Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, Prof. Dr. GÖNÜL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, Prof. Dr. GÖNÜL."— Sunum transkripti:

1 YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, Prof. Dr. GÖNÜL KEMİKLER Medikal Fizik Kongresi 15-18 Kasım 2007

2 Eksternal radyoterapide hasta yatağının, kullanılan ışının kalitesini değiştirmeksizin yeterli dayanıklılık ve sertliğe sahip olması istenir. Yüksek dayanıklılık ve düşük yoğunluğu sebebiyle karbon fiber, minimum azaltma etkisi ile çok iyi bir tedavi masası malzemesi olarak belirtilmektedir.

3 Bu çalışma ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde bulunan Siemens Oncor lineer hızlandırıcının, karbon fiber masasının maksimum doz bölgesine, cilt ve izomerkez dozuna etkilerinin 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için araştırılması hedeflenmiştir.

4 Karbon fiber yüksek gerilim gücüne ve sertlik derecesine sahip çok güçlü bir maddedir. Aynı zamanda düşük yoğunluklu çok hafif bir mater- yaldir. Bu özellikleri ile karbon fiber radyoterapide kullanılan alışılagelmiş materyallerden çok daha radyogeçirgendir. Bu nedenlerle karbon fiber tedavi masası, masa üstü ek araçlar, baş-boyun destekleri için tercih edilen bir madde olmuştur.

5 Ancak, eğer radyoterapide bu maddeden yapılan araçlar kullanılıyorsa bu maddenin geçirgenliği ve maksimum doz bölgesindeki özelliklerinin bilinmesi gereklidir.

6 GEREÇ VE YÖNTEM Siemens Oncor Impression IMRT lineer hızlandırıcı Reuther karbon fiber hasta tedavi masası RW3 katı su fantomu Silindirik fantom Markus tipi paralel plak iyon odası Semifleks iyon odası PTW Unidos elektrometre

7 Reuther Karbon Fiber Hasta Tedavi Masası 500 mm x 2,454 mm x 127 mm ebatlarında karbon fiber malzemeden yapılmış bir masa düzlemidir. Masa düzleminin alt ve üst duvar kalınlıkları 0,6 mm, yan duvar kalınlığı ise 0,8 mm’dir. İçi boş olan masa düzleminin yapıldığı karbon fiberin yoğunluğu 1,8 g/cm 3 ’dür.

8 Silindirik Fantom

9

10

11 Elde edilen sonuçlar, ölçümlerin Markus tipi paralel plak iyon odalarıyla yapılmasından dolayı, Gerbi ve Khan’ın belirttiği gibi iyon odasından kaynaklanan yüksek doz cevabını da içermektedirler. Bu sebeple Velkley tarafından geliştirilen ve Gerbi ve Khan tarafından son şekli verilen aşırı cevap düzeltmeleri uygulandı. Aşırı cevabın enerjiden bağımsız olarak yüzeyde maksimum değer aldığı ve d max ’a inildikçe ihmal edilebilir şekilde azaldığı görüldü.

12

13

14

15 SONUÇLAR Sonuçlar Orgin programı kullanılarak grafik şeklinde gösterildi.

16

17

18

19 ALAN BOYUTU (cm2) G=0G=180 6 MV 18 MV 6 MV 18 MV 5X5 % 9,5% 5,80% 65,70% 41,70 10X10% 14,50% 10,90% 74,90% 59,70 25X25% 29,00% 27,20% 80,60% 72,80 40X4041,9% 39,60% 82,40% 80,40 6 MV ve 18 MV foton enerjileri için açık alan ve karbon fiberli yüzey dozları.

20 Ölçüm sonuçları oranlanarak masanın geri saçılma etkisi bulundu ve tablolaştırıldı. ALAN BOYUTU (cm 2 )6 MV18 MV 5X5% 12,23% 9,54 10X10% 12,28% 10,01 25X25% 11,39% 9,62 40X40% 10,36% 8,53 Karbon fiber masanın farklı alan boyutlarındaki geri saçılma değerleri.

21 AÇI ( O )6 MV18 MV 1252,471,14 1352,211,28 1452,131,32 1551,911,25 1651,781,21 1751,871,32 1801,911,5 Masanın farklı açı değerlerindeki azaltma etkisi

22 6 MV foton enerjisi için sabit KCM=100 cm’de 5x5 cm 2, 10x10 cm 2, 25x25 cm 2 ve 40x40 cm 2 alanlardaki düzeltilmiş yüzey dozları açık alan için sırasıyla %9,5, %14,5, %29 ve %41,9 olarak ölçülmüştür. Butson ve arkadaşları 10x10 cm 2 alan için açık alan yüzey dozunu %16 ve 40x40 cm 2 açık alan yüzey dozunu %42 olarak bulmuşlardır.

23 6 MV X-ışını için, aynı alan boyutlarında karbon fiber masa düzleminin huzme içine girdiği alanlarda düzeltilmiş yüzey dozları 5x5 cm 2 alan için %65,7, 10x10 cm 2 alan için %74,9, 25x25 cm 2 alan için %80,6 ve 40x40 cm 2 alan için %82,4 olarak bulunmuştur. Butson ve arkadaşlarının 6 MV foton enerjisi ile masa malzemesinin yüzey dozuna etkisini araştırdığı çalışmanın sonucu olarak karbon fiberli masa varlığında 10x10 cm 2 alan için yüzey dozu %67, 40x40 cm 2 alan için yüzey dozu %74 bulunmuştur.

24 18 MV X-ışını için 5x5 cm 2, 10x10 cm 2, 25x25 cm 2 ve 40x40 cm 2 kolimatör açıklıklarında açık alan düzeltilmiş yüzey dozu değerleri sırasıyla %5,8, %10,9, %27,2 ve %39,6 iken karbon fiberli yüzey dozları sırasıyla %41,7, %59,7, %72,8 ve %80,4 olarak belirlenmiştir. Mellenberg’in çalışmasında 18 MV foton ışını için açık alan yüzey dozu için bulduğu sonuçlar ise 5x5 cm 2 alan için %6,1, 10x10 cm 2 alan için %14 olarak tespit edilmiştir. 18 MV foton enerjisi için karbon fiber masa etkisini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır.

25 Karbon fiber masanın azaltma etkisi 6 MV X-ışını için gantrinin 180° durumunda %1,91, 175° durumunda %1,87, 165° durumunda %1,78, 155° durumunda %1,91, 145° durumunda %2,13, 135° durumunda %2,21 ve 125° durumunda ise %2,47 olarak bulunmuştur. 18 MV X-ışını için masanın azaltma oranı sırasıyla %1,5, %1,32, %1,21, %1,25, %1,32, %1,28 ve %1,14 olarak bulunmuştur. Masanın azaltıcı etkisinin araştırıldığı McCormack ve arkadaşlarının benzer bir çalışmasının sonuçlarına göre 180°’ de %2,2 olan azaltma miktarı, 110° gantride %8,7 olarak bildirilmiştir.

26 Poppe ve arkadaşlarının aynı marka masa kullanarak yaptıkları çalışmada, karbon fiber masanın geçirgenliğe ve derin doz eğrilerine etkisi incelenmiştir. Poppe ve arkadaşları, 6 MV X-ışını için 15x15 cm 2 alanda 150° gantri açısında bulduğu masa geçirgenliği %96,8, 180° gantri açısındaki geçirgenliği %97,3 olarak bulmuşlardır. 180  gantri açısında 10x10 cm 2 alan için bulduğumuz geçirgenlik %98 dir ve Poppe ve arkadaşlarının çalışmasıyla uyumludur.

27 Karbon fiber masa düzlemiyle 6 MV ve 18 MV X-ışınları için yüzey dozunda maksimum artış 7 kat olarak 5x5cm 2 alanda görülmekte ve 10x10cm 2 alan için yüzey dozundaki artış yaklaşık 5 kat, 40x40 cm 2 alan için ise yaklaşık 2 kat olarak bulunmuştur. Higgins ve arkadaşları, karbon fiber masanın alan boyutuna bağlı olarak yüzey dozundaki değişim üzerine yaptıkları çalışmada 8 MV için 10x10 cm 2 alanda yüzey dozunu açık alana göre yaklaşık 4 kat bulmuşlar ve küçük alanlarda yüzey dozundaki rölatif artışın büyük alanlardakinden daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.

28 18 MV X-ışınlarında masanın azaltma etkisi, 6 MV X- ışınlarındaki azaltma etkisinden daha azdır. Bununla birlikte, her iki enerjideki azalma miktarının, planlanan dozda büyük bir değişiklik meydana getirmediği görülmüştür.

29 Sonuç olarak, karbon fiber masa özellikle cilt dozunda büyük bir artışa neden olmaktadır. Cilt koruyucu etkinin kısmen veya tamamen kaybolmasına neden olduğu için hasta ile ışın kaynağı arasına yerleştirilen masa veya ek araçların cilt dozuna etkisinin belirlenmesi son derece önemlidir. Aynı zamanda maksimum doz bölgesindeki kaymaların ve izomerkez dozundaki değişikliklerin planlama sistemi tarafından gösterilebilmesi klinik açıdan yararlı olacaktır.

30 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"YÜKSEK ENERJİLİ X- IŞINLARIYLA YAPILAN TEDAVİLERDE KARBON FİBER MASANIN CİLT VE İZOMERKEZ DOZUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI TÜLAY MEYDANCI, Prof. Dr. GÖNÜL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları