Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN SEMİNER DÖNEMİ 11-15 HAZİRAN UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER RAPORU Hazırlayan : Selma KARAKAŞ Anasınıfı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN SEMİNER DÖNEMİ 11-15 HAZİRAN UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER RAPORU Hazırlayan : Selma KARAKAŞ Anasınıfı."— Sunum transkripti:

1 OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN SEMİNER DÖNEMİ 11-15 HAZİRAN UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER RAPORU Hazırlayan : Selma KARAKAŞ Anasınıfı öğretmeni Anasınıfı öğretmeni Haziran 2012 OSMANCIK

2 11 HAZİRAN – 15 HAZİRAN 2012 UZAKTAN EĞİTİM SEMİNERİ Bu eğitimde özetle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun uygulanması, eğitimde aile, çocuk ve öğretmen faktörlerinin rolleri ile iletişimin önemi gibi konularda sunumlar yapıldı. Haziran günü saat 09.’da Bakan Ömer Dinçer açılış konuşması yaptı. “Çok saygıdeğer öğretmenler, çok kıymetli meslektaşlarım. Sözlerime başlarken hepinizi saygı ile sevgi ile selamlıyorum” diye söze başladı.

3 MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER Okul müdürleri, il ve ilçe müdürleri ile de bugünküne benzer konularda tartıştıklarını belirtti. Geçen sekiz dokuz aylık süre içinde çok yoğun bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, “bu çabalara katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

4 MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER Hepimize iyi tatiller diledi, önümüzdeki döneme daha iyi dinlenmiş, daha güçlü, daha enerjik, kendimizi daha geliştirmiş bir şekilde dönmemizi dilediğini de ekledi. Türkiye’nin eğitim yıllarını dünya ile karşılaştırdı. Dünyanın eğitim yılı ortalamasının 12, Türkiye’nin ise 6.1-6.2 civarında olduğunu; başka bir ifadeyle dünyanın ortalama olarak lise mezunu görünümünde olduğunu, Türkiye’nin ise ortaokulu birinci sınıftan terk etmiş gibi göründüğünü belirtti.

5 Orta öğretimde okullaşma oranı son yıllarda yüzde 51’den 69’a çıkarılmıştır Tüm dünyanın lise düzeyinde okullaşma oranının yüzde 88’tir. PİSA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavlarında ülkemiz 34 ülke içinde 33. olmuştur. Tüm dünyanın hayat boyu öğrenme programlarındaki payı yüzde 14 iken, bizde 2.5’tur. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER

6 Yıllık 180 işgünü bizde yani 36 hafta. Oysa 190, 220 gün eğitim veren ülkeler vardır. Yılda 720 saat ders, sekiz yılda toplam 5760 saat ders vermiş oluyoruz, 43 ülkenin ortalaması 6434 saat; dolayısıyla biz toplamda yaklaşık bir yıl eksik eğitim vermiş oluyoruz. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER

7 Dünya Bankası raporuna göre Türkiye ile aynı eğitim harcamalarını yapan Macaristan‘la Türkiye’nin 15 yaş grubundaki çocuklarda Matematik dersinde bir yıllık fark vardır. Bizde sekizinci sınıfa kadar bütün sınıflardaki öğrenciler yıllık 720 saat ders almaktadır. Oysa gelişmiş ülkelerde birinci sınıfa başlayan öğrencilerde 540 ile 680 saat arasında değişen ders saati uygulaması vardır, bu ülkelerde 8. sınıflarda ise ders saati sayısı 900 ile 1014 arasındadır. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER

8 Türkiye, anadilini öğretmek için 43 ülkeye göre yaklaşık 200 saat daha fazla zaman ayırırken, bu ülkeler kadar başarılı olamamaktadır. Matematik ders saatimiz ise bu ülkelere göre 198 saat daha az. Fen 115, Sosyal Bilgiler 151, Din Dersi 169, Beden Eğitimi 215 saat daha az. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER

9 Türkiye, anadilini öğretmek için 43 ülkeye göre yaklaşık 200 saat daha fazla zaman ayırırken, bu ülkeler kadar başarılı olamamaktadır. Matematik ders saatimiz ise bu ülkelere göre 198 saat daha az. Fen 115, Sosyal Bilgiler 151, Din Dersi 169, Beden Eğitimi 215 saat daha az. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER

10 2002 yılında Türkiye’de yaklaşık 334 bin derslik vardı. 2012 yılına kadar 170 binden fazla derslik yapılmıştır. 2002 yılı sonunda 554 bin öğretmenimiz vardı. Bugüne kadar 320 bin civarında öğretmen kadroya dahil edildi. Emekli olanlar ve meslekten ayrılanlardan sonra şu anda kadrolu öğretmen sayımız 678 bindir. MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER

11 MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 1. Fizyolojik ihtiyaçlar, 2. Güvenlik ihtiyaçları, 3. Ait olma, sevgi ihtiyacı, 4. Saygınlık, prestij, ihtiyacı, 5. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı.

12 MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

13 Ülkemizin eğitim istatistiklerine baktığımızda bazı alanlarda iyi durumda, bazı alanlarda da malesef daha kötü durumda olduğumuzu görüyoruz. İlköğretim düzeyinde yüzde 98 okullaşma oranını yakalamış bulunuyoruz. Orta öğretimde yüzde 70 okullaşma oranına sahibiz. MÜSTEŞAR DR. M. EMİN ZARARSIZ

14 Son birkaç yıl içinde ilköğretimden ortaöğretime geçiş düzeyinde de yüzde 85 okullaşma oranını yakalamış bulunuyoruz. Yeni uygulanacak olan 4+4+4 sistemi ile geriye kalan yüzde 15’lik kesimi de okullaştırmayı başarmış olacak. MÜSTEŞAR DR. M. EMİN ZARARSIZ

15 Ben Nelerin Farkındayım? 1. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. 2. İletişim çok kanallıdır. 3. İletişimde iki insan doğası vardır. 4. Tanıklık içinde var oluruz. Yüz ifadeleri çok önemlidir. Bedenin duruşu, sesin tonu ve aradaki mesafe gibi ifade biçimleri sözden çok daha etkilidir. PROFESÖR DOKTOR DOĞAN CÜCELOĞLU

16 A- Toplumsal İhtiyaçları: 1. Sosyal roller, 2. Sosyal beklentiler, 3. Sosyal normlar, 4. Sosyal kurallar, 5. Gelenekler, 6. Görenekler. PROFESÖR DOKTOR DOĞAN CÜCELOĞLU

17 B- İnsanın iç dünyasının (Canın) İhtiyaçları: 1. Ait olmak, birey olmak, 2. Önemsenmek, 3. Olduğu gibi kabul edilmek, 4. Değerli olmak, 5. Yapabileceğine güvenmek, 6. Sevilmeye lâyık olmak. PROFESÖR DOKTOR DOĞAN CÜCELOĞLU

18 Ekmek kuyruğunda teyzelere sormuş: - Teyze bu ne kuyruğu? - Oğlum, halk ekmek kuyruğu. - Teyze ne kadar ucuz? - Oğlum, 10 kuruş daha ucuz. “10 kuruş daha ucuz ekmek alabilmek için, sabahın beş buçuğunda kuyruğa girilen bir ülke…” diye düşünmüş. AHMET ŞERİF İZGÖREN

19 Ülkemizdeki bu örneklerin azaltılması amacıyla 2004 yılında Türkiye Uğurböcekleri Programı (TUP), İzgören Akademi Eğitim ve Danışmanlık şirketi tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilmiş. Parolası; “iyilik yap, karşılık bekleme; bilgi paylaş, karşılık bekleme”. AHMET ŞERİF İZGÖREN

20

21 Kayıt ve Geçişler -İlkokula e-okul kayıt sistemi üzerinden kayıt -Beşinci sınıfa başlayacaklar için ortaokula e-okul üzerinden öğrenci-veli tarafından herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kayıt -İmam Hatip ortaokulları için velinin isteği üzerine kayıt -Ortaokula geçişte hiçbir şekilde sınav uygulaması yok -Liselere kayıtlarda mevcut uygulama devam edecek. PROFESÖR DOKTOR EMİN KARİP

22

23

24

25

26

27

28

29

30 PROFESÖR DOKTOR ZİYA SELÇUK

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Giardano Bruno, yakılarak öldürülen ilk bilim adamıdır. “Uzayda mutlak konum yoktur, her cismin yeri ötekilere göreli(relative)dir. Her şey hareket halindedir. Gözlemci kendisini merkezde görür.” Bugün insanlara doğru ve apaçık görünen düşünceler, o gün için Bruno’nun kilise tarafından aforoz edilmesi için yeterli nedenlerdi. Kilise onu din sapkınlığı ile suçladı. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

54 Engizisyon mahkemesi, Bruno’ya, kilisenin resmi görüşüne uymayan düşüncelerini terk ettiğini açıklaması koşuluyla, hayatını bağışlayacağını söyledi. Ama Bruno kilisenin isteğini kabul etmedi. O, bildiği gerçekleri inkâr edebilecek birisi değildi: "Ne gördüğüm gerçeği gizlerim, ne de onu apaçık söylemekten korkarım. Bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım. Cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinde hedef olarak yaşadım." DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

55 -Bana ölüm emrimi tebliğ ederken, benim ölümden korktuğumdan daha çok korkuyorsun! Engizisyon mahkemesinin kararı, 1600 yılında, Roma'da Campo dei Fiori meydanında uygulandı. Bruno diri diri yakıldı. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

56

57 Yaratıcılık üzerine “Bir çok düşünme türü sınırlar için de oynar, yaratıcı düşünme ise sınırlar ile oynar.” Yaratıcılık, düşünceleri orijinal biçimde bir araya getirme ya da mevcut olan düşünceler arasında o güne kadar bilinmeyen veya beklenmeyen bileşimleri yapma yeteneğidir. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

58 13 sayısını ikiye bölünüz diye ödevlendirilen öğrencilerden aşağıdaki gibi değişik cevaplar alınmıştır: Bu, yaratıcılığa çok iyi bir örnektir. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

59 Öğretmenlerin, Türkçe dersini çok ilginç kılacak bir arşivi bulundurması çok önemlidir: Reklâmlar, filmler, film kesitleri, gazete kupürleri, değişik kitaplar, atasözleri, güzel sözler... Yaratıcı düşünme için sunuların orijinal olması gerekir. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

60 -Motivasyon yüksek tutulmalı. -Dersleri reklâmlar gibi ilginç öğelerle donatmalı, öğrencilerin duygularına hitap etmeli. -Velilerin öğrencilerinin yaz tatilinde okuyacakları kitap sayısını beş ise altıya, altıysa yediye, derken ona çıkarması gerekir. -Bütün yükü ve sorumluluğu öğretmenlere atmamak gerekir. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

61 Yaratıcı düşünme için; Yüz yıldır çözülemeyen bir problemi çözmek için Rus bilimadamı Henri Poincar’in sekiz yıldır yalnız başına kalıp matematik alanında çalıştığı ve psikopat olmadığı vurgulanıyor. Bu bilim adamı, bahsedilen problemi çözdüğünü söylüyor. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

62

63

64 İşe başlarken, problemi tanımlarken hangi yollarla çözmem mümkün olur? ifadesini kullanınız. Öğrencilerin sorduğu sorulara anında cevap vermeyiniz. Çocukları biraz düşündürünüz. En garip soruyu soran çocuğu, “neden bu garip soruyu soruyor?” diye düşününüz. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

65 “Bu oyuncaklar ne ile çalışır?” sorusuna “Enerji” cevabı veren öğretmen iyi öğretmen değildir. Oyuncağı kırmanız, çaba göstermeniz gerekir. - Problemi, tanımlara başvurmadan, kendi sözlerinizle ifade edin. - Kelimelerin yerlerini değiştirin. - Dersi hangi yollarla eğlenceli kılarsınız? - Dersi hangi yollarla kalıcı yapabilirsiniz? - Dersi hangi yollarla ilginç yapabilirsiniz? - Dersi hangi yollarla kolay öğretebilirsiniz? DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

66 Çocuklar düşüncelerini yazmamalılar, çizmeyi öğretiniz. Toplumsal bir problemi bile matematik problemleri gibi çizim yaptırarak gösterin. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

67 Piri Reis haritası, Piri Reis2in 1517 yılında padişaha sunduğu dünya haritasının halen mevcut olan bir parçasıdır. DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

68 Yaratıcı düşünceye karşı; Eski köye yeni adet getirme, İcat çıkarma, Kırk yıllık Kâni, hiç olur mu Yani... tepkileri oluşur. -Yaratıcılık; yeniliktir. Yaratıcı düşünme; başka hir kimsenin görmediği biçimde görmektir. -İnovasyon (yenilikçilik, yenileşim) ise; yenilik+değerdir. FARK: YARATICI DÜŞÜNME = FİKİRLER İNOVASYON = FİKİRLER + HAREKET = EYLEM = ÜRÜN DOÇENT DOKTOR NURDAN KALAYCI

69

70

71 TEŞEKKÜRLER... Selma KARAKAŞ Osmancık Osmangazi İlköğretim Okulu Anasınıfı Öğretmeni


"OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN SEMİNER DÖNEMİ 11-15 HAZİRAN UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER RAPORU Hazırlayan : Selma KARAKAŞ Anasınıfı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları