Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TASDİX Fikir ve Sanat Eserlerini Korumada Bir Internet Uygulaması Zafer BABÜR İş Geliştirme Md

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TASDİX Fikir ve Sanat Eserlerini Korumada Bir Internet Uygulaması Zafer BABÜR İş Geliştirme Md"— Sunum transkripti:

1 TASDİX Fikir ve Sanat Eserlerini Korumada Bir Internet Uygulaması Zafer BABÜR İş Geliştirme Md zafer.babur@eczacibasi.com.tr

2 Verba Volant, Scriba Manent Söz Uçar, Yazı Kalır

3 Eczacıbaşı Bilişim  100 kişilik uzman insan kaynağı  Dünya lideri teknoloji sağlayıcılar ile işbirliği  Katma değer yaratan anahtar teslimi bilişim projeleri  Kurumsal Kaynak Planlama (SAP), Portal, Knowledge Management, Bütçe ve Planlama, Sağlık Sistemleri, Altyapı Hizmetleri, Özgün Yazılım, Gömülü Devre Tasarım, Elektronik Imza, Mobil İmza, TASDIX, EBIMZA, RFID, Çizelgeleme & Optimizasyon Yazılımları  E-Güven Yegane Teknoloji Partneri

4 İnsanoğlunun Resimli Çizili Onaylı Geçmişi ve Geleceği  Mağara duvarları resimler  Kil tabletler çivi yazısı  Harf, Karakter, Nota(lama)  Papirüs, parşömen, kağıt ve kalem  Mürekkep, imza, mühür  Internet  5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu  Borçlar Kanunu 14  ESHS E-Güven  GSM Ağları ve Mobil Cihazlar  Elektronik imza, Mobil İmza, Zaman damgası

5 Fikri Haklar ve Sinai Haklar  Fikrimin ince gülü, zihinsel üretim  Bilimsel, edebi, sanatsal, sınai  Fikri ve Sinai Haklar  Yazı,senaryo, film, resim, tasarım  Buluş, marka, endüstriyel tasarım  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  Eser sahibinin maddi ve manevi hakları ölümünden 70 yıl sonraya kadar sürer

6 Eser ve Eser Sahipliği  Eser;  Kendine has nitelikli,  Zihinsel üretim sürecine tabi,  Her nevi özgün üretim...  Eser sahibinin eseri üzerinde  Maddi hakları  faydalanma, işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve yayım hakları (Devredilebilir)  Manevi hakları  umuma arz, adını belirleme, eserde değişiklik yapılmasını men etme (Devredilemez)

7 Eserin Türevleri  İşleme Eser:  Bilinen bir eserden yeni bir eser üretme  çeviri, remix, uyarlama  Komşu Haklar  Bir eserin aslına sadık kalarak ve eser sahibinin haklarına zarar vermeden icra, yapım, kayıt, yayın gibi yeni bir formata sokulması durumunda, icracı ya da yapımcısının kazandığı haklar  radyo programı, albüm kaydı, sinema filmi

8 5846 Sayılı Kanun 12.12.1951 “Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. Kanun Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, Her nevi rakıslar, yazılı kareografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri, Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri ilim ve edebiyat eserleri kapsamında saymaktadır.”

9 Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması  Ülkemizde fikir ürünleri için uygulanabilir bir tescil düzeni bulunmamaktadır.  Uygulamada hız ve maliyet açısından etkin olmayan,  Noterde onaylatmak  Kendine kapalı zarf iadeli taahhütlü gönderi  Bilginin gizliliği sağlanamamaktadır  Ortam bilgisayarlaşmakta, sayısallaşmaktadır  Çözüm ?

10 Tasdix  Kanunla tanınmış geçerli zaman bilgisi vermeye yetkili kuruluş (E-Güven)  Tek tıkla kanıtlanabilir delil oluşturma (www.tasdix.com)www.tasdix.com  Düşük maliyet (kontör)  Bilginin gizliliğinin korunması (Kişişesel Bilgisayar)  Mevcut süreçlere entegre edilebilir yapı (EBI  Elektronik imza ve güvenli arşiv hizmetleri (EBI)

11 Tasdix, Neyi Nasıl Sağlar?  Tasdix, bilgisayar ortamında yaratılmış her türlü dosyanın özüt’üne (hash) nitelikli elektronik sertifika verme yetkisine sahip bir sunucudan aldığı zaman damgasını vuran bir sistemdir.  2004 yılında kabul edilen 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, bu yolla atılmış bir zaman damgasının resmi geçerliliği olan delil niteliği taşıdığını teyid ediyor.  Zihinsel üretim sonucu oluşturulan bir esere sayısal ortamda zaman damgası atılması ve bu damganın eserle birlikte saklanması eser üzerinde hak sahibi olan kişiye/kuruma güvence sağlar.  Belli bir esere sayısal zaman damgası atmak, fikri hakların korunması konusunda atılmış temel adımlardan biridir. Bu adımın atıldığının açıkça ifade edilmesi, caydırıcı olacaktır.

12 Hukuki Görüş Tasdix, Telekomünikasyon Kurumu tarafından 06/01/2005 Tarih 25692 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere İlişkin Tebliğ’in” 10. Maddesinde belirtilen ETSI TS 101 861 ile ETSI TS 102 023 Standartları uyarınca yalnızca dokümanın özet değerine (hash’ine) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri uyarınca Telekomünikasyon Kurumu tarafından zaman damgası hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı’larından biri olan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (e-Güven) tarafından zaman damgası atılmasını sağlayan bir yazılımdır. İlgili standartlar uyarınca zaman damgası uygulaması teknik olarak yalnızca dokümanın (verinin) özet değeri üzerine sadece kanunen yetkilendirilmiş olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından atılabilen bir zaman kaydıdır. Tasdix yazılımı matematiksel olarak Tebliğ’de belirtilen ETSI TS 101 861 standartında geçen algoritmalara göre hesaplanan; zaman damgası atılacak olan dokümanın (verinin) sayısal karakterlerden oluşan ve dokümanın (verinin) içeriği konusunda hiç bir şekilde bilgi taşımayan özet değeri (hash) dışında dokumanla (veriyle) ilgili hiç bir bilgiyi 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre kanunen zaman damgası vermek konusunda T.C. Telekomünikasyon Kurumu yetkilendirilmiş bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı olan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (e-Güven)’de dahil olmak hiç bir kurum ve kuruluşa iletmemektedir. Taxdix yazılımı üzerinden atılan tüm zaman damgaları, zaman damgası hizmeti sunmak konusunda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre T.C. Telekomünikasyon Kurumu yetkilendirilmiş olan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (e-Güven) tarafından sağlanmaktadır. Av. Yasin BECENİ, Türkekul Hukuk Bürosu

13 www.Tasdix.com

14 Tasdix Nasıl Kullanılır?  Metin, fotoğraf, grafik tasarım, animasyon, ses program nihai formatına getirilir (örnek: PDF Dosyası)  Tasdixlenecek dosya seçilir. PC’de işlem yapılıyorsa sağ tuş mönüsünden Tasdixle komutu seçilir  Mac ortamında sürükle- bırak yöntemi kullanılır

15 Nasıl Doğrulanır?  Dosya ile aynı adı taşıyan.tms uzantılı bir elektronik zaman damgası sertifikası oluşur.  Zaman damgası, dosyanın ne zaman damgalandığını gösteren minik bir elektronik sertifikadır. Sertifika detayları yasalarda belirtilen koşulları sağladığından, Tasdix yasal geçerliliğe sahip bir zaman damgasıdır.

16

17 Tasdix Kimin İçin? Çalışmaları fikri ve sınai mülkiyet kapsamında sayılabilecek kişiler ile ticari sırlarına ilişkin zaman bilgisi elde etmek isteyen herkes Tasdix'i kullanabilir.  Yazarlar (makale, edebi eser, senaryo, şiir, çeviri, bilimsel eser)  Müzisyenler (bestekar, güftekar, jingle bestecisi, DJ )  Tasarımcılar (Grafik, endüstri ürünleri, moda ve entegre devre topografya tasarımcıları; fotoğrafçılar, mimarlar, içmimarlar ve plastik sanatçılar)  Audiovisual üretim yapanlar (CD, video, oyun, klip, reklam, trailer)  Kurumlar (Meslek birlikleri, KOBİ'ler, hukuk büroları, reklam ajansları, endüstriyel üretim yapan firmalar, yazılım firmaları, yayınevleri, çeviri büroları, mali müşavirlik büroları)  Bilimadamları ve araştırmacılar  Doktorlar ve sağlık kuruluşları  Diğer (Öğrenciler, iş fikri sahipleri, icat sahipleri, fikir üretenler)

18 Sonuç  Kil tabletin yerini papirüs,  papirüsün yerini parşömen,  parşömenin yerini kağıt,  Meşk’in yerini not(alama) aldı...  Kağıdın tahtını ise Internet kapmaya çalışırken  tescil mekaniği de yerini elektronik imza ve onun yan ürünlerine bırakacak.  Eczacıbaşı Bilişim E-Güven’in ortak çalışması TASDIX,  Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir.  Fikir ve sanat eseri sahipleri geleneksel yöntemler yerine “Tasdix”i kullanarak dökümanlarına internet aracılığıyla anında zaman damgası ekleyebilecektir.  Böylelikle, hukuksal açıdan çalışmalarının özgün ve kendilerine ait olduğunu kanıtlamaları çok kolaylaşacaktır.

19 Verba Volant, Scriba Manent (Söz Uçar, Yazı Kalır)

20 Tasdix an online time stamp service has been in use since 2007. To promote the product various measures had been taken namely magazine adds, radio & TV interviews, sponsoring conferences and event. –Come up w/ a metric so that one can measure the effect of marketing on sales –Measure each marketing activities effect on sales based on historical data for TASDIX and suggest new ways to promote the product –Prepare a biz plan for vault & mail server w/TASDIX –Access to Data, computers, weekly meeting with Zafer Babur (Business Development) & Nahide Mutlu (Marcom),, –Data Analysis, demand & sales forecast


"TASDİX Fikir ve Sanat Eserlerini Korumada Bir Internet Uygulaması Zafer BABÜR İş Geliştirme Md" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları