Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAZI YAYGIN ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAZI YAYGIN ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI"— Sunum transkripti:

1 BAZI YAYGIN ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

2 1) Sülfürik Asit(H2SO4) a) Özellikleri
Formülü : H2SO4 ‘tür. Geleneksel adı “ZAÇ YAĞI” ‘dır. Önemli bir mineral asittir. Güçlü bir asittir, suda her oranda çözünerek iyonlaşabilir. Sulu çözeltisi elektriği iyi iletir. Halk arasında “akü asiti” olarak da bilinir. Şeffaf, renksiz ve kokusuz bir sıvıdır. Soy metaller dışında tüm metallerle tepkimeye girebilir. Hayli korozif(aşındırıcı) bir maddedir, dikkat edilmelidir. Oldukça su çekici bir maddedir(higroskopik),bulunduğu ortamdaki su buharını çekerek havayı kurutur.

3 b)Kullanım Alanları Sanayide bir çok alanda kullanılır;
Dünya genelinde üretilen Sülfürik Asitin yaklaşık %60’ı yapay gübre üretimine harcanır.( (NH4)2SO4 ) Üretilen sülfürik asitin yaklaşık %20’si ise kimya sanayii de tüketilir. Kimya sanayiide Sülfürik asitten deterjan, su arıtımında kullanılan sentetik reçine, boyar madde, ilaç,petrol katalizörü, böcek ilacı, antifriz üretiminde kullanılır. Ayrıca boya, sprey boya, matbaa mürekkebi, boyalı kumaş, kağıt, selofan, asetat, akü (özellikle otomobil akülerinde kullanılan elektrolit sülfürik asittir) gibi maddelerin imalatında da sülfürik asitten yararlanılır.

4 2) Nitrik Asit(HNO3) a) Özellikleri
Formülü : HNO3, geleneksel adı “ KEZZAP” tır. Önemli ve kuvvetli bir mineral asittir. Suda yüzde yüz iyonlaşır. Çözeltisi elektriği iyi iletir. Kuvvetli yükseltgeyici bir maddedir. Korozif, renksiz ve saydam bir maddedir. Çok fazla derişik çözeltisi hazırlanırsa dumanlar çıkarmaya başlar, bu yüzden nitrik asitin böyle çözeltilerine “dumanlı nitrik asit “denir.

5 b)Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı gübre üretimidir.( Özellikle NH4NO3 gübresi).Dünya genelinde nitrik asitin üretiminin yaklaşık %75-80’i bu amaçla tüketilir. Diğer kullanım alanları ise patlayıcı madde üretimi( dinamit gibi..) Temizlik malzemesi Paslanmaz çeliklerin parlatılmasında kullanımıdır.

6 3) Hidroklorik Asit (HCl)
a)Özellikleri Formülü : HCl ‘dir, geleneksel adı “TUZ RUHU”dur. Oda sıcaklığında ve normal basınçta gaz halde bulunur. ErimeNoktası : -144,9 C, Kaynama Noktası : -85,1 C ‘dir. Kuvvetli bir asittir. Suda tamamen iyonlaşarak çözünür. Sulu çözeltisi elektriği iyi iletir. Hayli korozif, berrak ve renksiz bir mineral asittir. Mide asidinde doğal olarak bulunur. Müslüman simyacı Cabir bin Hayyam tarafından keşfedilmiştir.

7 b)Kullanım Alanları Dünya genelinde yılda yaklaşık 20 milyon ton üretilir. En önemli kullanım alanı demir-çelik sanayisindedir. Demir-çelik sanayisinde pasın uzaklaştırılmasında kullanılır. PVC üretiminde kullanılır.(PVC ; kapı, pencere profilleri,bina kaplaması,boru malzemesi,elektrik kabloları gibi kullanım alanları olan bir plastiktir.) HCl, çevremizde gördüğümüz birçok plastik malzemenin ham maddesidir. Hidroklorik asit aynı zamanda bazı metallerin paslanmasını önleyen bazı tuzların oluşturulmasında da kullanılır.(CaCl2, MgCl2, NiCl2 gibi..) Bazı çözeltilerin Ph değerini kontol altında tutmak için kullanılır. İyon değiştirici reçinelerin geri kazanımında kullanılır. Evlerde temizlik malzemesi, Tuzların arıtılması,deri işlemesi,gıda katkı maddesi, petrol üretiminde de kullanılır.

8 4) Asetik Asit (CH3COOH) a) Özellikleri
Formülü : CH3COOH ‘tır. Halk arasında “SİRKE RUHU” olarak da bilinir. Suda her oranda çözünür fakat %100 iyonlaşamaz. Zayıf bir asittir. Keskin kokulu, ekşi, renksiz ve saydamdır. Derişik çözeltisi aşındırıcıdır. Çözeltisi elektriği çok az iletir. Yüksek sıcaklıkta tutuşabilir ve havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

9 b)Kullanım Alanları Karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşan CH3COOH, sanayide sentetik yoldan da üretilebilir. En önemli kullanım alanı tutkal üretimidir.(Özellikle tahta tutkalı) Asetik anhidrit ve asetik ester üretiminde de kullanılır.Üretilen bu maddeler tekstilde, fotoğraf filmlerinde, mürekkep ve boya üretiminde kullanılır. Sanayide susuz ortamda gerçekleştirilmesi gereken bazı tepkimeler vardır,bunun için asetik asit çözücüsünden yararlanılır. Gıda sanayide de kullanılır,bazı maddelerin bozunmaması için katkı maddesi olarak asetik asit kullanılır.(E260) Sirkede asetik asit vardır, turşu yapımında kullanılır.

10 5) Fosforik Asit (H3PO4) a) Özellikleri Formülü : H3PO4 ‘tür.
Oda sıcaklığında ve normal basınçta sıvı halde bulunur. Kaynama Noktası : 158C ‘dir. Zayıf bir asittir, çözeltisi elektriği az iletir. Renksiz, saydam, uçucu olmayan, şurup gibi oldukça kıvamlı bir mineral asittir. Suda her oranda moleküler olarak çözünür.

11 b) Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı gübre üretimidir.( Özellikle (NH4)3PO4 gübresi ) Diğer bir kullanım alanı ise, HCl, HBr, HI gibi asitlerin üretilmesidir; NaCl(k) + H3PO4(s) NaH2PO4(k) + HCl(g) NaBr(k) + H3PO4(s) NaH2PO4(k) HBr(g) Fosforik asit, demir ve çelik yüzeylerinde oluşan pasların giderilmesinde de kullanılır.(pas sökücü) Gıda sanayide de kullanılır. Gazlı içeceklerin ve besinlerin asitliğini artırmak, onlara keskin ve ekşi bir tat vermek amacıyla katkı maddesi olarak kullanılır.(E338) Sağlık sektöründe de dullanılır, özellikle çürük dişlerin tedavisinde yararlanılır.Çürük diş fosforik asitle temizlenir sonra dolgu yapılır. Kozmetik ürünlerde Ph düzenleyici olarak, deterjan üretiminde, yarı iletkenlerin üretiminde de kullanılır.

12 BAZI YAYGIN BAZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

13 1) Kalsiyum Hidroksit( Ca(OH)2 )
Özellikleri Formülü : Ca(OH)2 ‘dir, “SÖNMÜŞ KİREÇ” olarak da bilinir. Kuvvetli bir bazdır, suda %100 iyonlaşır ve lektriği iyi iletir. Kolay ulaşılabilen ucuz bir maddedir bu yüzden birçok alanda kullanılır. Ca(OH) suda Ca OH- (suda iyonlaşma dengesi)

14 b)Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı su arıtımıdır.
Kağıt üretiminde de kullanılır. Gıda sanayide toksik özelliğinin az olmasından dolayı da kullanılır,örneğin şeker kamışı veya pancarından şeker üretimi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin sularının hazırlanması, mısır ekmeğinin yapılmasında,birçok gıda maddesinde katkı maddesi olarak kullanılır. Günlük yaşamda ise Binaların badanasında, Denizaltı gibi kapalı çalışan sistemlerde karbondioksitin tutulmasında, Atmosferde sera etkisini azaltmak için CO2 ‘nin tutulmasında, Metal üretilmesinde, Çeşitli kimyasalların üretilmesinde, Petrol üretiminde kullanılır.

15 2) Sodyum Hidroksit ( NaOH)
a) Özellikleri Formülü : NaOH’tır. Sanayide KOSTİK SODA ya da SUD KOSTİK olarak bilinir. Beyaz renkli, nem çekici özelliktedir. Suda çok iyi çözünür ve iyonlarına ayrışır. Kuvvetli bir bazdır, çözeltisi elektriği iyi iletir.

16 b) Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı kağıt sanayisindedir.
Diğer önemli kullanım alanı sabun sanayisindedir. Katı ve sıvı yağlar sodyum hidroksit ile karıştırılıp ısıtılırsa sabun ve gliserin elde edilir.( Sabunlar, yağ asitlerinin sodyum veya potasyum tuzlarıdır.) Deterjan üretiminde de kullanılır. Ayrıca; asidik gazları emme özelliğinden dolayı laboratuvarda CO2, SO2 gibi gazların yakalanmasında, Alüminyum oksitten Alüminyum metali üretimi, Farklı organik bileşiklerin sentezlenmesi, Alkolsüz içecek üretimi, Dondurmanın kıvamlı hale gelmesi, Gıdalara katılan karamel rengi, çikolata ve kakao imalatı,tıkanan lavaboların açılmasında da kullanılır.

17 3) Potasyum Hidroksit ( KOH)
a) Özellikleri Formülü: KOH’tır, sanayide KOSTİK POTAS olarak bilinir. Beyaz renklidir. Kuvvetli bir bazdır. Suda tamamen iyonlarına ayrışır. Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir.

18 b)Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı arap sabunu üretimidir. Arap sabunu yumuşak bir sabundur ve potasyum hidroksitin yağlarla tepkimesinden oluşur. Diğer kullanım alanı tarımdır. Asidik toprakların pH değerinin dengelenmesinde kullanılır. Ayrıca tarım ilaçları ve gübre imalatında da kullanılır. Potasyum hidroksit karbondioksit tutucu özelliğe sahiptir. Ayrıca; geri dönüşümlü kağıt üretimi, Veteriner hekimliğindeki ilaçların yapımı, Bitkisel yağlardan biyodizel yapımı, Bazı alkalin pillerin üretimi, Petrol rafinerasyonunda da kullanılır.

19 3) Amonyak(NH3) a) Özellikleri Formülü: NH3’tür.
Kaynama sıcaklığı -33,34C ‘dir.Oda sıcaklığında ve normal basınçta gaz halindedir. Kendine özgü keskin bir kokusu vardır. Suda moleküler olarak çözünür. Zayıf bir bazdır. Tahriş edici ve zararlı bir gazdır.

20 b) Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı yapay gübre yapımıdır. Yapay gübreler bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılır. NH3 temizlikte de kullanılır,dezenfekte özelliği vardır. Özellikle cam,porselen, paslanmaz çelikten yapılmış ev eşyalarının temizliğinde kullanılır. Yüzeylerde iz bırakmaz. Ayrıca; HNO3 üretimi, Et içeren bazı gıdalarda bakteri üremesini önlemek için katkı maddesi olarak, Buz dolabı, klima gibi soğutucu sistemlerin üretiminde, Bazı motor yakıtı imalatlarında, Tekstildeki kumaşın ilk yıkanmasında, Zeplin türü balonların uçurulmasında, Meşe ağacı renginin değiştirilmesinde de kullanılır.

21 BAZI YAYGIN TUZLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

22 1)SODYUM KLORÜR (NaCl ) a) Özellikleri
Formülü : NaCl’dir. Halk arasında YEMEK TUZU olarak bilinir. Suda çok iyi çözünür,çözeltisi elektriği iyi iletir. Yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir.( E.N :801C, K.N :1465C) Tarih boyunca uğruna savaşlar yapılmış, asker ve işçi maaşlarının tuz olarak ödendiği olmuştur. Bazı imparatorluklar halktan tuz vergisi almıştır. Dünya genelinde yeryüzü sularında çözünmüş olarak bulunur. İlk tuz üretimi Romanya’da yapılmıştır. Kayaçlar arasında iyonik yapılı kristaller şeklinde de bulunabilir. Tüm canlıların tüketmesi gereken bir mineraldir.

23 b) Kullanım Alanları Yemeklerde, su şartlandırma işlemlerinde, yolların buzlanmasını önlemede,tarım ve sanayide kullanım alanları vardır. Sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde NaOH bileşiği ile Cl2 gazı elde edilir, bu maddeler PVC, plastik, kağıt hamuru gibi maddelerin üretiminde kullanılır. Metalürjide alüminyum üretiminde yüzdürücü madde olarak kullanılır. Sabun sanayide, sabun üretildikten sonra artan yağların ortamdan uzaklaştırılmasında kullanılır. Ayrıca; kumaşlara boyanın emdirilmesinde, Suların yumuşatılmasında kullanılan reçinelerin geri getirilmesinde, Kesilmiş hayvan derilerinin tabaklanmasında, Et ve balıkları saklamada Sebzeleri salamura etmede kullanılır.

24 2)Sodyum Karbonat (Na2CO3 )
a) Özellikleri Formülü N2CO3 ‘tür. Halk arasında “ ÇAMAŞIR SODASI” olarak bilinir. Sanayi açısından en önemli olan alkali bir tuzdur. En büyük kaynakları Afrika ve Asya’dadır. EN: 851C, KN: 1633 ‘tür. Oda sıcaklığında katı haldedir. İyonik yapılıdır, suda çok iyi çözünür. Bazik yapıda bir tuzdur. Katı ve sıvı yağlarla tepkimeye girebilir,bunlarla beraber ısıtılırsa sabun ve gliserin oluşur.

25 b) Kullanım Alanları Ticari açıdan sodyum karbonatın en önemli kullanım alanı cam üretimidir.( Camın aslında ham maddesi kumdur.Ama kumu eritmek çok zordur, erimesini kolaylaştırmak için kuma sodyum karbonat katılır.Bu şekilde oluşturulan cama adi cam ya da pencere camı denir.) Fotoğrafçılıkta, ortamın pH değerinin değişmemesi için Na2CO3 kullanılır. Halka açık havuzlarda zamanla zararlı bakteri ve mikroorganizmalar ürer ve Ph yükselir, bunların öldürülmesi için suların klorlanması gerekir, fakat klorlu su aşındırıcıdır, bu nedenle Phyı düşürmek ve klorun etkisini azaltmak içi suya sodyum karbonat eklenir.

26 3)Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)
Özellikleri Formülü : NaHCO3 ‘tür. Halk arasında “ kabartma tozu” veya “yemek sodası” olarak bilinir. Beyaz kristalli ve toz şeklinde’dir. Bazik özelliktedir, tadı çamaşır sodasını andırır ve hafif tuzludur. Suda çok iyi çözünür. Koku absorbe etme özelliği vardır, küf kokusunu emer.

27 b) Kullanım Alanları Kitap satıcılar genellikle kötü kokuyu engellemek için sodyum bikarbonat kullanır. Sodyum bikarbonat sıcakta yağlarla tepkimeye girip sabun oluşturduğu için yağ yangınlarının söndürülmesinde kullanılır. Hamurların kabartılmasında kullanılır.( NaHCO3 bazik olduğu için , yoğurt, kakao gibi asidik maddelerle tepkime vererek CO2 gazı çıkışına neden olur, bu sayede de pasta ve kekler kabarır. ) Bazı et ve sebze yemeklerine daha yumuşak ve lezzetli olması için sodyum bikarbonat katılır. Sağlıkta özellikle reflü ve mide ekşimesi gibi mide asidinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılan mide ilaçlarının içinde bulunur. Diş macunlarında beyazlatıcı olarak kullanılır.Gargarada kullanılır. Çelik yüzeylerden pasın giderilmesinde kullanılır. Çamaşırların yıkanmasında daha yumuşak ve temiz kokulu olmasını sağlar, çay ve kahve lekelerini çıkarır.

28 4) Sodyum Sülfat( Na2SO4) Özellikleri Formülü : Na2SO4 ‘tür.
Beyaz kristalleri olan ve suda çok iyi çözünen bir tuzdur. Oda sıcaklığında indirgen ve yükseltgenlere karşı kararlıdır.(tepkime vermez) Nötr bir tuz olmasına rağmen sülfürik asit ile tepkime verir ve sodyum bisülfat oluşur. Na2SO4 + H2SO NaHSO4

29 b) Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı deterjanlardır.
Diğer kullanım alanı kağıt üretimidir. Cam sanayide de kullanılır.Üretim sırasında erimiş camda oluşan küçük hava kabarcıklarının giderilmesinde kullanılır. Tekstil sanayide kumaşların birbirine sürtünmesi ile oluşan negatif yüklerin giderilmesinde kullanılır, aksi taktirde kumaşlar boyanınca dalgalar oluşabilir.

30 5) Potasyum Nitrat ( KNO3 )
Özellikleri Formülü : KNO3 ‘tür. Halk arasında “GÜHERÇİLE” olarak bilinir. Kabuksu karistalleri olan beyaz renkli bir tuzdur. Asit veya bazlarla tepkime vermez. Suda çok iyi çözünür. Çok fazla miktarda su emicidir. Yüksek sıcaklıkta ısıtılırsa oksijen gazı açığa çıkarır. Tek başına patlayıcı değildir ama çok iyi bir yükseltgeyicidir bu nedenle indirgeyici maddelerle patlayarak tepkime verir.

31 b) Kullanım Alanları Barut yapımında kullanılabilir.
KNO3 ile şeker karışımından duman bombası elde edilir. Tütünün düzgün yanması için sigara sarılmadan önce tütün hbi armanına eklenir. Gıda maddelerinin muhafazasında kullanılır. Özellikle et sucuk gibi gıda maddelerine kırmızı renk vermek amacıyla da kullanılır. Sağlıkta son yıllarda dişlerin tedavi etmek amacıyla diş macunlarına KNO3 eklenmektedir. Astım tedavisinde, yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Tarımda özellikle azot ve potasyuma ihtiyaç duyan bitkilerde gübre olarak kullanılır.

32 6) Kalsiyum Sülfat ( CaSO4)
Özellikleri Formülü : CaSO4 ‘ tür. Halk arasındaki adı “ALÇI TAŞI” ( CaSO4.2H2O) olarak bilinen maddenin suları uzaklaştırılmış biçimidir. Beyaz ya da içinde bulundurduğu safsızlıklara göre uçuk mavi, soluk kahverengi vb. renkte olabilir. Genellikle doğada tuz birikintilerinde ve alçı taşıyla birlikte bulunur. Sudaki çözünürlüğü azdır.

33 b) Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı inşaattır.Alçı ve çimento üretiminde kullanılır. Diş doktorları hastalara diş yaparken önce bir kalıp çıkarırlar, bu kalıplar için kalsiyum sülfattan yapılmış alçılardan yararlanılır. Kırılan kemiklerin doğru kaynaması için kullanılan alçı kalsiyum sülfattır. Tarımda buğday tarlalarında gübre olarak kullanılır. Sodyum fazlalığı olan toprakların iyileştirilmesinde kullanılır. Heykeltraşlar alçıyı kullanır. Bazı peynir türlerinde peyniri tamamen çöktürmede kullanılır. Hamur mayalarında ortam düzenleyici ve yapışkanlığı azaltıcı olarak kullanılır.

34 7) Kalsiyum Karbonat( CaCO3)
Özellikleri Formülü : CaCO3 ‘tür. Halk arasında “KİREÇ TAŞI” olarak bilinir. Sudaki çözünürlüğü çok azdır. Genellikle incilerde, salyangoz, yumurta ya da deniz kabuklarında, kayaçlarda bulunur. Doğada en çok bulunduğu kayaç türleri;aragonit, kalsit, vatarit, tebeşir, kireç taşı, mermer ve travertendir. Bazik bir tuzdur. Sert sularda bulunur.

35 b) Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı inşaattır. Çimento üretiminde veya kirecin fırında yakılmasıyla sönmemiş kireç üretiminde kullanılır. Ayrıca mermer olarak kullanılır. Mutfak tezgahında kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır zira limon suyu gibi asidik maddelerle tepkime verir ve mermer aşınır. Diğer kullanım alanı sanayidir. Demir çelik fabrikalarında demir cevherlerinden demir üretiminde yararlanılır. Petrol endüstrisinde ise sızdırmazlığı sağlamak ve kuyu içi basıncı kontrol altına almak için sondaj sıvısına katılır. Tebeşir üretiminde, baskı ve yazı kağıtlarının imalatında, PVC gibi bazı plastiklerde ve boyalarda dolgu maddesi olarak, cam ve seramik üretiminde kullanılır. Sğlık alanında mide asidini azaltmada,böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılır.

36 8) Amonyum Klorür( NH4Cl )
a) Özellikleri Formülü : NH4Cl’ dir. Sudaki çözünürlüğü çok yüksektir. Beyaz kristal bir tuzdur. Asidik özellikte bir tuzdur. Amonyak’ın Hidroklorik asitle tepkimesinden oluşur. Birçok mağaranın duvarlarında bulunur. Suda çözündüğünde asidik olduğu için pH ‘ yı düşürür.

37 b) Kullanım Alanları En önemli kullanım alanı tarımdır. Özellikle buğday ve pirincin azot ihtiyacını karşılamak için gübre üretiminde kullanılır. Metalurjide paslanmış kalay metalinin temizlenmesinde kullanılır. Sağlıkta balgam söktürücü öksürük şuruplarında bulunur. Bazı idrar yolu hastalıklarının tedavisinde yararlanılır. Gıda sanayisinde, ekmek yapmak için kullanılan mayalarda bulunur. Büyükbaş hayvanlar için gıda takviye maddesi olarak kullanılır. Kuru pillerde( çinko-karbon pilleri ), saç şampuanlarında, kontraplak üretiminde, pamuğa parlaklık vermede, kumaşları boyamada kullanılır.

38 9) Amonyum Fosfat ( (NH4)3PO4
Amonyum Fosfat,Amonyak (NH3) ve Fosforik asitin( H3PO4) derişik çözeltilerinden kristalin tozları olarak elde edilen bir tuzdur.Genellikle gübrelerde azot kaynağı olarak kullanılan amonyum fosfattan ekmek mayalarının yapımında da yararlanılır.

39 10) Alüminyum Sülfat( Al2(SO4)3 )
Özellikleri Formülü : Al2(SO4)3 ‘tür. Suda çözünebilen beyaz kristalli bir tuzdur. Asidik karakterli bir tuzdur.

40 b) Kullanım Alanları Genellikle içme sularının arıtımında, askıda kalmış maddelerin çöktürülmesinde, atık su tesislerinde ve kağıt üretiminde kulanılır. Tekstilde kumaşların boyanmasında, Bahçe topraklarının pH değerlerinin düşürülmesinde, Rulon gibi bazı ter önleyici maddelerin üretilmesinde, İnşaat sanayisinde su geçirmezlik özelliğinin kazandırılmasında, Betonun hızlı donmasının sağlanmasında kullanılır.

41 11) Şap ( KAl(SO4)2.12H2O ) Özellikleri
Şap, iki katyonu ve bir anyonu bulunan bu nedenle “çift tuz” olarak adlandırılan bileşiklerin genel adıdır. En önemli bileşiği potasyum ptasyum alüminyum sülfat’tır.( KAl(SO4)2.12H2O )

42 b) Kullanım Alanları İçme sularının arıtılmasında,
Vücütta istenmeyen kılların alınmasında kullanılan malzemenin içinde, Ter önleyici maddelerin üretiminde, Kabartma tozu üretiminde, Beyaz ekmek imalatında, Kumaş, ahşp ve kağıt gibi malzemelerin yanma özelliğinin azaltılmasında, Petrol yangınlarında kullanılan yangın söndürücülerde, Hayvan derileri tabaklanırken nemlenmenin önlenmesinde, Aşıların etkisinin artırılmasında şaptan yararlanılır.

43 ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU
Asit yağmuru en kısa tanımıyla, atmosferde biriken kükürt ve azot un yağmura karışarak yeryüzüne düşmesi olarak tanımlanabilir. SO2 + H2O H2SO4 zararlı asitleri oluşur. NO2 + H2O HNO3 Atmosferde kükürt ve azot çeşitli sebeplerle birikebilmekte. Yaktığımız yakıtlardan çıkan gazların yükselerek atmosfere karışması önemli sebeplerden biri. Yeryüzündeki sudan ısınarak atmosfere yükselen buharla, petrol, kömür gibi maddelerin yanmasıyla oluşan gazlarlar birleşir ve bu birleşimden sülfürik asit, nitrik asit gibi asitler oluşur. Bu asitler atmosferde birikir. Biriken asitler, yağan yağmur veya karla yeryüzüne geri düşer. Direk aşındırma özelliğinin yanı sıra, toprağa karışarak oradan bitkiye, hayvana ve insana ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Toprağın pH dengesini bozarak toprağı verimsizleştirir, kuraklığa neden olabilir.

44 SO2 + H2O H2SO4 (sülfürik asit)
SO (H20) (H2O) (H2O) NO2 SO2 + H2O H2SO4 (sülfürik asit) NO2 + H2O HNO3 (nitrik asit ) H2SO HNO asit yağmurları Fabrika bacaları

45 BİTTİ 


"BAZI YAYGIN ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları