Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANI / TEDAVİ / BAKIM TIBBİ - HEMŞİRELİK - LABORATUVAR HİZMETLERİ 17.Şubat.2013 ENEZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANI / TEDAVİ / BAKIM TIBBİ - HEMŞİRELİK - LABORATUVAR HİZMETLERİ 17.Şubat.2013 ENEZ."— Sunum transkripti:

1 TANI / TEDAVİ / BAKIM TIBBİ - HEMŞİRELİK - LABORATUVAR HİZMETLERİ 17.Şubat.2013 ENEZ

2 SORUN 1HİZMET ÜRETİMİ YETERSİZ AMAÇ 11.Hizmet üretimini artırmak HEDEFLER 1.İlk 3 ay içinde kurumda üretilen hizmetin % 10 oranında arttırması 2.Gelir gider negatifliğin yeni ciro üzerinden % 20 azaltılması FAALİYETLER 1.Gelir potansiyeli en yüksek olan gerçekleştirilebilir faaliyetler saptanacak 2.Aylık (bir saati geçmeyen ve mesai saati sonunda) Anabilim Dalı Akademik Genel Kurul Bilgilendirme Toplantıları yapılacak 3.Anabilim dallarına samimi ziyaretler yapılarak Anabilim dalı özelinde, kendi faaliyet planlarını belirlemeleri önerilecek 4.Anabilim Dallarına Gelir gider danışmanlığı yapacak uzmanların görevlendirilmesi sağlanacak, 5.Hemşire yetersizliğinin, üretimi ciddi boyutta etkilediği Anabilim Dallarında sayı arttırılacak 6.AD’na standartlaştırılmış gelir gider-maliyet durumlarının aylık olarak bildirilmesi ve izlenmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.Gerçekleştirilen gelir düzeyi yüksek hizmet miktarı 2.Azaltılan negatiflik oranı 3.Belirlenen uzman (danışman) sayısı ve görüşme sayısı 4.Gerçekleştirilen akademik toplantı sayısı 5.Anabilim dalı özelinde gerçekleştirilen toplantı sayısı

3 AMAÇ 21.Üretilen Hizmetlerin tümünü kaydetmek HEDEFLER 1.İlk bir ay içinde hizmetlerin % 95’inin kaydedilmesini sağlamak FAALİYETLER 1.Veri girişi ile ilgili sistemde problemleri belirlemek 2.Kayıt işlemlerinden sorumlu personeli belirlemek 3.… PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.Kaydedilen hizmet oranı 2.Kaydedilen hizmetin Anabilim Dallarına göre dağılımı 3.Görevlendirilen personel sayısı 4.Sistemde yapılan iyileştirmeler

4 AMAÇ 2 1.İnsan kaynakları yönetimini dengeli ve verimli şekilde düzenlemek HEDEFLER 1.İlk 3 ay içinde insan kaynaklarının tüm gider içindeki oranının %5 azaltılması FAALİYETLER a.İnsan kaynakları fonksiyonel iş analizlerinin analizlerinin yapılması, c.Hizmet alımından yeni personel alınmaması d.Personel servislerin 17.00’den sonra hareket etmesi e Kreşten çocukların 16.30’dan sonra alınması f.Laboratuvarların birleştirilerek personel ortak kullanımının sağlanması PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.Yapılan iş analizi sayısı 2.Mevcut personel sayısı 3.Servislerin hareket saati 4.Kreşin mesai saati 5.Mevcut laboratuvar sayısı 6.Laboratuvarda çalışan personel sayısı

5 SORUN 2 ÇALIŞANLARDA KURUM KÜLTÜRÜ VE AİDİYET DUYGUSUNDA YETERSİZLİK, MOTİVASYON DÜŞÜKLÜĞÜ AMAÇ1.Çalışanların kuruma aidiyet duygusu ve motivasyonu yükseltmek HEDEFLER 1.İlk 3 ay içinde kuruma aidiyet ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesi 2.Performansın “geminin sizin tarafı batıyor” şeklinde algılanmasının giderilmesi FAALİYETLER 1.Aylık bilgilendirme toplantılarının yapılması (Akademik Genel Kurulu Toplantıları ) 2.Anabilim Dalı düzeyinde tüm çalışanların katılımıyla iyileştirme ve inovasyon toplantılarının yapılması 3.Katılımcılarının kendi ek katkılarını belirleme ve önermelerine fırsat verilmesi 4.Anabilim Dallarında yaşanan sorun ve arızaların yönetim tarafından hızlı geri dönüş ve çözüm üretilmesi 5.Topyekun seferberlik ilan edilmesi PERFORMANS GÖSTERGESİ 1.Kurum çalışanlarının aidiyet ve motivasyon düzeyleri 2.Kurum kültürü algısı düzeyi 3.İyileştirme ve inovasyon toplantı sayısı 4.Çalışanların ek katkılarının oranı /düzeyi 5.Sorunların çözüm süresi ve sonucu

6 TEŞEKKÜRLER….


"TANI / TEDAVİ / BAKIM TIBBİ - HEMŞİRELİK - LABORATUVAR HİZMETLERİ 17.Şubat.2013 ENEZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları