Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESUT GÜZTOKLUSU1 Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Derslerimizin bu bölümüne kadar gördüğümüz özel güvenlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESUT GÜZTOKLUSU1 Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Derslerimizin bu bölümüne kadar gördüğümüz özel güvenlik."— Sunum transkripti:

1 MESUT GÜZTOKLUSU1 Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Derslerimizin bu bölümüne kadar gördüğümüz özel güvenlik görevlilerinin yetkilerine karşılık hakları nelerdir. ÜCRET HAKKI(SOSYAL HAK):4857 S. İş yasasına göre, Maaş, yol, yemek, SGK primi, izin hakkı(hastalandığında rapor alma hakkı),hastalandığında tedavi olma hakkı, bakmakla yükümlü olduğu kişiler(eş, çocuk, anne baba bakılma hakkı)

2 MESUT GÜZTOKLUSU2 İŞ KANUNUNA GÖRE SÖZLEŞME İŞ KANUNUNA GÖRE SÖZLEŞME Tanım ve şekil (4857 sayılı iş kanunu) Tanım ve şekil (4857 sayılı iş kanunu) MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. MADDE 8. - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.

3 MESUT GÜZTOKLUSU3 Ö.G.GÖREVLİLERİNİN HAKLARI Ö.G.G başka bir işte çalıştırılamayacağı hakkı,8 saatten fazla çalıştırılamayacağı hakkı(çalıştırıldığı takdirde fazla mesai ödenmesi hakkı)nakdi tazminat ölüm ve yaralanma halinde sakatlık tazminatı ve sakatlık aylığı ölüm halinde ise toplu ödeme yapılması ve geride kalan yakınlarına maaş bağlanması hakkı. ( 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT BAĞLANMASI HAKKI.) Ö.G.G başka bir işte çalıştırılamayacağı hakkı,8 saatten fazla çalıştırılamayacağı hakkı(çalıştırıldığı takdirde fazla mesai ödenmesi hakkı)nakdi tazminat ölüm ve yaralanma halinde sakatlık tazminatı ve sakatlık aylığı ölüm halinde ise toplu ödeme yapılması ve geride kalan yakınlarına maaş bağlanması hakkı. ( 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT BAĞLANMASI HAKKI.)

4 MESUT GÜZTOKLUSU4 Ö.G.GÖREVLİLERİ HAKLARI Ö.G.GÖREVLİLERİ HAKLARI Çalıştığı iş yerinde çalışma süresi içinde ve ayrıldıktan sonra iş yeriyle ilgili her türlü bilgiyi saklama hakkı gizli bilgileri başka kimseye söylememek. Çalıştığı iş yerinde çalışma süresi içinde ve ayrıldıktan sonra iş yeriyle ilgili her türlü bilgiyi saklama hakkı gizli bilgileri başka kimseye söylememek.

5 MESUT GÜZTOKLUSU5 SENDİKA HAKKI, YARALANMA VE ÖLÜM HALİNDE NAKDİ TAZMİNAT SENDİKA HAKKI, YARALANMA VE ÖLÜM HALİNDE NAKDİ TAZMİNAT SENDİKAYA ÜYE OLMAK; Ö.G.Görevlileri sendikalara üye olabilirler ancak grev yapma hakları yoktur. SENDİKAYA ÜYE OLMAK; Ö.G.Görevlileri sendikalara üye olabilirler ancak grev yapma hakları yoktur. Buna karşılık işvereninde Ö.G.G ye lokavt uygulama hakkı yoktur. Buna karşılık işvereninde Ö.G.G ye lokavt uygulama hakkı yoktur. Görevleri başında, ölüm ve yaralanma hallerinde Görevleri başında, ölüm ve yaralanma hallerinde 4857 sayılı iş kanunu haricinde, 2330 sayılı Nakdi 4857 sayılı iş kanunu haricinde, 2330 sayılı Nakdi tazminat yasası haklarından istifade hakları vardır. tazminat yasası haklarından istifade hakları vardır.

6 MESUT GÜZTOKLUSU6 DERNEKLERE ÜYE OLMA DERNEKLERE ÜYE OLMA DERNEK, SPOR KULUBÜ VE SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLMA HAKKI: Üye Olabilirler ancak icra kurulları ve karar, Organlarındaki görevleri ile ilgili hakları saklı kalmak kaydı veya izne tabi olmak şartı aranır. Ayrıca üye oldukları derneklerin haksız fiil ve davranışlarda bulunmaları halinde, kendileri orada bulunmasalar dahi, sorumlu tutularak DERNEK, SPOR KULUBÜ VE SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLMA HAKKI: Üye Olabilirler ancak icra kurulları ve karar, Organlarındaki görevleri ile ilgili hakları saklı kalmak kaydı veya izne tabi olmak şartı aranır. Ayrıca üye oldukları derneklerin haksız fiil ve davranışlarda bulunmaları halinde, kendileri orada bulunmasalar dahi, sorumlu tutularak Ö.G.G kimlik belgelerinin iptaline karar Ö.G.G kimlik belgelerinin iptaline karar verilebilir. verilebilir.

7 MESUT GÜZTOKLUSU7 MALİ MESULİYET SİGORTASI Mali mesuliyet sigortası yaptırılması hakkı: Bu hak Ö.G.G in 3.şahıslara vermiş oldukları zarara yönelik görevliyi güvence altına alma hakkıdır. Bu hak özel güvenlik görevlilerine, ayrıca bir gelir veya fayda sağlamaz. Mali mesuliyet sigortası yaptırılması hakkı: Bu hak Ö.G.G in 3.şahıslara vermiş oldukları zarara yönelik görevliyi güvence altına alma hakkıdır. Bu hak özel güvenlik görevlilerine, ayrıca bir gelir veya fayda sağlamaz.

8 MESUT GÜZTOKLUSU8 ŞİKAYET VE DİLEKÇE İLE MÜRACAAT HAKKI ŞİKAYET VE DİLEKÇE İLE MÜRACAAT HAKKI Şikâyet hakkı: En yakın amirinden başlanarak silsile yolu ile dilekçeyle şikâyet ve başvuru hakkı. Şikâyet hakkı: En yakın amirinden başlanarak silsile yolu ile dilekçeyle şikâyet ve başvuru hakkı. Anayasal haklar kapsamında her vatandaşın şikayet ve müracaat hakkı vardır. Anayasal haklar kapsamında her vatandaşın şikayet ve müracaat hakkı vardır.

9 MESUT GÜZTOKLUSU9 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI İŞVERENİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI: Ö.G.G ye sayılan maddeleri yerine getirmek. Zamanında işe gidiş geliş, kıyafet, saç sakal,giyim ve fiziki görünümün iyi olması,işten ayrılacağı zaman bilgi vermek.İş aramak bulmak için izin vermek.Amirin emrini yerine getirmek.Verilen görevi yapmak.İşveren Ö.G.G sine grev ve lokavt hakkından mahrum bırakmak,ayrı tutmak,ücretlerini ve tazminat hakkını ödemekle görevli ve sorumludur İŞVERENİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI: Ö.G.G ye sayılan maddeleri yerine getirmek. Zamanında işe gidiş geliş, kıyafet, saç sakal,giyim ve fiziki görünümün iyi olması,işten ayrılacağı zaman bilgi vermek.İş aramak bulmak için izin vermek.Amirin emrini yerine getirmek.Verilen görevi yapmak.İşveren Ö.G.G sine grev ve lokavt hakkından mahrum bırakmak,ayrı tutmak,ücretlerini ve tazminat hakkını ödemekle görevli ve sorumludur

10 MESUT GÜZTOKLUSU10 İŞVERENİN SORUMLULUKLARI İŞVERENİN SORUMLULUKLARI Mali mesuliyet sigortası yaptırmak mecburiyeti vardır. Personeline güven ve itimat besleyerek her türlü sosyal ve ücret haklarını ödemek sorumluluğu vardır.Ö.G.G görevlisi ikinci bir işte çalışamaz, çalıştırılamaz Mali mesuliyet sigortası yaptırmak mecburiyeti vardır. Personeline güven ve itimat besleyerek her türlü sosyal ve ücret haklarını ödemek sorumluluğu vardır.Ö.G.G görevlisi ikinci bir işte çalışamaz, çalıştırılamaz

11 MESUT GÜZTOKLUSU11 MÜRACAT YERLERİ MÜRACAT YERLERİ Özel güvenlik görevlileri gerek iş kanununa (S.G.K.)göre işçi statüsünde çalışsın, gerekse Özel güvenlik görevlileri gerek iş kanununa (S.G.K.)göre işçi statüsünde çalışsın, gerekse Emekli sandığına bağlı memur statüsünde çalışsınlar her iki halde’de hâkim huzurunda memur sayılırlar. İş kanunu kapsamında kesinti ve ücret hakları, Hâkim huzurunda ve görevleri esnasında memuriyet statülerini etkilemez. Emekli sandığına bağlı memur statüsünde çalışsınlar her iki halde’de hâkim huzurunda memur sayılırlar. İş kanunu kapsamında kesinti ve ücret hakları, Hâkim huzurunda ve görevleri esnasında memuriyet statülerini etkilemez. Ancak İş kanununa göre meydana gelen olumsuzluklarda dava iş mahkemelerine, memur statüsünde ise Bölge İdare mahkemelerine başvurmak gerekir. Ancak İş kanununa göre meydana gelen olumsuzluklarda dava iş mahkemelerine, memur statüsünde ise Bölge İdare mahkemelerine başvurmak gerekir.

12 MESUT GÜZTOKLUSU12 Ö.G.GÖREVLİLERİNİN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR Ö.G.GÖREVLİLERİNİN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR Göreve gelmeme, göreve geç gelme ve görev yerini terk etme, görevde uyumak. Göreve gelmeme, göreve geç gelme ve görev yerini terk etme, görevde uyumak. Görevini kötüye kullanma. Görevini kötüye kullanma. Görevde lakayt davranma. Görevde lakayt davranma. Görevde kötü söz, hakaret ve haksız muamele, vatandaşa kötü muamelede Görevde kötü söz, hakaret ve haksız muamele, vatandaşa kötü muamelede ve davranışlarda bulunma. ve davranışlarda bulunma.

13 MESUT GÜZTOKLUSU13 Ö.G.GÖREVLİLERİNİN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR Ö.G.GÖREVLİLERİNİN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR Emre itaatsiz davranma. Emre itaatsiz davranma. Emniyet-i suiistimal, emanete hıyanet. Emniyet-i suiistimal, emanete hıyanet. Sahtecilik, (İhtilas). ( evrak sahteciliği) Sahtecilik, (İhtilas). ( evrak sahteciliği) Yiyicilik, (İrtikap) Kandırmak veya aldatmak suretiyle menfaat temin etmek. Yiyicilik, (İrtikap) Kandırmak veya aldatmak suretiyle menfaat temin etmek. Rüşvet:Görevlinin yapması gereken görevi yapmamak,yapmaması gereken haksız bir işlemi yapmak üzere elde ettiği gelir, para, hediye veya her türlü eşyaya rüşvet denir. Rüşvet:Görevlinin yapması gereken görevi yapmamak,yapmaması gereken haksız bir işlemi yapmak üzere elde ettiği gelir, para, hediye veya her türlü eşyaya rüşvet denir.

14 MESUT GÜZTOKLUSU14 Ö.G.GÖREVLİLERİNİN İŞLEYEBİLECEĞİ SUÇLAR Hırsızlık:En kısa tanımla kendisinin hakkı olmadığı bir eşyaya haksız ve kanuna aykırı hareket etmek suretiyle sahip olma Hırsızlık:En kısa tanımla kendisinin hakkı olmadığı bir eşyaya haksız ve kanuna aykırı hareket etmek suretiyle sahip olma işlemine hırsızlık denir. işlemine hırsızlık denir. Gasp: Kişinin canına kast etmek suretiyle Gasp: Kişinin canına kast etmek suretiyle ırzına, namus ve hürriyetine veya elindeki mal, eşya, para v.s. her türlü nesneyi ele geçirmek için kanuna aykırı hareket etmek suretiyle ırzına, namus ve hürriyetine veya elindeki mal, eşya, para v.s. her türlü nesneyi ele geçirmek için kanuna aykırı hareket etmek suretiyle yapılan silahlı hareket ve fiillere GASP denir. yapılan silahlı hareket ve fiillere GASP denir.

15 MESUT GÜZTOKLUSU15 Ö.G.GÖREVLİLERİNE KARŞI İŞLENEBİLECEK SUÇLAR Küçük düşürücü, aşağılayıcı, söz söyleme, Küçük düşürücü, aşağılayıcı, söz söyleme, Görevli memura hakaret ve sövme. Görevli memura hakaret ve sövme. Haksız ve gerekçesiz saldırı. Haksız ve gerekçesiz saldırı. Fiili ve aletle saldırı.(Bıçak,sopa, muşta.) Fiili ve aletle saldırı.(Bıçak,sopa, muşta.) Silahlı saldırı.(Tüfek, tabanca) Silahlı saldırı.(Tüfek, tabanca) Görevini engelleme. Görevini engelleme. İftira atma yalan yere suçlamada bulunma İftira atma yalan yere suçlamada bulunma en çok karşılaşılan suçların başında gelmektedir. en çok karşılaşılan suçların başında gelmektedir.

16 MESUT GÜZTOKLUSU16 SUÇ VE CEZA MADDELERİ SUÇ VE CEZA MADDELERİ Yukarıda anılan tüm suç ve kabahatlerle ilgili yaptırımlar ile ilgili hükümler, yani Yukarıda anılan tüm suç ve kabahatlerle ilgili yaptırımlar ile ilgili hükümler, yani (ceza-i müeyyideler) 5237 sayılı YENİ TÜRK CEZA YASASINDA BELİRTİLMİŞ OLUP, buradan detaylı şekilde incelenmesi uygundur. (ceza-i müeyyideler) 5237 sayılı YENİ TÜRK CEZA YASASINDA BELİRTİLMİŞ OLUP, buradan detaylı şekilde incelenmesi uygundur.


"MESUT GÜZTOKLUSU1 Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Ö.G.G GÖREVLİSİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI Derslerimizin bu bölümüne kadar gördüğümüz özel güvenlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları