Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Elektronik İmza, İlgili Mevzuat, Uygulamalar ve Sertifika Başvuru İşlemleri TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. NURİYE OGRAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Elektronik İmza, İlgili Mevzuat, Uygulamalar ve Sertifika Başvuru İşlemleri TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. NURİYE OGRAŞ."— Sunum transkripti:

1 1 Elektronik İmza, İlgili Mevzuat, Uygulamalar ve Sertifika Başvuru İşlemleri TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. NURİYE OGRAŞ Antalya Bölge Satış Yetkilisi

2 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 2 TÜRKTRUST A.Ş. TSK ELELE VAKFI’nın bir iştiraki olarak 14 Temmuz 2004 tarihinde 12 trilyon TL (12 milyon YTL) sermayeyle kurulmuş bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısıdır (ESHS). 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre 16 Temmuz 2005 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu’ndan yetki almış ve faaliyete başlamıştır. Elektronik Sertifika Üretim/Yönetim Yazılımı’nı kendi geliştirmiş ülkemizin ilk özel ESHS’dir. Dünya çapında, uluslararası standartlarda hizmet verebilecek bir ESHS olarak planlanmıştır.

3 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 3 TÜRKTRUST A.Ş.

4 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 4 REFERANSLARIMIZ

5 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 5 Neden Elektronik İmza? Elektronik yazışma ve sözleşmelerde Kamu kuruluşlarıyla yapılan elektronik işlemlerde Hukuki işlemlerde Bankacılık işlemlerinde ve finansal uygulamalarda Kurumsal yazılım uygulamalarında Elektronik postalarda E-devlet, e-ticaret, e-iş uygulamalarında Zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlayarak, güvenli işlem yapabilmeye olanak tanır.

6 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 6 Güvenli Elektronik İmzanın Hukukî Sonucu ve Uygulama Alanı Madde 5.- Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur.

7 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 7 Güvenli Elektronik İmza Oluşturma Araçları Güvenli elektronik imza oluşturma araçları, teknik nedenler ve mevzuat gereği, belirlenmiş güvenlik standartlarına sahip akıllı kartlar veya akıllı çubuklar (token) üzerinden mevzuata uygun güvenli elektronik imza oluşturulmasında kullanılır.

8 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 8 Nitelikli Elektronik Sertifika Sertifikanın seri numarası Sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgileri ve kurulduğu ülke Sertifikanın nitelikli olduğuna dair bir ibare Sertifika sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgileri Diğer bir kişi adına hareket ediyorsa yetkisi Talep üzerine mesleki ve diğer kişisel bilgiler Varsa sertifikanın kullanım şartları Sertifikanın geçerlilik süresi Nitelikli Elektronik Sertifika İmza doğrulama verisi Sertifika hizmet sağlayıcısının elektronik imzası Madde 9

9 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 9 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) Madde 8 Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarlarla ilgili hizmetleri sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir İlgili hizmetler Nitelikli elektronik sertifika başvuru, iptal, yenileme süreçlerinin yönetimi Sertifika durum bilgisi hizmetleri (SİL/OCSP) Kayıtların tutulması Zaman damgası hizmetleri

10 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 10 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) ESHS’ler, mevzuata ve teknik standartlara uygun olarak kurulup yetki almış ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından denetlenen, nitelikli elektronik sertifika, elektronik imza ve zaman damgası ile ilgili hizmetleri sağlayan güvenilir kuruluşlardır ESHS’lerin asli işlevi, nitelikli elektronik sertifika almak isteyen gerçek kişilerin resmi belgelere dayandırarak kimlik tespitini yüz yüze yapmak, güvenli ortamda nitelikli elektronik sertifikayı üretmek, güvenli elektronik imza aracına yüklemek ve sahibine bizzat teslim etmektir

11 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 11 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) ESHS işlevinin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi, Güven ve güvenilirlik Yetkinlik ve uzmanlık İstikrar ve süreklilik Tarafsızlık Teknik ve fiziksel altyapı Kalite odaklı müşteri hizmetleri gibi unsurların bir arada sağlanmasıyla mümkün olur

12 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 12 DTM Dahilde İşleme Rejimi Projesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Garanti Belgesi Uygulaması Ulusal Yargı Ağı Projesi TPE uygulaması Serbest Bölgeler Uygulaması Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Haciz Projesi Tübitak –TEYDEP MASAK Elektronik İmza Uygulama Örnekleri

13 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 13 YÖNTEM 1: Başvuru sahibinin TÜRKTRUST ofisleri ya da kayıt merkezlerinden birine şahsen gelerek başvuru yapması YÖNTEM 2: Noter aracılığıyla, başvuru işlemlerinin uzaktan yürütülmesi YÖNTEM 3: TÜRKTRUST satış temsilcisinin, başvuru sahibi kurumun kendi adresine giderek işlemleri yerinde yürütmesi TÜRKTRUST NES Başvuru Yöntemleri

14 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 14 NES Başvurusu için Gerekli Belgeler TÜRKTRUST Bireysel NES Başvurusu “TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu” TÜRKTRUST yetkilisi huzurunda kimlik tespitiyle imzalanmış “TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” Yüz yüze kimlik doğrulama sırasında kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) Sertifikada mesleki unvan gösterilmek isteniyorsa, resmi onaylı meslek belgesi (isteğe bağlı) Sertifika sahibi diğer bir kişi ya da kurum adına hareket ediyorsa bu yetkisine ilişkin resmi belge (isteğe bağlı)

15 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 15 NES Başvurusu için Gerekli Belgeler TÜRKTRUST Kurumsal NES Başvurusu Her başvuru sahibi adına, bireysel başvuru için gerekli belgeler + Her başvuru sahibine ait “TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formu”nun ilgili kısmının şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından onaylanmış olması Ticari sicil gazetesi fotokopisi Kurum yetkilisine/yetkililerine ait imza sirkülerinin örneği

16 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 16 Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) paketi, iki ayrı gönderiyle sadece elden, kimlik beyanıyla ve imza karşılığı sertifika sahibine teslim edilir. Akıllı kart ve okuyucu paketi Akıllı Kart (veya Akıllı Çubuk - Token) Nitelikli Elektronik Sertifika yüklü olarak Akıllı Kart Okuyucu Akıllı kart yönetim yazılımı kurulum CD’si ve Kılavuzu Şifre Zarfı Sertifika Teslimatı

17 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 17 Başvuru İşlemleri Yenileme Askıya Alma İptal Etme Çağrı Merkezi Hizmetleri

18 © 2008 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Tüm hakları saklıdır. 18 Ankara Genel Müdürlük: Hollanda Cad. 62.Sok No:7 Yıldız – 06550 Çankaya - ANKARA Tel : (312) 439 10 00 Faks: (312) 439 10 01 İletişim www.turktrust.com.tr bilgi@turktrust.com.tr Çağrı Merkezi 444 0 263 İstanbul Ofis: Mevlüt Çavuş Sok. Adalet Apt. No:1/12 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL Tel : (212) 274 57 00 Faks: (212) 274 57 01 Antalya Ofis: Kışla mah. 52 sk. Gani Ay işh. Kat:2/44 Muratpaşa - ANTALYA Tel : (242) 243 80 02 Faks: (242) 243 80 02


"1 Elektronik İmza, İlgili Mevzuat, Uygulamalar ve Sertifika Başvuru İşlemleri TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. NURİYE OGRAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları