Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

2 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM (Keller Planı )
Öğrenciler arasındaki öğrenme ve bireysel farklılıklarının giderilerek her öğrenciye hızına uygun öğretim yapılması tekniğidir. Kalabalık sınıflar ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilerin tamamı aynı etkinliklerle öğrenemezler. Öğrenme düzeyi farklı öğrencilerin öğrenmesi ancak öğretimin bireyselleşmesi ile mümkün olabilmektedir.

3 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM
Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilere değil de, 3-5 öğrenciden oluşan küçük (homojen) gruplara ders yapar. Her öğrenci kendine özgü düzeylerde öğrenir, bireysel ödev ve çalışmalar yapar. Öğretim, öğrenci merkezli olmaktadır, öğrencilerin öğretim etkinliğine aktif olarak katılma, nasıl öğreneceklerini kararlaştırma, sınav tarihini saptama vb. sorumlulukları yüklenmelerini gerektirmektedir.

4 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM
* Bireysel gereksinimlere dönük grup çalışmalarında değişik etkinliklere yer verilerek öğrencilerin değişik çalışmalar yapmaları sağlanabilir. Öğretmen ünite sonlarında izleme testleri kullanır. Bunun için; Dönüşümlü Günlük Çalışmalar Beceri Geliştirme Çalışmaları Planlı Grup Çalışmaları Düzey Geliştirme Çalışmaları yapılır.

5 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM
Dönüşümlü Günlük Çalışmalar: Öğrenci, kendini yetersiz bulduğu konularda çalışmak için etkinliklere katılır. Sınıf gruplar halinde çalışır, grubun başında iyi bilen lider öğrenci bulunur, değişik etkinlikler üzerinde çalışma yapılır. Beceri Geliştirme Çalışmaları: Sınıf içinde 5 küme oluşturulur. Beşinci küme öğrencileri yönlendirmek amaçlıdır (tanılayıcı testler kullanılabilir), diğer 4 kümede etkinlikler gerçekleştirilir, bir öğrenci farklı kümelerde bulunarak kendini geliştirebilir.

6 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM
Planlı Grup Çalışmaları: Öğrenciler, bir akademik yılda ya da sömestride kazanmaları gereken becerileri belirli bir plan ve sıra içinde grup çalışmalarına katılarak gerçekleştirirler. (5-6 haftalık sürelerde) Düzey Geliştirme Çalışmaları: Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun etkinlikler gerçekleştirilir.

7 PROGRAMLI ÖĞRETİM Programlı öğretim, ünlü psikolog Skinner’in pekiştirme ilkeleri esas alınarak ortaya atılmış bir öğretim tekniğidir. Temelinde, öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi vardır. Bilgi parçacıkları adım adım düzenlenerek öğrencinin kendi hızında ilerlemesi esastır. İlkeleri ; K E B A B

8 PROGRAMLI ÖĞRETİM İLKELERİ;
Küçük Adımlar: Öğrenilecek konunun, ünitenin anlamlı küçük bilgi birimlerine ayrılıp, biri öğretildikten sonra diğerine geçilecek biçimde aşamalı olarak sırlanmasıdır. Etkin Katılım: Her aşamada bir alıştırma ya da bir soru bulunmaktadır. Soru, verilen bilginin kazanılıp kazanılmadığını yoklamaktan başka bilgi edinmede ve özümlemede de bir araç olmaktadır. Böylece öğrencinin etkin katılımı sağlanmaktadır. Başarı: Öğrenciler hep başarmak zorundadırlar. Sorular da öğrencilerin başarabileceği güçlük düzeyinde olmalıdır. Güçlüğü aşmak bir sonraki öğrenmeler için gerekli olan güdüyü oluşturmaktadır.

9 PROGRAMLI ÖĞRETİM Anında Düzeltme: Öğrenci soruyu cevapladıktan sonra cevapla karşılaşmakta, böylece kendi kendini kontrol etmekte ve düzeltme de hemen yapılmış olmaktadır.Anında kontrol pekiştirmenin temel öğesidir. Bireysel Hız: Öğrenci, zamanı kendine uygun olarak ayarlamaktadır. Başarısızlık, ya da sınıfta kalma söz konusu değildir. Böylece sınıf ortamında öğrenciler arasında düzey farklılığının yarattığı olumsuzluklar da ortadan kaldırılmak istenmektedir. Sınıf geçmede belirli süre kuralı da geçersiz olmaktadır. Dereceli (Kademeli) İlerleme: İlerleme aşamalı (basitten karmaşığa, kolaydan zora gibi) ve mantıklı olmalı.

10 PROGRAMLI ÖĞRETİM Programlı Öğretim Araç ve Yöntemleri;
* özel hazırlanmış kitaplar * öğretim makineleri * bilgisayar destekli araçlar Programlı Öğretim Materyallerini Hazırlama Modelleri: 1. Skinner’in Doğrusal Programlaması: Bilgi, öğrenciye maddeler halinde sunulmaktadır. Her maddede bulunan yönerge, öğrenciye cevabını yazdıktan sonra ne yapması gerektiğini gösterir. Öğrenci doğru cevap verirse bir diğer maddeye geçer.

11 PROGRAMLI ÖĞRETİM 2. Crowder’in Dallara Ayırma Yöntemi: Doğrusala göre daha esnektir. Süreç yerine araçlar ve önlemler tercih edilmiştir. Söz konusu araçlar çoktan seçmeli sorular, önlemler ise programın dallarıdır. Bu programlamada, öğrencinin çoktan seçmeli bir sorudan tercih ettiği veya seçtiği cevabın, onu yeni bir öğrenme gerecine yöneltmede otomatik olarak kullanılabileceği varsayımı esas alınır. 3. Leiris Karma (Atlamalı) Modeli: Doğrusal program modeli ile dallara ayrılan program modelinin bir arada kullanılabileceği belirtilir. Bu model, her madde için oldukça esnek bir uygulama olanağı sağlar.

12 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM
Öğrencilerin bilgisayarla etkileşerek ya da bilgisayar programları aracılığıyla öğrenmeyi gerçekleştirdiği, öğrenmelerini izleyip kendilerini değerlendirdiği öğretim biçimidir. Birey, bilgisayarla etkileşerek öğrenir öğretmen rehberdir. Bu öğretim tekniği, bir nevi programlı öğretimin günümüze uyarlanmış halidir. Öğretim sürecinde bilgisayarın seçenek olarak değil, sistemi tamamlayıcı, sistemi güçlendirici bir öğe olarak kullanılması esastır.

13 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM
Üstünlükleri; Hıza ve düzeye uygun bireysel öğretim sağlaması Öğrenmeyi zevkli ve ilgi çekici hale getirmesi, Çeşitli zihinsel becerileri geliştirmesi, Anında dönüt ve öğrenme sürecinin devamlılığını sağlaması, Eksik öğrenmeleri belirlemesi ve gidermesi, Sık tekrar etme olanağını vermesi, Zaman ve ortamdan bağımsızlık sağlaması

14 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM
Sınırlılıkları; Sosyalleşmeyi engeller Teknoloji okur-yazarlığı gerektirir Ekonomik değildir Duyuşsal ve devinimsel davranış öğretiminde yetersizdir Bilgisayar, öğretmenlerin yerini alamayacağı gibi, onların görev ve sorumluluklarını da azaltmayacaktır.

15 TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM
Öğrencinin öğrendiği konularda, anlamakta güçlük çektiği kısımlarla ilgili olarak bireysel öğretim desteği görmesi mantığına dayanır. Öğrenciye bireysel olarak eksiklerini gösterecek kişi, yani; tutor, genelde öğretmen dışında o konuyu iyi bilen bir üst sınıf öğrencisi veya konuyu yeterli düzeyde bilen (üniversitelerdeki araştırma görevlisi gibi) kişiler olur.

16 TUTOR DESTEKLİ ÖĞRETİM
* Öğrenci tarafından cevaplanamayan soruların cevaplanmasına olanak sağlar. * Tutor destekli öğretimde belli bir konuyla ilgili direkt olarak öğrenciye bilgi verilmez. * Tutor destekli öğretimde öncelikle öğrenci dinlenir. * Maliyeti tutora ücret ödenmesinin gerekmesi * Tutor olarak, öğretmen dışındaki kişilerin bulunması zorluğudur."

17 SINIF DIŞI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
# Bu etkinlikler, öğrencinin sosyalleşmesini, gerçek dünyayı öğrenmesini ve deneyimler kazanmasını sağlar. # Öğrenciler, bireysel olabileceği gibi küçük gruplar halinde de çalışabilirler ya da ilgililer sınıf ortamına da getirilebilir.

18 GEZİ Sınıfta işlenen konuları öğrenciler için daha anlamlı ve keyifli hale getirmek için yapılan planlı ziyaretlerdir. Öğrencileri gerçek durumlarla yüz yüze getirmede, bilgileri gerçek kaynağından elde etmede kullanılan, öğrenci merkezli bir tekniktir.

19 GEZİ Öğrencilerle birlikte gezinin amacı belirlenir,
Gezi yapılacak yer belirlenir, Amaç ve yere göre izin alınır, Gezi planı öğrencilerle hazırlanır, Gezi, plana göre gerçekleştirilir, Sınıfta tartışılarak gezi değerlendirilir.

20 GEZİ Eğitsel gezi, tarihi yerler, fabrika, baraj, atölye, müze, sergi, otel, göl, dere, yayla vb. yerlere yapılabilir. İlk elden somut yaşantılar sağlar.

21 GEZİ Sınırlılıkları; İzin gerektirdiği için yasal sorumluluk gerektirir. Maliyetli ve masraflıdır. Plana uymak zordur. İyi planlanmamış eğitsel geziler, öğrencilerde istenmeyen davranışlar oluşmasına neden olabilir.

22 GÖZLEM # Gerçek yaşamdaki olayların,nesnelerin, insanların bir plan dahilinde izlenmesi ile gerçekleşen, bireysel ya da grupla uygulanabilen bir tekniktir. # Öğrencilere inceleme ve ilgili konuyu kavramayı da sağlar.

23 GÖZLEM Dikkat edilecek noktalar:
Gözleme başlamadan önce hedefler önceden belirlenmelidir. Sistematik ve bir formatı (gözlem formu veya fişi) olmalıdır. Öğrencilere gözlenecek durum ya da olay ile ilgili önceden bilgi verilmelidir. Gözlemci, gözlemi yaparken doğal ortamı bozmamalı, Gözlem sonuçları vakit kaybetmeden kaydedilmelidir. Farklı öğrencilerin gözlem sonuçlar karşılaştırılmalıdır

24 GÖZLEM Sınırlılıkları İyi bir hazırlık gerektirir.
İlk uygulamalarda etkili bir sonuç alınamayabilir. Öğrencilere çok sık uygulama olanağı tanımak güçtür.

25 GÖRÜŞME Sınıfta işlenen konularla ilgili kişilerden sözel iletişim yoluyla doğrudan bilgi edinmek amacıyla kullanılır. Bu teknik öğrencinin uzmanlarla dışarıda görüşmesiyle gerçekleşeceği gibi, sınıfa uzman getirerek (kaynak kişiden yararlanma) de gerçekleşebilir. Görüşme tekniğinde amaçlar (hedefler) doğrultusunda sorulacak sorular ve bir zaman sınırı belirlenmelidir.

26 GÖRÜŞME Uzman kişinin açıklamaları ve bilgileri konuyu yaşayan birisi olması sebebiyle daha gerçekçi ve etkileyici olabilir. Bilişsel ve duyuşsal özellikler kazandırır. Farklı meslekleri tanıma olanağı da sağlar. İletişim, ilişki kurma, kendine güven becerilerini geliştirir.

27 GÖRÜŞME Sınırlılıkları
İletişim becerileri yüksek öğrencilerin dışındaki öğrencilerin katılımını sağlamak zordur. Etki altında kalarak, sağlıklı bilgiler toplanamayabilir.

28 SERGİ Öğrencilerin, öğrenme sürecinde ürettikleri ürünlerin (resim, şiir, kompozisyon, heykel vb.) değerlendirildiği ve paylaşmayı sağlayan bir tekniktir. Sergiler; Yaratıcılığı, üretkenliği, becerileri geliştirir, Planlı iş yapma alışkanlığı kazandırır, Sosyalleşmeyi sağlar, Motivasyonu arttırır, Ürün ve süreç değerlendirmeye olanak tanır.

29 ÖDEV Öğrencileri, yeni öğrenilecek ünite veya konuya hazırlanmak, konuyu birlikte işlemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, sınıfta işlenen ve konuların tekrarını (pekiştirilmesini) sağlamak için yaptırılan çalışmalara ödev denir. Ödevler kullanımına göre bağımsız ve grupla çalışma alışkanlığı kazandırmak için kullanılabilir. Öğretmen açısından derse iyi bir öğrenci hazırlığı sağladığı gibi, aynı zamanda iyi bir öğrenme kontrol aracı olur ( ödev yoluyla değerlendirme de yapılabilir).

30 ÖDEV Ödev; eğitsel değer taşımalıdır, net ve anlaşılır olmalıdır,
öğrencinin gelişim düzeyine uygun ve normal süre için verilmelidir dönüt anında verilmelidir, Öğretmen ödevini yapmayan öğrenciye ceza vermemeli, yapabileceği türden yeni bir ödev vermelidir.


"BİREYSEL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları