Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YOKSULLUK ve SAĞLIK: Sosyoekonomik Düzeyin Boy, Kilo, Kan Basıncı ve Peakflowmetre Düzeyleri İle İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk, Yrd. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YOKSULLUK ve SAĞLIK: Sosyoekonomik Düzeyin Boy, Kilo, Kan Basıncı ve Peakflowmetre Düzeyleri İle İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk, Yrd. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 1 YOKSULLUK ve SAĞLIK: Sosyoekonomik Düzeyin Boy, Kilo, Kan Basıncı ve Peakflowmetre Düzeyleri İle İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk, Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Taşdemir, Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Türe, Öğr. Gör. Yasemin Tazeyurt

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Amaç Sosyoekonomik düzeyin ergenlerin sağlık durumlarıyla ilişkisi var mı? –SED –Kan basıncı –Vücut kitle endeksi –Peakflowmetre

12 12 Metod Tanımlayıcı ve analitik, kesitsel, kohort Evren: Edirne il merkezindeki ortaokul ve liselerde okuyan 12923 öğrenci Örneklem: 28 okuldan tabakalandırılmış örneklemle seçilen 1200 kişi Katılım: 883 kişi (%73.58)

13 13 Sonuç ölçütleri Sosyoekonomik düzey (Neyzi 1975) –Anne eğitimi –Baba eğitimi –Baba Mesleği Boy ve kilo (Vücut Kitle Endeksi) Sistolik ve diyastolik kan basıncı Peakflowmetre

14 14 Peakflowmetre

15 15 Peakflowmetre

16 16 Sonuçlar

17 17 % 45.2 % 54.8

18 18 8.5 24.7 47.9 4.0 14.9

19 19

20 20

21 21

22 22 41.2 51.4 5.0 0.6 1.8

23 23 86.9 11.7

24 24 69.4 29.6 1.0

25 25 16.0 80.5 3.5

26 26 4.6 2.2 51.9 13.5 19.9 7.6 0.3

27 27 Türkiye’de okur yazar olmama durumu: %18.8 0.7 1.7 35.4 16.9 27.5 13.9 1.2 2.6

28 28 Türkiye geneli: 3.01 SB, 1996 Ortalama: 2.08 10.1 56.2 20.0 12.2 1.5

29 29 MANOVA

30 30

31 31 FP SED BOY2,6040,051 KILO4,1170,007 Peakflowmetre3,9550,008 TA SISTOL0,6460,586 TA DIASTOL1,1390,333 VKI2,8570,036

32 32 FP ODA BOY12,5040,000 KILO11,4400,001 Peakflowmetre2,5020,114 TA SISTOL4,6310,032 TA DIASTOL,8500,357 VKI3,6530,056

33 33 Tartışma SED ile sağlık durumu arasında kilo dışında direkt bir ilişki var: SED ne kadar iyiyse birey o kadar sağlıklıdır Sosyal pozisyon sağlığı etkiler, sağlık ta sosyal pozisyonu etkiler – Hay DI, 2002, Kanada

34 34 SED ile sağlık arasındaki ilişkiye etki eden genetik ve kültürel faktörler, çocukluk çağında yaşanan deneyimler ve sağlık seçimi gibi etkenler vardır – Lichtenstein P, 2002, ABD Gelir düzeyi ve ebeveyn eğitimi beyazlarda şişmanlıkla ters orantılı – Kimm SYS, 1999, ABD

35 35 Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarında şişmanlık daha fazla (%1.2’ye %0.3) – Tabone MD, 2000, Paris

36 36 Sonuç 1.SED sağlık üzerinde etkilidir. 2.Bütün sağlık göstergeleri aynı oranda etkilenmemektedir 3.SED artışının sağlık üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır 4.Annelerin eğitiminin daha düşük olması beslenmeyi bozan esas faktör olabilir.

37 37 5.SED iyileşmesiyle birlikte vücut kitle endeksinin artması karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye bağlı olabilir 6.Günümüzde gelişmiş ülkelerdeki bulgular bizimkilere terstir: örneklemimiz sağlık eğitimi ve beslenme açısından gelişmiş ülkelerin sanayi devrimi öncesi durumlarına benzemektedir.

38 38 7.Yoksulluk mücadelesiyle sağlık eğitimi birarada yürütülmelidir. 8.Gıda desteği sağlıklı beslenmeye uygun çeşitlilikte olmalıdır. 9.Verilen gıdaların nasıl tüketileceği de anlatılmalıdır.


"1 YOKSULLUK ve SAĞLIK: Sosyoekonomik Düzeyin Boy, Kilo, Kan Basıncı ve Peakflowmetre Düzeyleri İle İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk, Yrd. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları