Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Paralel Programlamaya Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Paralel Programlamaya Giriş"— Sunum transkripti:

1 Paralel Programlamaya Giriş

2 LINUX ORTAMINDA C++ KODLARININ YAZILMASI, DERLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI
İlk aşamada .cpp uzantılı bir C++ program dosyası oluşturunuz. Bu işlemi touch komutu ile yapabilirsiniz. Örnek: $touch HelloWorld.cpp Daha sonra ya bir komut satırı editörü (vi veya nano gibi) ya da bir grafik editörü (gedit gibi) yardımıyla programınızı yazınız ve kaydediniz. Artık programınızı derleyip çalıştırabilirsiniz. Bu işlem için bizim sistemimizde kurulu bulunan g++ adlı C++ derleyicisinden faydalanabilirsiniz. Örnek: $g++ HelloWorld.cpp

3 LİNUX ORTAMINDA C++ KODLARININ YAZILMASI, DERLENMESİ VE ÇALIŞTIRILMASI
Derleme işlemi başarıyla sonlandırılır ise eğer derlemeyi yaptığınız dizinde a.out adında executable (çalıştırılabilir) bir dosya oluşur. Bu dosyayı komut satırından aşağıdaki gibi çalıştırabilirsiniz. (Programınızın komut satırı argümanı almadığını varsayıyorum.) Örnek: $./a.out Eğer programınızın a.out dışında bir executable dosya adıyla çalıştırılmasını istiyorsanız programınızı şöyle derlemelisiniz. Örnek: $g++ HelloWorld.cpp -o deneme.x Örnek: $./deneme.x

4 UYGULAMA 1 Kullanıcıdan ekrana kaç kere Hello World yazacağını klavye yoluyla cout ve cin deyimleri ile alan bir C++ programı yazınız, derleyiniz ve calıştırınız. (main fonksiyonu kendine argüman almıyor.) (Dosya adı olarak HelloWorld1.cpp kullanabilirsiniz.)

5 argc ve argv Parametreleri
int main() { return 0; } int main(int argc, char* argv[ ]) { return 0; }

6 argc ve argv Parametreleri (devam)
main fonksiyonu içinde kullanılan argc (argument count) adlı, int veri tipindeki ilk argüman programın çalıştırılması esnasında komut satırından girilen komutların/kelimelerin sayısını belirtir. Örnek: $ ./deneme.x -n Yukarıdaki örnekte argc 3 olarak değerlendirilir. Çalıştırılan programın adı da (./deneme.x) argc nin sayısına katkıda bulunur.

7 argc ve argv Parametreleri (devam)
main fonksiyonu içinde kullanılan argv parametresi ise komut satırından girilen parametrelere (karakter dizileri) pointer tutan bir dizidir. Örnek: $ ./deneme.x -n 100 Yukarıdaki örnekte argv[0] = ./deneme.x argv[1] = -n argv[2] = 100 argv[1][0] = - ve argv[1][1] = n

8 ÖRNEK Aşağıdaki kod parçası komut satırından çalıştırılan bir C++ programının argümanlarını ekrana basar. Argumanlar.cpp #include <iostream>//cout using namespace std; int main(int argc, char* argv[ ]) { for(int i=0; i < argc; i++)    cout<<argv[i]<<endl; return 0; }

9 atoi ve atof Fonksiyonları
Komut satırından girilen her türlü parametre argv dizisi içerisinde string (karakter dizisi) olarak saklanır. (Rakam olarak girildiği düşünülen argümanlar bile.) Yani bütün bu parametreler karakter dizileridir aslında. Bu yüzden bu parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerektiğinde atoi ve atof fonksiyonlarına ihtiyaç duyulur. atoi (char *str): fonksiyonu kendine argüman olarak aldığı string i integer a çevirir. atof (char *str): fonksiyonu kendine argüman olarak aldığı string i ondalıklı sayıya çevirir. (floating point) atoi ve atof fonksiyonlarını C++ programlarımızın içinde kullanabilmek için standart kütüphaneden <cstdlib> header dosyasını programımızın başına eklemeliyiz. #include <cstdlib>

10 ÖRNEK for (i=1; i<argc; i++) { if (argv[i][0] == '-')
Aşağıdaki C++ kod parçası ne iş yapar? for (i=1; i<argc; i++) { if (argv[i][0] == '-') if (argv[i][1] == 'n') count=atoi(argv[++i]); break; }

11 UYGULAMA 2 Kullanıcıdan ekrana kaç kere Hello World yazacağını komut satırından argüman olarak alan bir C++ programı yazınız, derleyiniz ve calıştırınız. (main fonksiyonu kendine argüman alıyor.) (Dosya adı olarak HelloWorld2.cpp kullanabilirsiniz.)


"Paralel Programlamaya Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları