Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞA KORUMA ANLAYIŞI 1 1 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞA KORUMA ANLAYIŞI 1 1 1."— Sunum transkripti:

1 DOĞA KORUMA ANLAYIŞI 1 1 1

2 Etkin Yönetim Modeli Uygulanmaktadır.
1976 tarihinde Barselona’da imzalanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi”ne dayalı olarak, tarihinde 383 sayılı KHK ile Başbakanlık “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı” kurulmuş, 1991 yılında Çevre Bakanlığına, 2003 yılında da Çevre ve Orman Bakanlığına bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 648 sayılı “Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuş, Bakanlık Makamı’nın tarih ve B.09.0.SGB /2239 sayılı Oluru ile teşkilatlanmıştır.      ÖÇKB’ler kapsamında yer alan ulusal ve uluslar arası doğal değerler mutlak koruma alanları olarak tanımlanmakta ve çevrelerindeki diğer kullanımlarla (kentleşme, turizm, tarım ve sanayi) birlikte yönetilerek korunmaktadır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Tarafından Da Teşvik Edildiği Üzere; Doğa Koruma Aracı Olarak Katı Koruma Yerine Etkin Yönetim Modeli Uygulanmaktadır. Vizyonumuz; Yenilikci Kurum Kültürü İle Verimli, Etkili Ve Bilimsel Çalışma Yöntemlerini Kullanarak, Çevre Kalitesini Artıran,MODEL Bir Kurum Olmaktır. 2

3 MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ
Genç, dinamik, donanımlı çalışanlarıyla; çok sektörlü bakış açısına sahip, sektörler arası eşgüdümü sağlayan ve koruma öncelikli karar alma yetkisi olan, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde bölgelerdeki doğal, tarihi ve kültürel değerlerin sürdürülebilir kullanım anlayışına uygun bir biçimde yönetilmesine, biyolojik çeşitliliğin korunmasına, bugünkü ve gelecek nesillerin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmaktır. YENİLİKCİ kurum kültürü ile verimli, etkili ve bilimsel çalışma yöntemlerini kullanarak, çevre kalitesini artıran, MODEL bir Kurum olmaktır.

4 2010 Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı 2011 Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı
GENEL BİLGİLER BÜTÇE 2010 Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı 2011 Bütçe Ödeneklerinin Dağılımı ÖDENEK KALEMİ 2010 YILI ÖDENEĞİ Yatırım Giderleri ve Hizmet Alımları ,00 Cari Transferler ,00 Genel Yönetim Giderleri ,00 Personel Giderleri ,00 TOPLAM ,00 ÖDENEK KALEMİ 2011 YILI ÖDENEĞİ Yatırım Giderleri ve Hizmet Alımları ,00 Cari Transferler ,00 Genel Yönetim Giderleri ,00 Personel Giderleri ,00 TOPLAM ,00 4

5 GENEL BİLGİLER İNSAN KAYNAKLARI
tarihi itibariyle toplam 249 çalışan ile hizmet verilmektedir. DURUMU SAYISI Memurlar 137 Sözleşmeli Personel (4/B) 100 Sözleşmeli Personel (4/C) 12 TOPLAM 249

6 Ülkemizde Bakanlar Kurulunca İlan Edilen
15 Adet Özel Çevre Koruma Bölgesi Mevcuttur. SAROS KÖRFEZİ FOÇA PAMUKKALE GÖLBAŞI TUZ GÖLÜ IHLARA UZUNGÖL GÖKOVA GÖKSU DELTASI DATÇA-BOZBURUN ÖÇK BÖLGELERİNİN TÜRKİYE GENELİNE ORANI Özel Çevre Koruma Bölgesi Sayısı : 15 Toplam Alan km2 Toplam Karasal Alan km2 Toplam Denizel Alan km2 Deniz Kıyı Uzunluğu km KÖYCEĞİZ-DALYAN PATARA KAŞ-KEKOVA BELEK FETHİYE-GÖCEK

7 Özel Çevre Koruma Bölgeleri Alanları Karasal Alan (Göllerle km2)
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM ÖÇKB Adı Nüfus (2000) Alan (Hektar) Karasal Alan (Göllerle km2) Denizel Alan (Km2) Deniz Kıyısı (Km) BELEK 27253 11179 111,79 19 DATÇA-BOZBURUN 25774 144389 707,26 736,63 417 FETHIYE-GÖCEK 80393 80537 465,26 340,11 226 FOÇA 14604 7144 19,66 51,78 28 GÖKOVA 7615 109778 277,55 820,23 193 GÖKSU DELTASI 39987 22850 147,72 80,78 50 GÖLBAŞI 40803 27394 273,94 IHLARA 7319 5464 54,64 KAŞ-KEKOVA 1134 25783 91,92 165,91 107 KÖYCEĞİZ-DALYAN 29129 46146 420,62 40,84 46 PAMUKKALE 10977 6656 66,56 PATARA 20706 19710 147,16 49,94 29 TUZ GÖLÜ 351060 741400 7414 UZUNGÖL 4707 14912 149,12 SAROS 73021 191,87 538,34 62 Türkiye yüzölçümü TOPLAM ha TOPLAM km2 13363,63 10539,07 2824,56 1177 814578 Türkiye yüzölçümüne oranı 0,01641 7

8 “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” Özel Çevre Koruma Bölgeleri
HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM şehirleşme Doğal, tarihi, ve kültürel değerler açısından ulusal ve uluslar arası önem arz eden, ancak; kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi sektörlerin kirlilik tehdidi ve baskısı altında olan, ekolojik açıdan hassas alanlardır. ulaşım tarım sanayi turizm doğal değer ve kaynaklar (Milli parklar Ormanlar vb) Özel Çevre Koruma Bölgeleri 8

9 BİR ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLDİKTEN SONRA NELER YAPILIR?
Bölgenin doğal kaynaklarının (biyolojik çeşitlilik, su kaynakları, toprak, vb.) tespiti için araştırmalar Kurum ve Kuruluşların bölgeye yönelik fiziksel kararlarının derlenmesi, sosyo-ekonomik yapının tespiti ARAŞTIRMA VE İNCELEME Bölgeye ilişkin sorunlar ve taleplerin tespiti İlgili paydaşlarla “YÖNETİM PLANI”nın hazırlanması, bölgeye ilişkin önceliklerin belirlenmesi Mekansal kullanım kararlarının üretilmesi ve uygulama sürecinin başlatılması (Planlama, Plan Uygulama Yönetmeliği, Projelendirme) Mekansal koruma-kullanım kararlarının belirlenmesi üst ölçekli planların hazırlanması ve alt ölçekli planların önceliklerinin belirlenmesi DEĞERLENDİRME VE KARAR OLUŞTURMA öncelikli yatırım alanlarının ve yatırım eylem planlarının hazırlanması öncelikli projelendirmelerin tespiti Yatırımlara ilişkin uygulamaların başlatılması Koruma ve izleme faaliyetleri Yatırımların Uygulama Süreci UYGULAMA, DENETLEME VE İZLEME İzleme ve Değerlendirme Yönetim Modelleri Oluşturulması

10 GENEL BİLGİLER GELİRLER (GÜNÜBİRLİKLER)
YILLARA GÖRE GÜNÜBİRLİK ALANLARDAN GELİR DAĞILIMI 10

11 STRATEJİK PLAN, EYLEM PLANI, PERFORMANS PROGRAMI,
BÜTÇE VE YATIRIM PROGRAMI İLİŞKİLERİ VE UYGULAMA SÜRECİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR

12 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı Hükümet Programı 9. Kalkınma Planı
( ) AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi-UÇES ( ) AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi-UÇES ( ) Dönemi Stratejik Planı Dönemi Eylem Planı 383. Sayılı KHK Stratejik Planlamaya İlişkin Yönetmelik Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu

13 Bütçe ve Yatırım Programı
Dönemi Stratejik Planı Performans Programı ve Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Termin Planları MS-Project Programına Aktarılır ve Yıl İçerisinde Takip Edilir Dönemi Eylem Planı İlgili Bütçe Yılı Performans Programı İlgili Yıl Bütçe ve Yatırım Programı

14 Gerçekleşmelerin Raporlanması;
GELECEK PLANLAMASI VE RAPORLAMALAR Gelecek Planlaması; Dönemi Eylem Planı Hazırlanmıştır. Dönemi Stratejik Planı Hazırlanmıştır. Dönemi Performans Programı Hazırlanmıştır. Faaliyet Alanlarımız ile ilgili tüm iş süreçleri ve akım şemaları hazırlanmıştır. (Kesinleşme aşamasındadır) 2008 Yılında Yürütülen Tüm Projeler Ms-Project Programına Termin Planları İle Aktarılmış ve Proje İş Süreç Takibi Yapılmaktadır. Gerçekleşmelerin Raporlanması; 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır. 2007 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır. 2008 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır. 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporumuz Yayımlanmıştır.

15 YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİMİZ;
Araştırma İzleme ve Koruma Faaliyetleri Planlama ve Proje Faaliyetleri Altyapı Yatırım Faaliyetleri Atık Yönetimi Atıksu Yönetimi İçmesuyu Temin İşleri Çevre Tanzimi Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Uluslar arası Görev ve Projeler

16 SINIR GENİŞLETİLMESİ FAALİYETLERİ
HEDEFLERİMİZ SINIR GENİŞLETİLMESİ FAALİYETLERİ Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi-Bakanlar Kurulunda İmza Aşamasında 16

17 Bilimsel çalışma verilerine göre 2007 yılında Foça ve Kaş-Kekova özel çevre koruma bölgeleri deniz alanları sınır genişletme çalışmaları gerçekleştirilmiştir HAFIZAMIZI TAZELEYELİM HAFIZAMIZI TAZELEYELİM Mavi Bayrak Programı Ulusal Jüri Toplantısı 17


"DOĞA KORUMA ANLAYIŞI 1 1 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları