Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli değerlerimizi yansıtan resimler konulmuştur. Resimler çok net olmayıp, donuk kalmıştır. Kapakta yayın evi belirtilmiştir. Resimler yuvarlak içinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli değerlerimizi yansıtan resimler konulmuştur. Resimler çok net olmayıp, donuk kalmıştır. Kapakta yayın evi belirtilmiştir. Resimler yuvarlak içinde."— Sunum transkripti:

1 Milli değerlerimizi yansıtan resimler konulmuştur. Resimler çok net olmayıp, donuk kalmıştır. Kapakta yayın evi belirtilmiştir. Resimler yuvarlak içinde verilerek dikkat çekici hale getirilmeye çalışılmış.

2 Sosyal içerikli mesaj verilmiştir. Parayla satılmadı ğ ı ve niçin bandrol taşımadı ğ ı belirtilmiştir.

3 Kitabı basan yayın evinin ismi ve amblemi,iletişim adresi belirtilmiştir. Talim Terbiye Kurulu’nun onayı ve kaç yıl için geçerli olduğu belirtilmiştir. Kitabın yazarlarının ismi verilmiştir.

4 Kitabın hazırlanmasında katkısı bulananlara yer verilmiştir. Sayfa düzeni yeterince sağlanamamış kitabın sol tarafında çok boşluk vardır. Kitabı basan matbaanın ismi, adresi,tel no ve baskı yeri, yılı, sertifika no,ISBN verilmiştir.

5 Türk Bayrağı, ilgili kanun ve tüzüğe göre düzenlenmiştir. İstiklal Marşı sınıf düzeyine uygundur. ŞAİR

6 Gençliğe Hitabe sayfa düzenine uygun olarak verilmiştir. ATATÜRK’ÜN imzası yok. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi eskiden yazıldığı için kelimelerin ilkokul seviyesindeki biri için tam anlaşılmayabilir.

7 Öğrenciye ünitenin konusunu sezdirmeyi amaçlayan görsel metaryal. Dikkat çekmek için metinlerin arka planı renklendirilmiştir. Ünite numarasını gösteren bant Ünitenin adı verilmiştir.

8 Öğrenciyi üniteye hazırlayan sorular vardır. konuya geçmeden önce öğrenciyi ısındırmaya yöneliktir bunlar.(vergi vermenin faydaları nelerdir) Ünitenin içindeki konuları gösteren bölüm. ünitede hangi konuların görüleceğine dair ön bilgi verilmiştir.(yatırım ve pazarlama ) Ünite süresince işlenen kavramlar.öğrenciye fikir verme açısından kavramlar önemlidir(ekonomi,ithalat,yatırım)

9 Ünite Adı: Ülkemizin Kaynakları Ünite Başlıkları 1-Ülkemizde ekonomik faaliyetler 2-Yatırım ve pazarlama 3-Vergi vererek kazanıyoruz 4-Doğal kaynaklarımız tükenmesin 5-Hangi meslek ? 6-Nitelikli insan gücü ve girişimcilik 7-Ünitemizi değelendirelim

10 Konu başlığı verilmiştir.(ülkemizde ekonomik faaliyetler) Öğrenciyi konuya hazırlayan sorular(bir ülkedeki ekonomik faaliyetler neler olabilir?) Görsel materyal verilmiştir Sayfa numarası verilmiştir Ünitenin numarasını gösteren bant verilmiştir. Konuya uygun metin kullanılmıştır.(ekonomik faaliyetleri tarım,hayvancılık,ulaşım,sanayi diğerleri başlığı altında toplayabileceğimiz faaliyet alanı oluşturmaktaydı.)

11 Ülkemizde dört mevsim görüldüğü için meyve sebze çeşitleri verilerek konu görsel materyallerle desteklenmiş olup olumlu bir yaklaşım sergilenmiştir Bölge bölge konulara değinilip neler yetiştiğini(arpa,mısır vb.)yukarıda dediğim gibi görsel materyallerle desteklenmiştir. Konu ve resimler bütünlük içinde verilmiştir.bildiğimiz üzere ilkokul seviyesindeki kişiler için resim(somutlaştırma)önemlidir.

12 Ülkemizdeki enerjikaynakları ve çıkarıldığı yerler düzenli şekilde verilmiştir Çıkarılan enerji kaynakları resimler ile görsellik kazandırılmıştır. Enerji kaynaklarının çıkarıldığı yerler harita üzerinde gösterilerek verilseydi muhakkak daha faydalı olurdu.

13 Turizm başlığı adı altında ülkemizdeki turistik yerler verilmiştir. Fethiye:deniz turizmi Divriği ulu camii:tarihi mekan Ilgaz:kış turizmi Pamukkale:şifalı su kapadokya.:eski medeniyet merkezi buralara pek çok turistin geldiği konuya uygun olarak verilmiştir.

14 Burada ise sorular sorularak anlatılanların anlaşılıp anlaşılmadığı değerlendirilmek istenmiştir.oldukça faydalı bir yaklaşımdır. Bu sayfada ormancılık anlatılmıştır.ormanın doğal zenginliği olduğu belirtilmiş olup bizim için çok önem arz ettiğini öğrencilere resimlerle adapte edilerek sunulmuştur ve sosyal içerikli bir mesaj vardır. Ham madde olan ağacın bir ileriki seviyesi olarak işlenişi resmedilmiştir (matbaa) Öğrenciye ormanın tüketim olarak görsellerine yer verilmiş fakat üretim hakkında herhangi bir metin veya resim yok.

15 Konu başlığı belirtilmiştir. Öğrenciyi konuya hazırlayan sorular sorularak bilgileri yoklanmıştır.(niçin tüm fabrikalar aynı yere kurulmaz? ) Harita görsellik açısından uygun şekilde hazırlanmış ve amaca hizmet etmektedir. Metinde haritadan da destek alınarak ülkemizin coğrafik yapısının yatırım ve pazarlama üzerindeki etkisi seviyeye uygun biçimde anlatılmıştır. Örnek olarak konya ve civarındaki un ve makarna fabrikalarının görülmesi ülkemizin coğrafik yapısıyla ilgilidir.

16 Ülkemizin ulaşım kaynakları bir arada verilmiştir.yatırım ve pazarlamada ulaşımın önemini arz etmiştir konuyla alakalı görsel materyaller verilmiştir. Öğrenciye üniteye hazırlayan sorulup buna ek olarak gelecekle ilgili hayalleri sorulmuştur. Bir şahıs örnek gösterilerek ticarete nasıl başladığı anlatılmıştır.öğrenci ye model gösterilerek teşvik edilmiştir.

17 Öğrenciye vatandaşlık görevlerimizden olan vergiyi niçin vermeliyiz gibi sorular sorularak konuya ısındırılmaya çalışılmış. Sayfa,resimler,renklendirme konuya gayet uygun olmuştur. Diyaloglar halinde konuyu anlatmaya yönelik çalışma yapılmıştır. Tabi bu fıkra kahramanlarımızdan temel ile yapılınca ilgi çekme yönü artmıştır.

18 Diyaloglar öğrenci düzeyinde yine devam etmiş bilgiler soru cevaplarla verilmeye devam edilmiştir. Konu sonunda sorular sorularak konunun anlaşılıp anlaşılmadığı sorgulanmış. Dipnot şeklinde bilgi verilerek ve soru sorularak öğrencinin dikkati çekilmek istenmiştir

19 Konuya başlamadan önce soru sorulması öğrenciyi güdüleme açısından uygundur.(doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapmalıyız?) Konuyla ilgili resimler verilmiştir. Üslup gayet uygundur. Konu anlatılırken bilimsel içerikler verilmiştir. Sayfa ortalarında sorular sorularak beyin fırtınası yapılması istenmiştir. Konuyla alakalı(ekolojk sorunlar) bir dergiden makale örneği sunulmuştur.(bir dergi haberi,sayı:318,s.91,1994)

20 Konu başılığı verilmiştir. Konuya hazırlayıcı sorular sorulmuştur. Konu anlatılırken model alınacak kişiler(sertap erener,hidayet türkoğlu)örnek verilmiştir ve öğrencilere hangi meslek yapmak istedikleri sorulmuştur.Öğrenciler hangi meslekle uğraşacaklarını söylerken üniversite gibi hayallerden bahsedilmiş ama o yaştaki çocuğun henüz düşünemeyeceği için kitabı hazırlayanların ekstra yazıya katkı yapıldığı görülür.

21 Farklı tarzda soru örnekleri kullanılması yapılandırmacı yaklaşıma uygundur. Soruların çeşitliliği ve soru sayısı yeterlidir. Değerlendirmede puanlamanın nasıl yapılacağına dair bilgi verilmemiştir. Cevap anahtarı da verilmemiştir. Ünite sonunda üniteden öğrenilmesi gereken kazanımlar belirtilmemiştir. Bu bir eksikliktir.

22 Soru örnekleri Aşağıdaki cümleleri doğru olana(D)yanlış olana(Y)koyunuz. 1-coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkilemez(D/Y) Aşağıdaki cümleleri kavramlarla eşleştiriniz.(ithalat,vergi) 2- (A)En önemli vatandaşlık sorumluluklarımızdan biridir. (B)Bir ülkenin başka ülkelerin ürettiği malları almasıdır. Aşağıdaki sorunun doğru seçeneğini işaretleyiniz. 3-sizce aşağıdakilerden hangisi, yatırım için zorlu olmayan faktörlerden biri değildir? A)Ulaşım B)Ham madde C)İnsan gücü D)Tarım ürünleri Aşağıdaki soruyu cevaplayınız. 4-ülkemizdeki ekonomik faaliyetler nelerdir? söyleyiniz.

23 Kaynakça ve kronolojiye yer verilmiştir. Kaynakçada çeşitli dergi ve kitaplardan yararlanılmıştır.

24 Kitabın sonunda dünya ve Türkiye haritasına yer verilmiştir

25

26

27 Sonuç ve öneriler

28

29


"Milli değerlerimizi yansıtan resimler konulmuştur. Resimler çok net olmayıp, donuk kalmıştır. Kapakta yayın evi belirtilmiştir. Resimler yuvarlak içinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları