Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Tayfun Bayazıt Murahhas Üye & Genel Müdür 19 Kasım 2007, İstanbul Türkiye yabancı bankalar için neden birden cazip oldu?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Tayfun Bayazıt Murahhas Üye & Genel Müdür 19 Kasım 2007, İstanbul Türkiye yabancı bankalar için neden birden cazip oldu?"— Sunum transkripti:

1

2 1 Tayfun Bayazıt Murahhas Üye & Genel Müdür 19 Kasım 2007, İstanbul Türkiye yabancı bankalar için neden birden cazip oldu?

3 2 Türkiye: Cazip Yatırım Ortamı Büyüyen ve Gelişen Türk Bankacılık Sektörü İçerik Artan Yabancı İlgisi ile Sektörün Geleceği Sonuç

4 3 Türkiye… Avrasya’nın merkezinde cazip bir ülke 2007  Ekonomik ve siyasi istikrar ortamı,  Modern ve açık ekonomi anlayışı,  Mali ve yapısal reformları,  Büyüme potansiyeli ile Nüfus, milyon 73.973.9 Kişi başına GSYİH ($)6.473 Rating - S&P - Fitch - Moody’s BB- Ba3 Türkiye → dünyanın gelecek vaat eden en önemli ekonomilerinden biri.. TÜRKİYE CAZİP YATIRIM VE TİCARET ORTAMI...

5 4 TÜFE - yılsonu (%) GSYİH Büyüme (%) Bütçe Açığı / GSMH (%) Net Kamu Borç Stoku /GSMH (%) 2004 2005200606.20072007T2008T 9.4 8.9 7.4 7.7 5.3 9.7 6.1 8.6 5.0 7.0 6.1 5.7 2004 2005200606.20072007T2008T 2004 20052006 2004 20052006 2007T 6.8 1.4 0.7 2.5 64.0 55.3 45.0 istikrarlı ekonomik büyüme enflasyon düzeyinde düşüş ile borç dinamiklerinde istikrar katı mali disiplin ile borç dinamiklerinde istikrar + + Ekonomik ve siyasi istikrar büyümeyi beraberinde getiriyor

6 5 Cari Açık / GSYİH (%) Dış Ticaret Hacmi (milyar $) 2004 2005 2006 2007T Büyüme ticaret hacmini yükseltirken artan cari açık özelleştirme ve yabancı kaynak girişleri ile finanse ediliyor... Doğrudan Yabancı Yatırımlar-brüt (milyar $) Özelleştirme Gelirleri (milyar $) 2004 2005 2006 06.2007 2004 2005200606.20072007T 160.7 190.3 225.0 267.0 2004 2005 2006 2007T 5.2 6.3 7.9 7.3 1.3 8.28.1 3.5 2.9 9.8 11.9 20.1 18.0

7 6 … ve olumlu ekonomik ortam, Türkiye’yi önemli bir yatırım ortamı haline getiriyor  Dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde → + %38 (1,3 trilyon $)  En fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında Türkiye → 20,1 milyar $’la 16. sırada (2005’de 23.; 2004’de 37.; 2003’te 53. sırada)  Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye → 5. sırada 2006 → Doğrudan Yabancı Yatırımlar – brüt – milyar $ 20.1 milyar $

8 7 Diğer Avrupa Ülkeleri (1) %6.8 Finans sektörü ise en çok tercih edilen yatırım alanı 2002 → 2006 Ülke Bazında Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinin Kaynağı - % Sektör Bazında Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri - % İnşaat %2.3 Finans Sektörü %39.8 Ulaştırma & Haberleşme %35.6 Diğer %5.5 İmalat Sanayii %10.3 AB Ülkeleri (25) %75.2 Amerika %4.0 Asya %13.6 Diğer %0.5 Toptan & Perakende Ticaret %6.5 (1) AB hariç  Toplam doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ~ %40’ı → Finans Sektörü  Türkiye’ye yatırım yapan başlıca ülkeler → Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya

9 8 Türkiye: Cazip Yatırım Ortamı Büyüyen ve Gelişen Türk Bankacılık Sektörü İçerik Artan Yabancı İlgisi ile Sektörün Geleceği Sonuç

10 9  IMF reform programı  Bankacılık sektöründe yapılanma süreci: - Sıkı düzenleme ve denetleme kuralları - Üçlü denetim süreci - Zayıf bankaların kapanışı ve satışı - Banka sermaye yapılarının güçlendirilmesi - İstanbul Yaklaşımı  Tek partili hükümet dönemi 2000 - 2006: Bankacılık sektörünün çehresi önemli ölçüde değişti 2000 - 2001 20022005 - 20062003 - 2004  Politik nedenlerle ekonomik kriz  TL’de %33 değer kaybı  Kısa dönem TL faizler %95 düzeyinde  Enflasyonda sıçrama  Bankacılık sektöründe artan problemler  20 Bankanın TMSF’ye devri  TMSF bünyesindeki bankaların satış ve birleşme süreci  Banka sermaye yapısının güçlendirilmesi  Daha etkin risk yönetimi sistemleri (BASEL II)  Aktif kalitesinde iyileşme  Düşen faiz ve enflasyon ortamı sonucu sektör yapısında hızlı değişiklik  Kamu bankalarının özelleştirilmesi  Banka sermayelerinde artış  Birleşme ve portföy alımlarında artış  Yabancı ortaklıklar  Düşen enflasyonun etkisiyle reel sektör finansmanında artış

11 10 Toplam Aktif KredilerMevduat Takipteki Kr. Oranı - net - % Ödenmiş Sermaye Radikal değişiklikler ve yapılanma süreci büyümeyi beraberinde getirdi Toplam Sektör – milyar YTL 212,7 56,4 484,9 218,1 2002 2006 142,4 312,8 2002 2006 7.1 0.4 2002 2006 12,0 25,3 Banka Sayısı Şube Sayısı Çalışan Sayısı - 000 54 46 2002 2006 6,106 6,849 2002 2006 123 143 2002 2006 +%287+%120 +%111 +%128 -%15 +%12+%16 2,9 11,0 +%279 2002 2006 Net Kar milyon YTL Mevduat Krediler / Mevduat - % 38 71 2002 2006 Özkaynaklar 2002 2006 +%126 25,7 58,0 59 46 2002 2006 Maliyet / Gelir Rasyosu - %

12 11 %86 %9 %3 %1 Düşen faiz oranları ve enflasyon ise özellikle gerçek bankacılık faaliyetlerinin önemini arttırdı Kişi Başına Aktif - $ 2002 2006 +%145 1,868 4,585 Gerçek Bankacılık Faaliyetlerine Dönüş Bireysel Bankacılığın Artan Önemi Çeşitlenen Müşteri İhtiyaçları 2002 → 2006 ++ Kredilerin Dağılımı - % 2002 2003 2004 2005 2006 Ticari Kr. Kartları Ferdi Taşıt Konut %69 %10 %8 %3 %10

13 12 Türkiye: Cazip Yatırım Ortamı Büyüyen ve Gelişen Türk Bankacılık Sektörü İçerik Artan Yabancı İlgisi ile Sektörün Geleceği Sonuç

14 13 Özel Yabancı 2002 Demirbank – HSBC Koç - UniCredit 2004 TEB - BNP Paribas 2005 Dışbank – Fortis Garanti – GE YKB – UniCredit & Koç 2006 Akbank – Citi Group Finansbank – NB Of Greece Denizbank – Dexia Kamu Halka açık Bankacılık Sektöründe Aktif bazında Sahiplik % Sektöre artan yabancı ilgisi Ekonomik istikrar + gelişen bankacılık sektörü + artan müşteri beklentileri Türk mali piyasasına yabancı girişlerinde artış

15 14 Artan yabancı girişlerinin sektöre etkisi  Büyümeye yönelik yatırımlarda artış  Teknoloji ve bilgi transferi  Risk ve maliyet yönetiminde daha fazla uzmanlık  Hukuki altyapı ve denetleyici sistemin gelişimine katkı  Sunulan hizmet kalitesi ve çeşitliliğinde artış  Uluslararası standartların sektörde yerleşmesi  İstikrarlı ve uzun dönemli fonlara erişim  Artan rekabet koşulları ile yerel bankaların kendilerini yenilemeleri

16 15 Sektörün yabancı girişleri anlamında potansiyeli Bankacılık Sektöründe Aktif bazında Yabancı Sahipliği - % + + yerel pazarlardaki doygunluk azalan getiriler yeni pazar arayışı artan rekabet baskısı TÜRKİYE

17 16 Sektörün karlılık potansiyeli Özkaynak Karlılığı - % Aktif Karlılığı - % 2002 2003 2004 2005 2006 Uzun Vadeli Faiz Oranı* - % 2002 2003 2004 2005 2006 * Türkiye oranı ortalama Türkiye'de bankalar kar elde ediyor; ancak uzun vadeli faiz oranları dikkate alındığında karlılık hala yüksek değil Sektörün karlılık anlamında önemli bir potansiyel taşıyor

18 17 100.000 kişi başına düşen Şube - # Toplam Aktifler / GSYİH -% Krediler / GSYİH - % Mevduat / GSYİH - % Ancak, sektör tarafından sunulan finansal aracılık hala düşük. Bu nedenle Türk bankacılık sektörü gelişmiş ülkelere kıyasla büyüme anlamında önemli bir potansiyel barındırıyor... AB - 25 9,4 45,8 Türkiye AB - 25 84,3 321,5 Türkiye AB - 25 37,3 131,8 Türkiye AB - 25 51,5 108,6 Türkiye 2006 rakamları Türk Finans Sektörü  Daha sağlıklı... Daha rekabetçi Sektörün büyüme potansiyeli

19 18 İngiltere (2005) Türkiye (2006) Eurozone (2005) Bireysel ve KOBİ bankacılığı hizmetlerinin büyüme potansiyeli 4.0 78.5 40.4 5.5 15.7 1.0 7.7 4.0 Yatırım Fonları / GSYİH (3) -% Kredi Kartları / GSYİH (1) - % Mortgage Kredileri / GSYİH - % Tüketici Kredileri / GSYİH - % Sigorta Poliçeleri / GSYİH (3) -% KOBİ Nakdi Krediler / GSYİH (3) -% (2) 71 25 11 4 ABD İngiltere Almanya Macarista n Türkiye 13 9 7 4 2 İngiltere ABD Almanya Çek Cumh. Türkiye 18 17 4 Almanya İngiltere İtalya Fransa Türkiye (1) Kredi kartları için outstanding bakiye kullanılmıştır. (2) 3 milyon $ cironun altındaki şirketler baz alınmıştır (3) Türkiye, Macaristan, Çek Cumh. rakamları 2006 yılsonu, diğerleri 2005 yılsonu itibariyle

20 19 MORTGAGE  Yüksek ürün/hizmet çeşitliliği + yüksek özkaynak karlılığı (~ %50)  Toplam kart adedi → 35 milyon, kişi başına kart adedi →0.5 (İngiltere’de 2.4, Almanya’da 1.3, İtalya’da 1.2, Fransa’da 0.7)  2007 sonu toplam özel tüketim harcamalarında kredi kartının payına ilişkin beklenti → >%30 KREDİ KARTLARI  2005 → 2006: %79 büyüme  2007 Mortgage Kredileri/GSYİH beklentisi → %5  Yeni Mortgage yasası → esnek faiz + vergi (BSMV) muafiyeti + tüketici finansman şirketleri YATIRIM FONLARI  2006 → Ekim 2007: %31 büyüme (toplam 1.5 milyon emeklilik planı sahibi),  Ekim 2007 hacim → 4.3 milyar YTL; 2006 → Ekim 2007: %53 hacim artışı  Ekim 2007 → 15.5 milyar Euro  Mayıs/Haziran 2006’daki dalgalanma sonrası ekonomik istikrar ile yatırım fonlarına kayışta artış  Artan ürün çeşitliliği → ana para garantili ve koruma amaçlı fonlar EMEKLİLİK FONLARI Son dönem gelişmeleri ile sektörde cazip büyüme alanları

21 20 Türkiye: Cazip Yatırım Ortamı Büyüyen ve Gelişen Türk Bankacılık Sektörü İçerik Artan Yabancı İlgisi ile Sektörün Geleceği Sonuç

22 21  Daralan pazar imkanları  Yüksek rekabet ortamı  Azalan gelir kazanımı  Sermaye ihtiyacı  Büyümeye yönelik yatırımların sürekliliği  Hızla gelişen teknoloji  Artan ürün ve hizmet çeşitliliği  Bilinçlenen müşteri ... Bugün → Küresel Bankacılık ALIM/SATIM, BİRLEŞME VE STRATEJİK ORTAKLIKLAR Pazar Payı artışı + Kârlılık HEDEF KOŞULLARKOŞULLAR STRATEJİ

23 22 Türk Bankacılık Sektörü  Olumlu ekonomik koşulların güçlü büyümeye zemin hazırlaması  Karlılık potansiyeli  Genç ve kalifiye iş gücü  Gelişen teknolojisi ve alt yapısı  Güçlü aktif yapısı ve risk yönetimi anlayışı  Gelişmiş düzenleme ve denetim ortamı  Reel sektörün/bireylerin finansal destek konusunda iştahı ... Bugün → Türk Bankacılık Sektörü Sektöre İlgi


"1 Tayfun Bayazıt Murahhas Üye & Genel Müdür 19 Kasım 2007, İstanbul Türkiye yabancı bankalar için neden birden cazip oldu?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları