Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuç Değerlendirme Toplantısı Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör Proje.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuç Değerlendirme Toplantısı Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör Proje."— Sunum transkripti:

1 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuç Değerlendirme Toplantısı Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör Proje Uygulama Başkanlığı Simon Forrester Kısa Dönem Uzman – VABpro Teknik Destek Ekibi 26 Haziran 2013

2 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Metodoloji ve Verilerin Toplanması Farklı araçların kullanılmasıyla nitel ve nicel veriler birleştirilmiştir. 20 ilin valiliklerinde bilginin temin edildiği kaynaklar: İldeki kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri; valilik AB birimleri ve il müdürlüklerinin yöneticileri ve koordinatörleri; sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve odaların temsilcileridir. Mevcut belgeler incelenmiştir (stratejik planlar ve daha önce yapılan değerlendirme çalışmaları) Mart– Mayıs 2013 tarihleri arasında veriler toplanmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanları ve valiliklerin AB birimlerinin katkıları ile veri toplama sürecini kolaylaşmıştır.

3 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Adıyaman13 Mayıs-14 Mayıs Aksaray2 Mayıs-3 Mayıs Amasya11 Nisan-12 Nisan Antalya5 Mart - 6 Mart Bartın18 Nisan-19 Nisan Denizli15 Mayıs-16 Mayıs Düzce16 Nisan-17 Nisan Elazığ29 Nisan-30 Nisan Erzincan25 Nisan-26 Nisan Mardin11 Nisan-12 Nisan Isparta29 Nisan-30 Nisan İstanbul02 Mayıs-03 Mayıs Karaman29 Nisan-30 Nisan Kahramanmaraş24 Nisan-25 Nisan Manisa25 Nisan-26 Nisan Hatay28Mart-29 Mart Muğla13 Mayıs-14 Mayıs Tekirdağ02 Mayıs-03 Mayıs Trabzon5 Nisan-5 Nisan Yalova11 Nisan-12 Nisan 106 kişi ile mülakat 458 kişi ile online anket 450 kişi ile odak grup tartışmaları

4 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ BEKLENTİLERİMİZ İlde paydaşlarla doğrulanması il Proje Yürütme Kurulunda Değerlendirilmesi Neye hizmet etti/edecek? Strateji Belgesi’ne temel doküman Strateji Belgesi’ne temel doküman İllerde EİA yapabilme becerisinin geliştirilmesi Doğru eğitim ihtiyacının il bazında belirlenmesi Doğru eğitim ihtiyacının il bazında belirlenmesi

5 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi BULGULAR Katılımcıların Profili %72’si 25-45 yaş arası %92’si üniversite mezunu % 92’si İngilizce biliyor (4 üzerinden 2.5 ortalama) %52’si AB projeleri hakkında bilgili %58’si mesailerinin %10’unundan daha azını AB işleri için harcıyor %68’i kurumlarının kapasitelerini artırmak için eğitimlere ihtiyaç duyuyor 8 il anket için 20’nin altında katılım sağladı 3 il EİA çalışmasının 3.gününü uyguladı ve geri bildirimde bulundu

6 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi GENEL DEĞERLENDİRME Ankete katılanların 2/3’üne göre mali yardımlardan daha fazla yararlanmak için eğitimler önemli Birlik Programları, AB Politikaları, IPA 1-2 ve PRAG en zayıf alanlar Katılımcıların %62’si proje hazırlama konusunda yetkin Katılımcıların %40-50’si TR-AB İlişkileri, AB’nin kurumsal yapısı, AB’nin genişleme politikası ve Hayatboyu Öğrenme-Gençlik Programları hakkında yetkin Katılımcıların %90’ı PDY’nin kendileri için önemli olduğunu, %60’ı da AB politikalarını bilmenin kendileri açısından faydalı olacağını belirtmiş

7 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi BULGULAR Kapasite geliştirme faaliyetleri açısından illerin 4 sektörde gruplandırılması mümkün: Tarım ve Kırsal Kalkınma – Adıyaman, Aksaray, Amasya, Erzincan, Karaman, Manisa ve Muğla Rekabet Politikası - Antalya, İstanbul ve Karaman Çevre - Adıyaman, Bartın, Denizli, Karaman ve Trabzon Sosyal Politika - Adıyaman, İstanbul, Manisa, Tekirdağ ve Trabzon

8 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi GENEL SONUÇLAR Yerel paydaşlar arasında işbirliği zayıf ve çarpan etkisinden gerektiği gibi yararlanılamıyor En zayıf STK’lar, en güçlü odalar ve üniversiteler AB satın alma/ihale prosedürlerinin uygulanması ile projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi tüm illerde en zayıf olunduğu düşünülen konular AB işlerinin koordinasyonu konusunda en zayıf olunduğu düşünülen konu AB politikalarının ve AB mevzuatının yerele yansımaları İl müdürlüklerinin bütçesi ve karar alma yetkileri olmadığı için proje üretmekte ve uygulamakta zorluklar

9 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi GENEL SONUÇLAR Yerelde çok fazla eğitim verilmesine karşılık bu eğitimlerin sürdürülebilirliği için  Kurumsallaşmış mekanizmalara ihtiyaç Eğitimlerin etkilerinin sürdürülebilirliği için  Yapısal değişikliklerle destek ihtiyacı En etkili olduğu düşünülen eğitim yöntemleri: Çalışma ziyaretleri, örnek uygulamalar, işbaşı eğitim ve çalıştaylar

10 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi POLİTİKA ALANLARI Sektör bazında, AB konuları ile ilgili kapasite oluşturulmasının pilot illerde stratejik kalkınmaya olumlu katkı yapabileceği 9 kilit fırsat alanı:

11 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Tarım ve Kırsal Kalkınma Yenilikçi teknikler ve standartların öğrenilmesi Organik tarım standart ve uygulamaları Seracılık ve bahçeciliğin standartları ve uygulamaları Bölgesel tarım ürünlerinin daha iyi pazarlanması Orman köylerinde sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi Kültür-Turizm Kültürel mirasın korunması İnanç turizminin geliştirilmesi Sağlık turizmi, eko-turizm, spor-aktivite turizmi standart ve uygulamaları Enerji Enerji tasarrufu standart ve uygulamaları Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi Ulaştırma Sevkiyat depolama standart ve uygulamaları Lojistik

12 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Çevre Çevre koruma ve biyo-çeşitlilik standart ve uygulamaları AB politikalarına göre kentsel planlama ve dönüşüm Arazi kullanım yönetiminde standart ve uygulamalar Katı atık yönetiminde standart ve uygulamalar Su ürünleri- Balıkçılık Tatlı su ürünlerinin yönetiminde standart ve uygulamalar Ambalaj ve depolama mevzuatı Gıda Güvenliği Gıda hijyeninin artırılması Çeşitli gıda ürünlerinde standart ve uygulamalar Bilim-Araştırma İllerdeki ve AB’deki paydaşlarla yenilik konusundaki eşgüdümün artırılması Sosyal Politika Aile içi şiddet gibi sosyal konulara ilişkin etki oluşturulması için politika ve uygulamanın güçlendirilmesi Yerel kalkınmanın sosyal anlamda daha kapsayıcı olmasını sağlayacak standart ve uygulamalar İş sağlığı ve güvenliği standart ve uygulamaları

13 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi ORTAK EĞİTİM İHTİYAÇLARI AB işlerinin yerel stratejik kalkınmaya ve planlama süreçlerine dahil edilmesi Türkiye’nin AB İletişim Stratejisi hakkında farkındalık artırma Üst düzey yöneticilerin projeleri nasıl incelemeleri gerektiği ve sektörel yaklaşım konusunda bilgilendirme Etkili eğitim faaliyetleri tasarlama ve gerçekleştirme yeteneklerine ilişkin yerel kapasitenin artırılması İletişim teknikleri ve eğiticilerin eğitimi, ileri düzeyde PDY eğitimi, AB projelerinde satın alma ve sözleşme

14 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ DEĞERLENDİRMELERİ –I Yerelde stratejik planlara AB konularının entegre edilebilmesi için resmi bir yönlendirme ve bu konuda eğitimler Yerel yöneticilere AB vizyonu ve güncel bilgiler kazandırabilmeye yönelik ulusal konferanslar (Avrupa Birliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile) Türkiye’nin AB İletişim Stratejisinin yerelde daha iyi tanıtılması ve yerel aktörlere stratejiyi uygulamaya yönelik bilgilendirme AB konularının ‘proje ve dış yardım’ algısının dışına çıkarılması için yönetici düzeyinde bilgilendirmeler Yerel aktörlerin AB sürecinde güncel ve doğru bilgiye ulaşabilmeleri için halihazırda Bakanlık tarafından yapılmakta olan süreli yayınlar ve internet sitesinden ilave ve kullanıcı dostu bilgilendirmelere ağırlık verilmesi

15 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ DEĞERLENDİRMELERİ -II Daha önce bazı illerimizde başlatmış olduğumuz çalışma gruplarının bazılarının; karşılıklı öğrenme, deneyim paylaşımı, projelerin il geneline yayılması ve etkinliği açısından illerde AB UDYK yapılanması kapsamında proje uygulayan/geliştiren uzmanların katılımı ile yeniden yapılandırılması Daha önce Bakanlığımız tarafından farklı formatlarda önerilmiş ve yaygınlaştırılmaya çalışılmış olan veri tabanı çalışmalarının, proje uygulamalarına yönelik alınan derslere yer verilen yıllık yayınların çıkarılması veya ‘Proje Yönetim Raporu’ kartlarının oluşturulması şeklinde yeniden gündeme getirilmesi ve illerin motive edilmesi İllerde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için valilikler koordinatörlüğünde AB alanında kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi konusunun vurgulanması Kapasite geliştirme faaliyetlerine yerel paydaşların etkin olarak dahil edilmesi konusunda illerin motive edilmesi

16 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ DEĞERLENDİRMELERİ -III PDY kapasitesinin projelerin tasarımı ve uygulaması esnasında kalite yönünden incelenebilmesi yönünde geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi Eğitimlerin uygulamaya dönük yetişkin eğitim metotları kullanılarak organize edilmesi İnternet üzerinden iletişim ve online eğitimlerin daha etkin kullanılması Eğitimler için yerel ‘Mükemmeliyet Merkezleri’nin kurulması çalışmalarının yeniden değerlendirilmesi

17 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Şehir Eşleştirme Programı İçin Potansiyel Eşleşme Konuları İlPotansiyel Eşleştirme KonusuPotansiyel Ortak Ülke AdıyamanNemrut Dağı ile ilgili kültürel operasyonlarİtalya-İspanya AksarayBesicilik ve Süt ÜretimiHollanda AmasyaÇevre Koruma, Tarımsal Sanayi, Çevresel Etki Değerlendirmesi AntalyaSağlık Turizmi, Çevre Dostu Tarımsal Sanayi BartınEko-Turizm DenizliTurizm, Atık Geri dönüşümü DüzceAraştırma-geliştirme, Yenilikçilik, Eko-turizm ElazığKültür-TurizmÇek Cumhuriyeti, Avusturya ErzincanSpor Turizmi, Atık Yönetimi HatayGıda Güvenliği

18 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Şehir Eşleştirme Programı İçin Potansiyel Eşleşme Konuları İlPotansiyel Eşleştirme KonusuPotansiyel Ortak Ülke IspartaEko Turizm, Tarım-Gül ÜretimiBulgaristan, Fransa İstanbulKentsel Ulaşım, Sosyal İçerme KahramanmaraşTekstil, Dondurma, Kırmızı BiberMacaristan KaramanGüneş ve Rüzgar Enerjisi, Tarımsal Sanayi ManisaGıda Güvenliği, Katı Atık Yönetimi MardinKültürel Miras, İnanç Turizmi, Organik Tarım, Güneş Enerjisi MuğlaKültür Turizmi, Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi, Liman Yönetimi, Tarımsal Sanayi, Zeytinyağı ve Mermerin markalaşması İtalya, Hırvatistan, İspanya TekirdağEko-Sanayi parkları, Atık Yönetimi, Lojistik TrabzonTarım (çay-fındık), Eko-Turizm, Ulaştırma & Lojistikİspanya YalovaÇiçekçilik, Termal Turizmi, Yaşlı-dostu şehir

19 Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Grup Çalışmaları Vali Yardımcıları Valilik AB Birimleri B.ÖZCAN H.YILDIR Grup 2 S. FORRESTER Grup 3 A.ÖNEM Grup 4 Grup 2,3,4’ün kapanış oturumunda Grup Sunumları


"Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim İhtiyaç Analizi Sonuç Değerlendirme Toplantısı Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör Proje." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları