Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE PERSPEKTİFİNDEN KADIN VE SİGARA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE PERSPEKTİFİNDEN KADIN VE SİGARA"— Sunum transkripti:

1 AİLE PERSPEKTİFİNDEN KADIN VE SİGARA
Doç.Dr.Ayşen Gürcan Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Gn.Md.

2 Kapsam Aile araştırmalarına göre sigara kullanım durumları
Sigara kullananların aile yapısı özellikleri Ergenlerde sigara kullanım durumları

3 2006 Türk Aile Yapısı Araştırması
Alan uygulaması 10 Haziran-8 Ağustos 2006 tarihlerinde, Türkiye evreninde hanede yaş ve üzeri bireyle görüşme yapılmıştır.

4 SİGARA KULLANIM DURUMU (%)

5 Cinsiyete Göre Sigara Kullanım Oranları

6 Kadın Örneklem Dağılımı
SAYI YÜZDE SİGARA KULLANAN 2087 15,07 SİGARA KULLANMAYAN 11761 84,93 TOPLAM 13848 100

7 Kadınların Medeni Durumlarına Göre

8 Hane Geliri Açısından

9 Eşle Sorun

10 Eşle Yaşanan Sorun Hiç yaşamayız Bazen yaşarız Sık sık yaşarız
Eşiniz ile aşağıda belirtilen konularda sorun yaşar mısınız? S49.1 Ev ve çocuklar ile ilgili sorumluluklar S49.2 Harcamalar konusunda S49.3 Giyim tarzı konusunda S49.4 Dini görüşlerinizin farklılığı nedeniyle S49.5 Kadının/erkeğin ailesi ile ilişkiler konusunda S49.6 Alkol alışkanlığı S49.7 Sigara alışkanlığı S49.8 Kumar alışkanlığı S49.9 Kıskançlık konusunda S49.10 İş ile ilgili sorunların eve taşınması nedeniyle S49.11 Gelirin yeterli olmaması S49.12 Görüşülen kişiler konusunda Hiç yaşamayız Bazen yaşarız Sık sık yaşarız İlgili değil

11 F1 KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR F2 İLİŞKİLER
Alkol Sigara Kumar Görüşülen kişiler Giyim tarzı Dini görüşlerinizin farklılığı Eşin ailesi ile ilgili Kıskançlık İs sorunlarını eve taşıması Ev ve çocuklar ile ilgili sorumluluklar Harcamalar konusunda Gelirin yetersizliği F3 SOSYO EKONOMİK SORUMLULUKLAR

12 Eşle Sorun* Alışk F1 İlişki F2 F3 Top SİGARA KULLANAN 3,42 7,37 4,54
Sorumluluk F3 Top SİGARA KULLANAN 3,42 7,37 4,54 14,39 SİGARA KULLANMAYAN 3,29 6,75 4,08 12,93

13 Genç-Ebeveyn Sorunları

14 Genç-Ebeveyn Sorunları
Aşağıdaki konularda çocuğunuzla / anne-babanızla sorun yaşıyor musunuz? (18-25 yaş arasında olup anne/babası ile yaşayanlara ya da 18-25 yaş arasında aynı evde yaşayan çocuğu olanlara sorulmuştur) S46.1 Kılık- kıyafet tarzında S46.2 Arkadaş seçiminde S46.3 Eğlence tarzında S46.4 Okul ve meslek seçiminde S46.5 Siyasi görüşlerde S46.6 Dini tutumlarda / davranışlarda S46.7 Geleneklere bağlılıkta S46.8 Evlilik ve aile hayatına bakışta S46.9 Yemek ve ev düzeni alışkanlığında S46.10 Harcama ve tüketim alışkanlığında S46.11 Akrabalık ilişkilerinde S46.12 Aile içi ilişkilerde

15 F2 TERCİH F3 SOSYAL TUTUM F1 ALIŞKANLIK İLİŞKİ Yemek ve ev düzeni
Harcama ve tüketim Akrabalık ilişkilerinde Aile içi ilişkilerde Kılık- kıyafet tarzında Arkadaş seçiminde Eğlence tarzında Okul ve meslek seçiminde Siyasi görüşlerde Dini tutumlarda Geleneklere bağlılıkta Evlilik ve aile hayatına bakış F3 SOSYAL TUTUM

16 Genç-Ebeveyn Sorunları*
İlişki F1 Tercih F2 Sosyal Tutum F3 Top SİGARA KULLANAN 5,21 5,29 4,70 15,20 SİGARA KULLANMAYAN 4,82 4,96 4,55 14,33

17 Çocuğa Bakış (Tutum)

18 Çocuğa Bakış (Tutum) Çocuklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtiniz. S45.1 "Neslin (soyun) devamı sadece erkek çocuk ile sağlanır" S45.2 "Her aile ekonomik durumuna göre çocuk yapmalıdır" S45.3 "Çocuk annenin sosyal/eğitim/iş hayatını olumsuz etkiler" S45.4 "Çocuk babanın sosyal/eğitim/iş hayatını olumsuz etkiler" S45.5 "Çocuk sahibi olan kadın olmayana göre daha itibarlıdır" S45.6 "Erkek çocuk annenin itibarını artırır" S45.7 "Çocuk eşleri birbirine yakınlaştırır" S45.8 "Çocuk, büyüdüğünde anne-babasına maddi katkı sağlamalıdır" S45.9 "Çocuk, yaşlılıklarında anne-babasına bakmalıdır"

19 İş, eğitim, sosyal hayatını etkilemesi F2 BEKLENTİ
GELENEKSEL Nesil devamlılığında erkek çocuk Çocuğun sağladığı itibar Erkek çocuk ve anne itibarı Eşleri yakınlaştırır Maddi katkı sağlar Yaşlanınca bakar Anne-babanın İş, eğitim, sosyal hayatını etkilemesi F2 BEKLENTİ F3 OLUMSUZ ETKİ

20 Çocuğa Bakış (Tutum)* F1 F2 F3 Top SİGARA KULLANAN 4,68 7,53 3,35
15,56 SİGARA KULLANMAYAN 5,37 8,17 3,47 17,01

21 Çocuğa Ceza

22 Çocuğu Cezalandırma Son bir yıl içinde çocuğunuza/çocuklarınıza ne tür cezalar verdiniz? (3-17 yaş grubunda çocuğu olanlara sorulmuştur) S47.1 Odaya kapattım S47.2 Oyun oynamasına izin vermedim S47.3 Harçlığını kestim S47.4 TV izlemesine izin vermedim S47.5 Azarladım S47.6 Bir süre konuşmadım S47.7 Bir süre istediklerini almadım S47.8 Arkadaşları ile görüştürmedim S47.9 Dövdüm

23 Çocuğa Ceza Faktör 2 Faktör 1 Azarlama Dövme DUYGUSAL GELENEKSEL
Odaya kapatma Oyunu yasaklama Harçlığı kesme TV yasaklama Bir süre konuşmama istediklerini almama Arkadaşları ile görüstürmeme Azarlama Dövme DUYGUSAL CEZALAR GELENEKSEL CEZA

24 Çocuğa Ceza Duygusal Ceza Geleneksel Ceza Toplam SİGARA KULLANAN
10,98* 4,35 15,33* SİGARA KULLANMAYAN 9,74 4,26 14,99

25 Aile Mutluluk Algısı Ailenizi genel olarak nasıl görüyorsunuz? 1
Çok mutlu 2 Mutlu 3 Orta 4 Mutsuz 5 Çok mutsuz

26 Kadınların Sigara Kullanım Durumlarına Göre Aile Mutluluk Algısı Ortalamaları

27 Kadınların Sigara İçme Durumlarına Göre Alkol Kullanım Yüzde Oranları

28 Örneklem Toplam 24647 kişi 13848 KADIN 9897 Çalışmayan
3951 çalışan (geliri olan)

29 Madde Kullanımı

30 Kadınların Çalışma Durumlarına Göre Sigara Kullanım Oranları

31 ERGEN PROFİLİ (2008)

32 Ergen Profili 2008 Araştırması
doğumlu 5765 kişi 2803 (%48,6) kız 2962 (%51,4) erkek

33 Ergen Kızlarda Sigara Kullanım Oranları

34 Kızların Aile Yapılarına Göre Sigara Kullanım Oranları

35 SONUÇ Aile araştırmalarına göre;
Aile yapısı kadınlarda sigara kullanımını etkiliyor Aile içi sorunlar sigara kullanımını doğrusal yönde etkiliyor Gelirin yüksekliği ve çalışma durumu sigara kullanımını doğrusal yönde etkiliyor

36 Teşekkürler…


"AİLE PERSPEKTİFİNDEN KADIN VE SİGARA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları