Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESELLEŞME, EKONOMIK YÖNETİŞİM VE DEVLET DIŞI OYUNCULARIN ROLU PROJE SUNUMU 22.11.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESELLEŞME, EKONOMIK YÖNETİŞİM VE DEVLET DIŞI OYUNCULARIN ROLU PROJE SUNUMU 22.11.2012."— Sunum transkripti:

1 KÜRESELLEŞME, EKONOMIK YÖNETİŞİM VE DEVLET DIŞI OYUNCULARIN ROLU PROJE SUNUMU 22.11.2012

2 PROJE ADI : MEKANİK ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFİMİZ: Gelişen dünya ile birlikte artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla temiz, yenilenebilir ve uygulanabilir bir enerji kaynağı hedeflenmiştir. Bu konu üzerine yaptığımız araştırmalar sonucunda mekanik enerjiden temiz ve yenilenebilir enerji üretme fikri üzerine çalışılmıştır.

3 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ENERJİ: Enerji, dünya siyasetine yön veren, sınırların çizilmesini sağlayan, ülkelerin ekonomik gelişmişlik göstergesi olan en temel unsurdur. Yakın geçmişte yaşanan petrol savaşları olarak tanımlanabilecek Körfez ve Irak Savaşları, enerjinin, sanayinin ihtiyacı dışında büyük bir uluslararası bağımsızlık yönünün de olduğunu göstermektedir.

4 Günümüzde, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, enerji üretim ve tüketim miktarlarıyla belirlenmeye başlamıştır. Ekonomik olarak gelişme, enerji üretimindeki bağımsızlığa bağlıdır. Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak gelişiminde, toplumsal refahın arttırılmasında önemli bir etkendir. İhtiyacı olan enerjiyi kendi kaynaklarını kullanarak üretebilen ülkeler, ekonomik açıdan gelişmişler ve uyguladıkları enerji politikalarıyla, dünya siyasetine yön vermeye başlamışlardır.

5 Dünyada üretilmekte olan enerjinin yüzde 85’i petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmekte olup, yeni rezervler bulunmadığı takdirde çok uzun sayılamayacak bir süre sonra tükenecekleri bilim adamları tarafından ifade edilmektedir. Dünyada, bilinen üretilebilir fosil yakıt rezervleri, petrolde 40 yıl, doğal gazda 62 yıl, kömürde ise 216 yıl yetecek seviyededir. Bu nedenle, küresel güçlerin emrindeki, sermaye gurupları teknoloji, enerji ve petrol kaynaklarının paylaşımı için tüm dünyanın gözleri önünde, büyük bir mücadele vermektedirler.

6 A RTAN ENERJI TALEBI : Dünyada kişi başına düşen enerji, sürekli bir artış eğilimi içerisindedir Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yapılan projeksiyonlar, mevcut enerji politikaları ve enerji arzı tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil enerji talebinin 2007-2030 yılları arasında %40 oranında artacağına işaret etmektedir.

7 Artan enerji talebiyle birlikte ülkelerin enerji arayışlarındaki hızları ivme kazanmıştır. Fosil yakıtların yarattığı çevre kirliliği sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliğine duyarlılığın artması ve enerji teknolojileri alanındaki gelişmelerin, artan talebi karşılayacak nitelikte olmaması sonucunda devletler enerji kaynakları için birbirleriyle yarışır duruma gelmişlerdir. Sosyal medyada yer alan enerji konulu haberlere baktığımızda devletlerin enerji arayışları açıkça görülmektedir.

8 Türk güneşine 600 milyon dolar. Çinliler güneşi gördü! Doğalgaz ekonomik bir devrimi ateşliyor. ABD’yi korkutan petrol rezervi! Dünyayı yeni bir petrol krizi mi bekliyor? Türkiye ve Japonya’dan nükleer imza! Sinop’ta nükleer santral! ABD’nin gözü kulağı enerjide! Türkiye’nin umudu Karadeniz Petrolleri. Elektiriğe zam! Rus strateji belgesi: Enerji Savaşı Çıkacak!

9 Y ERYÜZÜNDE ENERJI : TÜKENEBİLEN ENERJİLER Kömür, linyit, petrol, doğal gaz, atom(uranyum) gibi kaynaklardan elde edilen enerjiler tükenebilen (yenilenemeyen) enerjiler olup doğal çevreyi kirletirler, bozarlar ve zamanla tükenirler. TÜKENMEYEN (YENİLENEBİLİR) ENERJİLER Su (hidrolik), güneş, rüzgar, jeotermal, biyomas, gel-git olayı gibi kaynaklardan elde edilen enerji ler olup çevre dostudurlar ve zamanla tükenmezler

10 M ODERN YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARı Rüzgar enerjisi Su gücü (Hidrogüç) Güneş enerjisi Jeotermal enerji Biyokütle Biyoyakıtlar Sıvı biyoyakıtlar Katı biyokütle Biyogaz Küçük ölçekli enerji kaynakları Piezoelektrik T ermoelektrikElektromanyetik radyasyon elektrik

11

12 P IEZOELEKTRIK NEDIR ? Piezoelektrik bazı malzemelere uygulanan mekanik basınç sonucunda, malzemenin elekrik alan ya da elektrik potansiyel [1] yaratma yeteneğidir.basınçelekrik alanelektrik potansiyel [1] Bu etki, malzemenin içindeki polarizasyon yoğunluğundaki değişmeyle doğrudan alakalıdır. Eğer malzeme kısa devre değilse, uygulanan stres malzemede bir voltaj meydana getirir. Piezo mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanılan bir sistemdir.

13 P IEZO J ENARATÖRLER Piezo jeneratörünün mantığı günlük hayatta çoğu insanın kullandığı çakmaklardan gelmektedir.Çakmağın içerisinde bulunan ve çakmağın yanmasını sağlayan manyeto denilen elektrik sistemi piezo’nun basit bir modelidir. Piezo elektrik özellik gösteren malzemeler üzerine mekanik güç uygulandığında elektromanyetik alan yaratırlar. Otoyol, tren yolu gibi uygulanan gücün sürekli değiştiği alanlarda bu voltaj alternatif akım benzeri değişiklik gösterecek ve elektrik üretilmesini mümkün kılacaktır.

14 P IEZONUN KULLANıM ALANLARı : Kara yollarında,hava yolu pistlerinde kullanımı ve tren yollarında kullanımı; Yaya trafiğinin olduğu alanlarda kullanımı; Ağır iş makinelerinde kullanımı; Sarj ve alet çalıştırma amaçlı kullanım; Araçlara bağlanarak enerji üretme amaçlı kullanım.

15 M EKANIK ENERJIDEN TEMIZ VE YENILENEBILIR ENERJI ÜRETIMI KARAYOLU UYGULAMALARI: Asfaltın altında beton zemin üzerine eklenen piezo jeneratörlerin üzeri bitümlü tabakayla kaplanarak korumaya alındıktan sonra üzeri asfalt ile kaplanır ve 30 yıla uzanan jeneratör ömrü sağlanır.

16 Üretilen elektriğin şebekeye verilmesi ya da bataryalarda saklanması mümkündür. Saatte 500 ağır vasıta aracın geçtiği 1 km uzunluğunda yolda 200kWh/h elektrik üretimi mümkün olacaktır.

17 D EMIR YOLU UYGULAMALARı :

18 Aşağıdaki fotoğrafta sistemin uygulanmış ve çalışmaya hazır halini görebilirsiniz. Mevcut traverslerde sadece titreşim izolasyonu için eklenmiş lastik tamponların değişimi ile elektrik üretimi ve trenlerin online yük-hız-yer takibi mümkün hale gelir.

19 Her bir pad üzerinden yüklü bir vagonun geçişinde 0,03-0,04 Joule elektrik enerji üretecektir. 300.000€ yatırım maliyeti ile 1 km tren yoluna döşenecek sistemin saatte geçecek vagon sayısına göreüreteceği elektrik ve ortalama 0,23kr/kWh (0,1€/kWh) elektrik fiyatına göre elektrik değeri grafikteki gibi olacaktır.

20 S AĞLANAN A VANTAJLAR VE K ULLANıM A LANLARı Trafik Kontrolü: Araçlar arası mesafe ve süreyi anlık takip Araçların hızlarının sürekli olarak ölçülmesi Yük taşıtlarının ağırlıklarının hareket halindeyken ölçülmesi ve kontrolü

21 Lokal Elektrik Üretimi: Rüzgar ve Güneş gibi elektrik destek ünitelerine alternatif temiz ve sürdürülebilir enerji Şebeke bağlantısında sorun yaşanan bölgelerde batarya destekli yenilenebilir güç. Hava koşullarından bağımsız elektrik üretimi

22 Yerel Şebekeye Elektrik Satışı Hızlı Geri Ödeme süresi Çevreye tamamen zararsız enerji üretimi Kolay Kurulum Düşük Bakım İhtiyacı Yatırım Amaçlı Elektrik Üretimi:

23 S ıKÇA S ORULAN S ORULAR : Jeneratörlerin sıkça değiştirilmesi gerekir mi? Asfalt içerisinde monte edilen ve hareketli parça içermeyen jeneratörler 30 yıla uzanan kullanım imkanı sunar. Piezo elektrik jeneratörlerin eklenmesi yolun kalitesini etkiler mi? Piezo elektrik jeneratörler tren yollarında ya da asfalt yollarda mekanik ya da yapısal değişikliğe yol açmaz. Taşıtların yakıt tüketimlerinde artış olmayacaktır.

24 İŞ ORTAKLIKLARI ENERJİ PİYASASI DENETLEME KURUMU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARGET GROUPS

25 TAKIM ÜYELERİ: SEREN CİVAK YUSUF SAVTEKİN YÜKSEL NİLAY BASAN UTKUCAN KURUCUOĞLU AHMET YİĞİTALP TULGA

26 PROJE WEB SAYFASI http://akillienerji.wordpress.com/

27

28


"KÜRESELLEŞME, EKONOMIK YÖNETİŞİM VE DEVLET DIŞI OYUNCULARIN ROLU PROJE SUNUMU 22.11.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları