Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR"— Sunum transkripti:

1 MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR

2 Maksillofasial travmalarda;
Yumuşak doku yaralanmaları Yumuşak doku yaralanmaları ile birlikte kemik kırıkları Kemik kırıkları

3 Çene yüz bölgesinde görülen travmaların %60’ından fazlasında diğer bölgelerde de kırık mevcuttur.

4 Etyoloji Trafik kazaları Kavga Darp Spor Ev kazaları İş kazaları
Ateşli silahla yaralanmaları

5 Etyoloji ve Görülme Sıklığı
! Etyoloji ve Görülme Sıklığı En yaygın sebepler trafik kazaları ve şiddete maruz kalmadır. Avrupa’da %35.6 ile trafik kazaları, Amerika’da %69 ile şiddet en yaygın sebeptir Türkiye’de genel kabul gören bir oran yoktur

6 Çene Yüz Yaralanmalarında Teşhis
Anamnez Klinik Muayene İnspeksiyon Palpasyon Radyolojik Muayene Direk grafiler Bilgisayarlı tomografi

7 Ciddi yüz yaralanması bulunan tüm hastalarda, -emin oluncaya kadar - boyun yaralanması da varmış gibi davranılmalıdır.

8 ACİL YÖNETİM : A B C Havayolu
Basitçe, boyun ekstansiyonu olmadan chin lift, jaw thrust ve orofaringeal aspirasyon, sıklıkla hava yolunu temizlenir Mandibula kırıklarında ise kemik desteğinin kaybı,’flail mandibula’’ya yol açarak,dilin hava yolunu tıkamasına sebep olur. Böyle bir durumda, ağzı açın, gazlı bez, bir havlu kenarı veya dilin ön kısmına atılacak geniş bir sütür ile dili öne doğru çekilir.

9 Servikal omurga, klinik ve radyolojik olarak normal olarak değerlendirildikten sonra hastanın dik oturmasına, öne eğilmesine izin verilerek hastanın ağzına aspirasyon sondası verilir.Bu pozisyon, önemli mandibula fraktürü olan hastalarda hayat kurtarıcı olabilir. Basit manevralara yanıt vermeyen hastalar entübe edilebilir.

10 Orta hat travmalı hastalarda, kribriform tabakanın zedelenmiş olması ihtimali nedeniyle, nasotrakeal entübasyondan kaçınılmalıdır. Nazokranial entübasyona ve ciddi burun kanamasına yol açabilir.

11 Entübasyonda dikkat edilecekler;
Hızlı ardışık entubasyon fasial travmada özel risk taşır. Bu tehlikeler entübasyona ait başarısızlığı ve takiben bag-valve maska ait yetersizliği kapsar. Paraliziden önce herhangi bir hastada, maske ventilasyonu için tahmin edilmiş zorluğun derecesi değerlendirilir. Maksilla ve mandibulanın biçiminin bozulduğu hastalarda ambu olanaksızdır. Ciddi maksillofasyal yaralanması olan bir hastaya paralitik verildiğinde, acil krikotiroidotomiye hazırlıklı olunmalıdır.

12 Fiberoptik entubasyon, yüzün penetran yaralanmalarında kullanılabilir.
Entübasyonun yapıldığı geleneksel supin pozisyonunun kullanımı , harab olmuş maksillanın hava yolu içine çökmesi yüzünden olanaksız olabilir.

13 Kanama kontrolü Fasiyal kanamadan dolayı şok nadirdir. Hipotansif hastalarda kan kaybının diğer nedenlerine bakılmalıdır(İntratorasik ,intraabdominal, retroperitoneal) Maksillofasiyal kanama direkt bası ile kontrol edilir ve yara içi klemplemeden kaçınılır. Çünkü, fasiyal sinir ve parodit kanal gibi önemli yapılar yaralanabilir.

14 Ciddi nazal kanama ; burun deliklerine direkt basınç uygulamasını ya da kombine edilmiş posterior ve anterior tamponlamayı gerektirir. Masif nazofaringel kanamalı hastalarda; burun zemini boyunca yerleştirilmiş ve saline ile şişirilmiş Foley kateter hayat kurtarıcı olabilir.

15 Ciddi faringeal kanama, kafı şişirilmiş endotrakeal tüp etrafındaki farinks ve hipofarinksin tamponlamasını gerektirebilir. LeFort fraktürlü vakalarda, yüzün manuel redüksiyonu, kanamaya yol açabilir.

16 Hikaye Üç , yüz odaklı soru hayatidir: (1)Görmeniz nasıl ?
(2) yüzünüzün herhangi bir kısmı uyuşmuş durumda mı? (3) Dişleriniz normal kapanıyor mu? Bu üç soru, göz hasarını, fasyal sinir yaralanmasını ve orta ve alt yüz arası hizayı değerlendirmeye yöneliktir.

17 Fizik Muayene Bütün yüz; deri altı hava, kemiksel krepitasyon ve hassasiyet açısından dikkatli bir şekilde palpe edilmelidir. Deri altı havanın varlığı sinüs ya da burun fraktürleri için patognomatiktir. Zigomatik arkların eş zamanlı palpasyonu herhangi bir asimetriyi gösterir.

18 Fizik Muayene Yanak gibi yumuşak dokularda oluşan hassasiyetin tanısı için en iyi yol intraoral palpasyondur. Bu manevra maksillar kırıklar için düz filmlerden daha sensitiftir. Duyu testi. Yüzün duyu kaybı sinir ezilmesine sekonder olabilmekle beraber bu sıklıkla kırığa işaret eder.

19 Fizik Muayene Orbita muayenesi
Göz muayenesi periorbital yaralanmalarda önemlidir. Pupil muayenesi ; - Pupillerin horizantal planda mı? - Nistagmus? - Gözyaşı damlası biçiminde pupil? Hifema ?

20 Görmeniz nasıl? Ağrı? Bulanık/Çift Görme? Göz hareketleri?
Monoküler çift görme ;korneal ya da retinal hasar veya lens dislokasyonu ile meydana gelirken binoküler çift görme; ekstraoküler kaslar ve sinirlerin disfonksiyonuna işaret eder. Göz hareketinde ağrı ,orbita yada göz küresine ait hasarı düşündürür.

21 Fizik Muayene Retina ve optik sinir hasarını tespit etmede
en iyi yol ; ışık sallama testidir. Anormal pupil (Marcus Gunn) :Pupilin her iki göz arasında sallanan ışığa ilk maruz kaldığında kontraksiyondan önce dilate olmasıdır.

22 Fizik Muayene Subkonjiktival kanama sıklıkla periorbital kırıklarda görülür . Lateral kanama ise sıklıkla zigomatik kırıklarla birlikte bulunur. Periorbital ekimoz (racoon eyes) , periorbital alana direkt travma sonucu , bazilar kafatası kırığını kapsayan orbita, burun ve orta yüz kırıkları sonucu oluşur.

23

24 Fizik Muayene Medial kantuslar arası mesafe ölçümü?
Erişkinlerde, bu mesafe, mm ya da hastanın kulağının eni kadardır. Telekantus (iç kenarların birbirinden uzakl.ve ciddi orbita yaralanmalarında oluşur) Hipertelorizm (gözlerin birbirinden uzaklaması,interpupiller mesafenin artması,genellikle körlük ile sonuçlanır)

25

26 telekantus

27 Bimanuel Palpasyon Testi :
Periorbital penetran yaralanmalarda ,gizli küre penetrasyonu düşünülür. Orbital septum bozulduğunda , yağ yaradan dışarı doğru çıkar ve bu olası küre perforasyonuna işaret eder. Göz kapaklarında(1/3) meydana gelen yaralanmalar lakrimal sistemi tahrip eder

28 Maksillofasiyal Travmalarda ; Burun Muayenesi
Posttravmatik ödem nazal deviasyonu sık sık gizler. Palpasyon krepitasyon, gizli deformite ve deri altı havayı saptayacaktır. En önemli iki bulgu; septal hematom ve serebrospinal sıvı (BOS) rinoresidir. Septal hematom; genişlemiş septum üzerinde belirti veren mavimsi bir kitle gibi görünür.

29

30 Maksillofasiyal Travmalarda ; Kulak Muayenesi
Subperikondral hematoma için pinna(kulak kepçesi) muayene edilir. Kulak kanalları, laserasyonlar ve BOS sızıntısı gözden geçirilmiş olmalıdır. Hemotimpaniumda kulak zarı bombe ve mor-eflatun renkte görünür. Timpanik membran rüptürleri , mandibular kondil kırıkları ile birlikte görülür. Bazilar kafatası kırıklarında Battle sign(+)

31

32 Maksillofasiyal Travmalarda ; Oral ve Mandibula Muayenesi
Çene deviasyonu; kondilar kırık ve çıkığın her ikisinden de kaynaklanabilir. Malokluzyon :alt ve üst çenenin ağız kapalı iken temas edememesi; Le Fort kırıkları, Molarların prematüre okluzyonu, Zigomatik kırıklarla olabilir.

33 Maksillofasiyal Travmalarda ; Oral ve Mandibula Muayenesi
İntaoral muayenede : *her bir dişin manipulasyonuna *mandibulanın gerilimine * intraoral laserasyonlara bakılır Hasta ağzını açıp-kapatırken eksternal kulak kanalı içine yerleştirilen parmak ile çene hareketi süresince mandibular kondil palpe edilebilir.

34

35 Maksillofasiyal Travmalarda ; Oral ve Mandibula Muayenesi
Dil blade ( ya da spatula) testi; mandibular kırıkları tespit etmek için kullanılır. Sağlam mandibulası olan hastalar bladi kıracaktır oysa çenesi kırılmış olanlar tepkisel olarak ağzını açacaktır.

36 Maksillofasiyal Travmalarda ; Radyoloji
Radiografik çalışmaların seçimi ve zamanlaması klinik stabiliteye bağlıdır. Baş,göğüs ve abdominal travmanın yönetimi fasiyal görüntülemeden önce gelir. Kritik yaralanmalarda yüzün görüntülenmesi CT ile yapılır ANCAK hastanın durumu stabilize edilene kadar günlerce ertelenebilir.

37 Fizik muayene tek başına klinik olarak önemli kırıkların %90’ını tespit eder.
Cerrahi onarım öncesi her zaman BT taraması gerekmez. Acil cerrahi müdahale fasial travmalı hastalar için nadiren gereklidir.

38 Radyoloji: Düz Grafiler
Simetriyi değerlendir! Lusensi ve gölgeler tek taraflı mıdır? Süturlar ve sinüsler simetrik midir? Cilt altı hava ve kemik bütünlüğü? Sinüslerde hava – sıvı seviyeleri ? Sinüsün bulutlanması? Maksillar sinüsün superior yüzünde görülen yumuşak doku dansitesi?

39 Radyoloji: Düz Grafiler
Waters ya da Oksipito-Mental Grafi ; Bu görüntüleme ile, orbital kenarların devamlılığı değerlendirilir, blowout kırıklarının ilk tanısını sağlar ve maksillar sinüs de hava-sıvı seviyelerini gösterir.

40 Water’s Grafisi Paranasal sinüsler, Maksiller sinüslerin duvarları
Zigomatik kemik ve ark Orbita kenarları

41 Radyoloji: Düz Grafiler
PA ya da Caldwell grafisi ; Yüzün üst kısmındaki kemiklerin ince detaylarını Etmoid-frontal sinüs ve lateral orbita kırıklarını iyi gösterir.

42 ! PA kafa filmleri ile (Anterior bölge net görülür) Mandibula Maksilla
Koronoid çıkıntı Ramus Angulus (köşe Gövde Maksilla Le Fort I, II, III Blow-out Zigomatik ark Zigomatik kompleks Kafa tabanı

43

44 Bazen pterigoid çıkıntılar Kondiller
Lateral Kafa Grafisi Frontal Sinus Maksiller sinüs Bazen pterigoid çıkıntılar Kondiller

45 Submentoverteks grafisi
Temel kullanım amacı zigomatik arkı görüntülemektir.

46

47 Towne Radyografisi Kondil kırıklarının saptanmasında idealdir
Zigomatik ark kırıkları da görülebilir

48 Radyoloji: Bilgisayarlı Tomografi (BT)
BT ; komleks maksillofasial kırıkların KESİN tanısını sağlar. En büyük faydası : -->periorbital kırık tespiti --> orbital fissür tespiti --> göz küresi yaralanması -->orta yüz kırıklarının tespitidir.

49 Radyoloji: Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Genellikle , dilimler şüphelenilen kırığın olduğu yere 90 derecelik düzlemde alınmalıdır. Bununla birlikte, düz filmler hala maksillofasial yaralanmaların gizlenmesinde önemli rol sahibidir.

50 Radyoloji: Manyetik Rezonans (MR)
MR, özellikle optik sinir ya da retrobulbar hemoraji olmak üzere yüzün yumuşak dokularının görüntülenmesinde kullanılır. Bununla birlikte MR, kırıkları yeterli oranda gösteremez.

51 SPESİFİK FASİYAL KIRIKLAR Frontal Sinüs / Kemik Kırıkları
Bu yaralanma, künt objeyle frontal kemiğe direkt darbeden dolayı oluşur. Bu kırık , sinüsün posterior duvarının bozulmasına sekonder sıklıkla intrakranial yaralanmaya neden olur.. Dura sıklıkla yırtılmıştır ve hastalar beyinle olduğu kadar orbital çatıyla bağlantılı yaralanmalarada neden ve buda körlüğe yol açabilir.

52 Frontal Sinüs / Kemik Kırıkları
FM’de: Orbital rimde krepitasyon ya da deformite Subkutanöz amfizem Sıklıkla eşlik eden bir laserasyon varlığı görülebilir.

53 Frontal Sinüs / Kemik Kırıkları
Radyografi: Waters Caldwell Lateral grafi

54 Frontal Sinüs / Kemik Kırıkları
Radyoloji: Düz filmlerde posterior duvar da kırık ya da deprese olmuş bir görünüm varsa BT Frontal kemik kırığının kesin işaretlerinin bulunduğu hastalarda yalnızca BT

55 Frontal Sinüs / Kemik Kırıkları
Sıklıkla; I. Kuşak Sefalosporinler Amoksisilin - Klavulanat Eritromisin Trimethoprim - Sulfometaksazol Özellikle; deprese olmuş kırığı ya da posterior duvarla ilişkili kırığı olan hastalar için; IV antibiyotik + acil kons.

56 SPESİFİK FASİYAL KIRIKLAR Nazo- Etmoidal- Orbital Kırıklar
Medial orbital duvar ya da buruna travma alanlarda ŞÜPHELEN! Hastalar göz hareketleri ile oluşan ağrıdan şikayet eder FM’de; travmatik telekantus veya epifora (aşırı gözyaşı) bulunabilir.BOS rinoresi açısından dikkatli olunmalı.

57 SPESİFİK FASİYAL KIRIKLAR Orbital Kırıklar
Blowout kırıkları (orbita tabanı patlama kırıkları) en yaygın orbital kırıklardır. Bu kırıklar: orbital küreye künt bir obje ile vurulduğunda oluşan, orbital içerikleri genişleten ve takiben kemik zemin içinde bu içeriklerin maksiller sinüse doğru rüptürü ile sonuçlanan kırıklardır.

58

59

60 Orbital Kırıklar Çökük küre ya da enoftalmus(+/-)
Büyük bir parça kırık olduğunda ; Çökük küre ya da enoftalmus(+/-) İnfraorbital duyu kaybı Diplopi İnfraorbital kenarda basamaklanma Periorbital hassasiyet, ödem, ekimoz Göz hareketlerinde bozulma

61 Orbital Kırıklar Radyoloji:
Düz filmler; orbita tabanı patlama kırıklarının (blowout kırıklarının) tanısında kullanılır. Maksillar sinüsteki hava-sıvı seviyeleri sıklıkla bu işaretlerle ilişkilidir.

62 SPESİFİK FASİYAL KIRIKLAR Orbital Fissür Sendromları
Superior orbital fissür içinden III.sinir IV ve V.sinirin oftalmik dalları geçer. Kanalı içeren orbita kırığında sinirler sıkışır. Superior Orbital Fissür Send. (SOFS) gelişir. SOFS ; ekstraoküler hareketlerde paralizi Periorbital duyu kaybı Pitozis

63 Orbital Fissür Sendromları
Orbital Apeks Sendromu (OAS) ise; optik sinirin hasarını içerir. OAS ; SOFS kliniği körlük ya da görme keskinliğinde  Sallanan el feneri testi ve Görme keskinlik testi tanıda önemlidir.

64 SPESİFİK FASİYAL KIRIKLAR Nazal Kırıklar
EN SIK FASİYAL KIRIK, NAZAL KIRIKTIR. Belirti ve muayene bulguları: Hassasiyet, deformite, septum deviasyonu Epistaksis, Krepitasyon, Septal hematom Ödem

65 Nazal Kırıklar

66 Tanı:Klinik ile konur Radyolojik:AP/Lateral kafa grafisi Lateral nazal grafi BT Tedavi:Septal hematom drenajı Reduksiyon, antibiotikli tampon, nasal atel

67 Nazal Kırıklar Düz grafilerde; deplase? -Nondeplase?
- Lateral olarak yer Değiştirmiş kırık?

68 SPESİFİK FASİYAL KIRIKLAR Zigomatik Kırıklar
Zigoma üç ayaktan oluşur ; frontal, maksillar ve temporal kemiklerle temastadır. Zigomatik kırıklarda iki major patern var : En ciddi yaralanma tripod kırığıdır. En yaygın yaralanma ark kırığıdır. Klasik tripod kırığının komponentleri: İnfraorbital kenar hasarı Zigomatik-maksiller sütur ayrılması Zigomatik-temporal kavşak bozulması

69 Zigomatik Kırıklar Kemik parçası düşebilir, lateral kantuslar çekilebilir, göz yan yatabilir, yanak düzleşebilir. Ödem genellikle acil servisde bu bulguları gizler.

70

71

72 Zigomatik Kırıklar Semptom ve Bulgular Ağrı ve uyuşukluk
Diplopi – hifema - enoftalmus Periorbital ödem , ekimoz İnfraorbital duyu kaybı Göz hareketlerinde kısıtlanma epistaksis Palpasyonda basamaklanma Subkonjonktival hemoraji

73 PESİFSİK FASİYAL KIRIKLAR Maksillar Kırıklar
Yüksek enerjiyle meydana gelen kırıklardır. Semptom ve Bulgular Havayolu problemi Diplopi Periorbital ekimoz Subkonjuktival kanama Maloklüzyon Krepitasyon Epistaksis

74 Lefort Fraktürlerinin ayrımı
Maksillar dişlerden öne doğru çekilir *Hareket - Sadece maksillada ise Tip I - Maksilla ve burun kökünde ise Tip II - Tüm yüzde ise Tip III

75 LeFort I (Nazomaksillar fraktür):
Nazal fossa seviyesinde maksillanın horizantal kırığıdır.

76 Maksillar Kırıklar - Lefort I

77 Lefort Tip I Nazomaksillar fraktür
Belirti ve bulgular - Maksilla üzerinde krepitasyon - Isırma hareketinde ağzın açık kalması - Epistaksis (bilateral olabilir) - Maloklüzyon - Maksillar hareketlilik

78 Maksillar Kırıklar LeFort II (Pramidal fraktür): medial orbita
Santral maksilla medial orbita nazal kökü içeren damağın piramidal kırığı olarak tanımlanır.

79 Lefort Tip II Pramidal fraktür
Belirti ve bulgular - Orta yüz üzerinde krepitasyon - Yüzde uzama - Maloklüzyon - Bilateral epistaksis - İnfraorbital parestezi - ekimoz (bukkal,periorbital,subkonjuktival)

80 Lefort Tip II Pramidal fraktür
Tedavi - Hemoraji ve hava yolu obstrüksiyonu acil cerrahi gerektirebilir - Tedavi ödem azalana kadar ertelenebilir

81 Maksillar Kırıklar - Lefort II

82 Maksillar Kırıklar LeFort III:
Kraniyal - fasiyal ayrılma. Yüz iskeleti tamamen kafatasından ayrılır. Kırık frontozigomatik sutur boyunca, orbitayı karşıdan karşıya geçer ve etmoid bölge ve burnun tabanı boyunca uzanır

83 Lefort Tip III Kraniofasiyal Ayrılma
Belirti ve bulgular -Yüzde uzama (maymun yüzü,içe çökük) - Maloklüzyon - Lateral orbital rim defekti - Ekimoz (periorbital,subkonjuktival) - Bilateral epistaksis -İnfraorbital parestezi -Eşit olmayan pupil yüksekliği

84 Lefort Tip III Kraniofasiyal Ayrılma
Tedavi - - Genellikle majör yumuşak doku hasarı ile birliktedir, kanama kontrolu için acil cerrahi gerekebilir. - Cerrahi ödem çözülene kadar bekleyebilir - İntermaksiller fiksasyon

85 Maksillar Kırıklar – Lefort III

86 Maksillar Kırıklar LeFort IV: Kırık frontal kemiği kapsar

87 Maksilla Fraktürleri (Le Fort)

88 Maksillar Kırıkların Yönetimi
Hava yolu güvenliğini sağla. Kanama kontrolu Başı derece eleve et. Antibiyotik Maksillofasiyal cerrahiye erken kons.

89 SPESİFİK FASİAL KIRIKLAR Mandibular Kırıklar
Nazal kemik yaralanmasından sonra İKİNCİ EN SIK FASİYAL KIRIK MANDİBULAR KIRIKTIR. Çene üzerine düşmeler ve saldırı çoğu yaralanmanın sorumlusudur. %50’den fazlasında multipl kırıklar mevcuttur. %0.2-6 oranında servikal omur hasarları ile ilişkilidir.

90 Mandibular Kırıklar FM’de; Mandibular ağrı. Dişlerin yer değiştirmesi
İntraoral kanama ve dişlerin ayrılması Ağzın tam olarak açılamaması Preaurikular ağrı. Pozitif dil blade testi

91 Mandibular Kırıklar Radyografi; Panoramik Grafi Düz Grafi; Towne grafi
Lateral grafi PA grafi

92 Mandibula Fraktürleri - Radyoloji
Towne grafileri kondil fraktürlerini göstermede etkindir.

93 ! Panoramik grafi; Alt çenenin tüm kırıkları, üst çenede ise Le Fort I ve alveol kırıkları görülebilir Tanı için oldukça yararlıdır İmkan varsa tüm çene kırıklarında panoramik film çekilmelidir

94 Mandibular Kırıkların Yönetimi
Deplase olmamış kırıklar için: -Çene ve başın birbirine bağlanıp sabitlendiği Barton bandajıyla hasta rahatlatılabilir. Analjezikler Yumuşak diyet 1-2 gün içinde oral cerrahi Deplase kırıklar, açık kırıklar ve dental travma ile birlikte olan kırıklar için acil oral cerrahi konsultasyonu Tüm mandibular kırıklar; tetanoz proflaksisi ve antibiyotikler ile tedavi edilmelidir.

95 Temporomandibular Eklem Dislokasyonu
TME dislokasyonu; künt travma nöbet ağzın fazla açılmasıyla oluşur. Kondilar kırıklardan farklı olarak TME dislokasyon yönünden uzağa doğru deviye olur. Bilateral dislokasyonda ise; çene ileriye doğru çıkar.

96 Temporomandibular Eklem Dislokasyonu
Anterior 70% Posterior Lateral Superior Dislokasyonlar çoğunlukla BİLATERALDİR.

97 Temporomandibular Eklem Dislokasyonu
Klinik bulgular: Ağzı kapatamama Ağrı Yüzde şişme Fiziksel Muayene: Palpe edilebilen depresyon Çene uzağa doğru deviyedir Çene öne doğru yer değiştirmiştir.

98 Temporomandibular Eklem Dislokasyonu
TANI: Hikaye + FM X-rays CT

99 Temporomandibular Eklem Dislokasyonu
TEDAVİ: Kas gevşeticiler- sedatizanlar (örn. Dormiqum ) Analjezikler Eklem bölgesine %2’lik lidokain enjeksiyonu Acil servisde kapalı redüksiyon.

100 TEŞEKKÜRLER


"MAKSİLLOFASİYAL TRAVMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları