Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece."— Sunum transkripti:

1 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece Lectures by Chris Romero Prokaryotlar (Bakteri ve Arkealar)

2 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hemen hemen her yerde! Mikroskobik Bir avuç verimli bir toprakta ne kadar prokaryot vardır?

3 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Ekstrim koşullarda dahi yaşayabilirler – Çok asidik, tuzlu, sıcak, soğuk – Bu canlılarda genetik çeşitlilik nasıldır, avantaj?

4 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Yapısal, fonksiyonel ve genetik adaptasyonlar prokaryotik başarıya katkıda bulunur Çogu prokaryotlar tek hücreli ama bazıları koloni oluşturabilir

5 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Prokaryotik hücreler değişik şekillere sahiptir coccus, basil, spiral 1  m 2  m 5  m (a) Spherical (cocci) (b) Rod-shaped (bacilli) (c) Spiral Figure 27.2a–c

6 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hücre yüzey yapıları Hemen hemen her prokaryotta bulunan özellik – cell wall – hücre şeklini korur, fiziksel destek, hipotonik ortamda hücrenin patlamasını engeller, Hipertonik ortamda ???

7 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hücre duvarı ve Gram boyama tekniği Hücre duvar yapısına göre bakteriler iki gruba ayrılır ( Gram-positive & Gram-negative) (a) Gram-positive. Gram-positive bacteria have a cell wall with a large amount of peptidoglycan that traps the violet dye in the cytoplasm. The alcohol rinse does not remove the violet dye, which masks the added red dye. (b) Gram-negative. Gram-negative bacteria have less peptidoglycan, and it is located in a layer between the plasma membrane and an outer membrane. The violet dye is easily rinsed from the cytoplasm, and the cell appears pink or red after the red dye is added. Figure 27.3a, b Peptidoglycan layer Cell wall Plasma membrane Protein Gram- positive bacteria 20  m Outer membrane Peptidoglycan layer Plasma membrane Cell wall Lipopolysaccharide Protein Gram- negative bacteria

8 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Kapsül Çoğu prokaryotun hücre duvarı – Kapsül tarafından çevrelenmiştir, protein ve polisakkaritten oluşan yapışkan yapı 200 nm Capsule Figure 27.4

9 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Fimbria ve Pili – Substrat yada kolonideki diğer bireylere yapışmalarını sağlar 200 nm Fimbriae Figure 27.5

10 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hareketlilik İleri haraket için flagella kullanılır – Ökaryotik flagelladan yapısal ve fonksiyonel olarak farklıdır Flagellum Filament Hook Cell wall Plasma membrane Basal apparatus 50 nm Figure 27.6

11 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings

12

13 İç organizasyon ve DNA – Hücre içinde kompleks bölümleşme yoktur – Metabolik fonksiyonları yapmak için özelleşmiş membranlar bulunur – Ribozom ???? (a) Aerobic prokaryote(b) Photosynthetic prokaryote 0.2  m1  m Respiratory membrane Thylakoid membranes Figure 27.7a, b

14 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings prokaryotik genomu – Membran tarafından çevrelenmemiş ve nukleoid bölgede yeralan circular DNA Figure 27.8 1  m Chromosome

15 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Bazı bakteri türleri – Plasmid denen küçük halkasal DNAya sahiptir

16 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Üreme ve Adaptasyon binary fission (ikiye bölünme) ile 1-3 saatte bir bölünerek çok hızlı çoğalırlar Üremeleri neden hızlı: – küçük – binary fission – Üreme olgunluğuna kısa zamanda ulaşma

17 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Çoğu prokaryot endospor oluşturur – Kötü koşullarda yüzyıllarca kalabilir Endospore 0.3  m Figure 27.9

18 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Prokaryotlarda yüksek genetik varyasyon görülür 3 faktör buna sebeb olur: – Hızlı üreme (binary fission) – Mutasyon (yüksek diversity) – Genetik rekombinasyon ( transformasyon transduksiyon, ve konjugasyon) Rapid reproduction, mutation, and genetic recombination prokaryottaki genetik çeşitliliği artırır © 2011 Pearson Education, Inc.

19 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Transformation ve Transduction prokaryotic cell çevreden DNA alır transformasyon Transduksiyon bakteriyofajlar sayesinde bakteriler arasında gen tarnsferi © 2011 Pearson Education, Inc.

20 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings

21 Transdüksiyon

22 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Konjugasyon ve Plasmid Conjugation; genetik material prokaryotik hücreler arası transfer olur Bakteride DNA transferi tek yönlüdür Pilus ile donör hücre alıcı hücreye bağlanır ve DNA transfer eder F factor (plasmid) pili oluşumunda şart © 2011 Pearson Education, Inc.

23 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Konjugasyon F plasmid

24 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Hfr (Kromozomda F Faktörü)

25 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Litik yöntem

26 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Lizojenik Yöntem

27 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings

28 Prokaryotlardaki farklı beslenme modelleri – Fotoototrof – Kemoototrof – Fotoheterotrof – Kemoheterotrof

29 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings R Plasmid ve Antibiotic Dirençliliği R plasmid ant. Dirençlilik geni taşır Antibiotic sensitive bakterileri öldürür ama R plasmidi olan bakteriyi öldüremez natural selection ile R plasmidi olan bakteriler populasyonda çoğalır © 2011 Pearson Education, Inc.

30 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Table 27.1

31 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings

32 Oksijenin metobolizmadaki rolü Zorunlu aeroblar – Oksijene gerek var Fakültatif anaeroblar – Oksijenli yada –siz ortamda yaşayabilir Zorunlu anaeroblar – Oksijenli ortam yaşayamaz

33 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Nitrojen (Azot) Metabolizması NA ve a.a yapısında Prokaryotlar nitrojeni kullanabilir Nitrojen fiksasyonu – atmosferik azot (N2), amonyağa (NH3) çevrilir

34 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Metabolik İşbirliği Prokaryotlar arasında işbirliğiyle bireysel olarak kullanamadıkları besinleri kullanabilirler Anabaena (ciyanobakteri) ve nitrogen-fixing hücreler (heterocyst) ürün değişimi yapar Photosynthetic cells Heterocyst 20  m

35 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Moleküler sistematik prokaryotik filogeniye ışık tutar 20. yüzyıla kadar – Sistematikçiler fenotipik karakterlere bakarak prokaryotları sınıflandırdılar Moleküler çalışmalar prokaryotlardaki taksonomik çalışmalarda yeni bir yaklaşım getirdi

36 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings moleküler çalışmaları baz alarak hücreler 3 ana gruba ayrılır Figure 27.12 Domain Bacteria Domain Archaea Domain Eukarya Alpha Beta Gamma Epsilon Delta Proteobacteria Chlamydias Spirochetes Cyanobacteria Gram-positive bacteria Korarchaeotes Euryarchaeotes Crenarchaeotes Nanoarchaeotes Eukaryotes Universal ancestor

37 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Table 27.2

38 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Bazı Arkeler ekstrim koşullarda yaşar Termofil Halofil Metanojen

39 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Biyosferde prokaryotların önemli görevleri vardır – Kimyasal Geri Dönüşüm ; Dekomposer; organik maddeleri (ölü, çöp) parçalar (Kemoheterotrofik ve Nitrojen fikse eden prokaryotlar) – Simbiyotik ilişki (Mutualizm, kommensalizm, parazitik ilişki) Figure 27.15

40 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings Prokaryotlar insanlara hem zararlı hemde yararlıdır Patojen 5 µm Figure 27.16

41 Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings bioremediasyon – Kirliliği uzaklaştırmak için organizmaların kullanılması Figure 27.17


"Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. publishing as Benjamin Cummings PowerPoint Lectures for Biology, Seventh Edition Neil Campbell and Jane Reece." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları