Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat vardır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat vardır?"— Sunum transkripti:

1 1.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat vardır?
A) Alevlenmiş gibi yanan ayın üzerinden bulutlar geçiyor. B) Gideceği yeri bana bile söyledi. C) İstasyona kadar at arabası ile gideceğiz. D) Resim çekmek için fotoğraf makinesini yanında getirdi.

2 Cevap: C

3 2. Soru: “İle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır?
A)Gelirken şemsiyeyle yağmurluk almayı unutmayın. B) Albenili sözleriyle kalabalığı etkiledi. C) Lisede matematikle fizik dersini çok severdi. D) Annesiyle babasını çok özlemişti.

4 Cevap: B

5 3.Soru: Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde edat vardır?
A) Uyuyan yılanın kuyruğuna basma. B) Zaman sana uymazsa sen zamana uy. C) Ne verirsen elinle, o gelir seninle. D) Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.

6 Cevap:C

7 4.Soru: “Gibi” edatı, aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzerlik ilgisi kurmuştur?
A) O melek gibi annenizin kıymetini bilin. B) İçeri girdiği gibi telefona sarıldı. C) Bu yıl yaz sıcak geçecek gibi. D) Saat beş gibi istasyona varmıştık.

8 Cevap: A

9 5.Soru: Bize doğru gelen adamı kim tanıyor?
Bu cümledeki altı çizili sözle aynı görevde bir söz aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yarım saat sonra dönmek üzere gidebilirsiniz. Kültürel mirasa sahip çıkmalısınız. Dışarı çıkmak istiyorum, ama hava soğuk. İster kitap okuyun, ister gazete…

10 Cevap: A

11 6. Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç vardır?
A) Buraya sadece yaz aylarında gelir. B) Öğretmen seni ya da onu görevlendirecek. C) Ödevlerini şimdiye dek bitirmiştik. D) Size göre daha çok çalışmamız gerekiyor.

12 Cevap: B

13 7.Soru: Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor Lakin vatandan ayrılışın ıztırabı zor Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi bağlaçtır? A) var B) bize C) lakin D) ayrılışın

14 Cevap: C

15 8.Soru: “İle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Bizi bir küçük hediye ile kandıramaz. B) Annesiyle telefonla haberleşiyor. C) Tatlı dille birçok şey halledilebilir. D) Dutla kirazın çıkmasını bekliyoruz.

16 Cevap: D

17 9.Soru: Sabaha kadar büyük bir coşkuyla inci gibi dizdiği sözlerden oluşan şiiri yalnız ona göstermiş. Bu cümlede kaç edat vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

18 Cevap: C

19 10. Soru: İçinde bağlaç olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz. B) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar. C) Rüzgar esmeyince yaprak oynamaz. D) Mal adama hem dost hem düşmandır.

20 Cevap: D

21 11.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat vardır?
A) Akşam dönmek üzere çarşıya gitti. B) Dosyaları masaya dağ gibi dizmişti. C) Bu görevi sadece ona vermekle hata etti. D) Haberi alınca çocuklar gibi sevindi.

22 Cevap: C

23 12. Soru: Dokunmuyorsa kalbim o mazlum hitabeye Ayışığı düşer mi kanlı bir harabeye Sensiz çöl, ıssızlığın kahrı ile zehirlendi Yalnız bulutlar değil, vahalar da kirlendi Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Bağlaç olmaları B) Zamir olmaları C) Edat olmaları D) Sıfat olmaları

24 Cevap: C

25 13. Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacı cümleye küçümseme anlamı katmıştır?
A) Eminim bu göreve sen de talipsindir. B) Küçük bey, okuyup da adam olacakmış! C) Maçı yabancı gazeteciler de izleyecekmiş. D) Ustalar kapıyı da boyayacakmış.

26 Cevap: B

27 14.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edat değildir?
A) Sabaha doğru herkes yerini almıştı. B) Bana göre şiirimiz gittikçe geriliyor. C) Karşı kıyıda küçük bir balıkçı kulübesi var. D) Gazete almak için dışarı çıktı.

28 Cevap: C

29 15. Soru: “Kadar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı katmıştır?
A) Evinde iki yüz kadar şiir kitabı varmış. B) Parmak kadar çocuğa dükkan bırakılır mı? C) Sizinle Üsküdar’ a kadar gideyim. D) Size eskisi kadar zor soru sormayacaklar.

30 Cevap: D

31 16. Soru: Sönmüş saçlarında son damla ışık, Bir düşün içinde gibi her akşam Ve yüzleri duman kadar dağınık Geçer bu sokaktan binlerce adam Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Zamir B) Bağlaç C) Edat D) Sıfat

32 Cevap: A

33 17. Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç ya da edat yoktur?
A) Suyu dikkatli kullanmaya çalışıyor. B) Size güvendiği kadar kimseye güvenmiyor. C) Arkadaşlarını kardeşi gibi seviyor. D) Öyle hareketli ki yerinde duramıyor.

34 Cevap: A

35 18. Soru: Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Şiirde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi edattır? A) şöyle B) yalnız C) her D) yaş

36 Cevap: B

37 19. Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki", bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) Ağaçlardaki yapraklar döküldü. B) Dışarıdakiler! tek tek içeri getirdi. C) Bu kitap benimkinden güzel. D) Duydum ki bu resmi sen yapmışsın.

38 Cevap: D

39 20.Soru: 1. Olumsuz şartlardan sanatçılar bile etkilenir. 2. Özgürlük kişiye göre değişen bir kavramdır. 3. Bilgiyle görgüyle olacak iş değil bu. 4. Ot yeşermeyecek kadar verimsizleşmişti toprağımız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç vardır? A)1 B) 2 C) 3 D)4

40 Cevap: A

41 21.Soru: "Yalnız" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır?
A) Onun, evde yalnız olduğunu öğrenince şaşırdım. B) İhtiyar, uzun zamandan beri yalnız yaşıyordu. C) Köylüler yalnız onun söylediklerini dinlerdi. D) Size yardım ederim, yalnız siz de bana yardım edeceksiniz

42 Cevap: C

43 22.Soru: Bu hediyeleri, çocuklara dağıtmak için aldım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" edatı bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Ona yardım etmek için her yola başvurmuşlardı. B) Biz, bu üç elbise için yirmi milyon lira vermiştik. C) Arkadaşları için katlanmadık fedakârlık bırakmadı. D) Sizin için güzel şeyler söylemiyorlar.

44 Cevap: A

45 23. Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem(
23.Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem(!) işareti getirilemez? A) Tanrım, nasıl yaptın bunu B) Yoo, bak bu olmadı işte C) Hey, hemen buraya gel D)Ah, vah ederek bu işin üstesinden gelemezsin

46 Cevap: D

47 24.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” bağlacı özneler bağlamıştır?
A) Nazlı ile Duru’yu parka götüreceğim B) Çocuk benden bir kitapla defter aldı. C) Annemle babam dün akşam İzmir’e gittiler. D) Evle okul arası epey bir mesafe vardı.

48 Cevap: C

49 25. Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cümleye olumsuzluk anlamı katmıştır?
A) Tatilde ne denize gidebildim ne de havuza. B) Hem deneme yazıyorum hem hikâye. C) İster ara ister arama, sen bilirsin. D) Bugün ya tiyatroya ya sinemaya gideceğiz.

50 Cevap: A

51 26.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem vardır?
A) Durmuşsun kırların bir ucuna B) Ah senin halin köylü hali C) Yaşarsın kıraç toprakta D) Servi- simin misali

52 Cevap: B

53 27.Soru: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
A) Bu kadar parayla ancak sakız alınabilir. B) Eh, biz artık gitsek iyi olur! C) Yanına şemsiyeni almayı unutma. D) Senin sesini duymak da bizi mutlu etti.

54 Cevap: D

55 28.Soru: Aşağıdakilerin hangisinde “de” bağlacını çıkardığımızda cümle tam karşıt bir anlam kazanır?
A) Okuyacak da adam olacak bu çocuk. B) Bu durum bu sene de çok çalışmamız anlamına geliyor. C) Cemil, korkmuştu ama yine de gülümsedi. D) İçine kitaplarını da koyabileceği bir çanta aldı.

56 Cevap: A

57 29. Soru: Aşağıdakilerin hangisine “ama” bağlacı “koşul” anlamı katmıştır?
A) Çikolata yiyebilirim ama dondurma yiyemem. B) Aradım ama evde olmadığını söylediler. C) Sana borç verebilirim ama yarın ödersen. D) Kazağın aynısını aradık ama bulamadık.

58 Cevap: C

59 30.Soru: Öyle hüzünlü ki yüreğim Yemini bölüşmeye çağırıyor Köşeye tünemiş topal güvercin Biraz da katık bulmak için Ufuktan bir gösteri yapıyor Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) ünlem B) bağlaç C) ilgeç D) eylem

60 Cevap: A


"1.Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat vardır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları