Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİCİ GÖZÜYLE ZİYARET SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİCİ GÖZÜYLE ZİYARET SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİCİ GÖZÜYLE ZİYARET SÜRECİ
PROF.DR.HALİL ÖZGÜÇ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

2 Uzmanlık Eğitimi 20. yüzyıl başlarında “usta-çırak” eğitimi
Bak-yap-öğret 1916 ilk yeterlik kurulu ve sertifikasyon (ABD) ACGME / Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi

3 Gelişim ve Değişim Aşırı bilgi artışı Maliyetlerde artma
Tedavi edici uygulamalarda artma İş yükünde artma Yasal ve etik konularda değişim Hizmet veren kurumlarda farklılıklar

4 Uzmanlık Eğitimi Rehberlik Uygun gözetim altında çalışma
Mesleki ve kişisel gelişimin sağlanması Güvenli ve uygun sağlık hizmeti

5 Uzmanlık Eğitimi Yasa ve yönetmelikler Eğitim kurumu
(altyapı, eğiticiler, program, asistan) Performansın değerlendirilmesi

6 AKREDİTASYON Belirli eğitim standartları koruduğunu
Sahip olduğu özelliklere benzer kurumlarla aynı Mezunlarının belli bir nitelikte

7 Eğitim Denetimi ABD: AVRUPA
Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) Residency Review Committee Inservice examinations (ABSITE) American Boards of Medical Specialties (ABMS) AVRUPA UEMS: Avrupa Uzmanlık Yeterlilik Kurulları

8 Türkiye’de Uzmanlık Eğitim Denetimi
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü : 2002 Tıpta Uzmanlık Kurulu Eğitim Kurumlarını Değerlendirme Komisyonu Eğitim ve Müfredatı Değerlendirme Komisyonu Tababet Uzmanlık Yönetmeliği: 1974 İnceleme ve değerlendirme grubu

9 GENEL CERRAHİDE EĞİTİM DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ
Çekirdek Eğitim Programı Yeterlilik sınavı Eğitim kurum ve programının değerlendirilmesi

10 Eğitim Kurumlarının Özellikleri
Alt yapı olanaklarına sahip olmalı Belli yatak kapasitesi olmalı Belli hasta sayısı (Yatan / Poliklinik) Belli girişim sayısı (Ameliyat / Uygulama) Eğitim / Araştırma / Hizmet hedefi olmalı Yeterli insangücüne sahip olmalı Eğitim programı olmalı

11 Değerlendirme Program ve kurum Eğiticiler Akademik ortam
Hasta / tanı tedavi alt yapısı yeterliliği Hasta ve deneyim çeşitliliği Temel dallarda laboratuar – ekipman vs durumu Ek disiplinlerin durumu Eğiticiler Sayısı - ekspertiz – deneyim- sertifikasyonları –katılım oranları Akademik ortam Toplantılar – yayınlar – kaynaklar – diğer disiplinlerle toplantılar Asistanlar ... Kişisel birikimler – kayıtlar Program içi değerlendirmeler

12 NEDEN AKREDİTASYON İSTENİR
Kalitenin onanması ve belgelenmesi Kalitenin artması Prestij Sıkıntılı ve gerçek anlamda bir getirisi yok

13 Akreditasyon Süreci Niyet ve ön hazırlıklar
Kayıtların incelenmesi ve istatistiklerin çıkması Eğitim revizyonu Devamlılık

14 UYGULAMA Doğru tutulmuş mu?
Anabilim dalları kayıt sürecini tamamlandı. Eğitim programın da düzenleme yapıldı. Asistan karnesi hazırlandı ve uygulamaya kondu. Doğru tutulmuş mu? Kayıtlar ne diyor?

15 PROGRAM AMACI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD’nda gerçekleştirilen tıpta uzmanlık eğitiminin (TUE) standartlarını saptamak, bu standartları yükseltmek, tıpta uzmanlık öğrencilerinin (TUÖ) verilen eğitime uyum ve başarılarını değerlendirmek, “kıdem” yükseltmelerini bu değerlendirmeye göre gerçekleştirmek, eğitim sistemindeki öznel ve nitel değerlendirmeleri nesnel ve nicel bir özelliğe kavuşturmak, alınan ve verilen eğitimin Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu’nun “Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Programı” içerecek düzeyde olmasını sağlamak ve TUÖ’nin eğitim sistemine aktif katılımlarını özendirmek amaçlanmaktadır

16 ALT YAPI 9 profesör,1 doçent, 1 yard.doç., 1 uzman
Asistan sayısı 15 (şu an 10) Yatan hasta sayısı yaklaşık bin Ameliyat sayısı Acil sayısı ~%10 Yoğun bakım var Endoskopi var Asistanların vaka yapma oranı %40-50(acillerde %60-70)

17 ALT YAPI Ameliyat çeşitliliği Üst gastrointes. Sistem %12
Endokrin cerrahi %17 Meme cerrahisi %18 Kolorektal cerrahi %16 Hepatobiliyer cerrahi %34 Diğer % 3 Ameliyatların %75’ büyük ve özellikli Ulusal : Uluslararası : 52 Kütüphane ve online erişim olanakları yeterli Merkezi arşiv vardır.

18 ALT YAPI-EĞİTİM Acil toplantısı Konseyler Seminerler
Mortalite-morbidite saati Asistan dersi

19 ALT YAPI-EĞİTİM Normal rotasyonlara ek olarak deneysel cerrahi ve devlet hastanesi rotasyonları eklenmiştir(2’şer ay). Hastaneye ait merkezi uyum programları ve kurslar vardır(mikrobiyoloji,kan merkezi, nutrisyon,deney hayvanları, CPR,travmalı hastaya yaklaşım).

20 EĞİTİM PROGRAMI 5 yıllık çalışma programı Seminer ve asistan dersi içeriği Asistan karnesi

21

22 Asistan Karnesinde neler var
Asistanın kısa özgeçmişi Her asistana özel ihtisası süresince yapılmış eğitim planı Programın genel ilkeleri Çalışma programı Yıla göre beklentiler Yapması gereken operasyonlar (ÇEP’e uygun) Geri bildirim formları Rotasyonlarla ilgili bilgiler Yönergeler ve tez yazım ilkeleri Değerlendirme sınav sonuçları Katıldığı araştırmalar – yayınlar ve bildiriler

23 EĞİTİM-ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Asistan sınavı Karne inceleme Board sınavı Tez ve sınav

24 TAVSİYELER Liderlik Komplike olmaya gerek yok Otokontrol şart
Basit ve pratik Ama disiplinli Otokontrol şart Kendini değerlendirme süreci

25 AVANTAJLARIMIZ Bazı aşamaları tamamlanmıştı.
Hastane hizmetleri akredite idi. Akreditasyon yükselen değerdir.

26 DEZAVANTAJLAR Kayıt tutma sorunu Yeniliğe karşı direnç
Personel ve mali eksiklikler Hastaneye ait uygulama zorlukları Sosyal program eksikliği Süreklilik

27 Sorunlar Asistanların aşırı uzun çalışma saatleri mevcut
Sosyal program eksik Kişisel gelişim programı yok Tıp dışı çalışma fazla Seksiyonlaşmaya ait sorunlar Süreklilik, denetim ve geri bildirime ait sorunlar Yasal sorunlar

28

29 "Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder


"EĞİTİCİ GÖZÜYLE ZİYARET SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları