Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

2 Nörolojinin her alanında eğitim, araştırma ve hizmet açısından ülkenin ve bölgenin en iyi merkezlerinden birisi olma konumunu sağlamak, sürdürmek ve daha ileriye taşımak; Uluslar arası ilişkilerimizi geliştirerek ve bilimsel araştırma potansiyelimizi ivmelendirerek dünya nörolojisinde araştırma ve eğitim yönünden lider konuma yerleşmek; Hekim ve uzman hekim yetişmesine, ihtisas sonrası sürekli eğitimin geliştirilerek sürdürülmesine hizmet etmek; Koruyucu, erken tanı ile yönlendirici; ve mümkün olan her koşulda iyileştirici yaklaşımların hasta ve hasta yakınlarına titizlikle ulaştırılmasını sağlamak.

3 Tarihçe – Gelişim ve Birimler
1962 – CTF’den ayrılan hekimlerce kurulmuştur Prof. Dr. Kenan Tükel Doç. Dr. Edip Aktin Uzm. Dr. Aynur Baslo As. Dr. Erhan Oğul EEG Lab ve Epilepsi (Kenan Tükel + Ahmet Çalışkan) Nöromüsküler Hastalıklar (Coşkun Özdemir) Çocuk Nörolojisi ve Demiyelinizan Hastalıklar (Hıfzı Özcan) Serebrovasküler Hastalıklar (Edip Aktin) Elektromiyografi (Aynur Baslo) Psikiyatri Binası / Nörolojik Bilimler Binası (1981)

4 Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
EEG, EMG, TMS Lab; Epilepsi Poliklinik ve Servis Monitörizasyon, invazif monitörizasyon SFEMG, Makro EMG, MUNE, çocuk EMG incelemeleri (!) Mühendislik çalışmaları Yüksek lisans eğitimi, yan dal ihtisası Nöromüsküler Hastalıklar Bilim Dalı Geniş hasta materyeli, MG ve Distrofiler Kas ve Sinir patolojisi, Genetik Analizler (BU, DETAE) Btx injeksiyonları Çocuk Nörolojisi Birimi Yan dal uzmanlık eğitimi ve rotasyoner eğitimi, Geniş hasta materyeli

5 Multipl Skleroz ve Demiyelinizan Hastalıklar Birimi
Geniş hasta materyeli, Uluslar arası bağlantılar, MS ilaç – genetik temelli – çok merkezli - çalışmalar Biyolojik belirteçler Nöroimmünoloji [DETAE] Serebrovasküler Hastalıklar Birimi İnme veri bankası, E. A. İnme ünitesi (trombolitik td), uluslar arası – çok merkezli - çalışmalar Davranış Nörolojisi Birimi Hareket bozuklukları ve demans, geniş hasta materyeli İlaç ve genetik temelli uluslar arası çalışmalar Yüksek Lisans ve doktora programları Nöropsikolojik değerlendirme Btx injeksiyonları Nöroradyoloji (1981 – 1990) Tanı ve tedavi Karotikokavernöz fistül – spinal AV fistül embolizasyonları

6 Fiziksel İmkanlar 45 yataklı servis 4 YG (inme ünitesi)
5 Poliklinik [Rutin + Bölüm (BA, Har B, Dmns, NMH, Ep, ÇN, MS)] EEG monitörizasyon (2 yatak) EMG Lab (3 cihaz) TMS Lab Nöropatoloji Lab BOS ve Nöroimmünoloji Lab Doppler USG (Karotis – vertebral A) / Transkranyal Acil Poliklinik Konsültasyon Toplantı salonu (50), Dershane (80), Kütüphane

7 Akademik Faaliyet 20 Öğretim üyesi
15 prof, 5 doç (2’si kadro beklemekte) 3 Uzman 1’i klinik nörofizyoloji yan dal ihtisası için klinikte bulunuyor 16 Asistan 2007 – 2011 Yılları arasında SCI ve SCI-E’a giren yayın sayısı 123 UA kitap bölümü 3; Ulusal kitap 1; Ulusal Kitap Bölümü 35 Yurt içi kongre bildirisi 61; yurt dışı kongre bildirisi 72 2011 – 2014 SCI ve SCI-E’a giren yayın sayısı 111

8 Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi 3. yılda semiyoloji dersleri
Diş hekimliği ve FTRYO nöroanatomi – klinik nöroloji dersleri Modüller 5. sınıf stajı 3 hafta boyunca her sabah sorumlu öğretim üyesi ile pratik Öğleden sonra teorik dersler Asistan eğitimi Acil vaka toplantısı (her sabah – 09.15) Perşembe toplantıları (vaka, sunum, mortalite – morbidite) Perşembe öğlen BA olgu toplantıları Pzt öğlen EEG top, ayda 1 EMG, Cuma dergi kulübü Salı – Nöroanatomi, Pş – Klinik Nöroloji Seksiyon rotasyonlarına özel toplantılar

9 Rotasyon bitiminde sorumlu öğretim üyesi değerlendirir
Kliniğimiz, Avrupa Nöroloji Board’u UEMS/EBN tarafından uzmanlık eğitimi için akredite edilmiştir Eğitim Faaliyetleri Rotasyonlar Acil poliklinik (6 ay) Genel poliklinik (6 ay) Serebrovasküler hastalıklar (3 ay) Nörolojik yoğun bakım (3 ay) Demiyelinizan hastalıklar (3 ay) Nöromüsküler hastalıklar (3 ay) Epilepsi (3 ay) Davranış nörolojisi ve hareket bozuklukları (3 ay) Çocuk nörolojisi (4 ay) EEG – EMG (3 – 6 ay) Kampüs içi konsültasyon (3 – 6 ay) Endokrin Metabolizma (1), İç Hastalıkları (2), Kardiyoloji (1), Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (3), Radyoloji (3) Rotasyon bitiminde sorumlu öğretim üyesi değerlendirir 4 YIL

10 Eğitim Faaliyetleri Sertifika Programları
Çocuk nörolojisi yan dal programı (mevzuat değişikliği?) Elektronörofizyoloji yüksek lisans programı (İÜ SB Ens + DETAE) Sinirbilim yüksek lisans ve doktora programları (İÜ SB Ens + DETAE) Klinik nörofizyoloji yan dal programı

11

12 B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS
MALİYET ANALİZLERİ B ETKİNLİK ANALİZLERİ PERFORMANS

13 A-MALİYET ANALİZLERİ GELİR ANALİZLERİ GİDER ANALİZLERİ
KARLILIK ANALİZLERİ

14 A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI 394.201 387.560 490.983 466.932
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 98.886 99.905 96.425 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 16.648 57.406 70.843 69.824 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 24.605 18.137 19.736 21.547 24.889 28.243 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 445 2.282 15 2.937 5.320 13.625 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I) GELİR - GİDER FARKI 89.884 10.434 3.556 43.549 87.340

15 GELİR ANALİZLERİ

16 NÖROLOJİ A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK GELİR DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN A1. AYLIK İŞLENEN HİZMET TUTARI A2. A.D. VEYA İLGİLİ ALT BİRİMDE YAPILAN HİZMETLER VE TUTARI A.3. AD HASTANE İÇİ DİĞER BİRİMLERDEN ALDIĞI HİZMET TUTARI (A1-A2) B. AYLIK FATURALANMIŞ (TOPLAM)GELİR

17 NÖROLOJİ A. D. 2013 İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1
NÖROLOJİ A.D İLK ALTI AY AYLIK FATURALANMIŞ-İŞLENEN HİZMET (1.000TL)

18 GİDER ANALİZLERİ

19 NÖROLOJİ A.D. 2013 İLK ALTI AY GİDER DURUMU
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN F1. AYLIK TOPLAM EK ÖDEME F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GİDERİ 98.886 99.905 96.425 GS. AYLIK TOPLAM SARF GİDERİ - SARFİYAT 16.648 57.406 70.843 69.824 H. AYLIK TOPLAM GENEL GİDERLER 24.605 18.137 19.736 21.547 24.889 28.243 I. AYLIK TOPLAM DEMİRBAŞ, CİHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GİDERLERİ 445 2.282 15 2.937 5.320 13.625 TOPLAM GİDER (F1+F2+GS+H+I)

20 GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

21 NÖROLOJİ A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

22 NÖROLOJİ A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

23 NÖROLOJİ A.D. 2013 İLK ALTI AYLIK(1.000TL)

24 GELİR-GİDER FARKI ANALİZLERİ

25 NÖROLOJİ A.D. GELİR-GİDER FARKI (2013 İLK ALTI AYLIK)
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GELİR - GİDER FARKI 89.884 10.434 3.556 43.549 87.340

26 GELİR – GİDER DAĞILIMI 2013 İLK ALTI AYLIK

27 NÖROLOJİ A.D. İLK 6 AYLIK 2013 GELİR ve GİDERLERİ (1.000TL)

28 Gelir ve Gider 2013 İLK ALTI AYLIK -(1.000 TL)

29 B- ETKİNLİK ANALİZLERİ

30 YATAK ETKİNLİĞİ

31 NÖROLOJİ A.D Toplam yatak sayısı Yatan hasta sayısı Çıkan hasta sayısı
Yatılan gün sayısı Yatak işgal oranı Yatak devir hızı Ortalama yatış süresi OCAK 45 54 53 816 60,4 1,2 15 ŞUBAT 38 39 615 50,6 0,9 16 MART 40 671 49,7 17 NİSAN 55 51 686 66,5 1,1 MAYIS 43 44 750 55,6 1,0 HAZİRAN 37 42 659 50,5

32 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATAN HASTA SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

33 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

34 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

35 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI YATAK DEVİR HIZININ AYLARA DAĞILIMI, 2013

36 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ORTALAMA YATIŞ SÜRESİNİN AYLARA DAĞILIMI, 2013

37 HEKİM ETKİNLİĞİ

38 NÖROLOJİ A.D UZMAN TABİB HEKİM BAŞINA FİİLİ YATAK SAYISI
HEKİM BAŞINA YATAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA AYAKTAN HASTA SAYISI HEKİM BAŞINA YATILAN GÜN SAYISI OCAK 36 1,3 1,5 153,7 22,7 ŞUBAT 1,1 143,0 17,1 MART 153,1 18,6 NİSAN 151,1 19,1 MAYIS 1,2 158,6 20,8 HAZİRAN 1,0 131,9 18,3

39

40

41 PERSONEL ETKİNLİĞİ

42 Toplam Personel Sayısı Personel Başina Fiili Yatak Sayısı
NÖROLOJİ A.D Toplam Personel Sayısı Personel Başina Fiili Yatak Sayısı Personel Başına Yatan Hasta Sayısı Personel Başına Yatılan Gün Sayısı Personel Başına Ayaktan Hasta Sayısı Ocak 66 0,7 0,8 12,4 83,8 Şubat 0,6 9,3 78,0 Mart 10,2 83,5 Nisan 10,4 82,4 Mayıs 11,4 86,5 Haziran 10,0 72,0

43

44 NÖROLOJİ A.D. HEKİM SAYILARI

45 NÖROLOJİ A.D. PERSONEL SAYILARI

46 HEMŞİRE ETKİNLİĞİ

47 Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı
NÖROLOJİ A.D Toplam hemşire sayısı Hemşire başına fiili yatak sayısı Hemşire başına yatan hasta sayısı Hemşire başına ayaktan hasta sayısı Ocak 16 2,8 3,4 345,8 Şubat 2,4 321,8 Mart 2,5 344,4 Nisan 339,9 Mayıs 2,7 356,9 Haziran 2,3 296,8

48

49 DİĞER ETKİNLİK

50 Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik)
NÖROLOJİ A.D Poliklinik Sayısı Acil başvuran hasta sayısı Ayaktan hasta sayısı (poliklinik) Günübirlik hasta Ölüm Sayısı Sonuçlanan konsültasyon sayısı Ocak 5 809 4609 114 1 358 Şubat 784 4296 69 297 Mart 825 4587 98 335 Nisan 766 4563 109 314 Mayıs 820 4775 115 282 Haziran 656 3999 94 308

51 NÖROLOJİ A.D

52 NÖROLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI
ocak şubat mart nisan mayıs haziran A.D. Prof.Dr. MEHMET BARIŞ BASLO(*) [5017/3010] 7 4 9 1 Prof.Dr. OĞUZHAN ÇOBAN 145 123 124 121 92 Prof.Dr. RABİA CANDAN GÜRSES 45 70 71 47 35 16 Prof.Dr. ZEHRA PİRAYE OFLAZER 285 11 Prof.Dr. ZUHAL YAPICI 321 78 150 58 2 Prof.Dr.İBRAHİM HAKAN GÜRVİT 153 189 147 217 156 Uzman Hekim BAŞAR BİLGİÇ 1.026 927 1.031 884 348 247

53 NÖROLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI
ocak şubat mart nisan mayıs haziran A.D. Doç.Dr. MURAT KÜRTÜNCÜ 522 578 601 717 730 647 Doç.Dr. NERSES BEBEK 159 127 118 83 96 55 Doç.Dr. NİLÜFER YEŞİLOT 150 91 110 89 73 Prof.Dr. AYŞE REZAN TUNCAY 67 97 92 65 31 Prof.Dr. AYŞEN ZEHRA GÖKYİĞİT 68 40 37 24 18 44 Prof.Dr. BETÜL BAYKAL 129 132 183 77 142 Prof.Dr. FEZA DEYMEER 272 296 240 169 Prof.Dr. HAŞMET AYHAN HANAĞASI 1 Prof.Dr. MEFKÜRE ERAKSOY

54 NÖROLOJİ A.D POLİKLİNİK SAYISI
ocak şubat mart nisan mayıs haziran A.D. Uzman Hekim ELİF KOCASOY ORHAN 16 10 13 11 9 Uzman Hekim HACER DURMUŞ 22 32 94 248 925 965 Uzman Hekim LEYLA BAYSAL KIRAÇ 2 Uzman Hekim NILÜFER YEŞİLOT 3 6 25 Uzman Hekim PINAR TEKTÜRK 172 306 230 347 431 385

55 Ocak – Temmuz 2013 EMG inceleme # 3179
NÖROLOJİ LABORATUVAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM Nöropatoloji Laboratuvarı 486 437 491 589 435 419 521  347  491 3378 Nörosonoloji Laboratuvarı 56 46 76 87 36 40 7  6  17 348 Nöroloji EEG-EMG Laboratuvarı 682 714 680 736 659 752  407  614 4709 Nöroimmunoloji ve Bos Laboratuvarı 232 223 271 277 365 593 482  279  388 2443 Nöropsikoloji Laboratuvarı 11 9 6 3 1 33 1271 1397 1558 1636 1575 1712 1762 1039 1510 10911 Ocak – Temmuz 2013 EMG inceleme # 3179

56 ÖNERİLER Yatış süresi kısalmalı / doluluk oranı artmalı / sirkülasyon hızlanmalı Seçtirtici, bilgi – deneyim gerektiren işlem ve incelemelere ağırlık verilmeli [alt yapı yatırımı gerekmektedir]

57 TALEPLER Servis yataklarının tam kapasite ile kullanılabilmesi için personel temini (9 personel, 12 hemşire) Bina koşullarının iyileştirilmesi Cihaz ve alt yapı yatırımları Yetişmiş eleman temini İhtiyaç duyulduğunda yapıcı ve sorun çözücü idari destek [SINIRSIZ TALEP X SINIRLI KAYNAK]


"İstanbul Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları