Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bakır kaplamalar tek başlarına korozyondan korunmak amacı ile yaygın kullanılan kaplama türleri arasında değildirler. Fakat özellikle nikel-krom kaplamalarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bakır kaplamalar tek başlarına korozyondan korunmak amacı ile yaygın kullanılan kaplama türleri arasında değildirler. Fakat özellikle nikel-krom kaplamalarda."— Sunum transkripti:

1 1 Bakır kaplamalar tek başlarına korozyondan korunmak amacı ile yaygın kullanılan kaplama türleri arasında değildirler. Fakat özellikle nikel-krom kaplamalarda yaygın kullanım alanına sahiptirler. BAKIR KAPLAMA

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 Bakır kaplamanın atmosferik koşullarda yüzeyine koruyucu, koyu renkli bir oksit tabakası oluşur. Bu patina denilen yeşil renkli bir karışıma dönüşerek kaplamaya dekoratif çekicilik kazandırır. BAKIR KAPLAMA

8 8 Deniz veya tatlı suda bakır yüzeyinde oluşan bazik bakır tuzları koruyucudur. Aynı tuzlar toprak altında da metali korurlar. Bakır kaplamalar elektrolitik ve akımsız kaplama yolları ile de elde edilir. Cu-Ni-Cr kaplamalarda bakır kaplama kalınlığı 20-15-10 mikrondur. BAKIR KAPLAMA

9 9 NİKEL KAPLAMA

10 10 Nikel çelik, zamak ve diğer metallere korozyona, erozyona ve sürtünmeye dirençli yüzey kazandırmak için kaplanır. Nikel kaplamalar gerek atmosferik gerekse sulu ortam korozyonuna çok dirençlidir. NİKEL KAPLAMA

11 11 Nikel yüzeyindeki pasif film bu direncin nedenidir. Nikel yüksek sıcaklıklara da çok dayanıklıdır. NİKEL KAPLAMA

12 12 Atmosferik koşullarda nikelin yüzeyinde meydana gelen “matlaşma” dekoratif çekiciliği ortadan kaldırdığı için genel olarak nikel kaplamalar ayrıca kromla da kaplanarak nikelin parlaklığı korunmaya çalışılır. NİKEL KAPLAMA

13 13 Yalnız mühendislik amacı ile yapılan kalın nikel kaplamalarda kaplamayı kromla korumaya gerek yoktur. NİKEL KAPLAMA

14 14 Nikel en az iki katman halinde kaplanmaktadır. Alttaki katman düşük kükürtlü bir nikel tabakasıdır. NİKEL KAPLAMA

15 15 Bunun üzerine korozyon bakımından aktif parlak nikel tabakası kaplanır. Bu tabakanın kükürdü yüksektir. Kükürt içeriği dolayısı ile parlak nikele göre anodik olarak davranır. NİKEL KAPLAMA

16 16 Nikel üzerine yapılan krom kaplama çok çatlaklı veya gözenekli ise bölgesel korozyon hücrelerinin şiddeti azalır ve parlak nikel, krom tabakası altında yavaş yavaş çözünerek yarı parlak nikeli ve bunun altındaki çeliği korur, korozyonun altyüzeye erişmesini engeller. NİKEL KAPLAMA

17 17 Aksi halde çelik hem bakıra, hem de nikele göre anodik olduğu için oraya erişen korozyon hücresinde çözünen her zaman çelik olacaktır NİKEL KAPLAMA

18 18 Nikel kaplamalar akımsız olarak fosfor veya bor alaşımı şeklinde elde edildiklerinde amorf yapıları, dolayısıyla korozyon dirençleri artmaktadır. Isıl işlem akımsız nikel katmanlarının sertliğini 1000 Vikers’e kadar çıkarır. NİKEL KAPLAMA

19 19 Elektrolitik nikel kaplamalarda nikel kaplama kalınlığı, mikroçatlaklı veya gözenekli olmasına göre 5 ila 40 mikron arasında değişir. Mühendislik amacı ile yapılan nikel kaplamalar ise genelde 120- 130 mikron kalınlıktadır. NİKEL KAPLAMA

20 20 Krom kaplama gerçek atmosferik koşullara, gerekse sulu ortamda çok dirençlidir. Krom kaplamanın yüzeyindeki pasif film korozyon direncinin nedenidir. Kuvvetli asidik ortamda ise krom kaplama dayanıklı değildir. KROM KAPLAMA

21 21 Krom kaplamalar sert, sürtünme katsayısı düşük yüzeyler verir. KROM KAPLAMA

22 22 Yayınma yolu ile elde edilen krom kaplı çelikler yüksek sıcaklığa dirençlidirler. Krom kaplamalar elektrolitik veya yayınma yolu ile elde edilirler. KROM KAPLAMA

23 23 Elektrolitik krom kaplamalar genelde 0,3 mikron kalınlığındadır. Mikro gözenekli kaplamalar da (mm 2 ’de 100-300 gözenek) bu kalınlıktadır. KROM KAPLAMA

24 24 Mikroçatlaklı krom kaplamalarda kalınlık 0,8 mikronun üzerine çıkar, fakat 1,5 mikronu fazla aşmaz. KROM KAPLAMA

25 25 Mikroçatlak ve gözenek korozyon hücrelerinin sayısını kontrollü olarak arttırmak için endüstriyel düzeyde kontrollü olarak yapılır. KROM KAPLAMA

26 26 SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ

27 27 TANDİŞ

28 28 SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ

29 29

30 30

31 31 NİKEL KAPLI ÜTÜ

32 32 KROM KAPLI CİVATA SOMUN

33 33 KROM KAPLI BATARYA

34 34

35 35

36 36

37 37


"1 Bakır kaplamalar tek başlarına korozyondan korunmak amacı ile yaygın kullanılan kaplama türleri arasında değildirler. Fakat özellikle nikel-krom kaplamalarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları