Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİP II DİYABET TEDAVİSİNDE ORAL ANTİDİYABETİKLERİN MALİYET-ETKİLİLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİP II DİYABET TEDAVİSİNDE ORAL ANTİDİYABETİKLERİN MALİYET-ETKİLİLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 TİP II DİYABET TEDAVİSİNDE ORAL ANTİDİYABETİKLERİN MALİYET-ETKİLİLİĞİ
NICE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

2 Tedavi Algoritması Birinci basamakta standart tedavi: Metformin
İkinci basamak standart tedavi: Sülfanilüreler Üçüncü basamak tedavi:? İnsulinler Glitazonlar (rosiglitazon/pioglitazon) Exenatide Gliptinler (Sitagliptin/Vildagliptin)

3 Sağlık teknolojilerinin değerlendirilme amacı
Tip II diyabet tedavisinde üçüncü basamak tedavi ne olmalıdır? İnsan insulini: NPH veya NPH/regular Bifazik analoglar İnsulin glargin Glitazonlar Exenatid

4 Üçüncü basamak tedavi seçme aşamasında hipotetik tip II diyabet hastalarının karakteristikleri
Base case Duyarlılık analiz aralığı Yaş 58 +10 yıl Diyabet süresi 5 yıl +5 yıl HbA1c %7,5 BMI (kg/m2) 30.42 ± 3 kg/m2 SBP 140 mmHg ± 10 mmHg Total kolesterol 4,4 mmol/lt ± 0,6 mmol/lt HDL kolesterol 1 mmol/lt

5 Klinik veriler Klinik girdiler: Başabaş çalışmalar
Bifazik analog-İnsan insulini Glargin-insan insulini Bifazik analog-glargin Glargin-rosiglitazon Rosiglitazon-pioglitazon Exenatid-glargin Exenatid-bifazik analog Birden fazla çalışma varlığında: metaanaliz İndirek karşılaştırma (tedavi etki farkları uyarlanmış)

6 Dozlar Ortalama En düşük En yüksek İnsan İnsulini 50 IU 31 IU 70 IU
Bifazik analog 56 IU 38 IU 79 IU Glargin 46 IU 32 IU 68 IU Rosiglitazon 8 mg 4 mg Pioglitazon 30 mg 15 mg 45 mg Exenatide 30 mcg

7 Yıllık İlaç Maliyeti (£)
Ortalama En düşük En yüksek İnsan İnsulini 245 152 342 Bifazik analog 400 271 562 Glargin 434 307 645 Rosiglitazon 323 Pioglitazon 437 315 Exenatide 830 623

8 Sonuçlar Toplam QALYs Toplam Maliyet İlave QALY İlave Maliyet ICER
İnsan İnsulini 8,05 19,527 Pioglitazon 8,03 19,828 -0,018 300 Domine edilir Glargin 8,00 21,467 -0,041 1940 Bifazik analog 23,033 0,004 3505 ED Rosiglitazon 7,94 24,978 -0,110 5451 Exenatide 8,08 29,001 0,034 9474

9 NICE önerileri (1) Yaşam tarzı önlemleri ile kan şekeri kontrol edilemeyen hastalarda ilk tercih metformindir. Aşağıdaki durumlarda sülfanilüreler birinci basamak tedavi olarak seçilmelidir: Metforminin kontrendike olduğu veya tolere edilemediği Hiperglisemik semptomlardan dolayı hızlı yanıt gerektiği durumlarda

10 NICE önerileri (2) Sülfanilüreler, kan şekeri kontrolünün yetersiz olduğu durumlarda ikinci basamak tedavi olarak metformine ilave şeklinde kullanılmalıdır Hızlı etki eden insulin sekretuvarları, rutin dışı yaşantısı olan hastalarda tercih edilebilir Eğer hipoglisemi sülfanilüre kullanımında problem oluşturuyorsa tiyazolidinler (glitazonlar) kullanılabilir

11 NICE önerileri (3) Sağlık ekonomisi modelleme sonuçlarına göre tiyazolidinler (glitazonlar), insan insulini ile karşılaştırıldığında maliyet-etkili değildir. Ancak, model insulin tedavisinin hipoglisemi korkusu gibi yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini, eğitim v.b. Maliyetlerini yeteri kadar kapsamamaktadır. Bu nedenle üçüncü basamak tedavi olarak (HbA1c≥%7,5) insulinler veya tiyazolidinler kullanılmalıdır

12 NICE önerileri (4) Sağlık ekonomisi modelleme sonuçlarına göre exenatide, insan insulini ile karşılaştırıldığında maliyet-etkili değildir. Ancak, model obezite tedavisini tüm boyutları ile dikkate alamamaktadır. Bu nedenle, vücut ağırlığının önemli bir problem olduğu hastalarda üçüncü basamak tedavi olarak (HbA1c≥%7,5) insulinler veya tiyazolidinler yerine kullanılabilir

13 Teşekkür ederim


"TİP II DİYABET TEDAVİSİNDE ORAL ANTİDİYABETİKLERİN MALİYET-ETKİLİLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları