Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Devam….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Devam…."— Sunum transkripti:

1 devam…

2 Hemanjioblastomalar Posterior fossada içinde anormal vasküler besleyicilerin olduğu mural bir nodül ile karakterizedir von Hippel Lindau Sendromu olarak bilinen fakomatoz bir kompleks ile birlikte bulunabilir serebellar tümör ile birlikte retinal anjiom böbrek, karaciğer ve pankreas kistleri renal karsinom feokromasitoma retinal hemanjiom

3 Hemanjioblastomalar Hastalarda ekstranöral tümör tarafından salgılanan eritropoetin faktöre bağlı olarak hastalarda polistemi olabilir Sendromik olgularda, 2.1 yılda yeni bir intrakraniyal lezyon ortaya çıkma ihtimali olduğundan dolayı, hastaların peryodik olarak takip edilmeleri gerekir

4 Hemanjioblastomalar

5 Dermoid tümörler Konjenital orijin
Çoğu vakada eşlik eden bir dermal sinüs traktı mevcuttur Genellikle hastalar teşhis konulmadan önce tekrarlayan menenjit nedeniyle tedavi edilmişlerdir Hidrosefali tekrarlayan menenjite bağlı BOS emiliminde  lokalizasyonu nedeni ile BOS dolaşımında 

6 Dermoid tümörler

7 Dermoid tümörler

8 Epidermoid Tümörler Konjenital orijin
Sürekli olarak kendilerini yineleyen epiteliyal artıklar, deskuame keratin ve hücre artıklarının birikimi sonucu uzun bir süreç içinde büyürler Nöroradyolojik tetkiklerde BOS dansitesini taklit etmesinden dolayı tanı konulmasında sorunlar olabilir

9 Epidermoid Tümörler

10 Epidermoid Tümörler

11 Epidermoid Tümörler

12 Meninjiomalar Belirgin kadın predominansı Kafa travması RT
Kadın/erkek oranı 3-7/1 Kafa travması Meninjiomlu hastaların %60’ında kafa travması öyküsü mevcut RT Kraniyal irradiyasyona maruz kalan çocukta meninjiom insidansı normal populasyona göre 4 kat daha fazla görülmüş

13 Meninjiomalar Viral nedenler, Kromozom anomalileri
Papavirüsün T antijeni meninjiom büyümesini indüklemektedir Kromozom anomalileri 22. kromozom Fakomatoz hastalıklar Nörofibromatozis tip II Hormonal faktörler Kadınlarda daha sık Meme CA ile birlikte sık Gebelik sırasında büyümelerinin artması Östojen ve progesteron reseptörleri

14 Meninjiomalar Araknoid granulasyonlarının dış tabakasındaki cap (kasket) hücrelerinden köken alırlar İntraventriküler meninjiomalar ise tela koroidea’dan orijin alırlar

15 Meninjiomalar Histopatolojik özellikler Klasifikasyon (Mahmood)
Hipersellülarite (0-3) nüklear pleomorfizm (0-3) Mitoz (0-3) yapısal kayıp (0-3) tümör nekrozu (0-3) yok 0 puan nadir 1 puan sık 2 puan bol 3 puan beyin invazyonu (0-2) Yok 0 puan Ekspansiyon 1 puan İnfiltratif 2 puan Klasifikasyon (Mahmood) tipik puan atipik puan malign puan  Nüks oranları tipik %8 atipik %38 malign %78

16 Meninjiomalar BT’de malignite bulguları Heterojen kontrastlanma
Kavitasyon Belirgin çevre ödemi Nöral doku içerisine mush-room uzanım

17 Meninjiomalar

18 Meninjiomalar

19 Meninjiomalar

20 Vestibüler Nörilemmomalar
Genellikle pontoserebellar köşede yerleşirler Orijin aldığı sinirin ismi (5 ve 8. Kranial sinirler) ile anılırlar Vestibüler sinirin schwann hücrelerinden orijin alırlar işitme kaybı kulak çınlaması tinnitus periferik tipte fasiyal güçsüzlük periferik fasiyal pleji yüz yarısında ağrı trigeminal nevralji dengesizlik vertigo

21 Vestibüler Nörilemmomalar

22 Trigeminal Nörilemmomalar

23 Metastatik Beyin Tümörleri
Belirgin çevre ödemi, çok sayıda intrakraniyal lezyon ve gri-beyaz cevher yerinde (watershed zon) yerleşim gibi tipik özellikler Lokalizasyon kanlanma ile orantılı Beyin hemisferleri %80 Serebellum %15 Beyin sapı %5

24 Metastatik Beyin Tümörleri
Solid metastaz Meme kanseri Kolon kanseri Renal maligniteler Multibl metastaz Akciğer maligniteleri Malign melanoma Kanamalı metastazlar Gestasyonal trofoblastik neoplaziler

25 Metastatik Beyin Tümörleri
Primer odaklar akciğer CA meme CA malign melanoma primer orijini bilinmeyenler

26 Metastatik Beyin Tümörleri
Prognoz tedavi survey izlem 5 hafta kortizon 10 hafta RT 20 hafta cerrahi+RT 40 hafta

27 Metastatik Beyin Tümörleri
Cerrahi tedavide amaçlar histolojik tanının konulması semptomların düzeltilmesi total rezeksiyon ile lokal kürün elde edilmesi

28 Metastatik Beyin Tümörleri
Soliter metastazlarda cerrahi endikasyonlar Primer odak sessiz Lezyon kolaylıkla çıkartılabilir lokalizasyonda Lezyon semptomatik ve hayatı tehdit ediyor Tanı ile ilgili kuşku

29 Metastatik Beyin Tümörleri
Multible metastazlarda cerrahi endikasyonlar Lezyonlardan birisi hayatı tehdit ediyor ve kolaylıkla çıkartılabilecek lokalizasyonda Tüm lezyonlar kombine bir cerrahi yaklaşım ile çıkartılabilecek lokalizasyonda Tanı ile ilgili kuşku Multipl metastazlarda gross total rezeksiyon başarılabilirse, soliter metastazlar ile aynı survival oranına ulaşmak mümkündür.

30 Metastatik Beyin Tümörleri
Prognostik faktörler Metastazların sayısı ve büyüklüğü (kitle etkisi) SSS dışındaki sistemik kanser hastalığının durumu Hastanın performans durumu (Karnofsky puanı) Hastanın yaşı Kanserin tipi Maracou Y ve ark.:What is the optimal therapy of brain metastasis. Clinical Oncology, 2001

31 Metastatik Beyin Tümörleri

32 Metastatik Beyin Tümörleri

33


"Devam…." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları