Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)
                                                                                                                                  Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

2 AB Çerçeve Programları
MİSYON: Ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak üzere, araştırma ve teknoloji geliştirme yeteneğini arttırmak KAYNAK: Üye ülkelerin KDV yoluyla katkısı Ortaklık anlaşması imzalayan ülkelerin GSYİH’ları oranında ödedikleri katılım payı SÜRE: 1984 yılından bu yana beş yıllık programlar Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

3 ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI
Avrupa Araştırma Alanı (ERA/ European Research Area): Avrupa’yı 2010’da dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirmek ERA uygulama aracı : Altıncı Çerçeve Programı (FP6) Programın Süresi : Önerilen Bütçe : 17.5 Milyar Euro AB’nin 2001 Bütçesinin : % 3,9 ‘u AB Ülkelerinin Ar-Ge Bütçesinin : % 6 ‘sı Başlangıç: Kasım 2002’de Brüksel konferansı İlk Öneri Çağrıları: 2002 sonu veya 2003 başı Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

4 6ncı Çerçeve Programı – Türkiye’nin Katılımı
15 Nisan 2002 Tarihli 8. BTYK Toplantısı: Altıncı Çerçeve Programına tam katılım kararı İlk Belirlenen Katılım Payı : 375 m€ İndirimli Katılım Payı : m € Proje başına ortalama 100K €’luk bir fon sağlanacağını varsayarsak ülkemizin programa katılımdan zararlı çıkmaması için, bu süre zarfında 2000’den fazla proje üretilmesi veya projelere katılım sağlanması gerekmektedir. Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

5 6ncı Çerçeve Programı – Ana Etkinlik Blokları
ETKİNLİKLER BÜTÇE (Milyon Euro) TOPLULUK ANLAŞMASI 16,270 13,34 5 - ARAŞTIRMANIN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ (Integrating Research) 2,60 5 - ERA’nın YAPILANDIRILMASI (Structuring the ERA) 320 - ERA TEMELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (Strengthening the ERA Foundation) EURATOM ANLAŞMASI 1,230 TOPLAM 17,500 (* Türkiye yalnızca Topluluk Anlaşması kapsamındaki programlara katılacak , EURATOM’a katılmayacaktır .) Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

6 I. Araştırmanın Bütünleştirilmesi
Bütçe (milyon Euro) 1. Yaşam Bilimleri, Gen Bilimi ve Sağlık Biyoteknolojisi 2,255 2. Bilgi Toplumu Teknolojileri (Information Society Technologies) (IST) 3,625 3. Nano-teknolojiler, Akıllı Malzemeler ve Yeni Yönetim Süreçleri 1,300 4. Havacılık ve Uzay 1,075 5. Gıda Kalitesi ve Güvenliği 685 6. Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel Değişim ve Ekosistemler 2,120 7. Avrupa Bilgi Toplumunda Vatandaşlık ve Yönetim 225 8. Diğer Araştırma Alanlarında Etkinliler 1,320 TOPLAM 13,345 Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

7 II. ERA’nın Yapılandırılması III. ERA Temelinin Güçlendirilmesi
Bütçe (milyon Euro) 1. Araştırma ve Yenilik 290 2. İnsan Kaynakları 1,580 3. Araştırma Altyapıları 655 4. Bilim ve Toplum 80 TOPLAM 2,605 III. ERA Temelinin Güçlendirilmesi Bütçe (million Euro) 1. Araştırma Koordinasyonu için Destek 270 2. Araştırma ve Yenilik Politikalarının Uyum İçinde Geliştirilmesi için Destek 50 TOPLAM 320 Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

8 Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY
FP6 ARAÇLARI Bütünleştirilmiş Projeler – Integrated Projects, IP Mükemmeliyet Ağları – Networks of Excellence,NoE Ulusal Programların Ortak Uygulanması – Joint implementatiom of the natianal programmes (Article 169 of the EU Treaty) Geleneksel Araçlar – Traditional instruments Özgül Hedefli Araştırma Projeleri – Specific targetted research projects Eşgüdüm Etkinlikleri – Coordination actions Özgül Destekler – Specific Support Actions Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

9 Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY
FP6 YENİ ARAÇLAR Mükemmeliyet Ağları (Networks of Excellence) Belli bir araştırma alanında ve bir ortak etkinlik programı dahilinde, Avrupa mevcut araştırma kaynaklarını biraraya getirmek Üniversiteler, araştırma merkezleri ve iş dünyasının kapasitelerinin koordinasyonunu ve kalıcı entegrasyonunu sağlamak Uzun vadeli ve çok-disiplinli araştırma programları Entegre Projeler (Integrated Projects) Temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, tanıtım ve yaygınlaştırma gibi etkinliklerin bütünleştiği projeler Hedef odaklı (ürünler, servisler veya süreçler için kullanılabilecek sonuçlar) Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

10 EXPRESSION OF INTEREST (EoI)
- Yalnızca 7 tematik öncelikli alanda, yalnızca iki yeni araç (IP & NoE) ile RTD faaliyetinde bulunmak isteyenlerden bilgi toplamaya yönelik bir nevi anket - Temel amaç: FP6 için potansiyelinin belirlenip, 2003 yılı Çalışma Programlarını oluşturmak - İkincil Amaç: Potansiyel ortaklıklar kurulacak - Son tarih: 7 Haziran - Sonuçların açıklanması: Eylül Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

11 POTANSİYEL KATILIMCILAR & KATILIM MODELLERİ
Katılımcılar Şirketler Üniversiteler KOBİ’ler Araştırma kurumları Odalar Dernekler Sivil toplum kuruluşları Katılım Modelleri Koordinatör Ortak Altyüklenici (* Türk firmalar için önerilen katılım modeli: Ortak veya altyüklenici) Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

12 NASIL TAKİP EDİLEBİLİR ?
FP6’den 3 farklı yaklaşımla yararlanılabilir ! - Yeni üretilen projelerden uygun olanları belirleyip partner olmak - Türkiye’den proje almış (uluslararası) kuruluşların lokal partneri olmak - İlgili kamu kuruluşlarını bilgilendirmek ve bir arada çalışma olanağı yaratmak. Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

13 NASIL TAKİP EDİLEBİLİR
Mevcut EoI’leri inceleyerek potansiyel proje ve proje partnerlerini belirlemek FP6’le ilgili aktivitelere katılarak kritik kişi ve kurumları içeren bir ağ oluşturmak Brüksel AB Merkezi’ndeki kontak kişileriyle iyi ilişkiler geliştirmek ve belirli konularda proje evaluator’ı olmak için başvuruda bulunmak Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

14 CYBERPARK’IN ÇALIŞMALARI
EU Resource Center oluşturmak Ulusal Temas Noktası olan TÜBİTAK’ın alt kollarından biri olmak Başarılı proje önerilerini bulmak ve öneri yazma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak Grup şirketleri ve diğer Cyberpark müşterileri için potansiyel proje ve proje partnerlarını belirleyici çalışmalar yapmak Özel şirketleri ve kamu kurumlarını bilgilendirici aktiviteler yapmak İlgili aktiviteleri ve haberleri takip etmek Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY

15 ÖNEMLİ ETKİNLİKLER Etkinlikler
Information Society Technologies - IST 2002 Partnerships for the Future Copenhagen, 4-6 November 2002 European Commission - European Research 2002 The European Research Area and the Framework Programme Brussels, November 2002 Prepared By Hanzade AVCI & Özgür ALTINYAY


"AVRUPA BİRLİĞİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI (FP6)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları