Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEONATAL VE PERİNATAL MORTALİTE: NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ? YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ÖNLENEBİLECEK SORUNLAR Prof. Dr. Nuray Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEONATAL VE PERİNATAL MORTALİTE: NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ? YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ÖNLENEBİLECEK SORUNLAR Prof. Dr. Nuray Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 NEONATAL VE PERİNATAL MORTALİTE: NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ? YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ÖNLENEBİLECEK SORUNLAR Prof. Dr. Nuray Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı KANITA DAYALI VERİLER

2 BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ

3

4

5 Amaç 4HedefGösterge Çocuk mortalitesini azaltmak 1990-2015 yılları arasında 5 yaş altı mortalite hızını 2/3 azaltmak  5 yaş altı mortalite hızı  Bebek mortalite hızı  1 yaşında kızamık aşısı oranı  Neonatal mortalite hızı

6 5 yaş altı ölümlerde neonatal mortalitenin yeri

7

8 Hedefe ulaşabilecek miyiz?

9 Hedefe ulaşılabilecek miyiz?

10

11

12

13

14 3.6 milyon yenidoğan nerede, ne zaman ve neden ölüyor? % 99’u düşük-orta gelirli ülkelerde ve yarısı evde Çalışmalar zengin ülkelerdeki % 1’lik orana yönelik

15 Küresel NMR dengesizliği

16 En fazla sayıda neonatal mortalite görülen 10 ülke

17 3.6 milyon yenidoğan nerede, ne zaman ve neden ölüyor? %25-50 hayatın ilk gününde %75 hayatın ilk haftasında

18 İntrapartum ölümler Maternal Ölümler 535.900/yıl Ölü doğumlar 3.2 milyon/yıl Neonatal ölümler 3.82 milyon/yıl …

19 3.6 milyon yenidoğan nerede, ne zaman ve neden ölüyor? Enfeksiyonlar % 29 Prematürite % 29 Asfiksi % 23 Kongenital % 8 Diğer % 11

20 NMR’ye göre neonatal ölüm nedenleri

21 Türk Neonatoloji Derneği Çok Merkezli Çalışma Perinatal ölüm nedenleri % 44ölü doğumlar, % 26prematürelik, % 14 konjenital anomaliler % 11 perinatal asfiksi Türk Neonatoloji Derneği Çok Merkezli Çalışma Grubu, “Türkiye'de perinatal mortalite: 1999”, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 43, 315-320, (2000).

22 NMR azaltılmasında etkili kanıta dayalı uygulamalar

23 5 en önemli yenidoğan ölüm nedeni için potansiyel çözümlere genel bakış Enfeksiyonlar (963.000)% 25 Tetanoz(60.000)% 2 İntrapartum ilişkili (Asfiksi)(814.000)% 23 Preterm doğum ilişkili(1.033.000)%29 Konjenital anomaliler(272.000)% 8 2010

24 1. Enfeksiyonlar Koruyucu önlemler  Maternal enfeksiyonları tedavi etmek  Temiz doğum uygulamaları ve hijyenik kord bakımı  Anne sütü ile beslenme Tedavi Çözümleri  Hasta bebeklerin saptanması  Ayaktan hasta yenidoğan tedavi kılavuzları  Hastanede hasta yenidoğan tedavi kılavuzları

25 2. Tetanoz Koruyucu önlemler  Gebelikte tetanoz toksoid immunizasyonu  Temiz doğum uygulamaları ve kord hijyeni Tedavi Çözümleri  Antibiyotikler  Antitetanoz globulin  Destekleyici bakım

26 Tetanoz global eliminasyonu

27 Tetanoz ve Türkiyenin yeri

28 3. İntrapartum-ilişkili ölümler “doğum asfiksisi” Koruyucu önlemler  Antenatal bakım  Doğumda deneyimli yardımın sağlanması  Komplikasyonlar için acil obstetrik bakımın sağlanması Tedavi Çözümleri  Neonatal canlandırma uygulanması  Deneyimli sağlık personeline NRP eğitimi sağlanması  Neonatal canlandırma için gerekli ekipman sağlanması  Neonatal ensefalopatili bebeklerin bakımı

29 4. Preterm doğum komplikasyonları Koruyucu önlemler  Maternal enfeksiyonları tedavi etmek  Demir/folik asit desteği  Sıtmanın önlenmesi  Antenatal steroid Tedavi Çözümleri  Doğumda canlandırma eğitimi ve ekipmanı  Emzirmenin daha iyi uygulanması  Kanguru anne bakımı  Komplikasyonların erken tanı ve tedavisi (özellikle enf)

30 5. Konjenital anomaliler Koruyucu önlemler  NTD önlemek için prekonsepsiyonel folik asit  İstenmeyen ileri yaş gebeliklerinin önlenmesi Tedavi Çözümleri  Destekleyici bakım

31

32 Int J Epidemiol 2010 Apr;39 Suppl 1:i134-43 18 çalışma sonucu ve uzman değerlendirmeleri ile % 4 prematüriteye bağlı % 8 enfeksiyona bağlı mortaliteyi azaltır ANTENATAL BAKIM

33 Int J Epidemiol 2010 Apr;39 Suppl 1:i122-133 18 RCT sonucu (Cochrane metaanalizi) % 31 prematüriteye bağlı mortalite azalması 4 tane orta gelirli ülke çalışması ayrıca değerlendirildiğinde %53 mortalite azalması ANTENATAL BAKIM Düşük gelir düzeyli ülkelerde uygulanırsa her yıl 500.000 bebek ölümü engellenebilir !

34 İNTRAPARTUM BAKIM 10 obstetrik çalışma 9 doğum odası çalışması

35 Doğumda obstetrik bakım varlığına göre neonatal mortalitede beklenen azalma Deneyimli normal doğum bakımı Temel acil obstetrik bakım Kapsamlı acil obstetrik bakım % 25 % 40 % 85

36 İNTRA VE POSTNATAL BAKIM

37 Program yaklaşımı Temiz doğum uygulamaları Sonuçlar Temiz doğum uygulamaları için ürünler Toplumsal davranış değişiklikleri Yeterli ekip ve ekipman ile Sağlık kuruluşunda doğum Medya ve halk sağlığı mesajları Toplum temelli eğitim 6 WHO CLEANS 1.Temiz el ile doğum 2.Temiz doğum alanı 3.Temiz perine 4.Temiz kord kesilmesi 5.Temiz kord bağlanması 6.Temiz kord-deri bakımı Tetanoza bağlı neonatal mortalite ve morbidite Sepsise bağlı neonatal mortalite ve morbidite Puerperal enfeksiyona bağlı maternal mortalite ve morbidite Artmış deneyimli doğum Artmış doğum bakım kalitesi İntrapartum ölü doğum Maternal ve neonatal mortalite ve morbidite

38 Sepsise özgü neonatal mortalite üzerine etki % 15-40 Tetanoza özgü neonatal mortalite üzerine etki % 30-40 Çalışma sonuçları ve uzman değerlendirmelerine göre 15 23 27 40 30 35 38 40

39 ………………………….. …………………………………………… ………………………………

40

41 21 çalışma, 8959 bebek  Sistemik enfeksiyon yok, ölüm yok  Antiseptik lerin kuru kord bakımına üstünlüğü yok  A ntibiyotikle k olonizasyon azalma trendinde  Antiseptikler kord düşme zamanını uzatıyor  Antiseptik kullanımı annenin kaygısını azaltıyor

42 Uzman yorumu  Düşük gelirli bölgelerden iyi çalışmalar bekleniyor  Yüksek gelirli bölgelerdeki sınırlı sayıdaki çalışma antibiyotik ya da antiseptiklerin kordun basitçe temiz tutulmasına göre bir üstünlüğünü göstermiyor  Kanıtların kalitesi düşük

43

44

45 POSTNATAL BAKIM

46 Tüm bebekler doğumda değerlendirme ve basit yenidoğan bakımı gerektirir Solunumun değerlendirilmesi, kurulama ve anne ile tensel temas sağlanması 136 milyon bebek doğuyor %5-10 bebek solunum için basit uyarı gerektirir (kurulama ve uyarı) Yaklaşık 10 milyon bebek %3-6 bebekte temel canlandırma balon-maske ileri canlandırma < 1 milyon milyon bebek % 0.1 göğüs kompresyonu % 0.05 ilaç Yaklaşık 6 milyon bebek

47

48 Yenidoğan canlandırmasının etkileri  Asfiksi ile ilişkili neonatal ölümler Doğum sonrası değerlendirilme, kurulama-uyarma %10 Temel yenidoğan canlandırması (sağlık kuruluşu)%30 Temel yenidoğan canlandırması (ev)%20  Preterm komplikasyonlara bağlı neonatal ölümler Doğum sonrası değerlendirilme, kurulama-uyarma %10 Temel yenidoğan canlandırması (sağlık kuruluşu)%10 Temel yenidoğan canlandırması (ev)% 5

49 POSTNATAL BAKIM

50 16 çalışma % 32 mortalite % 43 enfeksiyon/sepsis % 77 hipotermi Published Online: March 16, 2011

51

52 POSTNATAL BAKIM Anne sütü ile beslenme WHO çokuluslu havuz analizi açıkça göstermiştir ki anne sütü ile beslenmeyen < 2 aylık bebekler enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak anlamlı şekilde daha yüksek mortaliteye sahiptir (OR:5.8; CI:3.4- 9.8) WHO Collaborative Study Team on the Role of Breastfeeding on the Prevention of Infant Mortality. Effect of breastfeeding on infant and child mortality due to infectious diseases in less developed countries: a pooled analysis Lancet. 2000;355 :451 –455

53 % 67% 64 POSTNATAL BAKIM

54 7 çalışma ve uzman değerlendirmesi % 30 % 65 % 75 % 80 % 90 POSTNATAL BAKIM

55 Antenatal bakım Doğum odası bakımı Postnatal bakım Neonatal mortalite azaltılabilir

56 Yenidoğan mortalitesini azaltmanın “diğer” yolları Anne karnında fetusun tedavisi Aşırı düşük doğum ağırlıklı bebekleri yaşatma sanatı HIE varlığında hipotermi uygulaması Diyafragma hernili bebeklerin mortalitesini azaltma yöntemleri Konjenital kalp hastalıklı bebeklerin erken tanı ve tedavisi Doğumsal metabolik hastalıkların erken tanı ve tedavisi ……

57

58

59

60

61 TEŞEKKÜRLER


"NEONATAL VE PERİNATAL MORTALİTE: NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ? YENİDOĞAN DÖNEMİNDE ÖNLENEBİLECEK SORUNLAR Prof. Dr. Nuray Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları