Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Planlama; neyin, ne zaman , nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağının önceden belirlenmesidir. Planlama, yönetimin 6 değişik fonksiyonundan ilkidir. Bu fonksiyonlar sırasıyla; 1. Planlama, 2. Organizasyon, 3. Yürütme (emir-komuta) 4. Kontrol 5. Koordinasyon, eşgüdüm 6. Yönetici yetiştirilmesi

2 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Planlama teknikleri bir kuruluşta ne zaman kullanılmalıdır? İş çok büyük ya da karmaşık ise, b)Yönetim kademesindeki kişiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa.

3 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Planlamanın Özellikleri 1. Planlama bir seçim ve tercih sürecidir. 2. Plan bir kararlar toplamıdır. 3. Plan geleceğe yöneliktir. Amaca ulaşmak için bir süre gereklidir. 4. Planlamada ileriyi doğru görmenin önemi fazladır. 5. Plan bilinçli bir seçim sürecidir. 6. Planlama yönetimin belirleyici veya yasalaştırıcı nitelikte işlevidir.

4 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Planın Yararları 1. Zaman ve emek savrukluğunu azaltır. 2. Yöneticinin dikkatini amaca yöneltir. 3. Uyumlu çalışma olanağı sağlar. 4. Çabaların amaca uygunluğunun denetlenmesine ortam sağlar, 5. Olumsuz etkenler önceden görülüp önlem alınabilir. 6. Rasyonel kural ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur. 7. Yetki devrini kolaylaştırır. 8. Denetimin standartlaşmasına katkı sağlar.

5 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Planın Sakıncaları 1. Gerekli işgücü ve araçlar kaliteli ve pahalıdır. 2. Amaçlardan çok dilek ve istekleri içerir. 3. Kişiyi bir ölçüde gelecekte yaşatır ve bugünü unutturur. 4. Uygulayıcıların girişim gücünü azaltır. 5. Getirdiği yeni düzene direnmeler olur. 6. Yeterli hız ve doğrultuda yapılamayan planların amaca ulaşması güçleşir. 7.Planın kapsadığı süre ve ayrıntı derecesi çeşitli olup sakıncalar doğurabilir.

6 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Yönetici Açısından Serimlerle Planlama 1. Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir. Yetki devri, koordinasyon, denetim ve yürütme süreçleri daha kolay yapılabilir. 2. Benzer işlerde benzer planlar yapılır. Bu da planlamayı sistematik hale getirir. 3. Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama, bitiş, işgücü ve masraf konularında daha belirginleştirir. 4. Süre, masraf akışı, işgücü, ekipman, hammadde gibi verilerin ilk tahmini yapılabilir nitelikte değilse, verileri önceden değiştirmek olanağı vardır. 5. Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir. 6. Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle planlama daha az kuramsal, daha çok uygulamaya yöneliktir. 7.Periyodik izleme raporları ile yatırım, kaynak, (işgücü, ekipman, malzeme, para, v.s.). süre, masraf, ara hedefler yönünden sistematik olarak denetlenir ve normal sapmalarda gerekli düzeltici önlemler alınır. 8. Yönetici, kaynak kullanımı yönünden şu kolaylıkları sağlayabilir.

7 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Yönetici Açısından Serimlerle Planlama 1. Yönetimde kolayca işbölümü yapılabilir. Yetki devri, koordinasyon, denetim ve yürütme süreçleri daha kolay yapılabilir. 2. Benzer işlerde benzer planlar yapılır. Bu da planlamayı sistematik hale getirir. 3. Yöneticinin ilgilendiği işlemleri başlama, bitiş, işgücü ve masraf konularında daha belirginleştirir. 4. Süre, masraf akışı, işgücü, ekipman, hammadde gibi verilerin ilk tahmini yapılabilir nitelikte değilse, verileri önceden değiştirmek olanağı vardır. 5. Hiyerarşinin her düzeyinde sorumlulukları belirlemek olanağı vardır. Bu sorumluluklar serimde departmanlara göre ayrı renklerde gösterilebilir. 6. Diğer planlama çalışmalarına göre serimlerle planlama daha az kuramsal, daha çok uygulamaya yöneliktir. 7.Periyodik izleme raporları ile yatırım, kaynak, (işgücü, ekipman, malzeme, para, v.s.). süre, masraf, ara hedefler yönünden sistematik olarak denetlenir ve normal sapmalarda gerekli düzeltici önlemler alınır. 

8 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Yönetici, kaynak kullanımı yönünden şu kolaylıkları sağlayabilir: - Bolluklu işlemlerdeki kaynaklar, kritik işlemlere aktarılabilir. Bunun için de kaynakların kullanım esnekliği araştırılmalıdır. - Değişik yatırımlarda ortak kaynak kullanımını planlama olanağı verir - İşlemlerin fiziki özelliklerini daha ayrıntılı araştırma gereğini doğurur. İş akışı analizine ve yöntem değişimine ortam hazırlar. Bütün bunların yanında; a) Serimle planlama tekniklerinin yalnızca araç olup olmadığı, b) Giderlerin zamanla değişimi önemli olduğundan ayrı bir hesabı gerektirdiği, c) Bu tekniklerin hiçbir zaman kendi uygulayıcısından daha iyi olamayacağı, d) Yeniliklere karşı uygulayıcılarda her zaman tepki gösterileceği unutulmamalıdır.

9 İŞ PROGRAMI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Aktivite iş analizi  seçimi ve iş bölümleme yapısı oluşturma 1.     İş programı farklı kaynak gerektiren ve/veya başlanması veya bitirilmesi başka bir faaliyetin önünü açacak imalatları içerecek aktivite detayına sahip olmalıdır. 2.     İş programları, aktiviteler arasındaki iş sırasını CPM ortamında doğru ve net olarak tariflemeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır. 3.     İş programı taşaronlara ihale edilmiş / edilecek  işlerin  takibini sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır. 4.     İş programları imalatlar arası geçiş ve kesişme noktalarını belirleyebilecek aktivite detayına sahip olmalıdır. 5.     İş programı proje için gerekli kaynakların planlanmasına ve kullanımını takibe imkan verecek aktivite detayına sahip olmalıdır. 6.     İş programı, imalat sürecini etkileyebilecek iç ve dış etkenlerin, kontrol izleme ve denetlenmesine imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır. 7.     ş programı, sadece işi yapan için değil, işveren için de bağlayıcı bir unsur olmalı, işin seyrini etkileyebilecek sözleşmesel hususlar, idare yükümlülükleri dikkate alınmalı, iş programı sözleşme yönetiminde araç olacak aktivite detayına sahip olmalıdır. 8.     İş programı taşaronların sözleşme yönetiminde de araç olabilecek aktivite detayına sahip olmalıdır.

10 9.     İş programları maliyet izleme ve değerlendirmeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır. 10.   İş programları iş grupları bazında detay veya global izleme ve değerlendirmeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır. 11.   İş programları üniteler bazında detay veya global izleme ve değerlendirmeye imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır. 12.   İş programları her disiplin sorumlusunun kendi işini izleme ve denetlemesine imkan sağlayacak aktivite detayına sahip olmalıdır. Aktivite süreleri tespiti 13.   Aktivite sürelerinin tahmini, işin süresel hedeflerini direkt etkilediğinden, bu çalışma, analizlerin reçetesindeki kaynakların kapasiteleri, miktarları ve analiz metrajları dikkate alınarak titizlikle yapılmalıdır. 14.   Kaynak kapasitelerinin belirlenmesinde, iş yerinin coğrafi ve iklim özellikleride dikkate alınmalıdır. 15.   Tatil günleri ve çalışılmayacak günler iş programında tanımlanmalıdır. Aktiviteler arası ilişkilendirme 16.    Aktiviteler arasında ilişki kurmada, -Hangi aktiviteler bu aktiviteden bağımsız olarak yapılabilir? -Hangi aktiviteler bu aktivitenin başlamasından önce bitmelidir?

11 -Hangi aktiviteler bu aktivite ile paralel olarak başlayabilir?
-Hangi aktiviteler bu aktivitenin bitiminden sonra başlamalıdır? sorularından yararlanılmalı, bu sorulara verilecek cevaplar ilişkileri belirlemelidir. 17.   Aktiviteler arasındaki ilişkilendirme iş yapım tekniklerine uygun olmalı, uygulayıcı birimlerin katılımı ile yapılmalıdır. 18.   Her işin bir başlangıç bir de bitim noktası olduğundan CPM bazlı sağlıklı bir iş programı da bir noktada başlamalı ve bir noktada bitmelidir. Bu nedenle, iş programının başlangıç ve bitiş aktiviteleri de sadece işin ilk ve son aktivitesini içermelidir. Kısmi bitim terminleri bağımsız işler gibi istisnai durumlar da ayrıca bu kapsamda değerlendirilmelidir. 19.   Aynı aktivite altında farklı zamanlarda yapılacak iş analizleri arasına faz farkları konmalıdır. 20.   Analizler arasında faz farkları koyma dışında mantık ilişkisi kurulamadığından CPM bazlı bir programda mantık ilişkileri ile ilişkilendirilmesi gereken işler, aynı aktivite altında analiz olarak yer almamalıdır. 21.   İş programında imalatlar arası mantık ilişkisi dışında imalat için gerekli ekip ve ekipmanların stratejik kullanım ilişkisi de (Örneğin; tünel kalıbın kurum sırası, kule vincin kurum noktaları vb.) dikkate alınmalıdır. 22.   Aktiviteler arasında gerçekçi ve sağlıklı bir ilişkilendirme yapılmasının, işin gerçek ve doğru kritik hattını tespit için gerekli olduğu, proje termininin ancak bu şekilde doğru olarak belirlenebileceği unutulmamalıdır.

12 İş programından sahaya bilgi aktarma
23.   İş programına göre sahaya günlük talimatlar aktarılmalıdır. 24.   Sahaya aktarılan güncel talimatlar uygulama ile kontrol edilmelidir. 25.   Sahadaki imalat programa uygun olmalı, uygulamada planlamadan sapmalar hususunda planlama departmanı bilgilendirilmeli, gerekli plan revizyonları yapılmalıdır. İş programı güncelleme ve revizyonları 26.   İş programına bilgi akışı için yazılı bir sistematik kurulmalı ve bu sistematiğin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmalıdır. 27.   Sahadan planlamaya bilgiler günlük ve aksamasız gelmelidir. 28.   İş programına girilen bilgiler ışığında iş programı güncelleştirilmelidir. 29.   İş programında sıradışılıklar olmamalı, sıradışılık hataları gerekli plan revizyonları yapılarak düzeltilmelidir. 30.   İş programında kullanılmak üzere sahadan gelen bilgiler sağlıklı ve fiiliyatla uyumlu olmalıdır. 31.   Planlama çalışanlarınca belirli zamanlarda sahadaki imalatın iş programı ile olan uyumu sahaya çıkılarak kontrol edilmelidir. 32.   Planlama ile hakediş bilgileri mukayese edilmeli, varsa çelişkiler açıklanabilmelidir.

13 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Başlıca iş programlama ve planlama teknikleri şunlardır; 1. Çubuk diyagramlarıyla planlama ( Bar Charts-Gantt Chart) 2. CPM – Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method) 3. PERT – Seçenekli Değerlendirme Yöntemi (Program Evaluation and Review Technique) 4. Kutu Diyagramlarıyla Planlama (Precedence Diagram) 5. L.O.B. Denge ve Devre Diyagramlarıyla Planlama 6. Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment)

14 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
Çubuk Diyagramları Planı yapılan projenin işlemleri birer yatay çubuk şeklinde bölümlenmiş bir tablo üzerinde, birbirini izleyecek tarzda çizilir. En son işlemin bitiş noktası, aynı zamanda projenin tamamlanma süresini verir. Çok sağlıklı bir planlama türü değildir, ancak çok basit olarak projenin akışının kontrolünü mümkün kılabilir.

15 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Çubuk diyagramlar ile ilgili uygulama örneği: Aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak yalnızca bir bloktan oluşan 4 katlı (temel ve çatı dahil) yapının şantiye yöntemi için Çubuk Diyagram iş programını yapınız ve verilen iş kalemlerine göre kaba inşaatın tamamlanma süresini hafta bazında yaklaşık olarak bulunuz. İşlem Birim Metraj Ölçü İşçilik-Makine Analiz süre değeri Hafriyat 350 m3 0.25 saat / 1 makine (yalnız temelde) Kalıp 1200 m2 0.25 saat / 1 usta-işçi (her katta) Demir 17000 kg 0.085 saat / 1 usta işçi (her katta) Beton 700 2 saat / 1 usta işçi (her katta) (Beton dökümünden sonra 15 gün priz süresi mutlaka alınacaktır.) Tuğla Duvar 80 4 saat / 1 usta işçi (her katta)

16 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ - Her bir işlem hafriyat hariç 10’ar kişiden oluşan bir ekiple gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki değerler 1’er işçi için verilmiştir. - Hafriyat ve kalıp aynı ayna başlayabilmekte ve bağımsız yürütülmekte, izleyen diğer işlemler birbirine bağlı ve aralıksız devam etmekte (demir ve beton), bundan sonra 15 priz ve kalıp bekleme ara termini bırakılmakta ve ardından duvar ekibi aralıksız çalışabilmektedir. -Günde normal 8 saat çalışma ve fazla çalışma olarak da 2 saat çalışılmaktadır. - Her bir işlem % 85 verimlilik faktörüne mutlaka bölünecektir. - Çalışma mevsimi başlangıcı 15 mart 2003 ve sonu 30 aralık 2003 alınacak, bu 9 ayda haftalık 6 gün ayda da 4 hafta çalışıldığı 30 aralık ile 15 mart arasındaki 2.5 aylık dönemde boş beklendiği kabul edilecektir.; taşan işler bir sonraki seneye devredilecektir. - Çizelge, haftalık aylıkyıllık çalışma programı şeklinde düzenlenecektir.

17 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Haftalık olarak işlem sürelerinin bulunması (her bir kat için) İşlem Hesaplama Yapım süresi (Hafta) Hafriyat 350*0.25=87.5 saat /0.85103 saat / (8+2)=10.3 gün /6 1.72 Kalıp 1200*1.5=1800 saat /0.852118saat / (8+2)=211.8 gün /6 3.53 Demir 17000*0.085=1445 saat /0.851700 saat / (8+2)=170 gün /6 2.83 Beton 700*2=1400 saat /0.851647 saat / (8+2)=165 gün /6 2.75 Duvar 80*4=320 saat /0.85376.5 saat / (8+2)=38 gün /6 0.63 Yaklaşık olarak kaba inşaatın tamamlanma zamanı Aralık 2003 ayının 3. haftasının son günleridir. Toplam çalışma süresi 37 haftadır.

18 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ İ Ş L E M 2003 Mrt Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 3 4 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HAFR. KALIP DEMİR BETON DUVAR 2003 04 Eylül Ekim Kasım Aralık M 1 2 3 4 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 15 gün 15 gün 15 gün 15 gün 1. kat 2. kat 3. kat 4. kat Proje Tamamlanma Süresi ~ 38,1 haftadır.

19 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ CPM
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ CPM CPM’ le planlamada işlem gösterimi şöyle özetlenebilir; İşlemin gösterimi Süre (t) Yapılan İş Adı Örnek + İşlem -Duvar Örülmesi -Beton Dökülmesi Süre İşlemi -Beton Kürü -Kalıp Bekleme Kukla İşlem (dummy activity)

20 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Çeşitli işlem tanımlamaları: i : Başlangıç Düğümü j : Bitiş Düğümü tt j : İşlemin Süresi Ti E : i düğümünün en erken tamamlanma zamanı Tj G : j düğümünün en geç SB : Serbest Bolluk TB : Toplam Bolluk TiE TiG TjE TjG tij i j SB/TB A B B A C A C B

21 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ A C B tamamlandıktan sonra D başlar. A ve B tamamlandıktan sonra C işlemi başlayabilir. B D A C B D

22 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ DOĞRU GÖSTERİM YANLIŞ GÖSTERİM A B C

23 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ DOĞRU GÖSTERİM YANLIŞ GÖSTERİM A B A C C B

24 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ DOĞRU GÖSTERİM YANLIŞ GÖSTERİM

25 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Serimin İşlem ilişkilerine göre oluşturulması: Aşağıda verilen işlemler arası ilişkilere göre serimi çizelim. -(A, B, C) serimin ilk işlemleridir. -(A)’dan sonra (D), (C)’den sonra (G), (B)’den sonra (E) ve (F) işlemleri başlar. -(I) işlemi (D)’den sonra, (H) işlemi (E)’den sonra başlar. -(K)’ nın başlaması için (H), (F) ve (G)’ nin tamamlanması gerekir. -(H) ve (I)’ yı (J) işlemi izler. -(J) ve (K) şebekenin son işlemleridir.

26 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ D A B C I J E F H K G

27 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ İşlemler arasında aşağıdaki bağıntılar olan şebekenin gösterilişi; * P ilk işlemdir, * M ve L, P den sonra aynı zamanda başlamaktadır, * B, E aynı zamanda başlayan ve aynı zamanda biten işlemler olup M den sonra başlamaktadır. * H işlemi L yi takip ediyor fakat başlaması için M in tamamlanmış olması şarttır. * G ve S son işlemlerdir; G, E den sonra; S, H dan sonra başlamaktadır.

28 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ G E B M L H P S

29 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ TiE = TiG veya TjE = TjG olduğu yerlerde KRİTİK YOL vardır. Yatırım projelerinde kritik yörünge üzerinde bulunan faaliyetlerin gösterilen süreler içinde bitirilmesi zorunludur, zira bunların tamamlanma sürelerinde meydana gelen aksamalar yatırımın toplam süresini uzatır. İşlemlerin Kritiklik Koşulları: 1. Bir İşlemin kritik olabilmesi için başlangıç ve bitiş düğümlerinin her ikisinin de en erken ve en geç tamamlanma zamanları eşit olmalıdır. (TiE = TiG , TJE = TjG) 2. İşlemin başlangıç düğümü en erken tamamlanma zamanıyla işlem süresi toplamı, bitiş düğümünün en erken tamamlanma zamanını vermelidir. (TjE = TiE + ti j)  3. Kritik yol, başlangıç düğümümden başlar ve bitiş düğümünde biter. Mutlaka her serimde en az bir kritik yol vardır. 4. Kritik yol birden fazla olabilir. 5. Kritik yolun uzunluğu bize yatırım süresini verir. 6. Toplam bolluğu sıfır olan işlemler kritik işlemlerdir. Hesaplamalarda serbest ve toplam bolluklar kullanılır. Toplam bolluk negatif olmamalıdır.

30 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Kiritik olmayan işlemler, belirli zaman aralıkları içinde tamamlandığı takdirde yatırımın toplam süresini değiştirmeyen işlerdir. Bu tür faaliyetlere bolluğu olan faaliyetler denir. i-j işlemleri için dört çeşit bolluk tarif edilmiştir: * Toplam Bolluk (TB) [İngilizce Total float (TF), Almanca Gesamtschlupt (SG) veya Gesamte Pufferzeit (GP)] i – j işlemi en erken başlama zamanı olan Ti E zamanında başlamakta ve t i j süresince devam etmektedir. Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasının (veya i-j işleminin) izin verilen en geç tamamlanma zamanı arasındaki süre farkına faaliyetin “toplam bolluğu” denir.

31 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ * Serbest Bolluk (SB) [İng. Free float (FF), Alm. Freienschlupf (SF) veya Freie Pufferzeit (FP)] i – j işlemi izin verilen en erken Ti E başlama zamanında başlamakta ve t i j süresince devam etmektedir. Bu işlemin bittiği zaman ile j düğüm noktasının en erken tamamlanma zamanı Ti E arasındaki süre farkına “serbest bolluk” denir.

32 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ * Bağımsız Bolluk (BB) [İng. Independent float (IND.F), Alm. Unabhaengige Schluphf (SU) veya unabhaengige Pufferzeit (UP)] i – j işlemi, i düğüm noktasının en geç tamamlanma zamanında başlayıp t i j süresinde devam ederek ve gene de j düğüm noktasının en erken tamamlanma zamanından evvel bitebilir, aradaki süre farkına “bağımsız bolluk” denir. * Ara Bolluk (AB) [İng. _, Alm. zwischen Schlupf (SZ) veya zwischen Pufferzeit (ZP) i – j işlemi, i düğüm noktasının en geç tamamlanma zamanında başlayarak t i j süresince devam etmekte ve j düğüm noktasının en geç tamamlanma zamanından erken bitmektedir. Bu iki zaman arasındaki süre farkına “arabolluk” denir.

33 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ ÖRNEK CPM ÇÖZÜMÜ VE KRİTİK YOLUN BULUNMASI 11 11 Kritik yol : 1-2, 2-4, 4-5, 5-7 dir. 11 4 2 0/0 2/2 0/0 11 11 17 17 4 7 6 1 4 5 7/7 0/0 0/0 0/3 4 1/1 6 8 4 3 6 7 0/1 3/6 3/3 6 7 17 20 24 24 10 8/8

34 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ ÖRNEK CPM ÇÖZÜMÜNÜN HESAP TABLOSU İŞLEM Süre İŞLEM ZAMANLARI SB TB DÜĞÜM ZAMANLARI Ti E Ti G TJ E TJ G EBi j ETi j GBi j GTi j 1-2 11 1-3 6 7 1 1-4 4 2-5 17 2 15 13 3-4 10 3-6 8 20 3 14 12 3-7 24 16 4-5 5-7 6-7 21

35 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMÜ: Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak; a) Projenin CPM serim modelini oluşturunuz b) Her bir işlem için verilen ti j işlem sürelerini kullanarak projenin yatırım süresini (Ty) ve düğümlerin en erken ve en geç tamamlanma zamanlarını, işlemlerin bolluklarını ( SB/TB), kritik yol yada kritik yolları, işlemlerin en erken ve en geç başlama zamanlarını (EBi j , ETi j , GBi j , GTi j ) bularak bir tabloda (12 sütunlu) gösteriniz.

36 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ v C, F ve I işlemleri beraber bitiş işlemleridir. v     A, E ve H işlemleri başlangiç işlemleridir. v     H işleminden sonra J, G ve I işlemleri başlar. v B İşlemi A ‘dan sonra başlar v     F işlemi B, D ve G işlemlerinden sonra başlar. v     A, E ve J işlemlerinden sonra D işlemi başlar. v     A işlemi B ve D işleminden öncedir. v     C işlemi B ve D işleminden sonradır. v     Kukla işlem sayısı iki tanedir. NOT:Düğümlere kendiniz artan sırada numaralar veriniz. İŞLEM A B C D E F G H I J SÜRE (Ti j) 15 Gün 7 Gün 4 Gün 17 Gün 10 Gün 6 Gün 19 Gün 3 Gün 20 Gün 5 Gün

37 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ CPM SERİMİNİN OLUŞTURULMASI B A E H D C F J G I

38 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ DÜZENLEME YAPILMIŞ HALİ

39 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ CPM SERİMİNİN ÇÖZÜLMESİ

40 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ CPM SERİMİNİN HESAP TABLOSUNUN OLUŞTURULMASI Düğüm Zamanları İşlem Zamanları İşlem Tij TEi TGi TEj TGj SB TB EBij ETij GBij GTij Yol 1-2 15 * 1-3 3 10 7 1-4 5 2-4 - 2-5 32 22 25 3-4 8 3-6 19 13 3-7 20 38 23 18 4-5 17 5-6 5-7 4 2 36 6-7 6

41 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ *) Kritik yörüngenin olduğu işlemleri göstermektedir. Buna göre Projenin Yatırım Süresi = Ty = 38 Gün Kritik Yol = 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, dir.

42 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ      Aşağıda verilen CPM serimini çözümleyerek; a) a)       Düğüm noktalarının en erken ve en geç tamamlanma zamanlarını, yatırımın süresini gün olarak bulunuz. İşlem bolluklarını (SB/TB), kritik yolu/yolları belirleyip diyagramın üzerinde işaretleyiniz. b) İşlemlerin en erken ve en geç başlama ve tamamlanma zamanlarını bularak bolluklarla ve düğüm zamanlarıyla birlikte bir tabloda toplu halde gösteriniz.

43 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ

44 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ

45 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ CPM SERİMİNİN HESAP TABLOSUNUN OLUŞTURULMASI Düğüm Zamanları İşlem Zamanları İşlem Tij TEi TGi TEj TGj SB TB EBij ETij GBij GTij Yol 1-2 5 * 1-4 16 17 1 2-3 6 11 2-4 12 3-4 3-5 - 20 9 3-9 8 40 21 19 32 4-7 13 31 30 18 4-8 10 4 27 4-9 34 23 4-6 5-7 22 5-9 15 14 26 25 6-7 7-8 7-9 3 37 8-9

46 PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ
PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ Ty = 40 Gün Kritik Yollar: (I. Yol) 1-2, 2-3, 3-4, 4-6, 6-7, 7-8, 8-9 (II. Yol) 1-2, 2-4, 4-6, 6-7, 7-8, 8-9


"PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları