Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOLEKÜLER SİSTEMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOLEKÜLER SİSTEMLER."— Sunum transkripti:

1 MOLEKÜLER SİSTEMLER

2 İNKLÜZYON KOMPLEKSLERİ

3 SİKLODEKSTRİNLER Misafir moleküllerle moleküler kompleks oluşturma yeteneği Nişasta fermentasyonu sonucu ürünler 6 glikoz birimi  a-CD 7 glikoz birimi  b-CD 8 glikoz birimi  g-CD Dış yüzey hidrofilik İç kısım hidrofobik Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

4

5 Özellikler  Suda cözünürlükte artış  Emülsiyon yapıcı rolü var
 Etkin maddenin kararlılığında iyileşme  Uzatılmış salım Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

6 Üstünlükleri  Saklama kararlılığında iyileşme
 Özel ekipmana gereksinim yok  Büyük ölçekte üretim  Ekonomik olarak uygun

7 Sakıncaları  Misafir molekül ile etkileşim gerekli
 Misafir molekülün kompetetif olarak yer değiştirmesi  Stabilize edici etki öngörülemez Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

8 MOLEKÜLER BASKILI POLİMERİK SİSTEM

9 MOLEKÜLER BASKILAMA SENTETİK SPESİFİK MOLEKÜLER TANITMA
spesifik moleküler düzenlemesini üniform polimerik matrise tanıtma yöntemi Monomer + templat molekülü + uygun çözücü porojenik ortamda çapraz-bağlayıcı POLİMERİZASYON SENTETİK SPESİFİK MOLEKÜLER TANITMA

10 Özellikleri  Doğal reseptörlere benzer yüksek afinite ve seçicilik
 Biyomoleküllere oranla kararlılıkta üstünlük (fiziksel ve kimyasal)  Uzun saklama süresi (birkaç yıl)  Hazırlama basitliği  Tekrar-tekrar kullanılabilir- hafıza etkisinde kayıp olmadan  Geri kazanım verimi > 99 % Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

11 Farmasötik Uygulama Kontrollü salım Seçici yükleme stimulusa hassas hidrolitik indüksiyon Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

12 Moleküler Baskılı Mikrojel Küreler
a-Tokoferol-yüklü Moleküler Baskılı Mikrojel Küreler antiaging etkinlik Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

13 Beta-Siklodekstrin (b-CD) ÇÖZÜCÜ Dimetilsülfoksit (DMSO)
TEMPLAT MOLEKÜL a-Tokoferol POLiMER Beta-Siklodekstrin (b-CD) ÇÖZÜCÜ Dimetilsülfoksit (DMSO) ÇAPRAZ BAĞLAYICI Hekzametilen diizosiyanat (HMDI) Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

14 Çapraz-bağlayıcı polimerizasyon
HAZIRLAMA TEKNİĞİ Çapraz-bağlayıcı polimerizasyon KARAKTERİZASYON Morfoloji- SEM Partikül boyut analizi FTIR Termal analiz- DSC Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

15 MIP SİSTEM MİP (1:1) YÜZEY Mag 20.00 K X
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

16 MİP SİSTEM MİP (1:1) YÜZEY Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

17 SONUÇ Büyük Çeşitlilik hammadde seçimi boyut salım tetikleyici
üretim yöntemi maliyet Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

18


"MOLEKÜLER SİSTEMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları