Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DOĞA KORUMA ANLAYIŞI. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” 1976 tarihinde Barselona’da imzalanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi”ne.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DOĞA KORUMA ANLAYIŞI. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” 1976 tarihinde Barselona’da imzalanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi”ne."— Sunum transkripti:

1 1 DOĞA KORUMA ANLAYIŞI

2 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” 1976 tarihinde Barselona’da imzalanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi”ne dayalı olarak, 13.11.1989 tarihinde 383 sayılı KHK ile Başbakanlık “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” kurulmuş, 1991 yılında Çevre Bakanlığına, 2003 yılında da Çevre ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır. 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı “Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuş, Bakanlık Makamı’nın 18.08.2011 tarih ve B.09.0.SGB.0.10-010-06/2239 sayılı Oluru ile teşkilatlanmıştır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Tarafından Da Teşvik Edildiği Üzere; Doğa Koruma Aracı Olarak Katı Koruma Yerine Etkin Yönetim Modeli Etkin Yönetim Modeli Uygulanmaktadır. Vizyonumuz; Yenilikci Kurum Kültürü İle Verimli, Etkili Ve Bilimsel Çalışma Yöntemlerini Kullanarak, Çevre Kalitesini Artıran,MODEL Bir Kurum Olmaktır. ÖÇKB’ler kapsamında yer alan ulusal ve uluslar arası doğal değerler mutlak koruma alanları olarak tanımlanmakta ve çevrelerindeki diğer kullanımlarla (kentleşme, turizm, tarım ve sanayi) birlikte yönetilerek korunmaktadır.

3 MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ Genç, dinamik, donanımlı çalışanlarıyla; çok sektörlü bakış açısına sahip, sektörler arası eşgüdümü sağlayan ve koruma öncelikli karar alma yetkisi olan, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde bölgelerdeki doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilir kullanım anlayışına uygun bir biçimde yönetilmesine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, bugünkü ve gelecek nesillerin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmaktır. VİZYONUMUZ YENİLİKCİ kurum kültürü ile verimli, etkili ve bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak, çevre kalitesini artıran, MODEL bir Kurum olmaktır.

4 GENEL BİLGİLER BÜTÇE 2010 Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı ÖDENEK KALEMİ 2010 YILI ÖDENEĞİ Yatırım Giderleri ve Hizmet Alımları 24.152.000,00 Cari Transferler846.000,00 Genel Yönetim Giderleri3.744.000,00 Personel Giderleri5.306.000,00 TOPLAM34.048.000,00 ÖDENEK KALEMİ 2011 YILI ÖDENEĞİ Yatırım Giderleri ve Hizmet Alımları29.501.000,00 Cari Transferler1.118.000,00 Genel Yönetim Giderleri3.680.000,00 Personel Giderleri7.962.000,00 TOPLAM42.261.000,00 2011 Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı

5 GENEL BİLGİLER İNSAN KAYNAKLARI 01.03.2011 tarihi itibariyle toplam 249 çalışan ile hizmet verilmektedir. DURUMUSAYISI Memurlar 137 Sözleşmeli Personel (4/B)100 Sözleşmeli Personel (4/C) 12 TOPLAM249

6 Ülkemizde Bakanlar Kurulunca İlan Edilen 15 Adet Özel Çevre Koruma Bölgesi Mevcuttur. FOÇA GÖKOVA DATÇA-BOZBURUN KÖYCEĞİZ-DALYAN FETHİYE-GÖCEK PATARAKAŞ-KEKOVA BELEK GÖKSU DELTASI GÖLBAŞI ÖÇK BÖLGELERİNİN TÜRKİYE GENELİNE ORANI Özel Çevre Koruma Bölgesi Sayısı : 15 Toplam Alan 13363.63 km 2 Toplam Karasal Alan 10539.07 km 2 Toplam Denizel Alan 2824.56 km 2 Deniz Kıyı Uzunluğu 1.177 km TUZ GÖLÜIHLARAUZUNGÖLPAMUKKALESAROS KÖRFEZİ

7 HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Özel Çevre Koruma Bölgeleri Alanları ÖÇKB Adı Nüfus (2000) Alan (Hektar) Karasal Alan (Göllerle km2) Denizel Alan (Km2) Deniz Kıyısı (Km) BELEK2725311179111,79019 DATÇA-BOZBURUN25774144389707,26736,63417 FETHIYE-GÖCEK8039380537465,26340,11226 FOÇA14604714419,6651,7828 GÖKOVA7615109778277,55820,23193 GÖKSU DELTASI 3998722850147,7280,7850 GÖLBAŞI4080327394273,9400 IHLARA7319546454,6400 KAŞ-KEKOVA11342578391,92165,91107 KÖYCEĞİZ-DALYAN2912946146420,6240,8446 PAMUKKALE10977665666,5600 PATARA2070619710147,1649,9429 TUZ GÖLÜ 351060741400741400 UZUNGÖL470714912149,1200 SAROS 73021191,87538,3462 Türkiye yüzölçümü TOPLAM ha 1336363 1336363 TOPLAM km2 13363,63 10539,07 10539,072824,561177 814578 Türkiye yüzölçümüne oranı 0,01641 7

8 HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Doğal, tarihi, ve kültürel değerler açısından ulusal ve uluslar arası önem arz eden, ancak; kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi sektörlerin kirlilik tehdidi ve baskısı altında olan, ekolojik açıdan hassas alanlardır.tarım şehirleşme ulaşım doğal değer ve kaynaklar (Milli parklar Ormanlar vb) sanayi turizm Özel Çevre Koruma Bölgeleri 8 “Özel Çevre Koruma Bölgeleri”

9 BİR ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİKTEN SONRA NELER YAPILIR? Mekansal kullanım kararlarının üretilmesi ve uygulama sürecinin başlatılması (Planlama, Plan Uygulama Yönetmeliği, Projelendirme) ARAŞTIRMA VE İNCELEME DEĞERLENDİRME VE KARAR OLUŞTURMA Yatırımlara ilişkin uygulamaların başlatılması Koruma ve izleme faaliyetleri UYGULAMA, DENETLEME VE İZLEME Bölgenin doğal kaynaklarının (biyolojik çeşitlilik, su kaynakları, toprak, vb.) tespiti için araştırmalar Kurum ve Kuruluşların bölgeye yönelik fiziksel kararlarının derlenmesi, sosyo-ekonomik yapının tespiti Bölgeye ilişkin sorunlar ve taleplerin tespiti İlgili paydaşlarla “YÖNETİM PLANI”nın hazırlanması, bölgeye ilişkin önceliklerin belirlenmesi Yatırımların Uygulama Süreci İzleme ve Değerlendirme Mekansal koruma-kullanım kararlarının belirlenmesi üst ölçekli planların hazırlanması ve alt ölçekli planların önceliklerinin belirlenmesi öncelikli yatırım alanlarının ve yatırım eylem planlarının hazırlanması öncelikli projelendirmelerin tespiti Yönetim Modelleri Oluşturulması

10 GENEL BİLGİLER GELİRLER (GÜNÜBİRLİKLER) YILLARA GÖRE GÜNÜBİRLİK ALANLARDAN GELİR DAĞILIMI

11 STRATEJİK PLAN, EYLEM PLANI, PERFORMANS PROGRAMI, BÜTÇE VE YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİLERİ VE UYGULAMA SÜRECİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR

12 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik 9. Kalkınma Planı (2007-2013) 383. Sayılı KHK AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi-UÇES (2007-2023) Hükümet Programı Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi-UÇES (2007-2023) 2008-2013 Dönemi Eylem Planı

13 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı 2008-2013 Dönemi Eylem Planı İlgili Bütçe Yılı Performans Programı İlgili Yıl Bütçe ve Yatırım Programı Performans Programı ve Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Termin Planları MS-Project Programına Aktarılır ve Yıl İçerisinde Takip Edilir

14 GELECEK PLANLAMASI VE RAPORLAMALAR 2008-2013 D ö nemi Eylem Planı Hazırlanmıştır. 2009-2013 D ö nemi Stratejik Planı Hazırlanmıştır. 2009-2011 D ö nemi Performans Programı Hazırlanmıştır. Faaliyet Alanlarımız ile ilgili t ü m iş s ü re ç leri ve akım şemaları hazırlanmıştır. (Kesinleşme aşamasındadır) 2008 Yılında Y ü r ü t ü len T ü m Projeler Ms-Project Programına Termin Planları İle Aktarılmış ve Proje İş S ü re ç Takibi Yapılmaktadır. Gelecek Planlaması; Gerçekleşmelerin Raporlanması; 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır. 2007 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır. 2008 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır. 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır.

15 YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİMİZ; Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Planlama ve Proje Faaliyetleri Altyapı Yatırım Faaliyetleri Atık Yönetimi Atıksu Yönetimi İçmesuyu Temin İşleri Çevre Tanzimi Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Uluslar arası Görev ve Projeler

16 HEDEFLERİMİZ SINIR GENİŞLETİLMESİ FAALİYETLERİ 1.Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 2.Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi 3.Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi 4.Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 5.Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi-Bakanlar Kurulunda İmza Aşamasında

17 HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Bilimsel çalışma verilerine göre 2007 yılında Foça ve Kaş-Kekova özel çevre koruma bölgeleri deniz alanları sınır genişletme çalışmaları gerçekleştirilmiştir 1726.02.2011Mavi Bayrak Programı Ulusal Jüri Toplantısı


"1 DOĞA KORUMA ANLAYIŞI. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” 1976 tarihinde Barselona’da imzalanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi”ne." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları