Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HOŞGELDİNİZ. ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TASLAĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HOŞGELDİNİZ. ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TASLAĞI."— Sunum transkripti:

1 ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HOŞGELDİNİZ

2 ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TASLAĞI

3 GİDERLER

4 FASIL 1 – SABİT KIYMETLER : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereği başlatılacak kamulaştırma çalışmaları ön hazırlık giderleri ile yapılacak olan OSB Yönetim Binasını ve Elektrik şebekesi yatırımlarını kapsamaktadır.

5 ,95 TL. 250ARAZİ VE ARSALAR , KAMULAŞTIRMA , TEZYİDİ BEDEL ÖDEMELERİ , KAMULAŞTIRMA BEDELİ ,59 252BİNALAR1,00 253TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR ,05

6 FASIL 2- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR : Bölgenin ilgili yasa ve yönetmelikler gereği yapılması gereken projeler, halen çalışır vaziyette bulunan bazı bölge altyapılarının iyileştirilmesi, bölgenin ihtiyacı olan altyapı tesislerinin yapılması için gerekli olan altyapı projeleri, faaliyette olan tesislerin ulaşım için kullandıkları yolların asfalt ve bakım giderleri, çevre konusunda yapılacak emniyet ve aydınlatma çalışmaları ve Suadiye Arslanbey OSB yolları bulunmaktadır.

7 ,34 TL PROJE VE FİZİBİLİTE GİDERLERİ85.000, YOL VE ASFALT YAPIM GİDERLERİ , ELEKTRİK DİREĞİ GİDERLERİ45.000, BETON BORU35.000, TABELA GİDERLERİ18.000, ENERJİ SAHA ETÜT GİDERLERİ25.000,00

8 258.03ARAZİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ15.000, OSB BİTKİLENDİRME VE ORMAN ALANI BAKIMI , SAİR ALTYAPI GİDERLERİ , YOL ÜST YAPISI YAPIMI , TRAFİK İŞARETLEME VE SİNYAL. YAPIM İŞLERİ , OSB İDARİ BİNASI ,00 258,14 SUADİYE - ARSLANBEY OSB YOLLARI ,00

9 2012 Yılı içerisinde tahakkuk ettirilip 2013 mali yılı içerisinde ödenecek bedeldir. Satıcılar : Hizmet Alınan firmalara ödenecek olan bedeldir. Alınan Depozito ve Teminatlar : Yaptırılan iş karşılığında alınan teminatlar için ödenmesi gereken bedeldir. Ödenecek Vergi ve Fonlar : Tahakkuk ettirilmiş fakat ödenmemiş vergi ve fonlar için ödenecek bedeldir. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri : Tahakkuk ettirilmiş fakat ödenmemiş sosyal güvenlik kesintileri için ödenecek bedeldir. FASIL 3- MALİ BORÇLAR :

10 320SATICILAR32.502,36 326ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.) 1.000,00 360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR22.568,32 361ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ , ,00 TL.

11 FASIL 5 – BÖLGE ELEKTRİK GİDERLERİ : Bölgenin satışını yaptığı elektrik için yapmış olduğu giderlerin tümünü kapsamaktadır.

12 ,96 TL BÖLGE ELEKTRİK GİDERLERİ28.250, BÖLGE ELEKTRİK BAKIM ONARIM GİDERLERİ , ELEKTRİK DAĞITIM LİSANS GİDERLERİ15.622, ELEKTRİK DİĞER İŞLETME GİDERLERİ22.600, İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ1, MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ1,00

13 FASIL 4 – GENEL YÖNETİM GİDERLERİ : Bölgenin Organizasyonunun işler hale getirilmesi ve bu amaçla yapılacak harcamalar olan ücretler, vergi, resim, harçlar, yemek giderleri ve diğer çeşitli giderleri kapsamaktadır.

14 ,33 TL BÜRÜT ÜCRETLER , İKRAMİYE-PİRİM29.525, SSK (İŞVEREN HİSSESİ)18.522, SGDF (İŞVEREN HİSSESİ)31.156, İŞSİZLİK SİG. (İŞVEREN HİSSESİ)1.450, GİYİM GİDERLERİ2.965, PERSONEL YEMEK GİDERLERİ5.650, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER35.000, ÇEŞİTLİ GİDERLER , VERGİ, RESİM VE HARÇLAR56.673,81

15 FASIL 5 – FİNANSMAN GİDERLERİ: Bölgenin Enerji ihtiyacını karşılamak için satıcı kurumlara verilmesi gereken teminatların komisyonlarını banka giderlerini ve diğer finansman giderlerini kapsamaktadır.

16 33.503,00 TL TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI25.000, TEDAŞ TEMİNAT MEKTUBU KOMİSYONLARI5.000, HAVALE-EFT GİDERLERİ1.000, BANKA KREDİ SÖZLEŞME GİDERLERİ2.500, ÇEK-SENET TAHSİL GİDERLERİ1, KREDİ FAİZ GİDERLERİ1, DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ1,00

17 GİDERLER TOPLAMI ,58TL.

18 GELİRLER:

19 FASIL 1- MEVCUTLAR : Bankalarda bulunan vadeli-vadesiz mevduat hesaplarını,katılım payı borcu ödemelerinde katılımcıların vermiş olduğu alacak senetleri, Özel kesim,Tahvil,Senet ve Bonoları içermektedir.

20 ,17 TL. 101ALINAN ÇEKLER1,00 102BANKALAR ,17 111ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 1,00 121ALACAK SENETLERİ1,00

21 FASIL 2- GELİRLER : Elektrik Satışı Geliri : Elektrik altyapı çalışmalarının 2013 yılında tamamlanması halinde elektrik satışından elde edilecek bedel olup, AOSB dağıtım bedeli (0,30 x kWh) tahmini tüketim rakamı konulmuştur.

22 Yönetim Aidatı: Bölgede şuanda bulunan tesislerin yanı sıra mevcut parsel sahiplerinden alınacak katılım paylarından oluşmaktadır yılı için m² başına 0,20 TL/Ay olarak öngörülmüştür. Takribi ,15 m² üzerinden Katılım Payları ,91 m² X 0,20 TL X 12 Ay = ,20TL. Dir.

23 Bağışlar : Dernek çalışmalarından ve diğer kaynaklardan gelecek bağışlar olup, 1,00.-TL olarak sembolik rakam konulmuştur. Yönetim Aidatları Gecikme Zamları : Katılımcıların aidat ödemelerini geç yapmalarından dolayı işletilen gecikme zamlarıdır. Arsa Satışı : İmar Planlarının yürürlüğe girmesi sonucu yapılacak arsa satış bedeli olup, sembolik rakam konulmuştur.

24 Ruhsat Harç Gelirleri : OSB’de yapılacak inşaatların ruhsatlarından elde edilecek harç gelirleridir. Altyapı Katılım Payı : 2013 yılında altyapı çalışmaları için talep edilecek bedel olup, Bölgede şuanda bulunan tesislerin yanı sıra mevcut parsel sahiplerinden alınacak katılım paylarından oluşmaktadır.

25 Faiz Gelirleri : Bankalarda mevduat hesaplarının işletilmesinden elde edilecek gelirlerdir. Menkul Kıymet Satış Karları : Alınan Menkul kıymetlerin satışından elde edilecek gelirlerdir. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar : OSB’nin Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar bedeli olup, sembolik rakam konulmuştur. Diğer olağandışı gelir ve karlar : OSB’nin Faaliyetle İlgili Diğer Gelir Olağandışı Gelir ve Karlar bedeli olup, sembolik rakam konulmuştur.

26 ,73 TL YAPI DENETİM FONU İLGİLİ İDARE PAYI GELİRLERİ 250, YAPI RUHSAT HARÇ GELİRLERİ , YAPI RUHSATI KULLANIM BEDELİ (İSKAN) , ELEKTRİK SATIŞ GELİRLERİ , YÖNETİM AİDATI , BAĞIŞLAR1, YÖNETİM AİDATLARI GECİKME ZAMLARI ,33

27 602.06ARSA SATIŞI1, RUHSAT HARÇ GELİRLERİ1, ALTYAPI KATILIM PAYLARI1,00 642FAİZ GELİRLERİ ,00 645MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI1,00 649FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KAR. 1,00 679DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000,00

28 FASIL 3- GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI Üyeler Yönetim Aidatları : Geçmiş dönemlerde tahakkuk edip tahsil edilemeyen Katılım Payları bedelidir. İndirilecek katma değer vergisi : Geçmiş dönemlerde tahakkuk eden indirilecek katma değer vergisi bedeli olup, sembolik rakam konulmuştur. Verilen Depozito Ve Teminatlar: Geçmiş dönemlerde verilen depozito ve teminatların bedeli olup, sembolik rakam konulmuştur.

29 ,68 TL ÜYELER YÖNETİM AİDATLARI , ÜYELER ELEKTRİK SATIŞI7.379,96 191İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ1,00 226VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR1,00

30 GELİRLER TOPLAMI ,58 TL.

31 DENK BÜTÇE GELİRLER TOPLAMI GİDERLER TOPLAMI ,58 TL ,58TL.

32 A.O.S.B SUNUM SONA ERMİŞTİR TEŞEKKÜRLER


"ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HOŞGELDİNİZ. ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI TAHMİNİ BÜTÇE TASLAĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları