Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Devam…. Hemanjioblastomalar Posterior fossada içinde anormal vasküler besleyicilerin olduğu mural bir nodül ile karakterizedir von Hippel Lindau Sendromu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Devam…. Hemanjioblastomalar Posterior fossada içinde anormal vasküler besleyicilerin olduğu mural bir nodül ile karakterizedir von Hippel Lindau Sendromu."— Sunum transkripti:

1 devam…

2 Hemanjioblastomalar Posterior fossada içinde anormal vasküler besleyicilerin olduğu mural bir nodül ile karakterizedir von Hippel Lindau Sendromu olarak bilinen fakomatoz bir kompleks ile birlikte bulunabilir serebellar tümör ile birlikte retinal anjiom böbrek, karaciğer ve pankreas kistleri renal karsinom feokromasitoma retinal hemanjiom

3 Hemanjioblastomalar –Hastalarda ekstranöral tümör tarafından salgılanan eritropoetin faktöre bağlı olarak hastalarda polistemi olabilir –Sendromik olgularda, 2.1 yılda yeni bir intrakraniyal lezyon ortaya çıkma ihtimali olduğundan dolayı, hastaların peryodik olarak takip edilmeleri gerekir

4 Hemanjioblastomalar

5 Dermoid tümörler Konjenital orijin Çoğu vakada eşlik eden bir dermal sinüs traktı mevcuttur Genellikle hastalar teşhis konulmadan önce tekrarlayan menenjit nedeniyle tedavi edilmişlerdir Hidrosefali –tekrarlayan menenjite bağlı BOS emiliminde  –lokalizasyonu nedeni ile BOS dolaşımında 

6 Dermoid tümörler

7

8 Epidermoid Tümörler Konjenital orijin Sürekli olarak kendilerini yineleyen epiteliyal artıklar, deskuame keratin ve hücre artıklarının birikimi sonucu uzun bir süreç içinde büyürler Nöroradyolojik tetkiklerde BOS dansitesini taklit etmesinden dolayı tanı konulmasında sorunlar olabilir

9 Epidermoid Tümörler

10

11

12 Meninjiomalar Belirgin kadın predominansı –Kadın/erkek oranı 3-7/1 Kafa travması –Meninjiomlu hastaların %60’ında kafa travması öyküsü mevcut RT –Kraniyal irradiyasyona maruz kalan 11.000 çocukta meninjiom insidansı normal populasyona göre 4 kat daha fazla görülmüş

13 Meninjiomalar Viral nedenler, –Papavirüsün T antijeni meninjiom büyümesini indüklemektedir Kromozom anomalileri –22. kromozom Fakomatoz hastalıklar –Nörofibromatozis tip II Hormonal faktörler –Kadınlarda daha sık –Meme CA ile birlikte sık –Gebelik sırasında büyümelerinin artması –Östojen ve progesteron reseptörleri

14 Meninjiomalar Araknoid granulasyonlarının dış tabakasındaki cap (kasket) hücrelerinden köken alırlar İntraventriküler meninjiomalar ise tela koroidea’dan orijin alırlar

15 Meninjiomalar Histopatolojik özellikler –Hipersellülarite (0-3) –nüklear pleomorfizm (0-3) –Mitoz (0-3) –yapısal kayıp (0-3) –tümör nekrozu (0-3) yok0 puan nadir 1 puan sık 2 puan bol 3 puan –beyin invazyonu (0-2) Yok0 puan Ekspansiyon1 puan İnfiltratif2 puan Klasifikasyon (Mahmood) –tipik 0-4 puan –atipik 5-11 puan –malign 11 puan  Nüks oranları –tipik %8 –atipik %38 –malign %78

16 Meninjiomalar BT’de malignite bulguları –Heterojen kontrastlanma –Kavitasyon –Belirgin çevre ödemi –Nöral doku içerisine mush-room uzanım

17 Meninjiomalar

18

19

20 Vestibüler Nörilemmomalar Genellikle pontoserebellar köşede yerleşirler Orijin aldığı sinirin ismi (5 ve 8. Kranial sinirler) ile anılırlar Vestibüler sinirin schwann hücrelerinden orijin alırlar –işitme kaybı –kulak çınlaması tinnitus –periferik tipte fasiyal güçsüzlükperiferik fasiyal pleji –yüz yarısında ağrı trigeminal nevralji –dengesizlikvertigo

21 Vestibüler Nörilemmomalar

22 Trigeminal Nörilemmomalar

23 Metastatik Beyin Tümörleri Belirgin çevre ödemi, çok sayıda intrakraniyal lezyon ve gri-beyaz cevher yerinde (watershed zon) yerleşim gibi tipik özellikler Lokalizasyon kanlanma ile orantılı –Beyin hemisferleri%80 –Serebellum%15 –Beyin sapı %5

24 Metastatik Beyin Tümörleri Solid metastaz –Meme kanseri –Kolon kanseri –Renal maligniteler Multibl metastaz –Akciğer maligniteleri –Malign melanoma Kanamalı metastazlar –Malign melanoma –Gestasyonal trofoblastik neoplaziler

25 Metastatik Beyin Tümörleri Primer odaklar –akciğer CA –meme CA –malign melanoma –primer orijini bilinmeyenler

26 Metastatik Beyin Tümörleri Prognoz tedavisurvey izlem5 hafta kortizon10 hafta RT20 hafta cerrahi+RT40 hafta

27 Metastatik Beyin Tümörleri Cerrahi tedavide amaçlar –histolojik tanının konulması –semptomların düzeltilmesi –total rezeksiyon ile lokal kürün elde edilmesi

28 Metastatik Beyin Tümörleri Soliter metastazlarda cerrahi endikasyonlar –Primer odak sessiz –Lezyon kolaylıkla çıkartılabilir lokalizasyonda –Lezyon semptomatik ve hayatı tehdit ediyor –Tanı ile ilgili kuşku

29 Metastatik Beyin Tümörleri Multible metastazlarda cerrahi endikasyonlar –Lezyonlardan birisi hayatı tehdit ediyor ve kolaylıkla çıkartılabilecek lokalizasyonda –Tüm lezyonlar kombine bir cerrahi yaklaşım ile çıkartılabilecek lokalizasyonda –Tanı ile ilgili kuşku Multipl metastazlarda gross total rezeksiyon başarılabilirse, soliter metastazlar ile aynı survival oranına ulaşmak mümkündür.

30 Metastatik Beyin Tümörleri Prognostik faktörler –Metastazların sayısı ve büyüklüğü (kitle etkisi) –SSS dışındaki sistemik kanser hastalığının durumu –Hastanın performans durumu (Karnofsky puanı) –Hastanın yaşı –Kanserin tipi Maracou Y ve ark.:What is the optimal therapy of brain metastasis. Clinical Oncology, 2001

31 Metastatik Beyin Tümörleri

32

33


"Devam…. Hemanjioblastomalar Posterior fossada içinde anormal vasküler besleyicilerin olduğu mural bir nodül ile karakterizedir von Hippel Lindau Sendromu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları