Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Mühendislik Fakültesi
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2 Mühendislik, matematiksel ve doğal bilimlerden,
MÜHENDİSLİK NEDİR ? Mühendislik, matematiksel ve doğal bilimlerden, ders çalışma, deney yapma ve uygulama yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, doğanın maddelerini ve kuvvetlerini insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren meslektir.(*) ABET (*) Çeviri Prof. Dr. H. Abdullah

3 G E N E L B İ L G İ L E R

4 Mühendislik Fakültesi Tarihçe
Birim Açılan Bölümler SMMYO Sakarya Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği (1970) Makine Mühendisliği (1970) SDMMA Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Endüstri Mühendisliği (1977) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (1980) Metalurji-Malz. Mühendisliği (1980) İTÜ-SMF İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi 1992 SAÜ Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği (1994) Bilgisayar Mühendisliği (1994) Jeofizik Mühendisliği (1997) Gıda Mühendisliği (1997) Kimya Mühendisliği (2001) Jeodezi ve Fotogrametri Müh (2001)

5 Öğrenci alım tarihleri
Mühendislik Fakültesi Öğrenci alım tarihleri Bölüm / Program Normal Öğretim II.Öğretim İnşaat Mühendisliği 1970 1995 Makine Mühendisliği Endüstri Mühendisliği 1977 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1980 Metalurji-Malz. Mühendisliği Çevre Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 2006 Jeofizik Mühendisliği 2001 2004 Gıda Mühendisliği - Kimya Mühendisliği (*) Jeodezi ve Fotogrametri Müh.(*) (*) Öğrenci alınmamaktadır

6 Mühendislik Fakültesi
Kapalı Alan Bilgileri Bina Kullanım Amacı Alan (m2 ) D-2 Blok Dekanlık, Jeofizik Müh., Gıda Müh. 3504 D-4 Blok Derslik 3220 D-6 Blok Laboratuvar 2130 B-1 Blok (D-8) Endüstri Müh., Bilgisayar Müh. 4000 B-2 Blok Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3000 A-1 Blok İnşaat Müh., Çevre Müh. 3600 A-2 Blok Makine Müh., Metalurji-Malzeme Müh., 8591 Makine ve Metalürji Mühendisliği Laboratuvarları 1008 İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları 939 Malzeme Teknolojileri ve Yüzey İşlemleri Laboratuvarları 314 Termal Sprey Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı 340 EMC (Elektromanyetik Uyumluluk) Laboratuvarı 220 ABB Otomasyon Laboratuvarı 191 Toplam Kapalı Alan (m2 ) 31561

7 İdari Personel Sayıları
Mühendislik Fakültesi İdari Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Personel Sayısı Genel İdari 27 Teknik 9 Yardımcı 1 Sözleşmeli 29 TOPLAM 66

8 Akademik Personel Sayıları
Mühendislik Fakültesi Akademik Personel Sayıları Ü n v a n l a r BÖLÜM Prof. Doç. Yrd.Doç. Ö.Ü. Toplamı Öğr. Görevlisi Okutman Arş. Gör. Uzman Toplam Makine Müh. 7 5 22 31 1 --- 12 47 İnşaat Müh. 2 20 30 -- 11 40 Endüstri Müh. 4 3 26 14 44 Elektrik-Elektronik M. 6 21 17 41 Metalurji ve Malzeme Müh. 10 13 37 Çevre Müh. 8 25 Bilgisayar Müh. 23 Jeofizik Müh. 16 Gıda Müh. Kimya Müh. 32 106 170 98 284

9 Mühendislik Fakültesi Öğrenci Sayıları
BÖLÜM I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM Makina Müh. 638 494 1132 İnşaat Müh. 495 392 887 Endüstri Müh. 334 828 Elektrik-Elektronik Müh. 351 305 656 Metalurji ve Malz. Müh. 409 319 728 Çevre Müh. 261 580 Bilgisayar Müh. 466 246 712 Jeofizik Müh. 326 220 543 Gıda Müh. 169 - Kimya Müh. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 3664 2571 6235

10 B Ö L Ü M L E R İ M İ Z

11 1- MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Makina Mühendisliği, hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz hareketli parçaların ve makinaların tasarım ve üretimi ile ilgilenen bir bölümdür. Bölüm mezunları; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürme sistemlerinin tasarımının ve üretiminin planlaması konularında çalışma olanaklarına sahiptir. Takım tezgahları, otomotiv sektörü, otomasyon, malzeme bilimi, enerji, gaz ve buhar türbinleri, pistonlu kompresörler, nükleer reaktörler, içten yanmalı motorlar, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemleri vb. konuları Makine Mühendislerinin ilgilendiği alanlardan bazılarıdır. Kurulmuş olan ve değişik alanlarda faaliyet gösteren tüm endüstriyel kuruluşlarda, Makine Mühendislerinin iş bulma olanakları vardır. Anabilim Dalları 1- Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrolü 2- Konstrüksiyon 3- Mekanik 4- Termodinamik ve Isı Tekniği 5- Makine Malzemesi ve İmalat Tekniği 6- Otomotiv 7- Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar

12 Makina Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Makine Mühendisliği Laboratuarları ve Alt Birimleri CAD/CAM Simülasyon Laboratuarı Bilgisayar Destekli Çizim Laboratuarı Hidromekanik ve Hidrolik Makineleri Laboratuarı Makine Elemanları Laboratuarı Takım Tezgahları Laboratuarı Termodinamik Isı Teknolojileri Laboratuarı Mekanik Laboratuarı Otomotiv Laboratuarı Makine Dinamiği Titreşim-Akustik Laboratuarı Otomatik Kontrol Laboratuarı Mekanik Deneyler Laboratuarı Isıl işlem ve Metalografi Laboratuarı Kaynak Laboratuarı

13 2- İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bölüm mezunları; mesken ve endüstriyel yapılar, yol ve demiryolu gibi, ulaştırma yapıları, su yapıları (baraj, su, içme suyu, sulama, kanalizasyon ..v.s.) gibi inşaatların planlama, projelendirme, yapım ve denetimi konularında, Bayındırlık, DSİ, Karayolları, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Belediyeler gibi Kamu Kurumları ile yurtiçi ve yurtdışında bu konularda iş yapan müteahhit firmalarda geniş çalışma alanlarına ve zengin iş bulma olanağına sahiptir. Anabilim Dalları 1- Yapı 2- Yapı Malzemesi 3- Yapı İşletmesi 4- Mekanik 5- Geoteknik 6- Ulaştırma 7- Hidrolik

14 İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
İnşaat Mühendisliği Araştırma-Analiz Laboratuarı ve Alt Birimleri Mustafa KAZAK İnşaat Mühendisliği Laboratuarları Geoteknik Laboratuarı Yapı Malzemesi Laboratuarı Hidrolik Laboratuarı

15 3- ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan; sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için; sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır. Temel amacı üretim ve yönetim sistemlerinde verimliliği ve etkinliği arttırmaktır. Bu çerçevede Endüstri Mühendisleri; daha basit, daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha karlı, daha etkin kapasite kullanımı olan sistemler yaratmak amacıyla söz konusu sistemleri incelemek, planlamak, örgütlemek, yürütmek, denetlemek, geliştirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak durumundadırlar. Anabilim Dalları 1- Endüstri Mühendisliği 2- Yöneylem Araştırması

16 Endüstri Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Endüstri Mühendisliği Laboratuarı ve Alt Birimleri Bilgisayar Laboratuarı I-II İnsan Kaynakları Laboratuarı i-CIM Laboratuarı

17 4- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (EEM), temel mühendislik kavramları, elektrik ve elektronik devre ve sistemlerin tasarım ve analizi, otomasyon sistemleri ve bunların endüstriyel iş problemlerinin çözümünde nasıl kullanıldıkları üzerinde durur. Bölüm mezunları; Ülkemiz enerji sektörü, elektromekanik sanayi ve elektronik sanayinde istihdam edilebilmektedir. TEÜAŞ, TEİAŞ,TEDAŞ, TÜRK TELEKOM, DSİ, YSE gibi Kamu Kuruluşlarında elektrik ve elektronik birimlerinde görev alabilmektedirler. Bu kuruluşların elektrik enerjisi üretim santralleri, köy elektrifikasyonu, enerji sistemleri, endüstriyel otomasyon, haberleşme, aydınlatma, kuvvet tesisatı, bilgisayarlarda yazılım ve donanım alanlarında çalışabilmektedirler. Serbest aydınlatma, tesisat ve taahhüt bürolarında, Elektrik, elektronik cihazların imalat ve bakımının yapıldığı fabrikalarda iş bulma olanakları vardır. Anabilim Dalları 1- Elektrik Tesisleri 2- Elektrik Makinaları 3- Elektronik 4- Haberleşme 5- Devreler ve Sistemler 6- Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teorisi 7- Kontrol ve Kumanda Sistemleri

18 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Devreler Elektrik Devreleri Laboratuarı Elektronik Devreleri Laboratuarı Sayısal Devre Tasarım Laboratuarı Elektrik Makinaları Elektrik Makineleri Laboratuarı Güç Elektroniği Laboratuarı Elektrik Tesisleri Laboratuarı Kontrol Kontrol Laboratuarı Mikroişlemciler Laboratuarı Endüstriyel Otomasyon Laboratuarı Haberleşme Laboratuarı Sayısal İşaret İşleme Laboratuarı EMC laboratuvarı

19 5- METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Metalurji, insanların istekleri doğrultusunda günlük hayatlarında önemli bir role sahip malzemeleri üretme ve şekillendirme bilim ve sanatıdır. Bölüm mezunları; demir-çelik, ısıl işlem ve döküm fabrikalarında iş imkanı bulabilirler. Alüminyum ve bakır gibi çeşitli metallerin üretilmesi, alaşımlandırılması ve şekillendirilmesi ile uğraşırlar. Seramik, polimerik ve kompozit malzemelere de özel önem verirler. Ayrıca ileri teknoloji malzemelerinin uygulanmaya aktarılması ve genişletilmesi ile de ilgilenirler. Anabilim Dalları 1- Malzeme 2- Üretim Metalurjisi 3- Seramik

20 Metalurji Malzeme Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Malzeme Analiz ve Karakterizasyon Laboratuarı ve Alt Birimleri Metalografi Laboratuarı SEM ve XRD Laboratuarı Isıl İşlem ve Döküm Laboratuarı Termal Analiz Laboratuarı Seramik Üretim Laboratuarı Kaplama Üretim ve Analiz Laboratuarları Yüzey Modifikasyon Laboratuarı Termal Sprey Kaplama ve Araştırma Laboratuarı (SAÜTESLAB)

21 6- ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Çevre Mühendisliği, çeşitli aktiviteler sonucu çevrenin ve kötü çevre koşullarından da insanların, canlıların olumsuz yönde etkilenmelerinin önlenmesi, insan sağlığı ve refahı için çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. Bu bölümden mezun olanlar; Çevre kirliliği ve kontrolü, kirli suların arıtılması ile su kaynaklarının optimum kullanılması konularında bilgi sahibi olmaktadırlar. Çevre Mühendisleri, belediyelerde, bütün sanayi kuruluşlarında, çevre vakıfları ile çevre il müdürlüklerinde, İller Bankası’nda iş bulma imkanına sahiptirler. Anabilim Dalları 1- Çevre Bilimleri 2- Çevre Teknolojisi

22 Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Çevre Mühendisliği Araştırma-Analiz Laboratuarı ve Alt Birimleri Su ve Atıksu Laboratuarı Çevre Kimyası Laboratuarı Ar-Ge Laboratuarı

23 7- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Bilgisayar Mühendisliği, yüksek hızlı elektronik hesaplayıcı cihazların donanımı, yazılımı ve bu alanlardaki teorik kavramları işler. Ayrıca bu cihazların bilimsel, endüstriyel ve iş problemlerinin çözümünde nasıl kullanıldıkları üzerinde durur. Bölüm mezunları; Bilgisayar destekli kontrol, bilgisayar ağları, veri işleme sistemleri, tasarım kurma ve işletimi, bilgisayar yazılımı ve donanımı geliştirme,donanımın kurulması ve işletimi konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar. Endüstride bilgisayar destekli otomasyonun sağlanması, firmaların ARGE bölümlerinde bilgisayar veri bankaları geliştirme ve yönetim firmalarında iş imkanı bulmaktadırlar. Anabilim Dalları 1- Bilgisayar Bilimleri 2- Bilgisayar Yazılımı 3- Bilgisayar Donanımı

24 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Bilgisayar Mühendisliği Laboratuarı ve Alt Birimleri Bilgisayar Ağları Gerçek Zamanlı Ağ Sistemleri Donanım Laboratuarı Sanal Gerçeklik Laboratuarı Yazılım Laboratuarı

25 8- JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortamındaki gezegenlerin, uyduların ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini fizik ve matematik yöntem ve yaklaşımlar kullanarak inceleyen bilim dalına Jeofizik denir. Jeofizik Mühendisleri, gravite, manyetik, elektrik, elektromanyetik, sismik, kuyu ölçümleri gibi jeofizik yöntemlerle yeraltındaki maden, petrol, su, termal alanlar v.b. gibi ekonomik değere sahip olan doğal kaynakların araştırılması gibi depremlerin oluşumu, yeryuvarının depremselliği ve yer içinin fiziksel yapısı gibi yerküremiz ile ilgili tüm konularla uğraşırlar. Ülkemizde, Türkiye Petrolleri A.O., Maden Tetkik ve Arama, DSİ, Karayolları, Köy Hizmetleri ve Belediyeler gibi Kamu Kuruluşları ile zemin, su, maden, kömür aramaları v.b. gibi konularda çalışan özel kuruluşlarda da Jeofizik Mühendislerinin iş bulma olanakları vardır. Anabilim Dalları 1. Yerfiziği Anabilim Dalı 2. Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı 3. Sismoloji Anabilim Dalı

26 Jeofizik Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Tektonik Modelleme Laboratuarı Veri İşleme Laboratuvarı

27 9 - GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Gıda Mühendisliği, fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. Gıda Mühendisliği'nin temel amaçlarından biri de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir. Bölüm mezunlarımız; özellikle son yıllarda Gıda Mühendisliğinin gösterdiği büyük atılımla günümüzde pek çok işletmede ve devlet sektöründe rahatlıkla iş bulabilmekte ve yükselebilmektedirler.  Mezunlarımız gıda sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Anabilim Dalları 1- Gıda Bilimleri 2- Gıda Teknolojileri

28 Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuarları
Gıda Mühendisliği Laboratuarı

29 A R - G E

30 BÖLÜMLERDE YAPILAN BİLİMSEL FAALİYETLERİN DAĞILIMI
Mühendislik Fakültesi BÖLÜMLERDE YAPILAN BİLİMSEL FAALİYETLERİN DAĞILIMI ( Akademik yılı)

31 Fakültemizin Aktüel Projeleri
Mühendislik Fakültesi Fakültemizin Aktüel Projeleri Fakütemiz öğretim üyeleri tarafından 21 adet TÜBİTAK ve 5 adet DPT / BOREN /SAN-TEZ projesi yürütülmektedir. Projelerin süresi ortalama 2 yıl olup proje bütçeleri toplamı yaklaşık 10 milyon TL’dir. Metalurji Malzeme Müh. Bölümünde İleri Alt Yapı Araştırma Laboratuarı kuruldu. DPT, TÜBİTAK-BOREN desteğiyle “Termal Sprey Kaplama Araştırma-Uygulama Laboratuarı (SAÜTESLAB, Elektrik Mühendisliği Bölümümüzde: Elektromanyetik Laboratuarı, DPT desteğiyle kurulum aşamasındadır.

32 Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi
Fakültemizin TÜBİTAK destekli Aktüel Projeleri (Çevre Müh.-Gıda Müh.) Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi 107G260 Sapanca Gölü'nün öncelikli kirlilik kaynaklarına özgü kontrol teknolojilerinin araştırılıp geliştirilerek göl havzası için uyarlanması Recep İLERİ, Prof. Dr. Çevre Müh. 108Y039 Biyodizel endüstrisi atık sularının fiziksel kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılabilirliğinin incelenmesi İsmail Ayhan ŞENGİL, Prof. Dr. 108O244 DDE ile kirlenmiş toprakların fitoremediyasyonda aşılı kabakgillerin kullanımı Mehmet İŞLEYEN, Yrd.Doç. Dr. 107O873 Balıkta tuzlama ve kurutmanın Salmonella üzerine etkisi Serap COŞANSU AKDEMİR , Yrd. Doç. Dr. Gıda Müh. DDE ile Kirlenmiş Toprakların Fitoremediyasyonda Aşılı Kabakgillerin Kullanımı Arzu Ç. Mehmedoğlu, Yrd. Doç. Dr.

33 Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi
Fakültemizin TÜBİTAK destekli Aktüel Projeleri (İnşaat Müh.-Endüstri Müh.) Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi 108M303 Performansa dayalı tasarım ve değerlendirme yöntemlerinin deprem sonrası Türkiye'de gözlenen yapı performansları ile karşılaştırılarak geliştirilmesi Mustafa KUTANİŞ, Yrd.Doç. Dr. İnşaat Müh. 106M042 İnce Daneli zeminlerin Sismik Koşullarda Yenilmesinin Adapazarı Kriteri ile Tanısında Dinamik Deneylerin Etkisi Akın ÖNALP, Prof. Dr. 107M257 Türk Hazır Giyim Sanayi için Veri Madenciliği Tabanlı bir Kalıcı İndirim Yönetim Sistemi Prototipi Ayhan Demiriz, Doç. Dr. Endüstri Müh.

34 Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi
Fakültemizin TÜBİTAK destekli Aktüel Projeleri (Elektrik-Elektronik –Makine Müh.) Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi 107E165 Çok fonksiyonlu güç çevrim sistemi Ayhan ÖZDEMİR, Yrd.Doç .Dr. Elektrik –Elektronik Müh. 108E036 Fibromyalcı sendromunun teşhisine yönelik Hrv, Ssr ve psikolojik testlerin dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları ile değerlendirilmesi ve ilişkilerin belirlenmesi Ethem KÖKLÜKAYA, Prof. Dr. 107E193 Karmaşık haritalamaya dayalı gözü kapalı süper-çözünürlük yöntemi Cabir VURAL, Yrd.Doç. Dr. 106M468 Kontrollü Elastik Aktivatör Tasarımı ve Aktif Kontrollü Alt Ekstremite Protezlerinde Uygulanması Akın Oğuz Kaptı, Yard. Doç.Dr. Makine Müh.

35 Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi
Fakültemizin TÜBİTAK destekli Aktüel Projeleri (Metalurji-Malzeme Müh.) Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi 107M059 Uzay ve havacılık amaçlı termal ve çevresel bariyer kaplamaların üretilmesi ve karakterizasyonu Fatih ÜSTEL, Doç. Dr. Metalurji Malzeme Mühendisliği 108M111 Kromitin karbotermal redüksiyonunda proses parametrelerinin mekanik aktivasyonla geliştirilmesi Kenan YILDIZ, Yrd.Doç. Dr. 106M253 Elektrolitik kaplama ile üretilen nikel matriksli seramik nano parçacık takviyeli kompozitler Hatem Akbulut, Prof. Dr. 105T260 Nano kristalin kalay (Sn) ve kalay oksit (SnO2) iletken kaplamalar

36 Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi
Fakültemizin TÜBİTAK destekli Aktüel Projeleri (Metal.-Malzeme, Bilgisayar Müh.) Proje Numarası Projenin Adı Yürütücüsü Birimi 106M121 Boksitlerden Alumina Üretiminde Mekanik Aktivasyonun Etkisinin Araştırılması Ahmet Alp Doç. Dr. Metalurji Malzeme Mühendisliği 106M118 Seramik Partikül Takviyeli Yüksek İletken Bakır Kompozitlerin Geliştirilmesi Cuma Bindal Prof. Dr. 106M122 Magnezyum Alaşımlarının Kontrollü Atmosferde Basınçlı Döküm Yöntemi İle Üretilmesi ve Alaşım Elementlerinin Özelliklere Etkisinin İncelenmesi S.Can KURNAZ Doç.Dr. 109M087 Sanal Ark Kaynak Simülatörünün Tasarım ve İmalatı Cemi l ÖZ Bilgisayar Mühendisliği

37 TÜBİTAK PROJELERİNİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI
Fakültemizin TÜBİTAK destekli Aktüel Projeleri TÜBİTAK PROJELERİNİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI Bilgisayar Müh. Makine Müh. Endüstri Gıda Müh. İnşaat Çevre Elektrik-Elektronik Metalurji-Malzeme Müh. 1 2 3 7 Fakültemizde, öğretim üyelerimizce yürütülen toplam 21 adet TÜBİTAK destekli proje yürütülmektedir.

38 Proje Destekleyici Projenin Adı Yürütücüsü Birimi DPT BOREN SAN-TEZ
Fakültemizin Diğer Proje detayları Proje Destekleyici Projenin Adı Yürütücüsü Birimi DPT Gaz Türbinlerinde Kullanılan Termal Bariyer Kaplamalarının (TBK) Alternatif Hibrid Kaplama Teknolojisi ile Üretimi ve Geliştirilmesi Doç. Dr. Fatih ÜSTEL Metalurji Malzeme Mühendisliği Merkezi Elektromanyetik Laboratuarı Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği BOREN Uzay ve Havacılık Amaçlı, Kendini İyileştirme Özelliği Gösteren Bor Bileşikli (B4C/BN+SiC) Kaplamaların Geliştirilmesi Prof. Dr. Fatih ÜSTEL Ferro Niyobyum Tozlarından FexB -NbxB Esaslı Kompozitlerin Üretimi ve Özellikleri Doç. Dr. Uğur ŞEN SAN-TEZ Hibrit otobüs seyir hali Emisyonlarının ölçüm ve modellenmesi Doç. Dr. Şeref SOYLU Çevre Mühendisliği

39 Mühendislik Fakültesi İnovasyon Projeleri
1-(Engellilere Yönelik) Hidrojen Enerjili Hibrit Scooter Geliştirilmesi ve Prototip İmalatı UNIDO-ICHET  Proje Dönemi : 01/ 01 / /04 /2009  2- An Educational Platform for Physically Disabled People in Designing/Manufacturing of Supporting Equipment – EPDP (www.epdp.eu)  ”Medikal Ekipmanların Tasarım/İmalat Süreçlerinde Fiziksel Engelliler İçin Mesleki Eğitim Platformu Geliştirilmesi” AB - Lifelong learning programme Leonardo da Vinci transfer of innovation Proje Numarası : LLP-LdV-TOI-2007-TR-064 Proje Dönemi : 01/ 12 / To:31/12 /2009 Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr Yavuz SOYDAN Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

40 Mühendislik Fakültesi İnovasyon Projeleri
SAÜ-TEKNOLOJi MERKEZİ ve TEKNOKENT Fakültemiz elemanlarının girişimleri ile ; Sakarya Üniversitesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ,ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğiyle, üniversite bünyesinde önce “Duvarsız Teknoloji İnkübatörü DTİ , 2003” sonraki aşamada ise “Sakarya Üniversitesi Teknoloji Merkezi SAÜ-TEKMER , 2007” kurulumu sağlandı. Sakarya Üniversitesi ve diğer araştırma kurum/kuruluşları ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) AR-GE alanında işbirliğini sağlamak; ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabet edebilecek ölçekte “ileri teknoloji tabanlı” bir yapıya kavuşturulması amacıyla KOBİ’lerin 50 den fazla inovasyon projesi desteklendi. SAÜ-TEKMER Tenkokent te hizmetlerine devam etmektedir. Bu girişimlerin yanında, 2009 yılında Üniversitemiz bünyesinde Sakarya Üniversitesi TEKNOKENT i kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

41 Mühendislik Fakültesi Toplam Kalite Çalışmaları
ve Müdek Ölçütlerini Sağlamak üzere Oluşturulan Sistem

42 Fakültemiz Stratejik Planlama Yaklaşımı
Mühendislik Fakültesi Fakültemiz Stratejik Planlama Yaklaşımı

43 EÖBS Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) WebAbis
Öğretim Elemanları ve Öğrenciler WebAbis Öğretim Elemanları e-posta Personel Bilgi …. Öğrenciler WebObis Staj Takip Mezun Bilgi

44

45 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)
Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) EÖBS'nin Hedefi Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir.  EÖBS ile Üniversitemizin/Fakültemizin eğitim - öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir. Geliştirilen EÖBS'nin öne çıkan özelliği; üniversitemizin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışan ve eğitim - öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik özel bir çerçeve yazılımı olmasıdır.

46 Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS)
Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) EÖBS’nin Kapsamı Programlar -Amaç ve hedefleri -Program yeterlilikleri (Bilgi beceri ve yetkinlikler açısından sınıflandırılmış öğrenme çıktıları) -Bilgilendirmeler (programa kabul, alınacak dereceler, mezuniyet koşulları, üst dereceye geçiş) Dersler -Ders planları –Dersler - AKTS ilişkileri -Dersler – Program çıktıları ilişkileri -Ders kategori Listesi -Derslere ilişkin dokümanların haftalık bazda eklenmesi Ölçme ve değerlendirme , Anketler -Kişisel ve yetki bazlı

47 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME-ÖĞRETME METOTLARI
Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME-ÖĞRETME METOTLARI DEĞERLENDİRME BİLGİ Kuramsal -Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme, Uygulamalı -Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Okuma ,ders, seminer, ödev, web tabanlı öğrenme, proje hazırlama Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma BECERİLER Kavramsal -Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilişsel Uygulamalı -Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, -Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, Laboratuar, seminer, grup ödevi, bağımsız ödev, Web tabanlı öğrenme, arazi çalışmaları, stajlar, teknik geziler Kısa sınav, ara sınav, final sınavı, rapor sunma, bilgisayar destekli sunum

48 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mühendislik Fakültesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (EÖBS) PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME-ÖĞRETME DEĞERLENDİRME KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği -Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Grup ödevi , seminer, Sunum,rapor Öğrenme Yetkinliği -Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, Ödev, grup çalışması, web tabanlı öğrenme Sunum,rapor, bilgisayar destekli sunum İletişim ve Sosyal Yetkinlik -Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, Ödev, ders, serbest çalışma, web tabanlı öğrenme Sözlü ve yazılı merkezi sınav Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, -Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak Okuma, grup çalışması tartışma

49 Akademik Bilgi Sistemi (WebAbis)
Mühendislik Fakültesi Akademik Bilgi Sistemi (WebAbis) Dersler -Listeler (devam, ödev, proje, sınav vs) -Dersin değerlendirmesi açısından oransal katkı payları -Not girişi (yıl içi ve yıl sonu her türlü faaliyetler) -Değerlendirme (ortak bağıl değerlendirme sistemi) Dökümanlar -Derslere ilişkin dokümanların haftalık olarak eklenmesi Anketler - Anketleri kişisel ve yetki bazlı izleyebilme Danışmanlıklar -Lisansüstü danışmanlıkları

50

51 Öğrenci Bilgi Sistemi (WebObis)
Mühendislik Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi (WebObis) Dersler -Derslere kayıt -Öğrencinin haftalık ders programı -Derslerin içerikleri -Tüm sınav sonuçları -Dönemlik değerlendirme notları -Transkript Dökümanlar -Derslere ilişkin dokümanlar/notlar (haftalık olarak) Anketler

52

53 Mühendislik Fakültesi
Öğrenci Anketlerimiz ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ Her dönem ve her ders için; Ders Genel Değerlendirme Öğretim Elemanı Değerlendirme Öğrenim Çıktılarını Değerlendirme İdari ve Destek Hizmetlerini Değerlendirme Anketleri yapılmaktadır.

54 Mühendislik Fakültesi
Diğer Anketlerimiz LİDER DAVRANIŞ ETKİLİLİĞİ ANKETİ Dekan, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ Akademik Personel İdari Personel MEZUNLAR ANKETİ-TOPLANTILARI PAYDAŞLAR ANKETİ-TOPLANTILARI

55 Mühendislik Fakültesi
Sakarya Üniversitesi mezun bilgi sistemimiz güncellenerek mezunlarımızla daha etkileşimli ve hızlı iletişim olanağı sağlanmıştır. Öğrencilerimizin staj takiplerini kolaylaştılmış mezuniyet için gerekli olan staj belgelendirme süreci hızlandırılmıştır. 2008 yılından itibaren tüm öğrencilerimize Staj yaptıkları işyerlerinde SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılamakta ve primleri MF (SAÜ) tarafından ödenmektedir.

56

57 Sınıflar, eğitimi destekleyecek teknolojiler ile standart donanımlı hale getirilmiştir.
Öğrenci Sıraları Kürsü Tahta Datashow Bilgisayar İnternet erişimi Akıllı tahta (bazı sınıflarda)

58 Mühendislik Fakültesi
Genç Girişimci Geliştirme Programı KOSGEB’in üniversite öğrencilerine yönelik, girişimciliği kendilerine bir seçenek olarak sunarak üniversiteli gençleri girişimciliğe yöneltmek ve üniversitelerde girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği, "Genç Girişimci Geliştirme Programı" SAÜ MFve KOSGEB-Gebze-İGEM işbirliğiyle SAÜ MFve KOSGEB-SAÜ-TEKMER işbirliğiyle SAÜ MFve KOSGEB-SAÜ-TEKMER işbirliğiyle Öğretim Yıllarında Fakültemizde gerçekleştirilmiştir. 2005 Yılından itibaren seçmeli ders olarak uygulanmaktadır

59 Öğrenci Toplulukları Üniversitemizde 15 adedi fakültemiz öğrencilerine ait 86 öğrenci topluluğu vardır. Özellikle bölüm isimli topluluklarımız son dört yıldır ortak organizasyon yaparak “mühendislik haftası etkinlikleri” düzenlemektedirler.

60 Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu
SAITEM 2003 yılında kurulan ekip bugün 30'dan fazla üyesi ile çalışmalarına devam ediyor. SAGUAR - Sakarya Üniversitesi Güneş Arabası (2003) TÜBİTAK Formula-G yarışları 2005: (İstanbul) 4.lük, 2007: (İzmir) lik, 2007: (Ankara) 4.lük, 2008: SAGUAR X7, TÜBİTAK 2008 yılı en iyi tasarım ödülü 2009: SAGUAR NL ile Avusturalya’da 2009 Global Green Challenge yarışında kendi kategorisinde 9. luk

61 Sakarya Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu
SATEK - Sakarya Üniversitesi Güneş Teknesi (2006) SAHIMO - Sakarya Üniversitesi Hidro Mobil (2007) 2008 :Fransa Shell Eco Marathonda Avrupa 3.'sü 2009 :Fransa Shell Eco Marathonda Avrupa 3.'sü HIDROCARTAL - Sakarya Üniversitesi Hidro Mobil (2007) Ankara Otomobilciler Kulübü Yarışında 2. lik

62

63 Mühendislik Fakültesi
Tel: Fax:


"Mühendislik Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları