Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR ALÇALTICI-DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN KAPALI-DÖNGÜ KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI Koray SEPETÇİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR ALÇALTICI-DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN KAPALI-DÖNGÜ KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI Koray SEPETÇİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik."— Sunum transkripti:

1

2 BİR ALÇALTICI-DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN KAPALI-DÖNGÜ KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI Koray SEPETÇİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Bünyamin TAMYÜREK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fulya Tuğçe OMUZLUOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3 1.Bir alçaltıcı-dönü ş türücü tasarımı yapmak 2.Kapalı-döngü kontrol sistemi tasarlamak 3.MATLAB ve Simulink kullanarak simülasyon yapmak 4.Simülasyon ve deney sonuçlarını kar ş ıla ş tırmak AMAÇLAR

4 İ ÇER İ K I.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Nedir? II.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Tasarımı III.Kapalı-Döngü Kontrol Sisteminin Tasarımı IV.Uygulama ve Sonuçlar

5 Güç kaynaklarının günümüzde tercih edilen özellikleri yüksek verimli, küçük hacimli, dü ş ük fiyatlı ve sabit çıkı ş lı olmasıdır. Lineer regülatörler, bu istenilenleri sa ğ layamadıkları için, anahtarlamalı güç kaynaklarına ihtiyaç duyulmu ş tur. ALÇALTICI-DÖNÜ Ş TÜRÜCÜ NED İ R?

6 Bir dc-dc dönü ş türücüdür. Çıkı ş gerilimi, giri ş geriliminden dü ş üktür. Kullanım alanları : Güç kaynakları, adaptörler, güne ş paneli sistemleri, UPS uygulamaları, … ALÇALTICI-DÖNÜ Ş TÜRÜCÜ NED İ R?

7 NEREDEY İ Z? I.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Nedir? II.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Tasarımı III.Kapalı-Döngü Kontrol Sisteminin Tasarımı IV.Uygulama ve Sonuçlar

8 ALÇALTICI-DÖNÜ Ş TÜRÜCÜ TASARIMI Alçaltıcı-Dönü ş türücü için istenen tasarım kriterleri Giri ş Voltajı 14-30 V Çıkı ş Voltajı 12 V Çıkı ş Gücü 48 Watt Anahtarlama Frekansı25 kHz Çıkı ş Voltajındaki Max Dalgalanma 3.96 mV Bobin Akımındaki Max Dalgalanma0.16 A

9 ALÇALTICI-DÖNÜ Ş TÜRÜCÜ TASARIMI

10 Giri ş Voltajı = 14 V

11 NEREDEY İ Z? I.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Nedir? II.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Tasarımı III.Kapalı-Döngü Kontrol Sisteminin Tasarımı IV.Uygulama ve Sonuçlar

12 KAPALI-DÖNGÜ KONTROL S İ STEM İ N İ N TASARIMI

13 Açık-döngü sistemin bode diagramı

14 KAPALI-DÖNGÜ KONTROL S İ STEM İ N İ N TASARIMI

15

16

17 NEREDEY İ Z? I.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Nedir? II.Alçaltıcı-Dönü ş türücü Tasarımı III.Kapalı-Döngü Kontrol Sisteminin Tasarımı IV.Uygulama ve Sonuçlar

18 UYGULAMA VE SONUÇLAR

19

20

21

22

23

24 Beni dinledi ğ iniz için te ş ekkür ederim K o r a y S E P E T Ç İ

25 REFERANSLAR Choudhury, S., 2005, Designing a TMS320F280x Based Digitally Controlled DC-DC Switching Power Supply, Texas Instrument, Application Report, SPRAAB3 Erickson, R.W., Maksimovic, D., 2001, Fundamentals of Power Electronic, New York, Kluwer Academic Publishers Mohan, N., 2003, First Course on Power Electronics and Drives, Minneapolis, Mnpere Nise, N.S., 2004, Control System Engineering, New York, Wiley Ogata, K., 2002, Modern Control Engineering, New Jersey, Prentice Hall Parlaktuna, O., 2005, Fundamentals of Control Systems Lecture Notes PLECS, http://www.plexim.com Rashid, M.H., 2001, Power Electronics Handbook, San Diego, Academic Press Tamyurek, B., 2011, Introduction to Power Electronics I Lecture Notes


"BİR ALÇALTICI-DÖNÜŞTÜRÜCÜ İÇİN KAPALI-DÖNGÜ KONTROL SİSTEMİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI Koray SEPETÇİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları