tarafından yürütülmektedir. Ulusal Yeterliliklere dayalı etkin ve verimli tanınma procedürlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4 5 ÜLKEMİZDE :

16 16 İlk çalışmalar 2001 yılında başlatılmıştır. 2005-2006 yılı sonu itibari ile tüm Yükseköğretim Kurumları’nda kullanılmaktadır. Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda geliştirilecek olan program yeterlilikleri kapsamında öğrenme çıktıları ve iş yükü (1500-1800 saat/yıl) ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Kısa Kademe (Önlisans) Birinci Kademe (Lisans) İkinci Kademe (Yüksek Lisans) Üçüncü Kademe (Doktora) 120 180-240 90-120 ??? QF-EHEA AKTS 3. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lisbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4 3 ÜLKEMİZDE :

17 17 Önceden Öğrenilenlerin Tanınması Kurum dışı ve içi formal olmayan öğrenimi (non-formal ve informal) içeren üniversite öncesi öğrenimin tanınmasını sağlayacak prosedürlerin tanımlanması (örneğin iş yerinde edinilen ya da toplum içinde kazanılan bilgi) İçermesi gerekenler: - Üniversite öncesi öğrenimin tanınması için prosedürlerin ya da ulusal ilkeler - Ulusal yeterlikler çerçevesinde ön öğrenimin tanınmasını içerecek düzenlemeler - Yükseköğretime erişim sağlayacak bir temel olarak üniversite öncesi öğrenime ulaşılması için prosedür ve ulusal ilkeler - Bazı yüksek öğretim programı gerekliliklerinden muafiyet için üniversite öncesi öğrenimin tanınmasına ilişki prosedür ve ulusal ilkeler Esnek Öğrenme Yolları Temsil edilmeyen gruplar tarafından katılımı özendirmek ve yükseköğretimdeki esnek öğrenme yollarında fırsatların yaratılması için yasal ve diğer düzenlemelerin yapılması. İçermesi gerekenler: - Ulusal nitelikler çerçevesinde dahil olan esnek öğrenme yollarını özendirecek belirli önlemler - Katılımı genişletmesi amaçlanan giriş gereksinimlerinde esneklik - Farklı öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak esnek öğretim yöntemleri - Daha fazla katılımı kolaylaştıran programların modüler yapısı. 4. Yaşam Boyu Öğrenme Önceki öğrenimin tanınması 1 ÜLKEMİZDE:

18 18 Yükseköğretim kurumları’nın yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları oluşturması ile ilgili yönetmelik Yükseköğretim Kurulu tarafından 20 Aralık 2006 tarihinde kabul edilmiştir. AMACI: Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları’nın yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yürütecekleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. ÜLKEMİZDE: 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

19 19 BOLOGNA SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENENLER Bologna sürecine uyum kararlılığı, Bologna Sürecinin tanıtılması ve paydaşların sürece katılımının özendirilmesi ve sağlanması Üniversite içinde bir Bologna Süreci birim/çalışma grubu kurulması ve bu gruba yönetsel destek verilmesi, Bu amaçlar doğrultusunda stratejik planlama yapılması, Öğretim Programlarının gözden geçirilmesi, Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması.

20 20 BÖLÜMLER NE YAPMALI? Kurum stratejik planı ile uyumlu kendi stratejik planlarını ve akreditasyon el kitaplarını hazırlamalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine akredite olmuş örnek kurumlar seçerek yol haritalarını çizmelidirler. Bölüm Kurulu toplantılarında “Bologna Süreci” maddesi ele alınmalıdır.

21 21 BÖLÜMLER NE YAPMALI? Sürekli iyileşme için veri tabanları ve iç denetim mekanizmaları oluşturmalıdırlar. İyileşme süreçlerini somut veri ve göstergelerle ölçmelidirler. AKTS’lerde Öğrenim çıktıları ve program çıktıları dikkate alınmalıdır. Ders Bilgi Formlarını belirli periyotlarda sürekli revize etmelidirler. Seçtikleri örneğe ulaştıklarında akreditasyon işlemlerini başlatmalıdırlar.

22 22 TÜM BU SÜREÇLER BİZİ NEREYE GÖTÜRÜR ? Kısıtlı kaynaklar daha akılcı ve verimli kullanılır. Kurum/bölüm sürekli iyileşir. Kurum hesap verebilir ve toplumsal sorumluluk taşıyabilir duruma gelir. Kurum şeffaflaşır, nesnelleşir ve güven verir. Kurumun ulusal ve uluslararası popülaritesi yükselir. Uluslararası hareketlilik ve dış kaynak kullanımı artar. Kurum/bölüm eşdeğer ve rekabet edebilen bir konuma gelir. Mezunlar daha kolay iş bulur.

23 23 1.BEK Komisyonu Oluşturuldu(07.01.2009).Komisyonu 2.YÖK’e BEK komisyonu ve çalışma sistematiği bildirildi(23.01.2009). 3.“Bologna Süreci’ne Hazırlık ve Katılım Bilgilendirme” toplantısı düzenlendi(24.03.2009). 4.Birim BEK’leri oluşturuldu(08.04.2009).oluşturuldu(08.04.2009 5.BEK Görev tanımları ve işleyiş yöntemleri belirlendi(08.04.2009).tanımları 6.http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bolo gna/ oluşturuldu.http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bolo gna/ 7.“BOLOGNA SÜRECİ ve DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” adlı seminer verildi(12.05.2009). BOLOGNA SÜRECİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI ve BİRİMLERDEN BEKLENENLER

24 24 8. Bologna süreci kapsamında 14 toplantı yapılmış olup, toplantılar devam etmektedir. 9.Tüm birimlerden YÖK’e gönderilmek üzere BEK faaliyet raporu istendi (12.05.2009). 10.Dicle Üniversitesi BEK raporu YÖK’e gönderildi (01.06.2009).BEK 11.Tüm Birimlerden %30’u seçmeli olacak şekilde Müfredatlarını revize etmeleri ve 30.06.2009’a kadar Ders Bilgi Paketi hazırlamaları istendi(02.06.2009).Bilgi 12.Prof.Dr.Mustafa ARICA, Doç.Dr.İlhan KAYA ve Y.Doç.Dr.İsmail YILDIZ; Ankara’da düzenlenen YÖK Bologna Kapanış toplantısına katıldı(16.06.2009). Bologna BOLOGNA SÜRECİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI ve BİRİMLERDEN BEKLENENLER

25 25 S.N BİRİMLERDE YETERLİK ALANANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESORUMLUKAYNAK 1Yeterlilik konusunda bilgilendirme eğitimi yapmak 1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Ders Müfredatlarının AB’ye uyum çerçevesinde revize edilmesini sağlamak (Akredite Edilmiş Üniversiteler referans alınacaktır) 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 3Ders İşleyiş Programlarının hazırlanması 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 4Derslerin Öğrenim çıktılarının belirlenmesi 2 ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 5 Derslerin Ana dersler ve seçmeli dersler olarak hazırlanmasına öncülük etmek (%70 Alan Dersleri, %30 Seçmeli) 2 Ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 6Ders Formlarının Türkçe/İngilizce Hazırlanması 2 Ay Tüm birim temsilcileri Ders Formu 7Ders Geçme sisteminin revize edilmesi 7 Ay Tüm birim temsilcileri Senato Kararı 8Hareketliliğin artırılması ve sistematik hale getirilmesi için girişimlerde bulunmak 7 ayTüm birim temsilcileri Erasmus Farabi

26 26 S.N BİRİMLERDE ACTS/DE ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESOR.KAYNAK 1ACTS/DE konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak1 ay Alt Kurul Bşk. Eğitim Toplantıları 2 Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçiş için uygun formatta bir ACTS hesaplama formatı hazırlamak, 1 ay Alt Kurul Üyeleri ACTS Hesap.For. 3Diploma Ekleri (DE) formatı hazırlamak,1 ay Alt Kurul Üyeleri Diploma Eki 4 Diploma ve Not Dökümü (Transkript) belgelerinin yeniden düzenlenmesi (Türkçe-İngilizce), 2 ay Tüm Birim Temsilcileri Diploma Transkript 5ACTS/DE’lerin tamamlanması2 Ay Tüm Birim Temsilcileri Ders Formu Diploma Ek 6Öğrenci Otomasyon sisteminin revize edilmesini sağlamak6 ay Bilgi İşlem Daire Bşk. Öğrenci Otomas. 7WEB sayfasının revizyonu ve güncel tutulması6 ayBilgi İşlem Daire Bşk. Öğrenci Otomas.

27 27 S.N BİRİM LERDE KALİTE GÜVENCESİ ALANINDA YAPILACAK İŞLEMLER SÜRESORUMLUKAYNAK 1Kalite Güvencesi konusunda Bilgilendirme Eğitimi yapmak1 ayAlt Kurul Bşk. Eğitim Toplantılarıı 2Tüm Birimlere Özdeğerlendirme çalışması yaptırmak6 ay Tüm Birim Temsilcileri Özdeğerlen. Formu 3 Tüm Birimlere Stratejik Plan çalışması yaptırmak (Misyon, vizyon, temel değerler, SWOT Analizleri, amaçlar, hedefler, faaliyetler vb…) 1 yıl Tüm Birim Temsilcileri SP uygulama Formları 4Tüm birimlere Kalite/Performans Göstergeleri hazırlatmak1 yıl Tüm Birim Temsilcileri YÖDEK Rehberi Performans Gös. 5Tüm birimlerde iyileştirme alanları belirlemek1 yılAlt kurul Üyeleri Uygulama Formu 6 Tüm birimlerde müşteri memnuniyet anketleri uygulamak (Öğrenci, akademik ve idari personel, Toplum, Öğretim Üy.) 1 yıl Alt kurul Üyeleri Tüm Birim Tem. Anket Formları 7Tüm birimlerde iç denetim yapmak/yaptırmak1 yılAlt kurul Üyeleri İç Denetim Raporu 8Tanınma için tüm birimlerde dış denetim yapmak/yaptırmak1 yılAlt kurul ÜyeleriDış Denetim Raporu

28

29 30 Eylül 2009’a kadar Yapılacaklar: 1. Öğrenci konseyi üyeleri ve birim öğrenci temsilcileriyle “Dicle Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları” konusunda paylaşım top.yapıl. 2. Üniversitemiz BEK kurulu ve Birim BEK temsilcileriyle bilgi paylaşımı bağlamında, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet DURMAN, Eylül 2009 içerisinde Diyarbakır’a davet edilecek. 3. Diyarbakır’daki Paydaşlarımızın (Vilayet, Belediye, Meslek Odaları, Vakıflar, Dernekler vb.) temsilcileriyle “Dicle Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları” konusunda paylaşım toplantısı yapılacak. 4. Birimlerden gelen Ders Bilgi Paketleri kontrol edilerek, eksikliklerin (Birim BEK Çalışma süreci, Kıyas Ortağı, Ders müfredatının revizyonu, Anabilim Dalı> bölüm>Dekanlık/Müdürlük zinciri, AKTS hesaplama şekli, Program çıktıları, UYÇ ile ilişkisi vb…) tespit edilecek ve Eylül 2009 içerisinde birim bazlı raporlar hazırlanarak ilgili birimlere gönder. 5. Birim BEK’leri için görev ve iş tanımları oluşturulacak. 6. Kalite Güvence için çalışmalar başlatılacak.

30 İlginiz için teşekkür ederim... http://bologna.yok.gov.tr http://bologna.yok.gov.tr http://www.ua.gov.tr http://www.dicle.edu.tr/birimler/euoffice/bologna/


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu “BOLOGNA SÜRECİ VE DİCLE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI” 03 Temmuz 2009, DİYARBAKIR Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ (Biyoistatistik ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları