Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SWOT ANALİZİ SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SWOT ANALİZİ SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle."— Sunum transkripti:

1 SWOT ANALİZİ SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle yapılacak bir analiz çalışmasında üzerinde çalışılan konuya odaklanılarak hangi noktalarda güçlü olunduğunun ve hangi olanaklara sahip olunduğunun saptanması mümkündür. SWOT güçlü yönlere odaklanılmasına ve zayıf noktaların azaltılması yönünde çalışmaya ve fırsatlardan yararlanılmasına yardımcı olacaktır.

2 Strengths Weaknesses Opportunities Threats + - Güçlü Yönler
Zayıf Yönler Opportunities Fırsatlar Threats Tehditler + - OPPORTUNITIES ORGANİZASYONUN VEYA ALANIN İÇSEL ÇEVRESİ STRENGTHS WEAKNESSES ORGANİZASYONUN VEYA ALANIN DIŞSAL ÇEVRESİ THREATS

3 Çevrenin incelenmesi İçsel Analizler Dışsal Analizler Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler SWOT MATRİKSİ

4 HOLLANDA’NIN TURIZM REKREASYON ÜRETİMİ KONUSUNDA BİR SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER/OLANAKLAR ZAAFLAR/ENGELLER GENEL: Hollanda’nın suyla olan ilişkisi Konunun önemi toplum tarafından yeterince kavranamamıştır Zengin Doğal – Tarihi miras Yetersiz kalite Genç turizm sektörü henüz profesyonelleşmemiş Kıyı varlığı Turizm rekreasyon ürünlerinin mekansal yoğunluğu Otomobile aşırı bağımlılık Plan hazırlanması ve gelişmeye yönelik prosedürün uzun olması Kongre Turizmi Ürünlerin uyumluluğu konusundaki prosedürel problem Güney Avrupa’da giderek artan tatil talebi nedeniyle ortaya çıkan geniş ölçekli pazar potansiyeli Yabancı dil bilgisinin zayıflığı Büyük kentlerde sosyal güvenlik ve kirlilik sorunu Uluslar arası rekabetin giderek artması Soft Turizm için potansiyel alan Kısa süreli tatiller için ilgi çekici olanaklar Pazar segmentasyonuna yeterince önem verilmemesi Turizm konsantrasyon alanlarında yetersiz ulaşım

5 GÜÇLÜ YÖNLER/OLANAKLAR
ZAAFLAR/ENGELLER SANAYİ: Ümit verici büyüme olanakları Yetersiz profesyonellik İşgücüne yönelik düşük eğitim düzeyi Ayrıntılı sınıflandırma sistemi Eğitim kurumlarında uyumsuz yapılanma ve düşük oranda gelişme Yüksek kaliteli otel yönetimi eğitimi Düşük otomasyon oranı Aynı amaçlı organizasyonlarda artan kooperasyon Yetersiz market bilgi sistemi Bilginin dağıtımı ve müşteri şikayetlerine yeterli önemin verilmemesi TÜKETİCİ: Yüksek kalite arayışı Tatillerde Hollanda’dan yüksek oranda ve yabancı ülkelerden düşük oranda katılım Seyahat organizasyonlarına yönelik dengesiz servis koşulları Yetersiz uluslar arası koordinasyon Yetişkinlere yönelik marketin büyümesi Sınıflandırma sistemleri ve yönetmeliklere yönelik uluslar arası anlaşmaların yokluğu sanayi ve müşteri örgütleri/organizasyonları arasında artan kooperasyon

6 GÜÇLÜ YÖNLER/OLANAKLAR
ZAAFLAR/ENGELLER ALTYAPI: Mevcut altyapının yüksek kalitede olması Avrupa fonlarının yetersiz kullanımı Özel girişim yatırımlarının teşvik edilmesi Yerel otoritelerin turizm yatırımlarının güçlü noktalarının seçimi konusundaki yetersizliği Farklı düzeylerdeki toplumsal politikalara yönelik artan işbirliği Kentsel ve kırsal bölgelerin çok yönlü kullanımı konusundaki olanakların yetersizliği Lokal otoriteler tarafından oluşturulan turizm yatırımlarına yönelik artan ilgi Ürün geliştirme konusunda pazara yönelik ürün gelştirme konusundaki zayıflıklar

7 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER
I. Bölgenin Ekoturizm Olanakları ve Etkiler Yöre halkının ekoturizm faaliyetlerine katılım göstermeye istekli olması Dünyanın en önemli krater göllerinden birisi olan Meke Gölü ve sit alanının varlığı Obruk Yaylası ve Meke Tuzlasının varlığı Barındırdığı manzara seyir noktaları Mağaralar ve yer altı şehirleri Doğal alanların varlığı Yaban hayatının varlığı Ornitolojik açıdan değerli alanların varlığı Yöreye özgü endemik floranın varlığı Ekoturizme yönelik tanıtımın olmaması, Ekoturistik tesislerin kurulumu için kaynak eksikliği Bölgedeki krater göllerinin tanıtım eksikliği Ekoturizm etkinlikleri için kalifiye eleman eksikliği Farklı ekoturistik aktivitelere olanak vermesi İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük illerinden biri olan Konya iline yakınlığı Restorasyon çalışmalarıyla uygun hale getirilebilecek tarihsel ve kentsel doku Devam etmekte olan arkeolojik kazı çalışmaları Planlama yapılmadan gerçekleştirilecek ekoturizm faaliyetleri ile alanın doğal yapısının bozulma riskinin olması Rüzgar erozyonunun olabilecek olumsuz etkileri

8 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR TEHDİTLER
Tarihsel öneme sahip höyükler , çeşmeler ve camilerin varlığı Minyatür balkanlar ve bazalt kayalık oluşumlarının varlığı Av turizmine potansiyel oluşturması Yörede ekoturizme yönelik kullanılabilecek tarım ve hayvancılık işletmelerinin varlığı İlçenin tarihinin M.Ö – 2000 yıllarına kadar dayanması Kumul topoğrafyası, karstik ve volkanik yer şekillerinin varlığı Foto ve jeep safari olanağına sahip alanların varlığı


"SWOT ANALİZİ SWOT analizi güçlü ve zayıf olan yönlerin tanımlanması, fırsatların ve engellerin gözden geçirilmesi konusunda en etkin yöntemdir. SWOT yöntemiyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları