Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ"— Sunum transkripti:

1 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Daha sağlıklı bir toplum için: Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam Jülide ALAN BBB Sağlıklı Şehirler Proje Yöneticisi SKB Yazı İşleri Müdürü

2 Sağlık, sadece hastalığın olmaması durumu değil, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal tam bir esenlik halidir. (DSÖ tüzüğü )

3 İnsan sağlığını neler etkiler?

4 DSÖ SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI IV. Fazın(2003-2008) Ana Konuları
SAĞLIKLI YAŞLANMA SAĞLIKLI ŞEHİR PLANLAMASI SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKSEL AKTİVİTE ve AKTİF YAŞAM

5 Hedeflerimiz: FİZİKSEL AKTİVİTE ve AKTİF YAŞAM
4. faz boyunca ilköğretim okullarında ve liselerde sigara, alkol, uyuşturucu, aile planlaması, hijyen, diş sağlığı başlıkları altında eğitim çalışmaları yapmak, yıllar içinde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımını azaltmak Fiziksel Aktivite ve aktif yaşam konusunda bilinç oluşturmak Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediyelerle projeler üretmek

6 Hedeflerimiz: FİZİKSEL AKTİVİTE ve AKTİF YAŞAM
Planlama ile fiziksel aktiviteyi entegre ederek, şehri insanların daha aktif yaşamalarına fırsat verecek şekilde tasarlamak Geniş katılımın sağlanabileceği spor organizasyonları düzenleyerek halka sporu sevdirmek ve aktif yaşama alışkanlıklarını kazandırmak

7 Dünya Sağlık Örgütünden fiziksel egzersiz ile ilgili bilgiler:
Dünya Sağlık Raporuna göre fiziksel hareketsizlik her yıl dünya çapında 1.9 milyon insanın ölümüne yol açmaktadır. Dünya nüfusunun en az % 60’ı tavsiye edilen günlük 30 dakikalık egzersizi yapamamaktadır ve egzersiz yapamayan kişilerde kalp ve damar hastalıkları yapanlara göre % 50’i daha fazla görülmektedir. Tüm dünyada artış gösteren kronik hastalıklardan korunmanın çok önemli bir yolu düzenli fiziksel egzersiz yapmaktır. Egzersiz yapmamak tıbbi masrafları arttırmaktadır (Sadece ABD’de 2000 yılında 75 Milyar Dolar) Fiziksel aktiviteyi arttırmak için tüm sektörlerin bir arada çalışmasına ihtiyaç vardır.

8 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR VE REKREASYON PROJE ALANLARI

9 MERİNOS KÜLTÜRPARKI SPOR VE AKTİVİTE DİLİMİ
Gençlik merkezi şeklinde düşünülen bu bölüm m2 büyüklüğünde bir spor platformu ile 1000 m2 büyüklüğünde çocuk oyun platformundan oluşmaktadır. Gençlik ve spor platformunda basketbol + voleybol sahası, tenis sahası, kaykay pisti ve anfi bulunmaktadır. Spor ve aktivite alanının önünde gerçekleştirilen 1 kilometrelik bir alan bisiklet ve ring-yaya yolları olarak ayrılmıştır. Bu bölgede sunulan “şenlik platosu” 10 bin kişiye hizmet verebilecek açık bir etkinlik alanıdır.

10 NİLÜFER VADİSİ PEYZAJ DÜZENLEME PROJESİ
Nilüfer Vadisi Projesi, Nilüfer Çayı’nın Misi Köyü’nden başlayarak Buttim’in de içinde yer aldığı deltaya kadar olan alanda düzenleme yapılması hedefiyle oluşturulan projeler paketidir. Projenin öncelikli hedefi vadi ve çevresinde kentlinin kullanımına yönelik doğal ortam ve rekreasyon alanları yaratmaktır. Nilüfer Vadisi Bursa’da hava kirliliğine karşı bir koridor oluşturmaktadır. Dolayısıyla temiz su kaynaklarının korunması gerekmektedir. Bu amaçla proje kapsamında öncelikle dere yatağı ıslahı yapılacaktır. Abdal Köprüsü- Yalova Yolu Arası Dere Islahı ve Düzenleme Ön Projesi hizmet alımı yoluyla elde edilmiştir. Yaklaşık 4.5 km uzunluğundaki alanda dere ıslahı yanında vadinin rekreaktif amaçlı olarak halkın kullanımına açılması düşünülmektedir. Özel sektör mülkiyetinde bulunan ve üretimi sona ermiş olan 16 adet yapıdan oluşan İpek İpliği Üretim tesisleri, özel sektör yerel yönetim işbirliğiyle takas yoluyla Belediyemiz mülkiyetine alınmaktadır. Bu alandaki kozaklık ve mancınıkhane yapıları restore edilerek, İpekçilik ve Tekstil Müzesi olarak kente kazandırılacaktır.

11 Dere boyunca oluşturulacak kıyı yolu suyla insanların iç içe olmasını sağlayacak, dere yatağında yapılacak düzenlemeler alana görsel zenginlik kazandıracaktır. Ayrıca alanda spor sahaları, büfeler, gezinti yolları, kır kahveleri, balık tutma iskeleleri, çocuk oyun alanları, mini tren hattı yer alacaktır. Alanda yer alan mevcut bitki dokusu korunacak, bunun yanında alanın yoğun ve hızlı araç trafiğinin sebep olduğu gürültü ve hava kirliliğinden izole edilmesi amacıyla ibreli bitki dikimiyle yeşil bölge oluşturulacaktır.

12

13 KÜLTÜRPARK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ
KONU VE AMAÇ 1950’de Belediye Başkanı Reşat Oyal’ın temelini attığı Kültürpark alanı zamanla plansız ve niteliksiz yapılar ve bunlara ulaşan gelişigüzel yollarla bozulmuş olmasına rağmen, yaklaşık m2 büyüklüğü, konumu ve yeşil dokusuyla kent merkezindeki önemini halen korumaktadır. Projemizin amacı; Kültürpark alanının doğal ve rekreatif özelliklerini geliştirmek, her türlü doğal ve sağlıklı yaşam aktivitelerine olanak sağlamak, yeme, içme ve eğlence aktivitelerini nitelikli bir yapıya kavuşturmaktır. Böylece kentin kimliğinde önemli bir rol oynamış, ancak günümüzde köhneleşmiş olan kültürpark alanının, yeniden Bursa’ya yakışan kimliğine kavuşması sağlanacaktır. Hava Fotoğrafı

14 Mevcut Durum

15 Peyzaj Projesi 4 3 2 5 12 1 13 14 6 15 16 17 7 11 19 10 8 9 20 21 23 26 25 24 22

16 Parkın araç trafiğinden arındırılması amaçlanmıştır.
Uygulamaya Ait Esaslar Parkın araç trafiğinden arındırılması amaçlanmıştır. Yaya + Servis Yolu : Park içinde toplam 2893 m ana yaya aksı önerilmiştir. Mevcut yolların durumuna göre genişlik 6 m ile 7 m arasında değişken olacaktır. Mevcut durumdaki yolun döşeme malzemesi değiştirilecek ve tanımlı bir aks halinde düzenlenecektir. Kimi yerlerde servis yolu da yaya aksı üzerinden hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Proje üzerinde gösterilen servis yollarına belirlenen saatler dışında araç giriş çıkışı olmayacaktır. Bisiklet + Koşu + Servis Yolu: Park içinde yaklaşık 2340 m bisiklet yolu ve koşu yolu güzergahı, aynı aks üzerinde önerilmiştir. Genişlik ortalama 5m. olacaktır.

17 Yaya Aksı Öneri Çalışması

18 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE ve AKTİF YAŞAM ÇALIŞMALARI

19 SAĞLIK EĞİTİM PROJESİ

20 PROJE ORTAKLARI Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21
Bursa Valiliği Uludağ Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık İl Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik şube Müd. Tabipler Odası İlçe Belediyeler

21 HEDEF GRUP: İlköğretim, Lise Öğrencileri ve Aileler PROJE SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ: 2003 – 2008 EĞİTİM KONULARI: Sigara ile mücadele Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı Aile planlaması Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Çocuğun psiko-sosyal gelişimi Diş sağlığı Gıda hijyeni ve kontrolü

22 HEDEFLERİMİZ Bursa da ilköğretim ve lise öğrencileri arasında sigara-alkol kullanımı ve aile planlaması konusundaki istatistikleri ortaya çıkarmak Sigaranın sağlığa zararlı etkilerini hedef gruba etkili ve bilimsel olarak anlatmak Tedavi edici programlar uygulayarak sigara ve alkol kullanımını yıllar içinde azaltılmak

23 GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
Sigara-alkol-uyuşturucu kullanımı ve aile planlaması bilgisini ölçme amaçlı anketler hazırlandı ve pilot okullarda uygulandı Anketler ile ilköğretim okullarında 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda okuyan yaş arası öğrencilerin 9408’ine ulaşılmıştır (% 77.3) Öğrencilerin 7798’i (% 82.9) hiç sigara içmemişken, 1259’u (% 13.4) denemiş, 351’i (% 3.7) ise sigara içmiş ya da içmektedir. Sigaraya başlama yaş ortalaması 11.7’dir.

24 Anketlerin istatistiki sonuçlarına dayanarak sigara ile ilgili eğitimlere öncelik verilmesine karar verildi. Uzmanlarla beraber standart bir eğitim paketi hazırlandı. Proje okullarının müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Pilot proje okullarının rehber öğretmenlerine eğiticilerin eğitimi semineri gerçekleştirildi. Öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere yönelik sigara ile ilgili eğitim sunuları okullara teslim edildikten sonra rehber öğretmenler tarafından eğitimlere başlandı. Özel ilköğretim okulları da proje kapsamına alındı. Rehber öğretmenlerle koordinasyon toplantıları yapılarak eğitimler takip ediliyor.

25 Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa’daki ilk ve orta öğretim düzeyindeki okullarda “Sigaraya karşı bağımsızlık mücadelesi” konulu resim yarışması ve sergisi ile slogan yarışması ve “Bağımlılık ve Geleceğimiz” konulu bir panel düzenlendi.

26 Bütün şehirler vatandaşlarının sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri konusunda harekete geçmelidir

27 Sigarasız kentler yaratmak
ana hedefimizdir

28 Yerel yönetimler sigara konusunda çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik eğitimler düzenlemelidirler

29 YEREL GÜNDEM 21 SPOR ÇALIŞMA GRUBU
Spor Çalışma Grubu, Sportif etkinlikler ile katılımcıları sadece fiziksel açıdan değil, moral açıdan ve kişilik açısından da desteklemek, eğitimlerine katkıda bulunmak, bilimsel metotlar çerçevesinde topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

30 YEREL GÜNDEM 21 ULUDAĞ ÇALIŞMA GRUBU
Bursa için vazgeçilmez bir kaynak olan Uludağ’ın doğal yaşamının korunması amacıyla çalışmalar yapan grup doğa yürüyüşleri düzenlemekte, bilgilendirme toplantıları yapmaktadır. Yerel Gündem 21 gönüllü çalışma gruplarının da desteğiyle doğa yürüyüşleri düzenlenmiştir.


"BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları