Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU."— Sunum transkripti:

1 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

2 YASAL DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Faaliyet Raporu mart ayı toplantısında meclise sunulur. Kamuoyuna açıklanır. Faaliyet Raporu mart ayı toplantısında meclise sunulur. Kamuoyuna açıklanır.

3 3 İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-İl sınırları itibariyle yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 1-İl sınırları itibariyle yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 2-Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 2-Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar

4 İl Sınırları İçinde Yerine Getirmesi Gereken Görev Ve Sorumlulukları: Md 6 Gençlik ve spor Gençlik ve spor Sağlık, Sağlık, Tarım, Tarım, Sanayi ve ticaret, Sanayi ve ticaret, İlin çevre düzeni plânı, Bayındırlık ve iskân, Bayındırlık ve iskân, Toprağın korunması, Toprağın korunması, Erozyonun önlenmesi, Erozyonun önlenmesi, Kültür, sanat, turizm, Kültür, sanat, turizm, Sosyal hizmet ve yardımlar, Sosyal hizmet ve yardımlar, Yoksullara mikro kredi verilmesi, Yoksullara mikro kredi verilmesi, Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler

5 İmar, Yol, su, kanalizasyon, Katı atık, Çevre, Acil yardım ve kurtarma, Orman köylerinin desteklenmesi, Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar Md 6

6 Merkezi idarenin (Bakanlıkların) tevdi ettiği görev ve sorumluluklar Yapım, bakım ve onarım işleri, Devlet ve il yolları, İçme suyu, sulama suyu, Kanalizasyon, Enerji nakil hattı, Sağlık, Eğitim, Kültür, turizm, Çevre, imar, bayındırlık, iskan, Gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları,

7 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILI GELİR TOPLAMI , , ,85

8 Kırıkkale İl Özel İdaresi 2011 Yılı Gelirleri (Bütçe Gerçekleşmesi) Gelirin Türü Gerçekleşen Gelir Vergi Gelirlerinden alınan pay ,28 Mevduat Faizleri ,04 Diğer Gelirler ,53 Toplam ,85

9 YIL YILÖDENEK(TL)HARCAMA(TL) HARCAMA ORANI(%) ,9668, , ,7466, , ,4176, ve 2011 Yılı Ödenek Durumu

10 Ekonomik Sınıf Toplam Harcama İçindeki Payı(%) 01 Personel Giderleri ,80 02 Sos.Güv.Kur.Dev.Pirimi Gid ,12 03 Mal ve Hizmet Alımı Gideri , ,13 04 Faiz Giderleri ,52 05 Cari Transferler ,59 06 Sermaye Giderleri , ,25 07 Sermaye Transfer ,00 TOPLAM , Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı

11 Açıklama Gelir Toplamı Vergi Gelirleri ,29 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,10 Alınan Bağış ve Yardımlar ,34 Diğer Gelirler ,92 TOPLAM , Yılından Devreden Ödenek , Yılı Bütçe Gelirleri Dağılımı

12 KURUM ADI KURUM ADI HARCAMA HARCAMA EMNİYET HİZMETLERİ ,03 SAĞLIK HİZMETLERİ ,91 GENÇLİK SPOR HİZM ,32 KÜLTÜR TURİZM HİZM ,76 EĞİTİM HİZMETLERİ ,67 SOSYAL HİZMETLER ,73 İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ ,47 TARIM HİZMETLERİ ,93 DiĞER GENEL HİZMETLER ,59 TOPLAM , YILI BÜTÇE HARCAMALARI

13 Mülga Köy Hizmetlerinden Devredilen Personel 2011 Yılı Ödeneği Gönderilen Ödenek ,00 Ödenen Miktar , yılı bütçesine ilave mali yük ,10

14 2011 Yılı Toplam Bütçe Gideri ,41

15 İl Özel İdaresinin Organları Vali Vali İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi İl Encümeni İl Encümeni

16

17 Teşkilat Yapısı Memur121 İşçi244 Sözleşmeli3 Toplam368

18 Personelin Sınıflar İtibariyle Dağılımı MemurS.personelG.İ.HT.HA.HY.HToplam Merkez İlçe Toplam

19 ARAÇLARIMIZ VE İŞ MAKİNELERİMİZ İL ÖZEL İDARESİNDE DİĞER KURUMLARDA Binek Araç Toplu Taşıma Araçları 9- 9 Yük Taşıyıcılar İş Makineleri Diğer Araçlar 718 Makine Teçhizat Arazi Aracı TOPLAM KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ

20 2011 Yılında Alınan Araç ve İş Makineleri 20 MAKİNENİN CİNSİ ADET KAMYON 6 EKSKAVATÖR 2 GREYDER 2 KAZICI YÜKLEYİCİ 3 PİKAP 3 YAMA SİLİNDİRİ 2 OTOBÜS 1 TRAKTÖR 1 TELESKOBİK FORKLİFT 1 TOPLAM21

21 MAKİNENİN CİNSİ ADET ADET Otomobil17 Vibrasyonlu Yama Silindiri 2 Çift kabinli Pikap 12 Treyler Salı 2 Minibüs7 Treyler Kasası 2 Otobüs2 Rolba ( Kar Makinesi) 1 Damperli Kamyon 19 Fork-Lift 2 Treyler ( Çekici ) 3 Kamp Treyler 6 Akaryakıt Tankeri 2 Çekilir Tip Su Tankı 2 Su Tankeri ( Arazöz ) 3 Çekilir Tip Akaryakıt Tankı 5 Vidanjör1 Çekilir Tip Asfalt Süpürgesi 2 İtfaiye Aracı 1 Asfalt Yama Distribütörü 3 Asfalt Distribütörü 4 Kompresör 1 Greyder9 Seyyar Tamir Kamyonu 2 Dozer3 Seyyar Yağlama Aracı 1 Lastik Tekerlekli Yükleyici 5 Seyyar Kaynak Aracı 1 Paletli Ekskavatör 4 Seyyar Su Tamir Aracı 1 Lastik Tekerlekli Ekskavatör 1 Seyyar Jeneratör 1 Kanal Kazıcı Yükleyici 5 Seyyar Kaynak Makinesi 1 Traktör4 Keçi Ayağı 1 Vibrasyonlu Silindir 5 TOPLAM143

22 Kırıkkale İl Özel İdaresi 2011 Yılı Faaliyetleri 1 Köylerin Altyapısın Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 2 İl Özel İdaresi Öz kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler sayılı il Özel İdaresi Kanunun 6.maddesi gereği Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan ödeneklerle gerçekleştirilen faaliyetler 4 Kurumsal imkanlar (İdare işgücü) ile gerçekleştirilen faaliyetler

23 344,12 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 416,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama (TOPLAM:760,52 Km.) 112,10 km. Stabilize Kaplama Genel Toplam : ( km) Genel Toplam : ( km) 214 Adet İçme Suyu Tesisi 1 Adet Sulama Tesisi 1 Adet Kanalizasyon Tesisi 5 Adet Köprü Yapımı 8 Adet Menfez Yapımı 2 Adet Köprü Yapım Projesi KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler

24 Köy Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2011 Yılı Ödeneği Köy yolları ve içme suyu projeleri için Köy yolları ve içme suyu projeleri için ,00 TL

25 40,60 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 36 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 10 km Stabilize yol (Toplam km) 1 Adet Köprü Yapımı 1 Adet Köprü Güçlendirme Yapımı 2 Adet Menfez Yapımı 2 Adet Menfez Yapımı 42 Adet İçme suyu Tesisi Projesi 2011 Yılında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler

26 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri AsfaltStabilizeTesviye 1. Derece 2. Derece 1. Derece 2. Derece 1. Derece 2. Derece 480 km 15 km 717 km 243 km 0 km. 98 km 495 Km 960 Km 98 Km Toplam Yol Ağı : 1553 Km. 26

27 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri Asfalt 495 Km Stabilize 960 Km Tesviye 98 Km Toplam 1553 Km 27

28 19 Km I.Kat asfalt Yapımı 364 Km. yolda asfalt yama yapımı 168 Km. stabilize yol malzemeli bakımı Km. yolda karla mücadele yapılması 1222 Km. yolda greyderli bakım 43 Köyde köy içi düzenleme (kumlama) 5 Köyde örnek köy çalışması( m2 kilit parke, 4 km Bordür, 3650 mt yağmur oluğu) 1460 mt. beton boru ve 2820 m koruge boru yerleştirme işlemi- İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme(Köydes Müşterek) 2011 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri

29 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Envanteri İçme Suyu Durumu Köy Adedi Ünite (Bağlı) Adedi Sulu15424 Yetersiz191 Susuz00 TOPLAM

30 Özel İdare Kaynaklı İçme Suyu Hizmetleri 140 Köyde 260 Adet İçmesuyu Tesis Bakım Onarımı Yapılarak Arızalar Giderilmiştir. ( TL) 75 Köyde mt. İçmesuyu Borusu Döşeme İşi Yapılmıştır. 15 Köyde 5000 mt. İsale Hattı Yapılmıştır. ( TL)

31 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 67 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının % 39’u tamamlanmış durumdadır. Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 67 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının % 39’u tamamlanmış durumdadır. 31

32 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Sulama ve Toprak Envanteri İşin Cinsi SayısıSaha(ha) Hayvan Sayısı KüçükbaşBüyükbaş Gölet1250 H.İ.S. Göleti Yerüstü Suyu Yer altı Suyu 1225 Drenaj ve Toprak İslahı Toplam sulanan Saha

33 Özel İdare Kaynaklı Sulama Hizmetleri Toplum Yararına Çalışma Proğramı Kapsamında Ağaçlandırma Çalışması ve Adet Fidan Dikimi (Balışeyh-Kırlangıç, Beyobası, Keskin Dağsolaklısı ve Özel İdare Ağaçlandırma sahasında) 9 km tarla içi drenaj açılması- 56 km. sulama kanalı temizliği 2 adet Teraslama ve Arazi Tesviyesi 3 adet HİS göleti Bakım ve Onarımı

34 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kanalizasyon Envanteri Köy Adedi Ünite (bağlı) adedi Kanalizasyonu olan 801 Kanalizasyonu olmayan 9324 Toplam17325 Toplam köy sayısının % 47 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir. 34

35 Özel İdare Kaynaklı Kanalizasyon Hizmeti ve Şehit Mezarlığı Düzenlemesi 10 Köyde Kanalizasyon tesisi 41 Köyde kanalizasyon şebeke arızası giderilmiştir. Kanalizasyon arızası ve yeni hat için m. Kanalizasyon borusu döşeme işi 10 köyde Şehit Mezarı düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

36 ARAÇ CİNSİ ADET Kamyonet79 Otomobil91 Minibüs17 Kamyon3 Diğerleri11 TOPLAM yılında 2011 yılında HURDASAN’a satılmak suretiyle elde edilen gelir ,00 TL Teslim Alınan Hurda Araç Listesi (5838 sayılı kanun) (5838 sayılı kanun)

37 YIL Tasfiye Edilmek Üzere Teslim Alınan Miktar (Kg) Tasfiye Edilen Miktar (Kg) İşlemi Devam Eden Miktar (Kg) TOPLAM (Kg) KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KAÇAK AKARYAKIT DURUM TABLOSU

38 TÜRÜTUTARI Taşıt Bakım ve Onarım Gideri ,60 İş Makinesi Onarım Gideri ,16 Akaryakıt ve Yağ alımları ,81 TOPLAM ,57 TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ BAKIM VE İŞLETME FAALİYETLERİ TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ BAKIM VE İŞLETME FAALİYETLERİ

39 UYGULAMALAR İŞLEM SAYISI İmar Planı ve Tadilatı 2 Köy Yerleşim Alanı ve Civarı Tespiti(Sınırların Tespiti) 36(Bitti) İfraz-Tevhit11 Arsa ve Arazi Düzenlemesi(18. Madde) 2 Yapı Kullanma İzni 38 Yapı Ruhsatı 56 Ruhsata Tabi Olmayan Yapı İzinleri 107 İMAR FAALİYETLERİ

40 UYGULAMALAR İŞLEM SAYISI Kaçak Yapı 6 Para Cezaları 8.804,56 Hali Hazır Harita 1 Köy Yerleşim Alanı Tespit Çalışması 21 (devam ediyor) Çevre Düzeni Planı için verilen Görüşler 34 Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı 14 Adres Kayıt Sisteminde Yeni Verilen Kapı Numarası Sayısı 307 İMAR FAALİYETLERİ

41 RUHSAT VE DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ 2011 YILINDA VERİLEN RUHSATLAR RUHSAT SAYISI 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 1 Sıhhi Müesseseler 2 Umuma Açık İstirahat yerleri 1 TOPLAM TOPLAM 38 38

42 BİMER VE BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI BİMER VE BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI BİMER BAŞVURUSU 11 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU 23

43 İL GENEL MECLİSİ VE İL ENCÜMENİNDE ALINAN KARAR SAYISI YILI İl GENEL MECLİSİNDE İL ENCÜMENİNDE

44 Gelen Evrak Giden Evrak Dilekçe EVRAK İŞLEMLERİ

45 TürüAdet Yapım işi 43 Mal Alımı 9 Hizmet Alımı 7 Toplam59 İHALE İŞLEMLERİ

46 Kırıkkale Valiliği ve İl Özel idaresi tarafından düzenlenen Kamu Araştırmaları Vakfı eğitim seminerine katılan personel (tüm kurum ve kuruluşları) 215 İş sağlığı ve güvenliği seminerine katılan personel 100 AB Hibe programı, e-İçişleri projesi,Resmi yazışma kuralları,sağlıklı bes. ve hareketli hayat programı vb. seminerlere katılan personel 75 Toplam390 EĞİTİM FAALİYETLERİ

47 MİKRO KREDİ Kredi alan kişi sayısı Verilen kredi miktarı İl Özel İdaresi 2011 Yılı Bütçe Ödeneği ,45 TL ,00 TL

48 Valilik ve Kaymakamlık (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Keskin İlçesi Kaymakam evi Yapım İşi 100 Kırıkkale Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi 19,6 48

49 EMNİYET HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Polis Meslek Yüksek Okulu Hizmet Binası Yapım İşi Geçici Kabul Aşamasında Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi Geçici Kabul Aşamasında Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi 35 Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi 44 Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi 100 Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi Geçici Kabul Aşamasında Kırıkkale Bölge Trafik Şube Müdürlüğü İnşaatı Yapım İşi Yer Teslimi Yapıldı. 49

50 EĞİTİM HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Merkez Gazi Anaokulu İnşaatı Yapım işi 100 İl Özel İdaresi 16 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı 100 Sulakyurt Cumhuriyet İÖO İnş. Yapım işi 100 Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı.Devam ediyor Yahşihan Anaokulu Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı.Devam ediyor Akşemsettin İÖO Ek Derslik Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı.Devam ediyor Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Yapım İşi İhale Süreci Devam Ediyor 21 Adet Muhtelif Okulların bakım, onarım, doğalgaz, tesisat vb.işleri

51 SOSYAL HİZMETLER (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI GERÇEKLEŞME DURUMU (%) Kırıkkale Ahılı Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merk. Yapım İşi 95 51

52 SAĞLIK HİZMETLERİ (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) İŞİN ADI Merk.Karşıyaka Aile Sağ.Mer.Doğalgaza Dönüşümü Sulakyurt İlçe Hast.Bakım Onarımı Merk.Sanayi Mah.A.S.M. Loj.Doğalgaza Dönüşüm İşi Merk.Atatürk Sağ.Mes.Lisesi Bak.Onarımı Bahşılı Toplum Sağ.Merk.Doğalgaza Dönüşüm Yahşihan İlçesi A.S.M. Doğalgaza Dönüşüm 52

53 TARIM HİZMETLERİ (İl Özel İdare Bütçesi) İŞİN ADI Arıcılığı Geliştirme Projesi(20.000,00) Meyveciliği Geliştirme Projesi(43.057,00) Seracılık Projesi (44.565,73) Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Projesi(12.960) 53

54 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İŞİN ADI Keskin İlçe Kütüphanesi(Taş Mektep) Projesi (%95 Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı ,61 TL) Keskin İlçesi Sulu Mağara Projesi (%95 Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı ,00TL) Rahmi Pehlivanlı’nın Doğduğu Evin Kamulaştırılması (%49 Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı TL) (%49 Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı TL) Balışeyh Seydintepe Timülüs Kurtarma Kazı Çalışmaları (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) (Merkezi Yönetimden Gönderilen Ödenek) 54

55 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİBE PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULAR HİBE PROGRAMLARINA YAPILAN BAŞVURULAR

56 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Proje Adı TEMİZ KÖY PROJESİ Proje Finans Kaynağı Ahiler Kalkınma Ajansı KonusuBalışeyh Hüseyinbeyobası HüseyinbeyobasıKanalizasyonŞebekesi Yapılması Tamamlandı. Delice Halitli Delice Dağobası Sulakyurt Koruköy Bütçesi ,65 TL Kalan ödenek ile Hüseyinbeyobası yol ve çevre düzenlemesi, içme suyu dep. Sağ. Bak.standartl.uygun hale getirilmesi, Dağobası Köyü’nde yol ve çevre düzenlemesi ve Halitli Köyü’nün cami tuvaleti inşaatının yapımı gerçekleştitilecektir. Kurum Katkısı ,88 TL Başlama tarihi Bitiş Tarihi

57 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Proje Adı DEMOGOV Yerel Yönetimlerde Demokratik Yerinden Yönetim Bilinci Kazanma Projesi Proje Finans Kaynağı Avrupa Birliği(Ulusal Ajans) Konusu LEONARDODA VİNCİ –VEPTRO hareketlilik Projeleri kapsamında uygulanacak proje öngörülen sorumlu kişilerin mesleki yeterliliklerinin AB ölçülerinde geliştirilmesi, yerinden yönetim anlayışı ve STK’larının karar alma mekanizmalarına katılıma ilişkin Avrupadaki uygulama ve sistemleri incelemeleri, önceliğinin yerine getirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Hareketlilik Yapılacak Ülkeler İspanya(2), Bulgaristan, Lituanya, Hollanda, Romanya, Portekiz, İtalya Ortak Kurumlar Valilik, İl Genel Meclisi, Üniversite, Belediyeler(6), Gençlik Spor, Tarım, Sağlık, Milli Eğitim Md., Esnaf ve Sanatkarlar Odası, San.Tic.Odası Bşk., Sivil Toplum Kuruluşları(5) Bütçesi ,00 Euro (AB Katkısı) Mayıs Ayı 2012 sonunda açıklanması bekleniyor Kurum Katkısı - Başlama tarihi Bitiş Tarihi

58 KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Proje Adı THE PROJECT METHOD ASA CREATİVE MODEL IN VET Mesleki eğitimde Bir yaratıcı Model Olarak Proje Tabanlı Öğretim Programı Proje Finans Kaynağı Avrupa Birliği(Ulusal Ajans) Konusu Avrupa’dan ortaklık kurulan diğer 11 kurum ile birlikte mesleki eğitim alanında proje tabanlı öğretim yöntemlerine dayalı bir eğitim programı oluşturup Eğitim-Öğretim uygulaması yapan kurumların hizmtine sunmaktır. Bütçesi(Kurumumuz adına düşen bütçe) ,00 Euro DEVAM EDİYOR Kurum Katkısı - AB Katkısı ,00 Euro Başlama tarihi Bitiş Tarihi

59 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA OLUP YAPILAMAYAN İŞLER 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA OLUP YAPILAMAYAN İŞLER YOL HİZMETLERİ67 km Asfalt Yol Yapımı KANALİZASYON – FOSSEPTİK HİZMETLERİ 5 Adet Kanalizasyon+Fosseptik 3 Adet Fosseptik İÇME SUYU HİZMETLERİ 6 Adet İçmesuyu Tesisinin Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi 4 Adet TesisiGeliştirme Çalışması CAMİ TUVALETİ DÜZENLEMESİ 9 Adet Cami Tuvaleti Düzenlemesi 59

60 PERFORMANS SAPMASININ GEREKÇESİ VE ÇÖZÜM GEREKÇESİ:ödenek yetersizliğinden dolayı yapılamamıştır. ÇÖZÜM:2011 Yılı Performans Programında Olup Yapılamayan İşler 2012 Yılı Performans Programına Alınmıştır 60


"KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları