Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Proje Bilgilendirme Sunumu Doç. Dr. Hüseyin EMİROĞLU Yrd.Doç. Dr. Latif ÖZTÜRK

2 Sunum Planı 1. AB PROJELER 2. YURT DIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI
3. YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI (Doktora Yapmakta Olan Öğrencileri İçin) 4. YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI 5. YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 6. ALMANYA (DFG), AVRUPA BİLİMSEL DEĞİŞİM BURS PROGRAMI

3 T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ
AB PROJELERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

4 Central Finance and Contracts Unit

5 Açık Olan Programlar(HİBE)

6 Açık Olan Programlar(Hizmet Alımı)

7 Açık Olan Programlar(Hizmet Alımı)2

8 Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

9

10

11 Ön Duyuru(Hizmet Alımı)

12

13

14

15

16

17 YURT DIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI
ALANLAR Nanoteknoloji Alternatif enerji teknolojileri Genetik hastalıkların tedavisi Gen tedavisi, doku mühendisliği ve kök hücre çalışmaları Uzay teknolojileri Medikal ve veterinerlik amaçlı cihaz, malzeme, ilaç ve aşı geliştirilmesi ve üretilmesi Bitki ve hayvan genetiği ve ilgili teknolojiler Teknoloji ve araştırma yönetimi İleri malzeme teknolojileri Sosyal bilimlerin bilim ve teknolojiyi ilgilendiren özel alanları İİBF

18 BURS MİKTARI: En çok toplam 35000 ABD doları
BURS MİKTARI: En çok toplam ABD doları. SON BAŞVURU SÜRESİ: 24 NİSAN BURS SÜRESİ: Beş yıl ancak, uzatılabilir.

19 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI (Doktora Yapmakta Olan Öğrencileri İçin)
ALANLAR: Doğa Bilimleri Mühendislik ve Teknoloji Tıbbi Bilimler Tarımsal Bilimler Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler İİBF

20 BURS MİKTARI: Avrupa ülkeleri için en fazla 1400 Avro, diğer ülkeler için en çok 1500 ABD doları SON BAŞVURU SÜRESİ: I. Dönem: 27 Şubat 2009 II. Dönem: 25 Eylül BURS SÜRESİ: En çok 12 ay, uzatılamaz.

21 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI
Lisans (bitirmiş), Yüksek Lisans (bitirmiş) ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler yurt dışı araştırma burs programından faydalanabilirler. Bunun için TÜBİTAK tarafından hazırlanan formun doldurulması ve son başvuru tarihi (metinde herhangi bir tarih belirtilmemiş) içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular, TÜBİTAK-BİDEB tarafından değerlendirilecektir. Aynı zamanda aynı alanda araştırma yapan iki öğretim üyesinden Referans Formu istenmektedir. Doldurulması istenen Başvuru Formu ve Referans Formu aşağıdaki gibidir:

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 PROGRAM: YURT İÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (2009)
Doğa Bilimleri Mühendislik ve Teknoloji Tıbbi Bilimler Tarımsal Bilimler Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum türü etkinliklerine destek verilecektir. Kurs, çalıştay, yaz okulu ve seminer türü etkinliklere ise 2217 kodlu “Yaz Okulu ve benzeri etkinlikleri destekleme programı” kapsamında destek verilecektir. İİBF

33 TANIMLAR: Desteklenen Bilimsel Etkinlik türleri
Üst düzeyde özgün bilimsel yeniliklerin ilk kez açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu tartışmalı toplantılar (Kongre, kolokyum sempozyum vb.) Kongre: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce öteki bilim adamlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantıdır. Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantıdır. Kolokyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya gelerek, konunun bir bilim adamı veya ekip tarafından sunulması ve tartışılması şeklinde yapılan toplantıdır.

34 Desteklenmeyen Etkinlik türleri
Kurumsal Toplantı : Bilimsel Kurul üyeleri aynı kurum mensuplarından (aynı üniversite, bölüm, birim) veya farklı kurumlardaki belli kimlikleri olan üyelerden (aynı kişinin tez öğrencileri vb) oluşan, Bilimsel Kurul üyelerinin veya katılımcıların sınırlı sayıda kurumdan olduğu, Bilimsel Kurul üyelerinin veya katılımcıların ülke çapında uygun şekilde değil, belirli bir bölgede veya kurumda toplandığı toplantılardır. TÜBİTAK bu boyuttaki toplantıları, Bilimsel Etkinlikleri Destekleme programı kapsamında desteklemez. Kişisel Toplantı : Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen toplantıdır. Toplantının kurumsal veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmamaktadır. Toplantının özgeliri sadece kayıt ücreti olarak görülmektedir. TÜBİTAK bu boyuttaki toplantıları, Bilimsel Etkinlikleri Destekleme programı kapsamında desteklemez.

35 Desteklenen Bilimsel Etkinlik nitelikleri
Uluslararası Etkinlik: Organizasyon komitesinde görev alanların ve konuşmacı olarak katılacakların ülkeler bazında dengeli bir dağılımının olduğu ve özel durumlar dışında her seferinde farklı bir ülkede düzenlenen toplantıdır. Uluslararası Katılımlı Etkinlik: Uluslararası toplantı tanımı dışında kalan, ulusal toplantı niteliğine sahip, konuşmacıların ve katılımcıların bir bölümünün ve toplantıda davetli konuşmacılar dışında katılımcıların en az %10’nunun yurt dışından olduğu toplantıdır. Ulusal Etkinlik: Toplantıyı düzenleyen kuruluşun Düzenleme Kurulu; diğer kurumların ve ülkenin kaynaklarını toplantı yararına harekete geçirebilecek yetkinlikte; önemli bilimsel kararların alındığı Bilimsel Kurulu ise, ülke çapındaki konu ile ilgili kurumların büyük çoğunluğunu temsil eden nitelikte; toplantının katılımcı, sunuş ve konuşmacı sayısı yüksek; program ve içerdiği faaliyetler bakımından tatminkâr olan toplantıdır.

36 DESTEKLEME KRİTERLERİ
Etkinliğin bilimsel ve teknolojik olarak önemi, Düzenleme kurulunun değişik kurum/kuruluşlardaki yetkin bilim insanlarından oluşması, Etkinliğin geniş kitlelere duyurulması, Desteklenmesi önerilen araştırmacıların üniversitelere göre dengeli dağılımının olması. Ayrıca, etkinlik için diğer kurumlardan da destek temin edilmesi göz önüne alınarak destek talebi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan ve Kurum Başkanı tarafından onaylanan Komisyonlarca belirlenir ve Başkanlık onayı ile kesinleşir.

37 DESTEK MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ
2009 yılı için etkinlik desteği üst sınırı; Ulusal nitelikli etkinlikler için ,00 YTL Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için ,00 YTL Uluslararası nitelikli etkinlikler için ,00 YTL olarak belirlenmiştir. Verilecek olan destekler, talep edilmesi ve taahhüt belgesinin Kuruma gönderilmesi halinde, etkinlik tarihinden en erken bir ay önce, düzenlenecek etkinlik adına Türkiye’deki bankalarda açılmış banka hesap numarasına aktarılır.

38 http://bideb2223.tubitak.gov.tr SON BAŞVURU TARİHİ
I. Dönem : 19 Ocak 2009 II. Dönem : 13 Mart 2009 III. Dönem : 15 Mayıs 2009 IV. Dönem : 17 Temmuz 2009 V. Dönem : 11 Eylül 2009 VI. Dönem : 13 Kasım 2009 Başvurular internet üzerinden; adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, başvuru formuna eklenecek belgelerle birlikte ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen hafta içerisinde (son mesai günü ve saatine kadar) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına (BİDEB) göndermesi gerekmektedir.

39 PROGRAM: YURTİÇİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Başvuru Dönemi :   Son Başvuru Tarihi : 15/05/ AÇIKLAMALAR Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde düzenlenen ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası etkinliklere destek verilecektir.

40 PRORAM: YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI (2009)
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir

41 BAŞVURU KOŞULLARI T.C. vatandaşı olmak,
Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması, Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb. olması, En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır), En az Lisansüstü eğitim yapıyor veya yapmış olmak, Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa katılmadığına dair dilekçe vermesi durumunda sunacak olan diğer yazara destek verilebilir.) Veya genç bilim insanlarının katılacağı ileri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği yaz okullarına kabul edilmiş olmak (NATO-ASI ve ARW' ler program kapsamı dışındadır), Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak.

42 DESTEK MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ
Avrupa ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL, Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL verilecektir

43 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
Aşağıdaki belgelerin belirtilen sıraya göre düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir. Adayın özgeçmişi ve yayınlarının listesi, Araştırmacıların katılacağı etkinlikle ilgili; Kabul mektubu (mektupta katılımcının etkinlikte yapacağı sunumun en az 10 dakikalık sözlü sunum olacağı mutlaka belirtilmelidir.) Bildiri özeti ve tam metni Etkinliği programı (sadece tanıtım sayfası ve adayın sunumunun bahsedildiği sayfa) Adayın başka hiçbir yerden destek almadığını belirten yazılı beyanı, Yabancı dil belgesi ( KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesi veya aday araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma fotokopisi), Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olduğunu gösteren belge. Başvurular internet üzerinden adresine yapıldıktan sonra, başvuru formu ve eklerinin bulunduğu bir asıl dosyanın son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB'e ulaştırılması gerekmektedir.

44 SON BAŞVURU TARİHİ Her ayın son cuma günüdür.
Başvuruların etkinliğin düzenlendiği aydan bir önceki ayın son cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir.

45 PROGRAM: ALMANYA (DFG), AVRUPA BİLİMSEL DEĞİŞİM BURS PROGRAMI (2009)
TÜBİTAK ile Deutsche Forschungs Gemeinschaft (DFG, Almanya) arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde, Almanya'da Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında (*) doktora sonrası araştırmalar yapmak isteyen bilim insanlarına destek verilecektir

46 BAŞVURU KOŞULLARI T.C. vatandaşı olmak,
Bir kamu veya özel sektör kuruluşunda çalışıyor olmak, Doktora veya tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak, Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak, Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek. Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından burs ile (BİDEB, proje bursu vb.) veya TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden malî olarak desteklenmiyor olmak,

47 BURSUN KULLANILABİLECEĞİ ÜLKE
Almanya DESTEK SÜRESİ En çok 3 ay

48 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
Adayın özgeçmişi ile yayınlarının listesi, Davet mektubu, Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesi veya aday yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma fotokopisi) Ayrıntılı araştırma planı, Adayın bulunduğu kuruluşta ya da ülkemizdeki diğer kuruluşlarda bu konuda yapılmakta olan ya da yapılması planlanan çalışmalar ile karşılaştırıldığında yurt dışında yürütülecek araştırmadan beklenen yararları açıklayan bir yazı, Adayın Türkiye içinden veya dışından destek alıp almadığı, eğer alma olasılığı varsa bu desteğin miktarını belirten bir yazı, Adayın araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belirten, çalıştığı kuruluşça düzenlenmiş belge.

49 SON BAŞVURU TARİHLERİ I. Dönem : 23 Ocak 2009 II. Dönem : 3 Nisan 2009
III. Dönem : 18 Eylül 2009

50 BURS VERİLME YÖNTEMİ Burslar, gerektiği takdirde ilgili disiplinde uzmanlaşmış danışmanların görüşleri de alınarak TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca verilir. Burslar yurt dışındaki ilgili kurumun onayı ile kesinleşir. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik niteliklerinin yanı sıra; Yurt dışında yapılan araştırmanın, Türkiye'ye dönüşten sonra laboratuar, v.b. olanaklar göz önüne alındığında devam edilebilir olması ve adayın çalıştığı kuruma yapacağı katkılar dikkate alınır. Diğer üniversitelerimizdeki araştırmacıların katılımıyla bir çalışma grubu kurulabilmesi olasılığı dikkate alınır. Ayrıca, yurt dışında aynı konuda çalışan bir araştırma grubuyla bağlantı kurarak karşılıklı işbirliği ile ileride geliştirilerek sürdürülecek bir ortak çalışmaya girecek araştırmacılara öncelik verilir. Almanya (DFG) Bilimsel Değişim Burs Programına yapılan başvurular, ilgili dönemin son başvuru tarihini izleyen 3 ay içinde sonuçlandırılır. Bilimsel Değişim Burs Programlan kapsamında araştırma yapmayı planlayan araştırmacıların davet mektuplarında, yapacakları çalışmanın kesin tarihlerinin belirtilmesi ve gidiş tarihlerinden en az 3 ay önce programa başvurmaları gerekmektedir.

51 Kurum Web Adresi: DFG (Deutsche Forschungs Gemeinschaft) : BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB) /2009 YILI YURT DIŞI BURS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ YABANCI DİL BELGESİ

52

53 Başvuru sahibi, yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans, yurt dışı yüksek lisans ya da yurt dışı doktora derecesi almışsa ilgili diploma fotokopisi yabancı dil belgesi yerine geçer. BİLİM DALLARI/ FRASCATİ KILAVUZU ESAS ALINMIŞTIR.

54 SOSYAL BİLİMLER Psikoloji Ekonomi Eğitim bilimleri
Diğer Sosyal Bilimler Antropoloji (sosyal ve kültürel) ve etnoloji Demografi Coğrafya (beşeri, ekonomik, sosyal) Şehir planlaması ve kırsal planlama Yönetim Hukuk Dilbilimi Siyasal bilimler Sosyoloji Organizasyon ve yöntemler Çeşitli sosyal bilimler ve bu gruptaki çeşitli konulara ilişkin bilim dalları arası yöntembilimselve tarihsel BT faaliyetleri. İİBF İİBF

55 Teşekkürler………


"İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları