Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE YÖNETİMİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE YÖNETİMİ 1."— Sunum transkripti:

1 PROJE YÖNETİMİ 1

2 Ne öğrenilecek Proje yönetiminin temel kavramları ve özellikleri
Proje planlanması ve planlama süreci Grafik zaman çizelgelemesi Riskler ve risk yönetimi

3 Projesi Yönetimi Projenin zamanında teslim edilmesini , proje ile ilgili tarafların gereksinimlerinin karşılanacağını güvence altına almak için girişimler proje geliştirme her zaman belirlenmiş bütçe, zaman ve diğer kaynaklarla sınırlı olduğu için Proje Yönetimi gereklidir 3

4 Projenin 4 etkeni Projenin 4 etkeni Bu etkenlerle bağlı sorunlar
Sonlu zaman Projede görevli insanlar Kesin görevler ve sorumluluklar Teslim edilecek ürün Bu etkenlerle bağlı sorunlar Yeterli zamanın olmayışı Projede yeterli sayıda çalışanın bulunmaması Çalışanların ne yapacaklarını kesin bilmemeleri Çok şeyler yapılmasının gerekmesi

5 Projenin başlıca hedefleri
başarım Gereken başarım hedef maliyet Bütçe sınırı Proje süresi zaman

6 Yöneticilik Girişimleri
Projenin tanımlanması-proje önerisinin yazılması Projenin planlanması ve zaman çizelgelenmesi Projenin maliyetinin hesaplanması Projenin gözetimi ve incelenmesi Personel seçimi ve değerlendirilmesi Rapor yazımı ve sunumu 6

7 geliştirici ve son kullanıcı görüşmeleri
Proje Adımları Projenin hedefleri Projenin Kapsamı geliştirici ve son kullanıcı görüşmeleri Alternatif çözümlere bakılması Tekniksel ve Yöneticilik Sınırlamaları bütçe kısıtlamaları personel imkanları teknik imkanlar…

8 Proje için Personel Seçimi
Projede çalışmak için ideal kişileri bulmak her zaman mümkün değil: Projenin bütçesi ile yüksek maaşla personel çalıştırma imkanı sağlanamaz Yeterli deneğimi olan personel bulunmaya bilir Çalışanların geliştirilmesi istene bilir; öğrenme ve deneğim kazanmak için projeye deneyimsiz personelin atanması Yöneticiler bu koşullar içinde çalışmak durumundadırlar (yazılım projeleri için üstün yetenekli bilgi teknolojisi uzmanı yetersizliği uluslar arası sorundur)

9 Projenin planlanması Planlama , uzun süreli projelerde en önemli proje yönetimi girişimlerindendir Girişim, ilk görüşmelerden sistem teslim edilene dek devam eder. Yeni bilgiler elde edindikçe planlar düzenli gözden geçirilmelidir Esas proje planını desteklemek için, bütçe ve zaman çizelgelemelerini içeren çeşitli proje tipleri geliştirile bilir 9

10 Proje planlama süreci 10

11 Proje Planı Türleri Plan Açıklaması Kalite planı
Projede kullanılacak olan yöntem ve standartların kalitesini ifade eder Geçerlilik planı Sistemin geçerliliğini belirlemek için yaklaşımlar, kaynaklar ve zaman çizelgelemesi Yapı Yönetimi Planı Kullanılacak yapı yönetimi yordamları ve yapıları Bakım planı Sistemin bakım gereksinimlerinin, bakım maliyetinin ve gereken çabanın tahmini Personel geliştirme planı Proje personelinin başarı ve deneyimin nasıl geliştirileceği açıklanır

12 Proje planının yapısı Giriş Projenin organizasyonu Risk çözümlenmesi
Donanım ve Yazılım kaynakları gereksinimleri İş dağılımı Projenin zaman çizelgelenmesi Gözetim ve raporlama mekanizmaları

13 Projenin önemli noktaları

14 Girişimlerin düzenlenmesi
Projedeki girişimler, proje sürecinin değerlendirile bilmesi için fiziksel ölçülebilir sonuçların üretilmesini sağlar Kilometre taşları (Önemli noktalar ) (Milestones) -süreç girişiminin son ucudur. Teslimetme, müşteriye teslim edilen proje sonuçlarını ifade eder Şelale modeli, geliştirmedeki önemli noktaları doğrudan ifade eder

15 Proje zaman çizelgelenmesi
Projenin meselelere bölünmesi ve her meselenin tamamlanması için zaman ve kaynak gereksinimlerinin tahmini İş gücünün verimli kullanımı için meselelerin paralelliğinin sağlanması Bir görevin, diğerinin tamamlanmasını beklemesinden dolayı gecikmeleri önlemek için görevler arasındaki bağımlılıkların en aza indirilmesi Proje yöneticisinin sezgisine ve deneyimine bağlıdır 15

16 Yazılım Projesinin zaman çizelgelemesi süreci

17 Zaman çizelgelenmesi sorunları
Sorunların karmaşıklığının ve uygun olarak, çözümün maliyetinin tahmini çok zordur Verimlilik, projede çalışanların sayısı ile doğru orantılı değil Geciken projeye ilave personel alımı, iletişim sorunlarından dolayı daha da gecike bilir Beklenmedik durumlar her zaman ola bilir ve bu proje geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır 17

18 Grafik ifadeler Görevlerin ve kaynakların zamana göre paylaşımını ifade etmek için kullanılır Görevler çok küçük olmamalıdır. (iki-üç haftalık) Görevler arasındaki bağlılıklar ve kritik yollar ifade edilir 18

19 Görev süreçleri ve bağlılıklar

20 Girişim ağı 20

21 Girişimin zaman çizelgesi
21

22 Görevler üzere personel atamaları
22

23 Risk Yöneticiliği Risk yöneticiliği, risklerin tanımlanması onların projeye etkisinin en aza indirilmesi girişimlerini içeriyor. Risk, bazı ters durumların oluşma olasılığıdır. Risklerin etki alanları: proje,ürün,kurum Proje riskleri zaman çizelgelemesini ve kaynakları etkiler Ürün riskleri geliştirilen ürünün nitelik ve başarımını etkiler İş (business) riskleri projenin ait olduğu kurumun gelişimini ve gereksinimlerin edinmesini etkiler

24 Software risks

25 Risk yönetimi süreci Riskin tanımlanması Riskin çözümlenmesi
Proje, ürün ve iş risklerinin tanımlanması Riskin çözümlenmesi Risklerin benzerliğinin ve ardışıklığının değerlendirilmesi Riskin planlanması Riskin etkilerini en aza indirmek için plan çizilmesi Riskin gözetimi Tüm proje süreci boyunca risklerin gözetimi

26 Risk yönetimi süreci

27 Riskin tanımlanması Teknoloji riskler Kişisel riskler Kurum riskleri
Gereksinim riskleri Tahmin riskleri

28 Risk Türleri Teknoloji: Örneğin, sistemde kullanılan Veri Tabanı verilmiş zaman diliminde beklenenden daha az iş (transaction) yapa biliyor Yeniden kullanılacak yazılım bileşenleri, onların işlevselliğini sınırlayan kusurlar içeriyor İnsan: her zaman istenen başarıda uzmanı projeye almak mümkün olmuyor Projenin kilit isminin önemli zamanlarda hastalanması veya başka bir işinin çıkması mümkündür

29 Risk Türleri (devamı) Kurumsal: kurum yeniden yapılandırıldıkta projenin başına diğer bir yönetici getirile biler. Kurumun maliye sorunları yüzünden proje bütçesinde kısıtlamalar ola bilir Araç: Yazılım Geliştirme araçları ile üretilen kodlar etkili değildir. Yazılım geliştirme araçlarını bütünleştirmek mümkün olmaya biliyor

30 Risk Türleri (devamı) Gereksinim: gereksinimler tasarımda çok fazla yeniden çalışmalara neden ola biliyor Müşteriler gereksinim değişmelerinin etkilerini anlamaya bilirler Tahmin: yazılımı geliştirmek için gereken zaman süresi doğru tahmin edilmiyor Yazılımın boyutu doğru değerlendirilmiyor

31 Risk türleri belirtileri

32 Riskin çözümlenmesi Her bir riskin olasılığını ve ciddiliğini değerlendirmeli Olasılık çok düşük, düşük, orta, yüksek veya çok yüksek ola bilir Riskin etkisi dağıtıcı,ciddi,tahammül edilebilir ve önemsiz ola bilir

33 Riskin çözümlemesi

34 Riskin planlanması Riskin varsayımı ve bu riskin yönetimi için strateji geliştirilmesi Riski önleme stratejileri Riskin oluşma ihtimalinin azaltılması Minimalleştirme stratejileri Riskin projeye veya ürüne etkisi azaltılır Olasılık planları Risk oluşmuşsa, bu riskle ilgili olasılık planları geliştirilir

35 Risk Yönetimi Stratejileri

36 Risk gözetimi Her bir tanımlanmış riskin, bu riskin oluşma olasılığının çok veya az olduğunu belirlemek için düzenli değerlendirilmesi Riskin etkisinin değişip değişmediğinin belirlenmesi Her risk yönetici toplantılarında tartışılmalıdır

37 Önemli noktalar Projenin başarılı olması için iyi proje yöneticiliği gerekmektedir fiziksel olmayışından dolayı, yazılım yöneticilik için sorunlar oluşturmaktadır Yöneticiler farklı roller üstlene bilir, fakat esas girişimler planlama, tahminetme ve zaman çizelgelemedir Planlama ve tahminetme iteratif süreçlerdir ve bütün proje süreci boyunca devam etmektedirler 37

38 Önemli noktalar Projenin önemli noktaları, projenin gidişi hakkında raporun yöneticiye sunulduğu , önceden belirlenmiş durumdur Riskler, proje, ürün ve iş riskleri gibi sınıflandırıla bilir Risk yöneticiliği, risklerin daha ciddi zararlara yol açmaması için risklerin tanımlanmasını, proje planında yer almasını gerektirir. 38


"PROJE YÖNETİMİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları