Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI. PROGRAMLARIN HEDEFİ Eğitim ve öğretim alanında bir Avrupa İşbirliği Alanı kurarak, 2010 yılına kadar ‘Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI. PROGRAMLARIN HEDEFİ Eğitim ve öğretim alanında bir Avrupa İşbirliği Alanı kurarak, 2010 yılına kadar ‘Bilgi."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI

2 PROGRAMLARIN HEDEFİ Eğitim ve öğretim alanında bir Avrupa İşbirliği Alanı kurarak, 2010 yılına kadar ‘Bilgi Avrupasını’’oluşturmak Lizbon Stratejisi: Avrupa’yı dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomisi haline getirmek. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma Daha iyi ve daha çok iş imkanları Daha fazla toplumsal birliktelik ve sosyal uyum Çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunması Topluluk içindeki eğitim sistemleri arasında kaliteyi yükseltmek için değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek.

3 PROGRAMLARIN YASAL DAYANAĞI Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması’nın 149. ve 150. maddeleri Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Genel Teklif Çağrısı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 1999/382/EC tarih ve sayılı kararı (LdV) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 24.01.2000 tarihli ve 253/2000/EC sayılı kararı (Socrates) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı kararı (Yaşam Boyu Öğrenme) Lizbon ve Kopenhang Kriterleri

4 İLGİLİ TARAFLAR AB KOMİSYONU: (Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü) KATILAN ÜLKELERDE: Ulusal Otorite : Karar Alma Organı- Yönlendirme ve İzleme Komitesi Ulusal Ajans : Uygulama Birimi Yararlanıcılar : Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, meslek ve gençlik kuruluşları

5 KİMLER KATILABİLİR? AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE 27 DEVLET EFTA/EEA ÜLKELERİ NORVEÇ İZLANDA LİHTENŞTAYN ADAY ÜLKELER TÜRKİYE

6 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL AJANS Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına katılım süreci içinde 29 Ocak 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bünyesinde AB Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) kurulmuştur. AB’ne katılan ülkelerin Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmasını sağlamak üzere ülkelerinde kurdukları ve ilgili taraflarla işbirliği içinde programlardan yaralanma faaliyetlerini organize ve koordine eden kurumdur.

7 ULUSAL AJANSIN GÖREVLERİ AB Eğitim ve Gençlik Programlarını ülke içinde tanıtmak, koordine etmek ve yürütmek Programlardan faydalandırılacak projeleri yurt içinde değerlendirmek ve seçmek Üye ülkeler ve AB Komisyonu ile bu programların gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki çalışmaları yürütmek

8 ULUSAL AJANSIN YAPISI DPT’den Sorumlu Bakan Yönlendirme ve İzleme Komitesi Ulusal Ajans Danışma Kurulu GENÇLİK PROGRAMI YAŞAMBOYU ÖĞRENİM PROGRAMI DESTEK BİRİMLERİ Bütçe ve Finansman İnsan Kaynakları Danışma Kurulu GENÇLİK PROGRAMI Halkla İlişkiler Bilişim İç Denetçi Hukuk Müşavirliği Genel Koordinatörlükler

9 PROGRAMLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ I. DÖNEM: 1995-1999 II.DÖNEM:2000-2006 SOCRATES: GENEL EĞİTİM LEONARDO da VINCI: MESLEKİ EĞİTİM YOUTH: GENÇLİK III.DÖNEM:2007-2013 LIFELONG LEARNING PROGRAMME YAŞAM BOYU ÖĞRENİM PROGRAMI YOUTH IN ACTION: GENÇLİK PROGRAMI

10 TÜRKİYE’NİN PROGRAMLARA KATILIMI 1 Ekim 2002 - 31 Mart 2004: AB Eğitim ve Gençlik Programlarına katılım için Hazırlık Dönemi 1 Nisan 2004: Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programlarına “tam üye” olarak katılım hakkı elde etmesi 31 Aralık 2006: Programların II.Döneminin sona ermesiyle; AB fonlarından ve ulusal katkı paylarından toplam 67 milyon €’luk bir bütçe oluşturulmuş, Ülkemiz eğitim ve gençlik sektörüne karşılıksız hibe olarak kullandırılmış, Toplam 3.035 proje desteklenmeye değer bulunmuş, Yaklaşık 40.000 vatandaşımız, AB ülkelerinde program faaliyetleri çerçevesinde bilgi ve deneyim arttırma amaçlı değişim ve yerleştirmelere katılmıştır. 1 Ocak 2007: Programların III.Döneminin Başlaması:

11 LIFELONG LEARNING PROGRAMME YAŞAM BOYU ÖĞRENİM PROGRAMI 2007-2013

12 YAŞAMBOYU ÖĞRENİM PROGRAMI COMENIUS PROGRAMI Okul Eğitimi ERASMUS PROGRAMI Yüksek Öğretim LEONARDO DA VINCI PROGRAMI Mesleki Eğitim GRUNDTVIG PROGRAMI Yetişkin Eğitimi ORTAK KONULU PROGRAMLAR(Merkezi Projeler) 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme; Dil Öğrenme; BİT; Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması JEAN MONNET PROGRAMI (Avrupa ile entegrasyonda uzmanlaşan araştırmacı destekleri) 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi; Avrupa Kurumları; Avrupa Kuruluşları

13 2007-2013 YILLARI ARASINDA PROGRAMLARA AYRILAN BÜTÇE Yaşam Boyu Öğrenim Programı 6 970 000 000 Euro *Sektörel Programlar Comenius 10% (1.047 million Euro) Erasmus 40% (3.114 million Euro) Leonardo da Vinci 25% (1.725 million Euro) Grundtvig 3% (358 milllion Euro) *Ortak Konulu Programlar (369 million Euro) *Jean Monnet Programı (170 million Euro) Gençlik Programı 885,000,000 Euro

14 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI’NIN GENEL AMAÇLARI Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek Daha çok ve daha iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek Çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak Dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla AB Topluluğu içinde, eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek

15 HEDEFLENEN HAREKETLİLİK SAYILARI 2007-2013 arası 3 milyon öğrenci hareketliliği 2013’ün sonuna kadar yılda 80.000 Leonardo yerleştirmesi 2013’ün sonuna kadar yılda 7.000 Grundtvig hareketliliği

16 Komisyon Merkezli Faaliyetler (KOM) Ulusal Ajans Merkezli Faaliyetler (UA) Başvuru, seçim ve sözleşme işlemleri Komisyon tarafından yürütülür. Başvuru seçim ve seçilme işlemleri,katılan ülkenin Ulusal yetkilileri tarafından ve Ulusal Ajansların yardımıyla yürütülür.

17 COMENIUS COMENIUS2007-2013

18 COMENIUS PROGRAMI Kalitenin artırılması Ülkeler arası işbirliği aracılığıyla: Avrupa boyutunun güçlendirilmesi EĞİTİMDE Dil öğreniminin teşvik edilmesi Kültürler arası diyalog kurulması

19 Okul eğitimindeki kaliteyi arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek için: Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik e derek, eğitimde Avrupa boyutunu geliştirme Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını desteklemek Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasronu Eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemler geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmak Ekip çalışması, sosyal ilişkiler, proje faaliyetlerini planlama ve üstlenme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında da öğrenci ve öğretmenlerin yetenek edinmeleri

20 Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik etmek Farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak, Öğrencilere kişisel gelişimleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif vatandaş olmaları yolunda gerekli olan temel yaşam becerilerini elde etmeleri için yardım etmek, Bilgi ve tecrübe alışverişini teşvik etmek İyi uygulamaların ortaya çıkmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak

21 Okul eğitiminde dil öğreniminin teşvikine katkıda bulunmak için: Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi arttırmak Dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek Az kullanılan ve öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil yeteneklerini geliştirmek Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek

22 Projenin odaklandığı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılığıyla; ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında da öğrenci ve öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI

23 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR 3 Ortaklı yapı (en az biri AB üyesi) YÖNTEM: seçilen bir ORTAK konu ya da sorun hakkında farklı ülkelerden eğiticilerin ve öğrencilerin birlikte çalışması SÜREÇ ODAKLI: Nihai ürünü elde etmeye yönelik ÜRÜN : Bülten, web sitesi, fuar, sergi veya yeni bir teknik ürün gibi ORTAKLAŞA üretilmiş çıktılar

24 ÇOK TARAFLI ORTAKLIKLAR Öğrenci Odaklı: Öğrenci ve öğretmenlerin ortak bir konu üzerinde birlikte çalışarak hazırladıkları, öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ortaklıklar Okul Odaklı: Okul yönetiminin ve pedagojik yaklaşımların geliştirilmesine yönelik kurulan ortaklıklar

25 KİMLER KATILABİLİR? Örgün ve yaygın eğitimdeki tüm öğrenciler Eğitim alanında görev yapan tüm personel Öğretmenler, Öğretim Elemanları, Müdürler, Yöneticiler, Rehberlik ve Danışmanlık Birimlerinde Görev Yapanlar, Müfettişler Yerel ve ulusal düzeydeki tüm eğitim kurumları

26 KİMLER KATILABİLİR? Örgün ve yaygın eğitimdeki tüm öğrenciler Eğitim alanında görev yapan tüm personel Öğretmenler, Öğretim Elemanları, Müdürler, Yöneticiler, Rehberlik ve Danışmanlık Birimlerinde Görev Yapanlar, Müfettişler Yerel ve ulusal düzeydeki tüm eğitim kurumları

27 Comenius Okul Ortaklıkları Kapsamındaki Faaliyetlerde Yer Alabilecek Öğretmen ve İdareciler sadece okul personeli ve öğrencileri katılımcı olabilecektir yurtiçifaaliyetlere katılım konusunda bir öğretmenin verdiği ders saati ve statüsü (kadrolu, sözleşmeli,ücretli veya görevlendirmeli olması) bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır.

28 MALİ DESTEK En az 4 hareketlilik 6.000 € En az 8 hareketlilik 9.500 € En az 12 hareketlilik 13.000 € En az 24 hareketlilik 23.000 €

29 Hareketlilik Ortaklık kapsamında ortaklarca yapılan faaliyetlere katılım için yapılan yurt dışı seyahati Asgari hareketlilik 4, 8, 12 ve 24 olabilmektedir. Bu başvuru formunda ve sözleşmenizde belirlenmiş minumum sayıdır. Bir hareketlilik = bir kişinin hareketliliği Bir kişi birden fazla hareketlilik yapabilir. Örneğin: 12 hareketlilik: 12 kişi 1 defa veya 6 kişinin 2 defa hareketliliği gibi. Kimler Katılabilir? Okulun eğitim personeli ve öğrencileri ile bu kişilerden özel ihtiyaçları olanların ebeveyn veya refakatçileri, onaylanmış ilgili ortak temsilcileri* Süre: İki taraflı ortaklıklar hariç (minumum 10 gün), sınırlama yok 25 (faaliyetin gerektirdiği kadar)

30 İKİ TARAFLI DİL ODAKLI ORTAKLIKLAR Dil Projeleri ise iki taraflı projeler olup en az biri AB üyesi olmak üzere iki ülkenin ortaklığıyla gerçekleştirilir ve en az 10 günlük bir sınıf değişimini içerir. Öğrenci Odaklı: Öğrenci ve öğretmenlerin dil öğrenimine yönelik olarak hazırlanmış ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayan ortaklıklardır. Özellikle az kullanılan ve az öğretilen diller olmak üzere Avrupa Birliği'nin bütün resmi dillerini kullanmayı teşvik etmek suretiyle Avrupa'da dil çeşitliliğini artırmayı amaçlar.

31 İKİ TARAFLI ORTAKLIKLARDAKİ HAREKETLİLİK TÜRLERİ Proje Toplantısı: Sınıf Değişimi gerçekleştirilmeden önce her iki ortak okuldan birer öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu toplantıda sınıf değişimine yönelik hazırlıklar da yapılır. Sınıf Değişimleri: En az 12 yaşında ve en az 10 günlüğüne ortak okul öğrencilerinin karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret ettiği ve proje faaliyetlerini yürüttüğü hareketlilik türüdür. 12 hareketlilik: 10 öğrenci + 2 öğretmen 24 hareketlilik: 20 öğrenci + 4 öğretmen

32 MALİ DESTEK En az 12 hareketlilik 12.000 € En az 24 hareketlilik 23.000 €

33 İLGİLİ ORTAK OLARAK PROJEYE DAHİL EDİLEBİLECEK KURUMLAR Kar Amacı Gütmeyen Kurum (Yerel / Bölgesel / Ulusal) Kar Amacı Gütmeyen Kurum (Uluslararası) Araştırma Kuruluşu Kamu Yetkilisi (Yerel) Kamu Yetkilisi (Bölgesel) Kamu Yetkilisi (Ulusal) Özel Şirket (Üretim) Özel Şirket (Hizmet) Diğer Çeşit Kuruluş

34 ORTAKLIK SÜRESİ -Her iki ortaklık tipi için faaliyet süresi 2 yıldır. -Daha önce başlamış bir projenin 2. yılında ortaklığa yeni ortak olarak katılmak söz konusu değildir.

35 İYİ BİR PROJE BAŞVURUSUNUN ÖZELLİKLERİ Somut amaç, hedefler, kapsam ve yararlanıcı tespiti Açık hedefler ve gerçekçi sonuçların olması Kültürler arası entegrasyon, yabancı dil öğrenimi, özel ilgiye gereksinimi olan öğrencilerin ihtiyaçları ve fırsat eşitliğine öncelik verilmiş olması Öğrencilerin yaş grubuna uygun olması Proje tarafları arasında etkin koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması Ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliklerde işbirliği ve iş bölümüne dayalı yaklaşımın benimsenmesi Gerçekçi ve detaylı bütçelendirme

36 Detaylı iş ve bütçe planlarının olması Müfredatla bütünleşmiş olması Öğrencilerin aktif katılımının sağlanması Okul yönetiminin desteği Proje neticesinde elde edilecek ürünlerin yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına ilişkin detaylı bilgi olması Başvuru formunun eksiksiz doldurulması Son başvuru tarihinden önce Ulusal Ajansa gönderilmesi

37 1.Proje Koordinatörümü / Proje Ortağımı olunacağına karar vermek: Proje Koordinatörü: Proje fikri belirlemek Okul yönetiminin ve öğretmenlerinin proje yapma isteğini ortaya koyması gerekmektedir. Proje fikrini okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler ortaklaşa tartışmalı ve istenen bir konu üzerinde karara varılmalıdır. Karara varılan proje konusunun ilişkilendirileceği müfredat alanları tespit edilmelidir. Proje konusuna ve proje türüne göre hareketlilik sayısı belirlenmelidir. Proje Ortağı: Hazır projelere ortak olmak BAŞVURU ADIMLARI

38 2. Proje tipine karar vermek (Çok Taraflı- İki Taraflı) 3. Programa Katılan Ülkelerden Ortak Bulmak Okul tarafından üretilen proje fikrine ortak aramak. Bir proje fikri bulunan başka bir okulla ortak olmak. 4. www.ua.gov.tr adresinde yayınlanan Başvuru Formu Doldurma Klavuzunu dikkatlice okuyunuz. 5. Proje Başvuru Formunu ortaklarla birlikte eksiksiz doldurmak. ON-LINE BASVURU BAŞVURU ADIMLARI

39 ORTAK BULMA YOLLARI Ortak Arama Siteleri:Partner Finding Forum İrtibat Seminerleri Ulusal Ajans Kişisel bağlantılar BAŞVURU ADIMLARI

40 ORTAK ARAMA SİTELERİ http://www.eun.org/ww/en/pub/comenius/pforum.cfm http://partbase.eupro.se/frameuk.htmpartbase.eupro.se/frameuk.htm http://www.europeanschoolnet.org/eun_org_pforum/index.cfm http://futurum2005.eun.org/ww/en/pub/futurum2005/contact/partner_forum.cfm http://www.nacell.org.uk/networking/schools_links.htm http://www.eurodesk.org/edesk/Supportcentre.do?go=9 http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/community/partner_search.cfm http://www.siu.no/socpart.nsf/search http://www2.britishcouncil.org/socrates-what-is-socrates.htmwww2.britishcouncil.org/socrates-what-is-socrates.htm http://www.destineducation.ca/directory/studya_e.htmwww.destineducation.ca/directory/studya_e.htm http://www.aede.euwww.aede. http://www.wotw.org.uk/partner/searchfr.htmlwww.wotw.org.uk/partner/searchfr.html http://www.norfolkesinet.org.uk/pages/viewpage.asp?uniqidwww.norfolkesinet.org.uk/pages/viewpage.asp?uniqid http://vs.eun.org/ww/en/pub/virtual school/oliympics/about/http://vs.eun.org/ww/en/pub/virtual school/oliympics/about/ partner finding forum.cfm http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/partnerwww.isoc.siu.no/isocii.nsf/partner http://myeurope.eun.org/myeurope/myeuropeschools/communicate.cfm?oid=669&cpt=1 http://eschoolnet1.eun.org/ww/en/pub/eschoolnet/meetshare/partnerfindingforum.cfm

41 İRTİBAT SEMİNERLERİ Comenius kapsamına proje yapmak isteyen eğitim öğretim kurumlarının, kendilerine uygun projeleri tanımak, kendi projelerinin tanıtmak ve proje ortaklıkları geliştirmek amacıyla bir araya gelmelerine imkan sağlayan bir faaliyettir. Bu seminerlere, okullarda filen görev yapan öğretmen ve idareciler başvurabilir.

42 ADIM ADIM PROJE BAŞVURUSU 2. Ortak Bulmak 3. Proje Detaylarını Belirlemek e-posta telefon fax 4. Başvuru Formunu Doldurmak 5. Başvuru Yapmak 1. Koordinatör / Ortak Okul

43 DEĞİŞİK PROJE KONULARI

44 HANGİ KONULARDA PROJE YAPILABİLİR? 1.Avrupa kültürünün İzmir’de ve Türk kültürünün Avrupa’daki eserleri 2.Termal sularımız 3.Olimpiyatlar 4.Milli parklar 5.Halk oyunlarımız 6.Avrupa ve Türkiye de köy yaşantısı 7.Ege bölgesinde yetişen şifalı bitkiler 8.Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi (Otistik, Üstün zekalı, Engelli vs) 9.Gecekondu bölgelerindeki öğrencilerin okula yönelik tutumlarının iyileştirilmesi 10.Kırsal kesimlerden büyük kentlere göç eden öğrencilerin kent yaşamına uyumları

45 11. Avrupa mutfağı ile Türk mutfağının ortak/farklı özellikleri 12. Tarih öğretiminin Avrupa toplumlarını kaynaştırması 13. Okul öncesi sınıflarda AB Kültürünün geliştirilmesi 14. Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme 15. Çevre bilincinin kazandırılması 16. Okulunu/sınıfını güzelleştir 17. Türkiye ve AB ülkelerinde düğünler 18. Savaşlar ve doğal afetlerin etkilerinin resim yoluyla ifade edilmesi 19. Seyirlik oyunlar 20. Mitolojik masallar

46 21. İnsan Hakları eğitimi 22. Serbest zamanların değerlendirilmesi 23. Yöresel kıyafetler 24. Müzik öğretimi 25. Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi 26. Okul güvenliği 27.Huzur evlerinde kalan yaşlıların duygusal açlıklarının karşılanmasında öğrencilerin yapabilecekleri 28. Okullarda öğrenci beslenmesi (Fast food) 29. Okullarda hijyen 30. Okul aile birlikleri

47 31. İzcilik faaliyetleri 32. Birleştirilmiş sınıf uygulamaları 33. Okul kulüpleri. 34. Sosyal klüpler 35. Ülkelerdeki batıl inançlar 36. Taşımalı eğitim uygulamaları 37. Okul öncesi öğretimde yabancı dil öğretimi, bilgisayar okur-yazarlığı 38. Farklı kültürlerin sanat yoluyla ifade edilmesi Aklınıza gelen her konunun bir proje olabileceğini unutmayınız!!!

48 Pedagojik veya İdari Konulara Odaklı Okul Ortaklıklarının Konuları Ne Olabilir? 1.Okul yönetimi nasıl geliştirilebilir? 2.Okul içi ve okul dışı etkenlerle nasıl işbirliği sağlanabilir? 3.Veliler okul eğitimine nasıl dahil edilebilir? 4.Okullar özerkliklerinden en fazla nasıl yararlanabilir? 5.Okul ve çalışma dünyası arasında etkili bağlantılar nasıl sağlanabilir? 6.Bilgi ve iletişim teknolojileri sınıf ortamında en etkin nasıl kullanılabilir? 7.Göç sonucu şehrimize ve okulumuza gelen öğrenciler toplumla nasıl bütünleştirilebilir? 8.Öğretmenler ve okul idarecilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yöntemler ve yaklaşımlar nasıl geliştirmetirilir? 9.Yeni kurumsal ve pedagojik yaklaşımları

49 ÖRNEK PROJE İSİMLERİ –Friendship with no limits –H2O –Tourism and the environment –PAPIE:People and the Places In Europe –Cultural awareness –SOS –OUR KITES ARE IN THE SKY

50 AKTİVİTE ÖRNEKLERİ Ortaklığa katılan bütün kurumlar arasında proje toplantısı Proje faaliyetlerine katılan öğretmen ve öğrencilerin değişimi (Yani, öğretmen değişimi, müdür çalışma ziyareti, öğrenci değişimi) Yurtdışındaki ortak okullarla iyi uygulamaların ve tecrübelerin değişimi Alan çalışması, projeyle ilgili araştırmalar İş birliği faaliyetleriyle ilgili dokümanların tasarlanması yayımlanması ve dağıtılması Teknik nesneler, çizimler ve sanat eserlerinin üretilmesi Müsamereler (tiyatro oyunları, müzikaller gibi)

51 Projenin Uygulanması

52 HAYDİ O ZAMAN! COMENIUS PROJESİ’nde BULUŞALIM

53 İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AB PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ TEL: 0 232 483 89 11 - 403 FAKS : 0 232 489 18 72 WEB: http://izmir3.meb.gov.tr/projeler/ E-MAİL: seydakaradeniz@yahoo.com seydakaradeniz@yahoo.com nurcanari@hotmail.com ferruhsemerci@hotmail.com

54


"AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI. PROGRAMLARIN HEDEFİ Eğitim ve öğretim alanında bir Avrupa İşbirliği Alanı kurarak, 2010 yılına kadar ‘Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları