Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Gürkan Uncu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite BursaART - ÜYTE Merkezi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Gürkan Uncu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite BursaART - ÜYTE Merkezi."— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Gürkan Uncu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite BursaART - ÜYTE Merkezi

2 Tedavi Nedeni açıklanamayan infertilite Erken evre endometriozis Ağır olmayan erkek faktörü Gonadotropin kullanımı 2-3 folllikül varlığında başarı daha yüksek % 20 prematür luteinizasyon – Siklus İptali IVF sikluslarından elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerle; IUI sikluslarında GnRh antagonistlerini kullanmak bir çözüm olabilir mi ?

3 Gonadotropin sikluslarında antagonist eklenmesinin luteal faza etkileri Ragni G, Comparison of luteal phase profile in gonadotrophin stimulated cycles with or without a gonadotrophin-releasing hormone antagonist Hum Reprod.2001 Nov;16(11):2258-62. Serum LH düzeyleri antagonist grupta baskılanmış olmasına rağmen, luteal dönem progesteron düzeyleri ve gebelik oranlar ( % 14.3 / % 12.2 ) Antagonist kullanımın luteal dönem üzerine zararlı etkisi yoktur.

4 Retrospektif HCG günü LH 10’un üzerinde - 75 hasta ve 135 IUI siklusu Multipl regresyon analizi >14 mm ve üzeri follikül ve çok sayıda küçük follikül varlığı ile yüksek estradiol düzeyi prematür luteinizasyon için risk faktörüdür GnRH antagonist kullanımı için bu değişkenler kriter olarak kullanılabilir. Cunha-Filho JS Premature LH and progesterone rise in intrauterine insemination cycles: analysis of related factors. Reprod Biomed Online.2003 Sep;7(2):194-9.

5 Çok merkezli – prospektif – randomize – kontrollü Williams RS A andomized, multicenter study comparing the efficacy of recombinant FSH vs recombinant FSH with Ganirelix during superovulation/IUI therapy. Am J Obstet Gynecol.2004 Aug;191(2):648-51 KLİNİK SONUÇLAR Antagonist N:52 Kontrol N:66 P Gebelik/Siklus% 7% 12 ANLAMSIZ Endometrial kalınlık Gelişen follikül sayısı Pik estradiol düzeyi AYNI Midluteal progesteron üzeyi Kullanılan FSH miktarı

6 Gómez-Palomares JL Timing ovulation for intrauterine insemination with a GnRH antagonist. Hum Reprod.2005 Feb;20(2):368-72.

7 Gómez-Palomares JL Timing ovulation for intrauterine insemination with a GnRH antagonist. Hum Reprod.2005 Feb;20(2):368-72.

8 Gómez-Palomares JL Multifollicular recruitment in combination with gonadotropin-releasing hormone antagonist increased pregnancy rates in intrauterine insemination cycles. Fertil Steril.2008 Mar;89(3):620-4. KLİNİK SONUÇLAR Antagonist N:184 Kontrol N:183 p Follikül sayısı 2.4 ± 1.31.3 ± 1.09 ˂ 0.05 Gebelik/Siklus % 23 % 11 ˂ 0.05 Monofollikül gelişen sikluslarda gebelik oranları arasında fark bulunamamıştır

9

10

11

12

13 KLİNİK SONUÇLAR ANTAGONİST % KONTROL % P Siklus Başına Gebelik13.6 13.0ANLAMSIZ Siklus Başına Devam Eden Gebelik12.612.0ANLAMSIZ İkiz15.416.7ANLAMSIZ

14 Tedavi başlangıç dozu 75-150 U 14 mm’ye geldiğinde Antagonist başlanmış..

15 SİKLUS ÖZELLİKLERİ Antagonist N:144 Kontrol N.158 P değeri FSH dozu1072.5 ± 422.01 1257.4 ± 521.60.009 Stimulasyon süresi 9.2 ± 1.6 9.7 ± 2.7Anlamsız 16 dan büyük foll. 3.08 ± 1.2 3.2 ± 1.2Anlamsız Estradiol 828.9 ± 434.3 858.9 ± 441.7Anlamsız LH 3.3 ± 3.3 9.9 ± 7.9< 0.0001 Prg 1.3 ± 1.1 2.1 ± 1.9< 0.0001 Prematüre LH 10/144 ( 7 ) 54/154 (35)< 0.0001 Prematür Prg 18/144 (12.5) 56/144 (36.4)< 0.0001 Ant kullanım süresi 3.5 ± 0.8 0

16 SİKLUS ÖZELLİKLERİ Antagonist N:144 Kontrol N.158 P değeri Gebelik2816 Klinik gebelik Oranı (%)28/52 (53.8)16/52 (30.8)0.017 Düşük (%)7/28 (25)4/16 (30.8)Anlamsız Çoğul Gebelik (%)4/28 (14.3)1716 (6.3)Anlamsız İkiz41 OHSS00

17 LİFE TABLE ANALYSIS SİKLUSHasta Sayısı GebelikDrop OutSiklik Gebelik % Kümülatif Gebelik % Antagonist 15211121.2 240822036.5 3307123.450 43229.153.8 Kontrol 1527113.5 2448418.228.8 332113.130.8 4300030.8

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 10 çalışma- 4 tanesi dışlanmış  1’i sadece luteal fonks değerlendirilmesi  1’ine FSH doz farklılıkları var  1 ‘i retrospektif  1’i review 6 çalışma – 4 ‘ü HR, 1 ‘i FS, 1’ AJOG 2 İspanya 1 ABD 1 İtalya 2 Çok merkezli  1 Kanada  1 ESHRE

28 KLİNİK SONUÇLAR Antagonist N: 521 Kontrol N: 548 OR (%95 CI) Gebelik% 16.9 (88/521)% 11.5 (63/548)1.56 (1.05 – 2.33) Süre 9.47 ± 1.68.71 ± 1.3 Anlamsız Siklus İptali% 6.78% 5.67Anlamsız Çoğul gebelik% 1.9 (10/521)% 1.0 (6/548)Anlamsız NNT LH pikini önlemek için 4 % 95 CI ( 3-6 ) Gebelik elde etmek için 20 % 95 CI (10-81)

29

30 LH’nın erken yükselmesini engellediği çok açık Gebelik oranları artmış görünüyor? Önceki siklusunda prematüre LH artışı varsa endike olabilir Yaşlı ve düşük over rezervi fayda görebilir. Yaşlı overlerde GnSAF salgısı azdır ? IUI’ ın başarısını artırmak lazım, belki de bu antagonistlerle olabilir. Antagonistlerin işe yarayacağı bir grup tanımlanabilir mi?

31 Gonadotropin + IUI n.662 PL oranı % 11.5 PL ( + ) Gebelik % 22.4 (17/76) PL ( - ) Gebelik % 17 (104/586) P YÜKSEK Gebelik % 10.7 (3/28) P NORMAL Gebelik % 29.2 (14/48) Gebelik % 18.1 6 olguda prg yüksek !! 2. Siklus + Antagonist N:22 Martinez-Salazar J – IVI MADRİD GnRH antagonist ganirelix prevents premature luteinization in IUI cycles: rationale for its use. Reprod Biomed Online.2009 Aug;19(2):156-61.

32

33

34

35 AntagonistKontrolpOR Monofollikül sikluslarda Gebelik 9/68 (%13) 9/66 (%14) 0.950.97 Multifollikül Sikluslarda Gebelik 20/166 (%12) 28/176 (%16) 0.310.72

36

37 ÖzellikAntagonist ( n:114) Kontrol (n:120) P Değeri rFSH Dozu (U)795 ± 241714 ± 217 ˃.05 Tedavi Süresi(gün)8.4 ± 2.67.7 ± 2.3 ˃.05 Endometrial Kalınlık (mm) 9.8 ± 2.19.3 ± 2.2 ˃.05 11-15 mm follikül sayısı1.52 ± 0.551.46 ± 0.95 ˃.05 16 mm ˃ follikül sayısı 2.1 ± 1.08 1.0 ± 0.95 ˂.05 Prematür Luteinizasyon2 (1.7)21 (17.5) ˂.05 Abortus3(12)2(14.2) ˂.05 LH IU/L4.1 ± 1.7 8.8 ± 0.29 ˂.05 P (ng/mL)0.51 ± 0.230.87 ± 0.29 ˂.05

38 SİKLUS BAŞINA KLİNİK GEBELİK ORANI ( Intention to treat analiz) Siklus sayısıHasta (n)Gebelik (n)Siklus Başına Gebelik (%) Antagonist Grup 1531120.7 252819.0 334617.6 Kontrol Grup 149510.2 244511.4 339410.2

39

40

41

42

43

44 PCOS, Üreme çağında % 10 civarında Androjenler çoğunlukla yüksek İnsülin çoğunlukla yüksek % 85 olguda LH yüksek LH YÜKSEKLİĞİ Yumurta kalitesini düşürür ! İmplantasyon oranını düşürür ! Abortus oranını artırır !

45 SİKLUS ÖZELLİKLERİ Kontrol (121)Antagonist (105)P FSH dozu 926 ± 2981004 ± 3120.23 Süre10.9 ± 3.711.7 ± 2.50.23 Foll. 11-16 mm 2.7 ± 1.3 1.9 ± 0.6.0003 Foll. ˃ 16 mm 1.6 ± 1.1 1.1 ± 0.3.004 LH 6.7 ± 1.9 3.8 ± 1.8<.001 P 0.8 ± 0.3 0.5 ± 0.2<.001 Estradiol1235 ± 462 689 ± 311<.001 Prematür Luteinizasyon32 ( 26.4)10 (9.5).0003 Siklus İptali11 (9.1)2 (1.9).02

46 SİKLUS BAŞINA KLİNİK SONUÇLAR Kontrol N: 121 Antagonist N: 105 p Gebelik Klinik13 (10.7)16 (15.2).31 Devam eden13 (10.7)15 ( 14.3).42 OHSS Hafif10 (8.3)3 (2.9).08

47 STİMÜLASYON ÖZELLİKLERİ DeğişkenFSHFSH+Ant (Flexible) FSH + Ant (Stim günü) P değeri Ant. kullanılan gün0 3.4 ± 2.012.3 ± 4.2 ˂ 0.01 HCG yapıldığı gün14.8 ± 4.914.8 ± 4.2 15 ± 4.1NS FSH doz ( IU )1317 ± 7521358 ± 9951360 ± 606NS Pik Estradiol710 ± 602 668 ± 758 658 ± 659NS HCG günü LH10.4 ± 8.2 3.7 ± 4.0 ˂ 0.0001 HCG günü Progesteron1.5 ± 0.81.1 ± 0.50.9 ± 0.40.009 16 ˃ follikül sayısı 2 ± 1.52.2 ± 1.82.1 ± 1.8NS

48 TEDAVİ GRUPLARINDA KLİNİK SONUÇLAR Grup 1Grup 2Grup 3P değeri Siklus Başına Klinik Gebelik12/53 (22)19/54 (35)9/47 (19).15 Biten Siklus Başına Klinik Gebelik12/50 (24)19/51 (37)9/41 (22).16 Siklus Başına Canlı doğum10/53 (19)18 /54 (33)7/47 (15).08 Biten Siklus başına Canlı Doğum10/50 (20)18/51 (35)7/41 (18).08 Abortus213NS Canlı Doğum Başına Çoğul Gebelik020NS

49 ANTAGONİST KULLANILMAYAN 1. GRUPTA LH DÜZEYİ İLE KLİNİK GEBELİK İLİŞKİSİ LH DÜZEYİ KLİNİK GEBELİK ORANI ˃ 1010 ˂ % 9% 26

50 Prematür Luteinizasyonu önler Klinik Gebelik Oranlarını, istatistiksel anlamlı farklı olmamakla birlikte, % 15 fark için 128 hasta gerekli, ama antagonist kullanalım der.. 3. gruptaki düşmeyi, uzun antagonist kullanımına bağlıyorlar. Uzun supresyon, endometrial implantasyonu bozar mı? Yüksek doz gonadotropin kullanımında anlamlı olabilir.

51 KOH IUI sikluslarında antagonist kullanımı “rutin olarak kullanılmalıdır” dedirtecek kadar kanıta sahip değildir fakat özellikle Yüksek doz gonadotropin kullanılan Follikül sayısının kontrol edilemediği sikluslarda Önceki siklusunda prematür luteinizasyon gelişmiş olgularda sonraki IUI sikluslarında kullanılması uygun tedavi seçeneği olarak durmaktadır.

52 Literatürde, endikasyonlara göre başarının değerlendirildiği sonuçlar yoktur. Olgu sayılarının az olması nedeniyle, açıklanmayan infertilite, ki bunların bir kısmının endometriozis olduğu kaçınılmazdır, erken evre endometriozis ve erkek faktörü varlığında yapılan IUI + Antagonist siklus sonuçlarının, kullanılan gonadotropin dozu ve gelişen follikül sayıları ile olan ilişkinin bağımsız analizlerinin yapılması gibi özellikler mümkün olmamıştır ve elde veri olmadığı içinde yorum yapmak mümkün değildir.


"Prof.Dr.Gürkan Uncu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite BursaART - ÜYTE Merkezi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları