Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTİHELMİNTİK İLAÇLAR Dr.Barış KARADAŞ. Helmintler zoolojik sınıflandırmada  Nematod (filaryalar dahil)  Sestod'lar  Trematod'lar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTİHELMİNTİK İLAÇLAR Dr.Barış KARADAŞ. Helmintler zoolojik sınıflandırmada  Nematod (filaryalar dahil)  Sestod'lar  Trematod'lar."— Sunum transkripti:

1 ANTİHELMİNTİK İLAÇLAR Dr.Barış KARADAŞ

2 Helmintler zoolojik sınıflandırmada  Nematod (filaryalar dahil)  Sestod'lar  Trematod'lar

3  Helmintler insan vücudunda parazit olarak gastrointestinal kanal lumeninde, kan ve lenf damarları içinde ve bazı dokularda yerleşirler (sistemik helmintiyazis): oHelmintisid ilaç oHelmintifüj ilaç

4

5

6 I.NEMATODLARA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR  PİRANTEL PAMOAT: oAscaris, Oxyuris, Ancylostoma duodenale, ve Trichostrongylusda en tercih edilen iki ilaçtan biridir (diğeri mebendazol) oHelmintlerin çizgili kaslarında nikotinik kolinerjik reseptörleri aktive ederek ve antikolinesteraz etkinliği ile depolarizasyon yapar ve buna bağlı olarak kontraktür şeklinde kasılma ve spastik felç oluşturur

7  MEBENDAZOL ve ALBENDAZOL: oMebendazol, kancalı kurt ve Trichuris trichiura tedavisinde en fazla tercih edilir. Ascaris, Oxyuris ve Trichostrongylus en fazla tercih edilen iki ilaçtan biridir (diğeri pirantel pamoat). oHelmintlerin örtü (tegumental) ve intestinal hücrelerinde sitoplazmik mikrotübülleri yok ederler, asetilkolinesteraz salgılanmasını ve glikoz uptake'ini inhibe ederler, glikojen boşalması yaparlar

8  Albendazol daha fazla lipofiliktir.  Ascaris, Oxyuris. Trichuris ve kancalı kurt, Echinococcus granulosus'un yaptığı kistik hidatid hastalığında, ve Echinococccus multilocularis'in karaciğerde, yaptığı alveoler hidatid hastalığında en tercih edilen ilaçtır.  Teniaziste ortaya çıkar sistiserkozis'in tedavisinde en tercih edilen iki ilaçtan biridir (diğeri prazikuantel).

9  PİPERAZİN: oAskaris ve oksiyurlarda nöromüsküler kavşakta iyon kanallarını bozarak kas membranım hiperpolarize eder ve impuls aşırımını bloke eder. Bu kavşaklarda asetilkolin'in kasıcı etkisini azaltarak gevşek felç yapar canlı olarak dışarı atılır  LEVAMIZOL: oAscaris ve Trichostrongylus'a pirantelinki gibi helmintte spastik felç yapar, fumarat redüktazı inhibe etmesi de antihelmintik etki yapar. oAntihelmintik etkisinden başka, immünostimülan etkisi de vardır.

10  TİABENDAZOL: oAntihelmintik etkisi yanında antiinflamatuvar etkisi de vardır. oHelmintlere özgü bir mitokondriyel enzim olan fumarat redûktazı inhibe ederek etki yapar. Bazı türlerde sitoplazmik mikrotûbûlleri yok eder. oViseral larva migrans ile ciltteki larva migrans'a karşı ve Strongyloides stercoralis infeksiyonunda en fazla tercih edilen ilaç olan albendazolun alternatifidir.

11 Filaryalara Karşı Kullanılan İlaçlar:  Dietilkarbamazin  İvermektin  Metronidazol  Suramin

12  İVERMEKTİN: oFilaryalara ve Strongyloides, Ascaris, Trichuris ve Oxyuris gibi barsak nematodlanna karşı etkilidir oBir filarya türü olan Oncocerca volvulus'a karşı en tercih edilen ilaçtır oDuyarlı helmintlerde GABAerjik sinaplarda GABA'nın etkinliğini artırmasının ve embriyojenezi bozmasının antinematodal etkide rol oynadığı sanılmaktadır

13  DİETİLKARBAMAZİL SİTRAT: oWuchereria bancrofti, W. malayi ve Loa loa'nın kanda bulunan mikrofilaryalarını süratle yok eder. oDracunculus medinenensis ve onkoserkiyazis'e karşı da etkilidir.  METRONİDAZOL: oDracunculus medinenensis etkilidir.

14 II.SESTODLARA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR:  Niklozamid  Prazikuantel  Paromomisin  Diklorofen

15  NİKLOZAMİD: oTaenia saginata ve Hymenolepis nana'ya karşı en fazla tercih edilen iki ilaçtan biridir (diğeri prazikuantel). oT. solium'a karşı da kullanılır (Sistiserkoz riski prazikuantelde daha azdır) oSestodlann, anaerobik metabolizmasını inhibe etmek ve eksojen glukoz uptake'ini ve mitokondrilerde ADP'den ATP sentezlenmesini bozmak suretiyle ölümlerine neden olur

16  PRAZlKUANTEL: oŞistozomiyazis, H. Nana, T. Saginata ve T. solium'a karşı en etkili ilaçtır. T. solium'a bağlı sistiserkozun en etkili antihelmintik ilaçtır  Albendazolun Hidatid Hastalığında Kullanılışı: oKistik hidatidde 28 günlük kür halinde verilir, cerrahi girişime yardımcı olarak veriliyorsa girişimden önce iki kür uygulanır. oAlveoller hidatidde aynı şekilde cerrahi girişime yardımcı olarak kullanılır. Kürler halinde bir yıl veya daha uzun süre vermek gerekir.

17 III.TREMATODLARA KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR:  PRAZlKUANTEL: oSchistosoma haematobium, S. mansoni ve S. Japonicum ve ayrıca T. saginata ve solium dahil sestodlara karşı en tercih edilen ilaçtır. oDuyarlı helmintlerin kas hücrelerinde, Ca+2 girişini artırarak önce kasılmaları artırır ve sonra spastik felç yapar; bunun sonucu şistozomalar gibi ven çeperine tutunan helmintler veya sestodlar gibi barsak çeperine tutunan helmintler tutunma yerlerinden koparak önlerindeki organlara (mezenterik venlerden karaciğere ve mesane venlerinden akciğere) sürüklenirler veya barsaktan dışarı atılırlar. oPrazikuantel klonorkiyazis. opistorkiyazis, paragonimiyazis ve fasioliyazis'in tedavisinde de kullanılır.

18  METRİFONAT: oOrganik fosfatlı bir antikolinsterazdır. Non-enzimatik reaksiyonla diklorvos’a dönüşür, güçlü bir antikolinesterazdır. oSistiserkoz'a, S. haematobium'a etkilidir.  OKSAMNİLKİN: oS. mansoni'ye karşı etkilidir. oMezenterik venlerdeki parazitin, nöromüsküler aşınmını bozarak hareketliliğini azaltır; karaciğere sürüklenmesine ve orada tahrip edilmesine neden olur


"ANTİHELMİNTİK İLAÇLAR Dr.Barış KARADAŞ. Helmintler zoolojik sınıflandırmada  Nematod (filaryalar dahil)  Sestod'lar  Trematod'lar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları