Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle yapılacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle yapılacak."— Sunum transkripti:

1 SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle yapılacak bir analiz çalışmasında üzerinde çalışılan konuya odaklanılarak hangi noktalarda güçlü olunduğunun ve hangi olanaklara sahip olunduğunun saptanması mümkündür. SWOT güçlü yönlere odaklanılmasına ve zayıf noktaların azaltılması yönünde çalışmaya ve fırsatlardan yararlanılmasına yardımcı olacaktır. SWOT ANALİZİ

2 + - S trengths Güçlü Yönler W eaknesses Zayıf Yönler O pportunities Fırsatlar T hreats Tehditler OPPORTUNITIES STRENGTHS WEAKNESSES THREATS ORGANİZASYONUN VEYA ALANIN İÇSEL ÇEVRESİ ORGANİZASYONUN VEYA ALANIN DIŞSAL ÇEVRESİ

3 Çevrenin incelenmesi İçsel AnalizlerDışsal Analizler Güçlü YönlerZayıf YönlerFırsatlar Tehditler SWOT MATRİKSİ

4 HOLLANDA’NIN TURIZM REKREASYON ÜRETİMİ KONUSUNDA BİR SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER/OLANAKLARZAAFLAR/ENGELLER GENEL: Hollanda’nın suyla olan ilişkisi Zengin Doğal – Tarihi miras Kıyı varlığı Güney Avrupa’da giderek artan tatil talebi nedeniyle ortaya çıkan geniş ölçekli pazar potansiyeli Soft Turizm için potansiyel alan Kısa süreli tatiller için ilgi çekici olanaklar Konunun önemi toplum tarafından yeterince kavranamamıştır Yetersiz kalite Genç turizm sektörü henüz profesyonelleşmemiş Turizm rekreasyon ürünlerinin mekansal yoğunluğu Kongre Turizmi Otomobile aşırı bağımlılık Plan hazırlanması ve gelişmeye yönelik prosedürün uzun olması Ürünlerin uyumluluğu konusundaki prosedürel problem Yabancı dil bilgisinin zayıflığı Büyük kentlerde sosyal güvenlik ve kirlilik sorunu Uluslar arası rekabetin giderek artması Pazar segmentasyonuna yeterince önem verilmemesi Turizm konsantrasyon alanlarında yetersiz ulaşım

5 GÜÇLÜ YÖNLER/OLANAKLARZAAFLAR/ENGELLER SANAYİ: Ümit verici büyüme olanakları Yetersiz profesyonellik Ayrıntılı sınıflandırma sistemi Yüksek kaliteli otel yönetimi eğitimi Aynı amaçlı organizasyonlarda artan kooperasyon TÜKETİCİ: Yüksek kalite arayışı Tatillerde Hollanda’dan yüksek oranda ve yabancı ülkelerden düşük oranda katılım Yetişkinlere yönelik marketin büyümesi sanayi ve müşteri örgütleri/organizasyonları arasında artan kooperasyon İşgücüne yönelik düşük eğitim düzeyi Eğitim kurumlarında uyumsuz yapılanma ve düşük oranda gelişme Düşük otomasyon oranı Yetersiz market bilgi sistemi Bilginin dağıtımı ve müşteri şikayetlerine yeterli önemin verilmemesi Seyahat organizasyonlarına yönelik dengesiz servis koşulları Yetersiz uluslar arası koordinasyon Sınıflandırma sistemleri ve yönetmeliklere yönelik uluslar arası anlaşmaların yokluğu

6 GÜÇLÜ YÖNLER/OLANAKLARZAAFLAR/ENGELLER ALTYAPI: Mevcut altyapının yüksek kalitede olması Avrupa fonlarının yetersiz kullanımı Özel girişim yatırımlarının teşvik edilmesi Farklı düzeylerdeki toplumsal politikalara yönelik artan işbirliği Lokal otoriteler tarafından oluşturulan turizm yatırımlarına yönelik artan ilgi Yerel otoritelerin turizm yatırımlarının güçlü noktalarının seçimi konusundaki yetersizliği Kentsel ve kırsal bölgelerin çok yönlü kullanımı konusundaki olanakların yetersizliği Ürün geliştirme konusunda pazara yönelik ürün gelştirme konusundaki zayıflıklar

7 GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLERFIRSATLARTEHDİTLER I. Bölgenin Ekoturizm Olanakları ve Etkiler  Yöre halkının ekoturizm faaliyetlerine katılım göstermeye istekli olması  Dünyanın en önemli krater göllerinden birisi olan Meke Gölü ve sit alanının varlığı  Obruk Yaylası ve Meke Tuzlasının varlığı  Barındırdığı manzara seyir noktaları  Mağaralar ve yer altı şehirleri  Doğal alanların varlığı  Yaban hayatının varlığı  Ornitolojik açıdan değerli alanların varlığı  Yöreye özgü endemik floranın varlığı  Ekoturizme yönelik tanıtımın olmaması,  Ekoturistik tesislerin kurulumu için kaynak eksikliği  Bölgedeki krater göllerinin tanıtım eksikliği  Ekoturizm etkinlikleri için kalifiye eleman eksikliği  Farklı ekoturistik aktivitelere olanak vermesi  İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük illerinden biri olan Konya iline yakınlığı  Restorasyon çalışmalarıyla uygun hale getirilebilecek tarihsel ve kentsel doku  Devam etmekte olan arkeolojik kazı çalışmaları  Planlama yapılmadan gerçekleştirilecek ekoturizm faaliyetleri ile alanın doğal yapısının bozulma riskinin olması  Rüzgar erozyonunun olabilecek olumsuz etkileri

8 GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLERFIRSATLARTEHDİTLER  Tarihsel öneme sahip höyükler, çeşmeler ve camilerin varlığı  Minyatür balkanlar ve bazalt kayalık oluşumlarının varlığı  Av turizmine potansiyel oluşturması  Yörede ekoturizme yönelik kullanılabilecek tarım ve hayvancılık işletmelerinin varlığı  İlçenin tarihinin M.Ö. 3000 – 2000 yıllarına kadar dayanması  Kumul topoğrafyası, karstik ve volkanik yer şekillerinin varlığı  Foto ve jeep safari olanağına sahip alanların varlığı


"SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle yapılacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları