Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ"— Sunum transkripti:

1 EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
AKREDİTASYON SÜRECİ EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

2 AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU
ADIM 1 AKREDİTASYON BAŞVURU FORMU KAR AMACI GÜTMEYEN TÜZEL KİŞİLİKLER TARAFINDAN DOLDURULARAK YIL İÇERİSİNDE ULUSAL AJANSA GÖNDERİLİR.

3 ADIM 2 ÖN DEĞERLENDİRMEYE ALINAN BAŞVURU FORMUNDA EKSİKLERİN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA İLGİLİ KURULUŞA EKSİKLİKLERİN GİDİRİLMESİ HUSUSUNDA YAZI GÖNDERİLİR.

4 ADIM 3 BAŞVURU FORMUNDA BİR EKSİKLİK YOK İSE KURULUŞA ALINDI YAZISI GÖNDERİLİR.

5 ADIM 4 ALINDI YAZISI GÖNDERİLEN KURULUŞLAR YIL İÇERİSİNDE DÜZENLENEN 4 AKREDİTASYON EĞİTİMİNDEN BİRİSİNE DAVET EDİLİR.

6 ADIM 5 AKREDİTASYON EĞİTİMİNE KATILIM ZORUNLUDUR. AKREDİTASYON EĞİTİMİNE YALNIZCA BAŞVURU FORMUNDA YASAL TEMSİLCİ YA DA PROJE SORUMLUSU OLARAK BELİRTİLMİŞ KİŞİLER KATILABİLİR.

7 ADIM 6 AKREDİTASYON EĞİTİMİNE GEÇERLİ BİR MAZERET SUNMAKSIZIN KATILMAYAN KURULUŞLAR DÜZENLENEN İKİNCİ EĞİTİME DAVET EDİLİR. BU EĞİTİME DE GEÇERLİ BİR MAZERET SUNMAKSIZIN KATILMAYAN KURULUŞLARIN AKREDİTASYON BAŞVURUSU İPTAL EDİLİR. KURULUŞ 1 YIL SÜRE İLE TEKRAR AKREDİTASYON BAŞVURUSUNDA BULUNAMAZ.

8 ADIM 7 AKREDİTASYON EĞİTİMİNE KATILAN KURULUŞLARA 6 HAFTA İÇERİSİNDE AKREDİTASYON ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLİR.

9 ADIM 8 AKREDİTASYON ZİYARETİNDEN SONRAKİ 6 HAFTA İÇERİSİNDE KURULUŞUN BAŞVURUSU AKREDİTASYON KOMİTESİ TARAFINDAN İNCELENİR VE NİHAİ KARAR VERİLİR.

10 AKREDİTASYON BAŞVURUSU RED
Red Gerekçelerinin A bölümündeki gerekçelerden biriyle akreditasyon başvurusunda bulunan kuruluşlar, başvurunun reddine yol açan durumun vuku bulduğu sıradaki yasal temsilci ve proje sorumlusu değişmeksizin ve başvurunun reddi üzerinden (ret kararının verildiği akreditasyon komitesi toplantı tarihi esas alınır) 1 yıl geçmedikçe, tekrar akreditasyon için başvuramazlar.

11 RED GEREKÇELERİ A A1. Kuruluşun önceki yıllarda sunmuş olduğu AGH projelerinde program kurallarına ve hibe sözleşmesi yükümlülüklerine aykırılık tespit edilmesi, A2. Kuruluşun önceki yıllara ait gençlik projelerine ilişkin sunulmamış nihai raporlarının bulunması, A3. Kuruluşun önceki yıllara ait projelere ilişkin Merkeze hibe borçlarının bulunması, A4. Kuruluşun önceki yıllarda sergilemiş olduğu program ihlallerinden kaynaklı olarak akreditasyonunun iptal edilmesine, iptal tarihinin üzerinden 1 yıl geçmemesine ve bu ihlallerin vuku bulduğu sırada yasal temsilci ve proje sorumlusu olarak görev üstlenen kişilerin görevi bırakmaksızın yine başvuruda bulunulması, A5. Kuruluşun faaliyet alanının Türkiye öncelikleriyle uyuşmaması.

12 RED GEREKÇELERİ B Ön-Değerlendirme Sonrası
B1. Akreditasyon eğitimine katılınmaması ya da eğitim tamamlanmadan ayrılınması, B2. Başvuran kuruluşun akreditasyon ziyaretinde başvuru formunda belirtilen adreste bulunamaması, B3. Başvuru formunun ilk sunulduğu tarihten akreditasyon ziyaretine kadar önemli değişikliklerin (yasal temsilci, adres değişikliği, adına başvurulan kuruluşun isminin değişmesi) meydana gelmesi ve bu değişikliklerin Merkeze bildirilmemesi.

13 RED GEREKÇELERİ C Akreditasyon Komitesi toplantısı sonrası
C1. Kuruluşun idari, mali ve beşeri yapısının AGH içinde akredite bir kuruluş olarak yer almasına elverişli bulunmaması.

14 AKREDİTASYON ZİYARETİ-1
Akreditasyon eğitimine katılan kuruluşlara, 6 hafta içinde akreditasyon ziyareti gerçekleştirilir. Ziyaretin planlandığı tarihten en az 15 gün önce kuruluşlara resmi bir yazı gönderilerek akreditasyon ziyaretinin tarihi bildirilir.

15 AKREDİTASYON ZİYARETİ-2
Kuruluşun Avrupa Gönüllü Hizmetine Katılmaya Yönelik Motivasyonu Kuruluşun Faaliyetlerinin Avrupa Gönüllü Hizmetinin amaç ve hedeflerine uygunluğu Kuruluşun AGH hakkındaki bilgi düzeyi Kuruluşun idari, mali ve beşeri kapasitesi

16 NİYET BEYANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER-1
Şekli değişiklikler: Akredite kuruluşlar Başkanlığa her zaman bir dilekçe ile başvurmak suretiyle iletişim bilgileri, yasal temsilci ve proje sorumlusu değişikliklerinin yapılmasını talep edebilirler. Dilekçeyle birlikte şu belgeler de eklenmelidir: Adres değişikliklerinde dilekçeyle birlikte İl Dernekler Müdürlüğü’nden kuruluşun belirtilen adreste faaliyet gösterdiğine dair ve dilekçe tarihinden en geç 1 hafta öncesi tarihli bir yazı (kamu kuruluşları için gerekmemektedir); Proje sorumlusu ve yasal temsilci değişikliklerinde kuruluşun yönetim kurulu kararıyla, ilgili kişinin yasal temsilci ve/veya proje sorumlusu olarak atandığına dair bir yetki belgesi –kamu kuruluşlarında yetkilendirme yazısı; Kuruluş isim değişikliklerinde, yeni isimli kuruluşun eskisinin devamı olduğunu kanıtlayan bir belge

17 NİYET BEYANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER-2
Esas unsurlarda değişiklikler: Akreditasyon belgesindeki akreditasyonun türü (gönderen, ev sahibi ve koordinatör), temalar ve ev sahibi kuruluşlarda gönüllü için tasarlanan görevler Akreditasyon belgesinin esas unsurlarını oluşturmaktadır. Esas unsurlara yönelik değişiklik talepleri otomatik olarak yerine getirilmez. Genel Koordinatörlüğün takdir hakkına bağlı olarak ya yeni bir akreditasyon ziyaretinin sonucunda ya da ilgili kuruluşun geçmiş dönemdeki performansı dikkate alınarak söz konusu talep yerine getirilir.

18 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ
AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ(AGH) İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN İLGİLİ UZMANLAR İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.


"EYLEM 2 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları